1. Sahnalashtirish jarayonini tashkil etish bosqichi Bolalarda ijodkorlikni rivojlanishining asosiy kriteriylariYüklə 84 Kb.
tarix07.04.2023
ölçüsü84 Kb.
#104530
1. Sahnalashtirish jarayonini tashkil etish bosqichi Bolalarda i


Mavzu: Sahnalashtirish faoliyati jarayonida bolalarda ijodkorlikni rivojlanishining asosiy kriteriyalari


Reja:
1.Sahnalashtirish jarayonini tashkil etish bosqichi
2.Bolalarda ijodkorlikni rivojlanishining asosiy kriteriylari
3.Sahnalashtirish uchun badiiy asar va ertaklar tanlash
Maktabgacha ta’lim muassasasi bolalarini qo’l mehnatiga o’rgatish qiziqish uyg’otish mehnat orqali hosil bo’lgan ko’nikma va malakalarni shakillantirish.Maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatga nisbatan muhabbatni tarbiya va kasbga yo’naltirish. Bolada ijodiy ko’rgazmalar o’yinlar uchun atributlar yasashga xoxish uyg’otish.Qog’oz va kartar kabi materiallar xususiyati bilan tanishtirish. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish.Tasviriy san’at sohasiga doir qobiliyatini aniqlash va shakillantirish.Qalam mo’yqalamni ushlash loy plastilin bilan ishlash qaychida ayrim narsalarni qirqib yelimlash orqali mayda qo’l mushaklarini rivojlantirish.

  • Bola tasviriy faoliyat mashg’ulotlari orqali diqqatni bir joyga taqsimlay olishni va ishni oxiriga qadar bajarishni o’tira olishni o’rganish.Tabiatni atrof-muhitni kuzatishni uni asrab-avaylashni ardoqlashni unga nisbatan to’g’ri munosabatda bo’lishni o’rganadi.Jamoa bo’lib mehnat qilish ishni rejalashtirib olish o’rtoqlarini eshita olish va o’zaro fikr mulohazalarini inobatga olgan holda ishlash malakasini shakillantirish.

  • Sahnalashtirish faoliyati nutq ifodaliligini shakillantirish,intelektual va badiiy estetik tarbiya bilan bog’liq ko’plab pedagogik vazifalarni xal etish imkonini beradi.Sahnalashtirish faoliyati bolaning xissiyotlarini rivojlantirishning tuganmas manbasi hisoblanib uni ma’

  • naviy boylikka oshno qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni qiziqtirish, ularning adabiy asarlarga qiziqishini uyg'otish, badiiy so'zga muhabbat, kitobga hurmatni tarbiyalash. Kitob taxmin qilish, "orzu qilish" imkoniyatini beradi. U yangi ma'lumotlarni aks ettirishga o'rgatadi, ijodkorlik, ijodkorlik, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Badiiy adabiyot aqliy, axloqiy va estetik vositalar sifatida xizmat qiladi ... Bu bolaning tafakkuri va tasavvurini rivojlantiradi, his-tuyg'ularini boyitadi, rus adabiy tilining ajoyib namunalarini beradi. Bolaning nutqini rivojlantirishda badiiy adabiyotning roli katta
Badiiy adabiyot bolani hayotining birinchi yillaridan boshlab, beshik qo'shiqlaridan boshlab, shuningdek, A. Barto, S. Mixalkov, K. Chukovskiy asarlari bilan birga olib boradi va keyinchalik maktabda klassik asarlarga o'tadi. Katta maktabgacha yoshda bolalar allaqachon badiiy janrlarni ajrata oladilar, ta'sirchan vositalarni payqaydilar.
Ijodkorlik qobiliyati (ijodkorlik) - bu insonning ongida va xatti-harakatlarida
nazarda tutilgan , yangi ma’lumotlar-maxsulotini yaratib, boshqalarga ulashishiga
aytiladi. Ushbu tushunchaga ko'ra, nafaqat rasm, mashina, nazariya yaratilishi, balki insonning shaxsiy rivojlanishining barcha faktlari xam yaratuvchi sifatida qaralishi mumkin. Ba'zi tadqiqotchilar, "ijodkorlik" atamasini qisqartirib, bilimga oid faoliyatni,ya’ni muammoni yoki voqeani yangi yoki noan’anaviy tarzda ko’ra olishni o’z ichiga olgan. Zamonaviy psixologiya va pedagogika fani ma’lumotlarni o’z ichiga oladi, bunda san’atning barcha turlari, nafaqat bolalarning badiiy qobiliyatlarini, balki “inson faoliyatining barcha sohasida amalga oshadigan”- ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Bola san'atga qanchalik erta kelib qolsa, rivojlanish jarayoni ham effektiv bo'ladi.
Ma'lumki, teatr hayotning ko’rgazmali shaklining badiiy aksi bo’lib, obrazlar orqali dunyoni qabul qilishga asoslanadi. Teatrda ma'no va mazmunnni ifodalashning o'ziga xos vosita, aktyorlar o'yinida paydo bo'ladigan sahna asaridir. Biroq bolalarni asosiy estetik ta'limi sohasida musiqiy-teatr faoliyati eng kam rivojlangan yo'nalish bo'lib qolmoqda. Tabiatga ko'ra, teatr san'ati bolalarning rolli o'yinlariga yaqin,yani bolalar jamoasi faoliyatiga. Bolalar o'yinlari va teatrning eng muhim komponenti rol bo’lib , atrof-muhitni o'rganish va anglashning badiiy aksi. Ushbu jarayonlarni tashkil qilishning shakllaridan biri - o'yin - ya’ni rol ijrosi va aktyorlik.
Sahnalashtirish mashg’ulotlarining musiqiy komponenti teatrning taraqqiyoti va ta'limiy salohiyatini kengaytirishdir, emotsional effektni kuchaytirishda bola dunyoni his qilishi va kayfiyatiga ta’sir etishi, shuningdek musiqa tilining fikri va hissiyoti, teatrda mimika va jestga qo’shiladi. Bunday holatlarda bolalar sensor-perspektiv analizatorlarining(kuzatuvchi,eshitish,xarakatli) hajmi va miqdori ortadi. Bunday holda bolalarda hissiy-perseptual analizatorlarining soni va hajmi (vizual, eshitish, vosita) ortadi.
Maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilari “rol oynash”, “qo'shiq aytish” va
“raqsga” tushishlarga tabiiy moslashadilar, teatrlashtirilgan va musiqiy sahna ko'rinishlarini qabul qilish orqali bolada katta qiziqish uyg'otib, unda ishtirok etishlari xohish-istagini bildiradi. Teatr va musiqa ijodiyoti bolalar ehtiyojlarni qondirish bilan muammolardan ozod qiladi, u quvonchli daqiqalar va katta zavqni his qiladi. Rol ijrosidagi matn va musiqiy qo'shiq so'zlari hissiy tizimlar bilan bog'langanligi tufayli,bola matnlar mazmunini tushuna boshlaydi va ijro jarayonida qo'shilishi, sahnaga qarashi, xatto "o'zi" ga ham qarash tajribasini egallashga, uni tuzatishga va uni baholashga o’rganib boradi.
Maktabgacha ta’lim yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini rivojlantirish.
Shunday qilib, sahnalashtirish faoliyati orqali bolalar ijodiy qobiliyatini va bola shaxsini kompleks rivojlanish bilan bog'liq qator vazifalarni hal qilishga yordam beradi. Aynan:
- tarbiyalanuvchilar aktyorlik ifoda vositasi va teatr xaqidagi dastlabki
bilimlarini shakllantirishga yordam berish;
-tarbiyalanuvchilar mustaqil musiqiy-teatr faoliyati talablarini rivojlantiradi;
- tarbiyalanuvchilarda teatr san’atiga bo’lgan qiziqishlari o’yg’onadi;
- atrofdagi xodisalarga bo’lgan shaxsiy – yahlit estetik munosabatlarini
shakllantiradi;
-diqqatni, xotirani, xayolotni, fikrlashni, nutqni, hissiy va ixtiyoriy sohani,
intellektual, musiqiy va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.
Yuqorida sanab o’tilgan vazifalardan tashqari adabiyot, musiqa, teatrga bo’lgan
qiziqishlarini sahnalashtirish faoliyati orqali uyg'otadi, ma’lum hissiyotlarni o'yin
mahorati orqali mujassamlashtiradi, yangi obrazlarni yaratishga va fikrlashga
undaydi. Teatr bolaning hissiy dunyosiga katta ta'sir ko'rsata oladi. Bugungi kunda
bolalarda diqqat va nutq, ixtiyoriy xatti-xarakatlari, xotirasining yetarlicha
rivojlanmagani koplab ota-onalar, psoxologlar va tarbiyachilarni o’ylantirmoqda.
Bola tilidan bayon etish, fantaziyalash,o’ynash orqali- bolaning qisiqligini yechish, erkin emotsional bo’lishining eng qisqa yolidir. Bu barcha ishlarni sahnalashtirish yordamida bajarish mumkin.
Shunday qilib, bevosita sahnalashtirish faoliyatida bolaning teatrlarga borishi, bolalar spektakli va namoyishlarini tomosha qilibgina qolmasdan teatrlashtirilgan faoliyatda ishtirok etishi, teatrlashtirilgan to’garaklarga va mashg’ulotlarga borishini tavsiya qiladi.
Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolaning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda bugungi kunda ko’plab rivojlantiruvchi dasturlar yaratilmoqda.Ular bunday holatlarni o’zlashtirish uchun aniq mazmunga ega, o’quv materialini o’z ichiga oladi:
- Bolalar oddiy musiqiy-sahnaviy bilimlarini ifodalay olishi (improvizatsiya,
fantaziya, etyud) va aktyorlik mahorati vositasi orqali yonalishni olish.
- Maxsuldorlik faoliyatda ushbu bilimlarni rivojlantirsh va mustaxkamlash,
aynan musiqiy- teatrlashtirilgan namoyishlarda amalga oshadi.
- Teatr san’atining paydo bo’lishi va tashkil topishi, shuningdek musiqiy
teatrlar xaqida dastlabki bilimlari shakllanishi. Mashg’ulotlarning mazmuni va qoidasi; individual va jamoaviy harakatlariga
o'rgatishda bolalarni atrofdagi haqiqatni his qilishi, uni tahlil va nazorat qilish;
bolalarning aktyorlik ifoda vositasi asosida pantomimik va og'zaki hissiyotlarga va
verbal-emotsional improvizatsiyaga asoslangan, shuningdek, musiqiy- sahna
faoliyatida vokal-xor va musiqiy-ritmik komponentlarini o’zlashtirishi; so’z omonligi va sahna nutqi ko’nikmalarini egallashi,aktiv ijodiy unumdorlik faoliyatiga qamrab oladi. Bolalarning badiiy-ijodiy faoliyatini tuzishda maktabgacha ta’lim muassasalarining guruhlarida xar –xil burchaklar tashkil qilingani ishni osonlashtiradi( musiqiy, teatrlashtirilgan burchaklar va x.k.)
Taniqli musiqachilar, rassomlar, san'atkorlarning ijodiy mahoratini namoyish etish orqali, tabiyiki bolalar ijodiy shiddati va qiziqishini namoyon eta boshlaydi.
Maktabgacha ta’lim muassasasining tarbiyachisiga mustaqil ijodiy faoliyatni
boshqarishda bevosita koplab usul va uslublar tavsiya etilyapti, shuningdek turli hildagi sahnaviy mashg’ulotlar jarayonida bolalar bilan ishlash shakli xam berilyapti.
Teatr faoliyati bo'yicha mashg'ulotlar mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:
- spektakllarni oldin va keyin tomosha qilib suhbat qurish va bolalar teatrlariga tashrif buyurish;
- mashg’ulotlarga o'yin-dramatizatsiyani kiritish;
- turli ertak va inssenirovkalarni tayyorlsh va oynash;
-ifodali ijro shakllanishi uchun mashqlar ( verbal va noverbal);
- bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi maqsadida mashqlar bajarish.
Sahnalashtirish faoliyati mashg’ulotlarining mazmuni nafaqat asarning adabiy matni bilan tanishish, balki mimika, xarakat, kostyum, mizanstsensa(spektaklining ayrim paytlarida dekoratsiya va aktyorlarning joylanishi),imo-ishora, ya’ni “belgilar”, ifodali nutqda rol ijro etishdan iborat.
Teatr faoliyatidagi mashg'ulotlar bir qator funktsiyalarni bajaradi: bilim, ta'lim va taraqqiyot. Ularning vazifasi nafaqat o'yinlarga tayyorgarlik ko'rish. Ushbu vazifani olib borishning mazmuni, shakllari va usullari bir vaqtning o'zida uchta asosiy maqsadni amalga oshirishi kerak:
- nutq va teatrlashtirilgan qobiliyatlarni rivojlantirish;
- ijodkorlik muhitini yaratish;
- bolalarni ijtimoiy va hissiy jihatdan rivojlantirish.
Teatr faoliyatini tashkil etishda tarbiyachi katta rol o'ynaydi, usbu jarayonni
mohirlik bilan boshqaradi. Tarbiyachi nafaqat ifodali so’zlashi yoki o’qib berishi
kerak, balki qarashni, ko'rishni, tinglashni va eshitishni xam bilishi lozim, ammo har qanday “obrazga kirishish”ga xam tayyor bo’lishga majbur, yani aktyorlik mahoratini egallagan bo’lishi va rejisyorlik malakalariga ega bo’lishi shart. Aynan shu mahoratlar ijodiy potensialni oshiradi va bolalarning teatrlashtirilgan faoliyatini o’zlashtirishga yordam beradi.
Mashg’ulotlar jarayonida tarbiyachi bolalarga hech qaysi holatda, hech qanday bosim, taqqoslash, baho berish, maxkumlikni qo'llashi mumkin emas. Aksincha, bolalarga gapirish, ichki faoliyatni ko'rsata olish imkoniyatini yaratib berish kerak.
Pedagog o’zining aktyorlik va erkinlik mahorati bilan tortinchoq bolani sahnaga chiqishdan tomoshabinga aylantirib qo’ymasligini nazorat qilishi shart. Tarbiyachi bolani “sahnaga” va ijro jarayonida xato qilishdan, qo’rqib chiqishdan, qo’rqishiga yo’l qoymasligi kerak. Bolalar jamoasi “artist” va “tomoshabinlar”ga bo’linadi, ammo doimiy sahnada ijro etuvchi, doimiy tomoshabinlarga tomosha ko’rsatuvchi bo’lishi mumkin emas, yani bolalar rollari bilan xam almashib turishlari kerak. Teatr faoliyatidagi mashg'ulotlar hayotdan olingan mavzularni mustaqil improvizatsiya qilishi, ertaklar, sahna ko’rinishlari va tasvirlar uchun rol o'ynashini o'z ichiga olishi mumkin. Sahnalashtirish faoliyati ikki yonalishda tashkil etiladi:
1. Bolalar ijodiy mashqlarni bajarish jarayonida aktyorlik asoslarini egallaydilar;
2. Bolalar xar xil turdagi teatr san'atiga xos xarakterda bo'lgan texnik usullarni o'zlashtiradilar.
Maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilarning ijodiy rivojlanishi teatr san'ati bilan tanishishning tizimli va shaxsiy ahamiyatiga ega bo'lgan jarayonda amalga oshiriladi.
Bolaning shaxsiy tajribasi asosida mavzu materialining izchil murakkabligini talab qiladi, bu esa bolaning ko'p qirrali teatr dunyosiga kirishini ta'minlaydi.
Sahnalashtirish faoliytida mashg’ulotlar kompleksining amalga oshish jarayoni
quyidagi vazifalarda o’z echimini topadi:
- Tarbiyalanuvchining mustaqil ijodkorligi va ijodiy qobiliyatini rivojlanishi;
- Turli ko’rinishdagi ijodiy faoliyatga qiziqishini tarbiyalashi;
- Improvizatsiya malakalariga ega bo’lishi;
- Nutq faoliyatining shakli va funktsiyasi, barcha komponentlarning rivojlanishi;
- Bilish jarayonlarini takomillashtirishi.
Barcha bolalarning biror sahna asarini, ko’ngil ochar bayramlarga tayyorlanishi uchun turli uslublar tavsiya etiladi: bolalarni xoxshiga ko'ra rollarni tanlash, eng qo'rqoq va uyatchang bolalarni asosiy rollarga tayinlash, rollarga kartochkalar bo'yicha taqsimlash (bolalar sxematik tarzda personaj rasmi tushirilgan kartani tarbiyachining qo'lidan oladilar), rollarni juftlik bilan ijro etish.
Mashg’ulotlar mobaynida tarbiyachi bolalarning fikrini va javoblarini eshta
olishi kerak, agarda bola javob bera olmasa undan izohni so’rashni keragi yoq, undan ko’ra to’g’ri personaj xarakatiga o’tish lozim; asar qaxramoni bilan to’qnshganda bola kirishib olishiga va u bilan suhbatlashishi uchun vaqt berish darkor, yakuniy ishda esa xar xil yollar bilan bolaning quvonchini oshirish kerak.
Ijodiy qobiliyatni rivojlantirishning effekti quyidagi usullar bilan amalga
oshiriladi:
 muammoni qo’yish yoki muammoli vaziyatni yaratish;
 kreativ maydonni yaratish;
 bir o’yindan ikkinchi o’yinga o’tishi, bunda oddiydan kora ijodiy
murakkabroqga o’tish;
 mashqlar, etudlar, shunday qilib, teatrlashtirilgan faoliyatda tashabbus,
moslashuvchanlik va fikrlashning mustaqilligi, bolalar sahna ijodiyoti
rag'batlantiriladi.
Bolalar ijodkorligini rivojlantirish quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi:
bolalarga berilgan ijodiy vazifani bajarish; ijro jarayonida muammolarni hal qilish;
bolalar uchun ijodiy maydonni yaratish; o’yin jarayonida mashqlarni puxta o’rgatish etudlarni bajarish.
Shunday qilib, teatrlashtirilgan faoliyatda tashabbus, moslashuvchanlik va
fikrlashning mustaqilligi - bolalar ijodiyotining faoliyati bo’lib, ushbu faoliyattarbiyachi tomonidan rag'batlantiriladi.
Sahnalashtirish faoliyatida bolalarda aktyorlik qobiliyatini rivojlantirish.
Bolalarning ijodiy jamoasi bu bolalarning imkoniyatlarini teng namoyish eta
olganidadir. O’tkaziladigan mashgulotlarda – u amaliy-mi, individual-mi, guruhlimi, konsert yoki tadbir-mi, barchasi bola ko’ng’lining emotsional hissiyotini o’yg’otadi,bu esa pedagog va jamoa ishtirokchilari bilan o’z-aro munosabatlarining kerakli komunikativ sifatlarni shakillantiradi.
Mashg’ulotda kreativ maydon metodi, jamoada ijodiy atmosferani paydo
bo’lishiga imkon tug’diradi, ishtirokchining obraz ustida ishlashi-ijodiy yonalishga
sharoit yaratadi, ifodaliligning individual vositasini izlaydi, ijodiy vazifalar rangbarangligi pedagogik amaliyotda foydalanishga mo’ljanllanadi. Sahnalashtirish faoliyatida o’yin komponentini kirgazish va mashg’ulotlarda pedagog tomonidan muvoffaqiyatli vaziyatni tashkil etishi, tarbiyalanuvchining sahna xarakatlariga faol jalb qilishga, bolaning badiiy imkoniyatini ochib berishiga va erkin bo’lishiga yordam beradi. Shu bilan birga bolada ijodiy potensiali rivojlanadi va aktuallashadi, mashg’ulorda davomida qiziqishlari o’yg’onadi. Bu sahnalashtirish faoliyatida judayam zarur, agarda o’yin oddiydan ijodiyga o’tganda pedagog tomonidan qo’yilgan kesishuv biror maqsadda qo’shimcha impuls olgan bo’ladi.
Bolalarning bilimga qiziqishi va emotsional rivojlanishi, uning psixik
funktsiyalari, ijodiy qobiliyati va shaxsiy sifatlari, bolaning ijobiy motivatsiyasi teatr san’atini o’zlashtirish orqali xarakatlar shakllanishida belgilangan vazifalari o’z echimini topadi. Tarbiyachi mashg’ulotlar jarayonida atrofdagi voqeylikni individual va jamoa bo’lib qabul qilishni, uning nazorati va taxlilini qiladi, bolalarda pantomimic va emotsional,verbal improvizatsiyalarga asoslangan aktyorlik vositasining ifodaliligini aniqlaydi, shuningdek bolalarda musiqiy- saxnaviy faoliyatini o’zlashtirishga; so’zlarni xaraktlar bilan bajarish va saxnaviy nutq ko’nikmalarini egallashga yordam beradi; bolalarni ijodiy faoliyatga qo’shilishiga qaratilgan vazifalarni bajarishga ko’maklashadi.
Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni aktyorlik qobiliyatini
rivojlantirishga qaratilgan dasturlar tuziladi, ushbu dastur asosida maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilarining aktyorlik mahorati rivojlanadi .
Dasturning maqsadi - teatrlashtirilgan faoliyat yordamida bolalarning artistik
qobiliyatini rivojlantirish.
Metod va vazifalari - bolalar teatrining sahna asarlari bilan birin –ketin tanishib borishi; ijodiy obrazlarni o’zlashtirishda guruhlardagi bolalar yoshini inobatga olishi;
bolalarning artistlik ko’nikmalarini takomillashtirish; bolaning erkinligini ta’minlash;
nutq, intonatsiya ustida ishlash; jamoa xarakatlarini o’z-aro bajarish; sodir etilayotgan
voqealarni hiss etish, achinish hissini, birga qayg’urish hissiyotlarini bola qobiliyatida
o’yg’otish.
Printsiplari improvizatsiya qilish, insonparvarlikni o’rganish, bilimlarni
tizimlashtirish, individual qobiliyatlarni xisobga olish. Turli –tuman ifoda vositalari tavsiya qilinadi:
– kichik guruhda oddiy obrazdagi bilimlarni shakllantirish(masalan, ertakdagi xayvon qaxramonlarining xarakatlarini o’xshatish) ;
–o’rta guruhda obrazning ifoda vosita elementlarini o’rgatish (intonatsiy,
mimika, pantomimika);
– katta guruhda obrazning ijro etish bilimlarini o’zlashtirish;
– tayyorlov guruhda obrazni namoyish etishda mustaqil ijodini, musiqa sadolari ostida pantomimik xarakatlarini va nutqini ifodaliligini rivojlantirish.
Sahnalashtirish faoliyati mashg’ulotlarining mazmuni o’z ichiga:
– qo’g’irchoq teatri spektakllarini ko’rish va ular xaqida suhbat o’tkazish;
– dramatizatsiya – o’yinlar;
– bolalarni ijtimoyi-emotsional rivojlanishi uchun mashqlar;
– korrektsion-rivojlantiruvchi o’yinlar;
– diktsiya ustida ishlash mashqlari(artikulyatsiya gimnastikasi);
– nutq intonatsiyasini ifodali rivojlantirish uchun topshiriqlar;
– boshqa narsaga aylanish –o’yini, obrazli mashqlar;
– plastikani rivojlantiruvchi mashqlar;
– ritmik soniyalar (logoritmika);
– bolanin qo’l motorikasini rivojlantiruvchi barmoqlar o’yin treninglari;
– mimika ifodaliligi, pantomimikaning san’at elementlarini rivojlantiruvchi
mashqlar;
– teatr etyudlari;
– dramatizatsiya vaqtida etika bo’yicha maxsus mashqlar;
– dramatizatsiya va ertaklarni ijro etish va tayyorlash;
– ertak teksti bilan,uning dramatizatsiya-jestlari, mimika, xarakatlar, kostyum, dekoratsiyalar, mizansena vositalari bilan tanishish.
Bolalarning artistik qobiliyatlarini rivojlantiruvchi dastur
O’rta guruh
Musiqani idrok etish.
1. Musiqaga emotsional xayrihohlik.
2. Rasm bilan musiqa mazmunini bir-biriga bog’lash bilimlari
Qo’shiq
1. O’zining tovushi bilan kuylash.
2. Sof kuylash uchun xarakat
3. Xursand bo’lib kuylash
Musiqa va xarakatlar.
1. Xarakatning ifodaliligi va ritmikligi.
2. Raqs xarakatlarini yetarlicha egallash
3. Faoliyat turlariga emotsional javob berish
4. Musiqa sadosi ostida oddiy xarakatlarning elementar ko’nikmalarini boshlash
va yakunlash.
Musiqiy –oyin ijodkorligi
1. O’yin obrazi uchun original xarakatlar izlab topish.
2. Musiqali xarakatlarning improvizatsiyasi.
Dramatizatsiyaning asosiy prinsiplari
1. Teatr –o’yin faoliyati
2. O’ylab topilgan qisqa xikoya va ertakning yakunini o’ylab topish.
3. Tomoshabinlar oldiga chiqish(ota-onalar va bolalar)
Teatr mahoratining asosiy ko’ninkmalari
Qo’shiq va raqs improvizatsiyasida ,dramatizatsiya –o’yinlarida, etyudlarda
ifodali obraz yaratish qobilyatlari.
Katta va tayyorlov guruhlar
Musiqa tinglash
1. Musiqaga emotsional ta’siri
2. Musiqa janrini ajrata olishi
3. Musiqiy asar shaklini qabul qilish
4. Musiqa kuyini uning emotsional- obrazli mazmunini o’z-aro munoisabatlarini
aniqlashi
Kuylash
1. Tabiiy ovoz bilan kuylash
2. Qulay diapazonda kuylash
3. Musiqiy ijrosiz kuylash
4. Xursand bo’lib kuylash
Musiqa va xarakatlar
1. Xarakatlarni ifodaliligi va ritmikligi
"Science and Education" Scientific Journal Volume 1 Issue 1
535 www.openscience.uz
2. Xarakatlarda musiqa tilining aksi
3. Raqs xarakatlarining yetarlicha hajmi
4. Aynan ushbu berilgan faoliyat turiga emotsional javobi.
Qo’shiqcghilik ijodi
1.Berilgan janr , xarakterda(berilgan matnda) kerakli intonatsiyani bera olish
Raqs ijodi
1. Erkin raqsda improvizatsia qilish qobiliyati.
2. Oddiy elementlarni bajara olis
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini
birgalikda barpo etamiz. - Toshkent, O‘zbekiston, 2016.
2. Yusupova P. Maktabgasha tarbiya pedagogikasi. T.: O’qituvshi. 1993.
3. Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgasha ta`lim pedagogikasi. T.: Ilm ziyo. 2006.
4. Sodiqova Sh.A. Maktabgasha pedagogika. T.: Tafakkur bo`stoni 2013
5. N.Kayumova. Maktabgasha pedagogika. T.: TDPU 2013.
Yüklə 84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə