15-mavzu. Debitorlik va kreditorlik qarzlari tahliliYüklə 57,2 Kb.
tarix26.01.2023
ölçüsü57,2 Kb.
#99337
15-МАВЗУ


15-MAVZU. DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARI TAHLILI

15.1.Debitorlik, kreditorlik qarzlari tahlilining mazmuni, ularni tahlil qilish maqsadi va vazifalari.
15.2.Debitorlik va kreditorlik qarzlarining shakllanishi.
15.3.Debitorlik va kreditorlik qarzlarining tarkibi va muddati bo‘yicha tahlili.
15.4.Qarzlar dinamikasining natijaviy va samaradorlik ko‘rsatkichlari bilan qiyosiy tahlili (qarzlarning aylanuvchanligi va qoplanuvchanligi tahlili).
15.5.Debitorlik va kreditorlik qarzlarini kamaytirish bo‘yicha tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlari.
15.6.Muddati o‘tgan debitorlik va kreditorlik qarzlari tahlili. Debitorlik va kreditorlik qarzlari yuzasidan rezervlar tahlili.

15.1.Debitorlik, kreditorlik qarzlari tahlilining mazmuni, ularni tahlil qilish maqsadi va vazifalari

Debitorlik va kreditorlik qarzlarini doimiy tahlil yetish to‘lovlar intizomini mustahkamlash, muddati o‘tkazib yuborilgan debitorlik va kreditorlik qarzlarni qisqartirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘rtasidagi to‘lovlar va hisob-kitoblar tizimini takomillashtirish, budjetga hamda davlat maqsadli fondlariga soliqlar va majburiy to‘lovlarning o‘z vaqtida tushishini ta’minlash, budjetga hamda davlat maqsadli fondlariga qarzlarni qisqartirish va ular vujudga kelishining oldini olish imkoni, qarzdorlikni maqsadli boshqarish imkonini beradi.


Debitorlik va kreditorlik majburiyatlarini (qarzlarini) tahlil yetish orqali iqtisodiyotning turli bo‘g‘inlarida, sektorlarida hisob-kitoblar mexanizmini takomillashtirish hamda barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlar hamda bank va moliya muassasalari tomonidan to‘lov intizomi va hisob-kitoblarning o‘z vaqtida o‘tkazilishini ta’minlash, soliqlar va majburiy to‘lovlarning to‘liq to‘lanishi masalalari bo‘yicha amaldagi qonun hujjatlari normalariga qat’iy rioya yetilishi ustidan ta’sirchan nazoratni yo‘lga qo‘yish imkoni tug‘iladi.
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning debitorlik va kreditorlik qarzlari holatini tahlil qilish, korxonalar va tashkilotlarning muddati o‘tkazib yuborilgan qarzlari taqqoslanishini muntazam ravishda tashkil yetish hamda ularni qisqartirish bo‘yicha ta’sirchan chora-tadbirlarni ko‘rishda subyektlarning rolini, ye’tiborini oshirishni talab yetadi.
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan muddati o‘tkazib yuborilgan debitorlik qarzlarning vujudga kelishiga yo‘l qo‘ymaslik, aylanma mablag‘lardan oqilona foydalanish, ularning saqlanishini va o‘z vaqtida to‘ldirilishini ta’minlash bo‘yicha mas’ulligini oshirib borish, o‘z navbatida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni ham yaxshilashga imkon beradi. Bu yesa o‘z navbatida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning zaruriy sharti hisoblanadi.
Debitor va kreditor qarzdorlik bilan ishlash bir muncha murakkab jarayon. Negaki, ularning ikkinchi tomonga bog‘langanligi doimo ham manfaatli yechimlar chiqarishga imkon bermaydi. Bu borada analitiklar nimalarga ahamiyat qaratishi lozim:
Birinchi navbatda analitiklar korxonaning moliyaviy-iqtisodiy holatini monitoring qilishi, moliyaviy aktivlar va passivlarni inventarizatsiyalashni amalga oshirishi lozim. Avvalo, navbatda qarz mavjudligi, uning miqdori, asosi va uni yuzaga kelish muddatlari dalilini aniqlashi lozim.
Ikkinchidan vujudga kelgan qarzlarni so‘ndirish bo‘yicha yondashuvni tanlab olish lozim. Qonunchilik me’yorlari kreditorga o‘z ixtiyoriga ko‘ra sudgacha hal qilish tusidagi choralarni ko‘rishga, sud instansiyalariga sud buyrug‘ini berish to‘g‘risidagi ariza bilan yoki qarzni undirish to‘g‘risida da’vo arizasi bilan bevosita murojaat qilishni tanlash imkoniyatini ham ko‘zda tutadi.
Uchinchidan qarzni undirishning tanlangan strategiyasiga (talabnomani qarzdorga yuborish, sudga murojaat qilish uchun hujjatlarni tayyorlash, majburiy ijro yetish uchun ijro varaqasini berish va h.k.) muvofiq amalga oshiriladigan qarzni so‘ndirishga qaratilgan aniq harakatlarni amalga oshirish orqali mavjud chigallikni hal yetish yoki uni yumshatish choralarini ko‘rish lozim1.
Qonunchilik bilan belgilanishicha, vujudga kelgan paytdan boshlab 90 kun o‘tgan debitorlik qarzi muddati o‘tib ketgan debitorlik qarzi deb tan olinadi.2 Korxonada buning mavjudligi uning mansabdor shaxslariga 10 dan 15 YeKIH miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.3
Binobarin, muddati o‘tgan debitorlik qarzi korxona boshqaruvchilariga ko‘p muammolar keltirishi mumkin.
Qayd qilish lozimki, belgilangan muddatlarning o‘tishi kontragent tomonidan bajarilishi kerak bo‘lgan paytdan boshlanadi. Binobarin, muammoni hal qilish uchun taraflar shartnomaviy majburiyatlarni bajarish muddatlarini uzaytirish uchun qo‘shimcha kelishuvni rasmiylashtirishlari Yetarli bo‘ladi. Qarzdorga nisbatan birdaniga sud muhokamasi tashabbusi bilan chiqish va unga nisbatan majburiy undiruv choralarini qo‘llash umuman shart yemas.
Yuzaga kelgan majburiyatlarni uzoq vaqt va zo‘r berib undirishga harakat qilishdan yoki bu harakatlarning befoyda deb tan olgan holda qarz majburiyatlarini bekor qilishdan ko‘ra, uni vujudga kelishini oldini olgan maqbul hisoblanadi. Ya’ni qarzdorlik haqida ushbu qarzdorlikning yuzaga kelgandan keyin yemas, balki yuzaga kelgunga qadar qayg‘urgan maqbul hisoblanadi. Buning uchun nimalar qilish lozim. Avvalo kontragent bilan tegishli shartnomani rasmiylashtirish bosqichining o‘zidayoq taraflar majburiyatlarining aniq miqdorlari va majburiyatlarni ta’minlash choralarini ko‘zda tutgan holda amalga oshirish mumkin. Bu shartlar qarzdorlik vujudga kelgan taqdirda uni so‘ndirishning qo‘shimcha kafolati bo‘ladi.
Debitorlar va kreditorlar bizning strategik hamkorlarimiz hisoblanadi. Ularga nisbatan muomalada qonuniy va ijtimoiy normalardan kelib chiqqan holda harakat qilish lozim. Hech kim o‘z hamkorlari bilan munosabatni buzishni xohlamaydi. Shu sababli debitorlik va kreditorlik majburiyatlarni tahlil yetishda avvalo kontragentlarning tarkibiga va ularning doimiy faoliyat hamkorligidagi tarixiga muhim ahamiyat qaratish lozim. Avvalo, kontragentlar bilan aloqada qarzdorlikning yuzaga kelish sabablarini o‘zidan va undan keyingina hamkoridan izlash lozim.
Qarzdorlik nafaqat iqtisodiy munosabatlarni, balki jamiyat hayotini, ijtimoiy munosabatlarni ham chigallashtiradi. Korxonaning jismoniy va huquqiy shaxslar bilan bo‘ladigan munosabatlari alohida olingan subyektlarning muammosi yemas, balki butun iqtisod va jamiyatning ham muammosi hisoblanadi. Shu sababli, ularning yuzaga kelishI, muddatlarining cho‘zilishi, oqlanishi, himoyalanishi kabi masalalarga doimo muhim ye’tibor qaratish lozim. Qarzdorlikning oshib ketishi o‘z navbatida korxonalarning moliyaviy holatiga, barqarorligiga, to‘lovga qobilligiga ta’sir yetadi. Natijada korxonaning yashovchanligi, hayotiyligi qiyinlashadi.
Debitorlik majburiyatlari deganda – qarshi tomonning (ajratilgan bo‘linmalar, sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlari, xodimlar, mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar, budjetga soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar, maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urta badallari bo‘yicha, ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlari bo‘yicha) korxonaga to‘lashi lozim bo‘lgan muddatli majburiyatlari nazarda tutiladi.
Kreditorlik majburiyatlari deganda – qarshi tomonga korxonaning to‘lashi lozim bo‘lgan (mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga, ajratilgan bo‘linmalarga, sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlariga, kechiktirilgan daromadlar, majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar, boshqa kechiktirilgan majburiyatlar, olingan bo‘naklar, budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz, sug‘urtalar bo‘yicha qarz, maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarz, ta’sischilarga bo‘lgan qarzlar, mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qarz, qisqa muddatli bank kreditlari, qisqa muddatli qarzlar, uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi va boshqa kreditorlik qarzlari) majburiyatlari nazar tutiladi.
Majburiyat bu muayyan fuqarolik huquqiy munosabatidan iborat bo‘lib, unga amal qilishi orqali bir shaxs (qarzdor) ikkinchi shaxsga kreditor foydasiga ma’lum bir harakatni bajarishi, mol-mulkni topshirishi, ishni bajarishi, xizmat ko‘rsatishi, pul to‘lashi yoki biror harakatni bajarishdan tiyilishi zarur bo‘lgan holatga aytiladi.4
Majburiyatlar shartnomadan, ziyon yetkazish natijasida hamda Fuqarolik kodeksida ko‘rsatilgan boshqa asoslardan kelib chiqadi yoki vujudga keladi.
Majburiyatlar xo‘jalik shartnomalari bandlariga to‘la amal qilmaslik natijasida yuzaga keladi.
Taraflardan biri shartlashilgan muddatda tadbirkorlik faoliyati sohasida tovarlarni berish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish majburiyatini oladigan, ikkinchi taraf yesa tovarlarni, ishlarni, xizmatlarni qabul qilib olish va ularning haqini to‘lash majburiyatini oladigan kelishuv xo‘jalik shartnomasi deyiladi.
Qarzdorliklar xo‘jalik yurituvchi subyekt mansabdor shaxsining aybi bilan bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan, uning tomonidan xo‘jalik yurituvchi subyektning pul mablag‘lari va boshqa mol-mulki maqsadga nomuvofiq foydalanilgan, to‘lov intizomi buzilgan, xo‘jalik yurituvchi subyekt bankrotlikka duchor qilingan yoki shartnoma munosabatlari sohasida boshqa qoidabuzarliklar sodir yetilgan taqdirda yuzaga keladi.
Debitor va kreditor so‘zlari ma’nosini ko‘payish va kamayish, qo‘shish va chegirish, kirim va chiqim ma’nosida qarash mumkin. Uning nomlanishiga asos qilib balansning aktiv va passiv qismlarga, hisobvaraqalarining aktiv va passiv turlarga tarkiblanishi asos qilib olingan.
Debitorlik va kreditorlik qarzlarini tahlil yetishda tahlil mazmunini majburiyatlarni hajmi, tarkibi, vujudga kelish davri bo‘yicha o‘rganish, majburiyatlarining aylanuvchanligi, tahlikali majburiyatlarning himoyalanganlik darajasini baholash, majburiyatlarning yuzaga kelishi va ularning muddatini o‘tkazib yuborilish sabablarini o‘rganish, majburiyatlar balansini tuzish, majburiyatlarning moliyaviy holatga ta’sirini baholash tashkil yetadi.
Debitorlik va kreditorlik majburiyatlari tahlilining vazifalari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:
- aniq, to‘liq va o‘z vaqtida pul mablag‘lari va ularning harakati yuzasidan aniq hisob-kitoblarning yo‘lga qo‘yilganligini baholash;
- hisob-kitoblarning va to‘lov intizomiga qat’iy rioya qilinganlik holatini baholash;
- debitorlik va kreditorlik majburiyatlarining (qarzlarining) turlari, to‘lov muddatlari va asoslanganligi bo‘yicha tarkibini aniqlash;
- muddati o‘tgan debitorlik va kreditorlik majburiyatlari holatiga, ularning jami majburiyatlar tarkibidagi salmog‘iga baho berish;
- tovarlarni kreditga sotish, hisob-kitoblarning turli shakllari bo‘yicha yuzaga kelgan majburiyatlarni baholash;
- bank kreditlari va qarzlaridan maqsadli foydalanish, ular bo‘yicha majburiyatlarning joriy qismining qoplanishi yuzasidan holatini o‘rganish;
- mahsulot (tovarlar, ish va xizmat)larni xorijga sotish bo‘yicha majburiyatlarning yuzaga kelishi va ularning oqlanishi yuzasidan korxonadagi (hisob-kitoblarning shakli, valyuta kurslarining o‘zgarishlariga va h.k. ta’sirida) joriy va istiqboldagi tahlikalarni baholash.
Tahlil uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar moliyaviy hisobotning birinchi shakli “Buxgalteriya balansi” to‘g‘risidagi hisobotdan, buxgalteriya balansiga ilovadan hamda balansning tegishli qatorlari bo‘yicha qaydlar, izohlar va tushuntirishlardan, “Korxonaning moliyaviy ahvoli to‘g‘risidagi” statistik hisobot shakllaridan olinadi. Shuningdek, ichki moliyaviy tahlilda bosh kitob, hisob reestrlaridan, qarzdorlik vedemostlari, debitorlik va kreditorlik majburiyatlari yuzasidan dalolatnomalar va boshqa manbalardan foydalaniladi.
Debitorlik va kreditorlik majburiyatlari bevosita korxona bilan qarshi tomon o‘rtasida bo‘ladigan o‘zaro hisob-kitoblardan kelib chiqadi. Ularning yuzaga kelishi yuzasidan quyidagi sabablarni ko‘rsatish mumkin:
- qarzdorlikning yuzaga kelishidagi yeng muhim sabab bu – xo‘jalik yurituvchi subyektlarning to‘lov layoqatiga yega yemasligi, moliyaviy holatning yomonligidir. Debitor va kreditor qarzdorlik, ular hajmining o‘sib borishi, to‘lov muddatlarining cho‘zilib ketishi aktivlar va ularning likvidligidan pastligi bilan izohlanadi;
- shartnomaviy munosabatlarga to‘liq rioya qilmaslik ham debitor va kreditor qarzdorlikning ortishiga olib keladi va tashkiliy sabablardan bittasidir;
- mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotish yuzasidan pul mablag‘lari va o‘zaro hisob-kitoblarning mulkka bo‘lgan yegalik huquqining boshqa birovga o‘tishi bilan bog‘lanmaganlik sharti majburiyatlar yuzaga kelishining muhim sabablaridan biridir;
- hisob-kitoblar, qarzdorlikni tartibga solishdagi qat’iy me’yorlarni ishlab chiqarish, tijorat va moliya faoliyatining zamonaviy talablariga va shakliga mos yemasligi ham qarzdorlikni oshishiga sabab bo‘lmoqda. Ya’ni, qarzdorlikni yuzaga kelishining o‘zigina yemas, balki uni undirish yuzasidan korxona yo‘l qo‘yadigan xarajatlar summasi tobora oshib ketmoqda;
- qarzdorlikning oshishi va ularni to‘lash muddatlarining tobora cho‘zilib ketishining asl sabablaridan biri bu jismoniy va huquqiy shaxslarda qarzdorlik madaniyatining yo‘qligi hamdir. Qarzdorlikni so‘ndirish imkoniyatlari bo‘lgan holda, uni ortga surish, kechiktirish, to‘lamaslikka afsuski ko‘pchilikda moyillik kuchli.

8.2. Debitorlik va kreditorlik qarzlarining shakllanishi

Debitorlik va kreditorlik qarzlarini tahlil yetishda ularning shakllanishiga, qarzdorlikning o‘zgarishiga, qarzdorlikning muddati o‘tgan, uzaytirilgan qismiga muhim ye’tiborni qaratish lozim.
Debitorlik va kreditorlik qarzlarining katta summada shakllanishi korxona mablag‘larining immobilizatsiyasi, oborotdan chiqib ketishiga, likvidlikning tushishiga, moliyaviy ahvolning qiyinlashishiga sabab bo‘ladi. Muddati o‘tgan, uzaytirilgan debitorlik va kreditorlik qarzdorligi ayniqsa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Debitorlik va kreditorlik majburiyatlari o‘zaro hisob-kitoblarda mahsulot (tovarlar, ish va xizmat)larni sotilgan qatorga kiritish va ular bo‘yicha to‘lovlarning amalga oshirishning turli hisobot sanalariga tushishidan ro‘y beradi. Agarda kelishilgan muddatlar yoki qonunchilikda belgilangan muddatlar oshib ketmasa, ularning yuzaga kelishi hech qanday salbiy oqibatlar olib kelmaydi.
Korxonada debitorlik va kreditorlik qarzlarining bitta korxonada yuzaga kelishi faqat uning o‘zigagina jarayonlarni murakkablashtirmaydi, balki qarshi tomonlar bilan bog‘langan butun bir tizimdagi holatni ham izdan chiqishiga olib keladi.
Debitorlik va kreditorlik qarzlarini haqiqiy miqdorini bilish uchun ularni inventarizatsiyalash zarur. Inventarizatsiya natijalari bo‘yicha o‘zaro hisob-kitoblar saldosini tasdiqlaydigan solishtirish dalolatnomalari yoki xatlar bilan rasmiylashtiriladi.
O‘tkazilgan inventarizatsiyalar soni va natijalari, shuningdek‚ ularni o‘tkazmaslik sabablari yillik moliyaviy hisobotga ilova qilinadigan tushuntirish xatida aks yettirilishi kerak.5
“Moliyaviy hisobot shakllari va ularni to‘ldirish bo‘yicha qoidalarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining buyrug‘iga ko‘ra buxgalteriya balansida debitorlik va kreditorlik majburiyatlari tarkibining quyidagi qatorlari tarkiblanadi.6

Debitorlik majburiyatlarining shakllanish qatorlari7Ko‘rsatkichlar

Balans satri

Davr boshi

Davr oxiri

Farqi (+,-)

Debitorlar, jami (satr 220+240+250+260+270+280+290 +300+310)

210

459 586 597

468 253 903

8 667 306

shundan: muddati o‘tgan

211

61 242 836

24 341 057

-36 901 779

Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi)

220

123 172 327

148 701 321

25 528 994

Ajratilgan bo‘linmalarning qarzi (4110)

230

0

0

0

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarining qarzi (4120)

240

195 601 703

197 055 308

1 453 605

Xodimlarga berilgan bo‘naklar (4200)

250

307 414

202 706

-104 708

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar (4300)

260

92 643 705

103 815 079

11 171 374

Budjetga soliq va yig‘imlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4400)

270

31 126 342

12 441 892

-18 684 450

Maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4500)

280

5 788 131

151 843

-5 636 288

Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi (4600)

290

0

0

0

Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzi (4700)

300

769 100

666 713

-102 387

Boshqa debitorlik qarzlari (4800)

310

10 177 875

5 849 041

-4 328 834

Korxonada debitorlik majburiyatlari davr boshiga nisbatan quyidagi o‘zgarishlarga yega bo‘lgan. Jami debitorlik majburiyatlari davr boshiga nisbatan 8 667 306 ming so‘mga ortgan. Shundan: xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) 36 901 779 ming so‘mga, xodimlarga berilgan bo‘naklar (4200) 104 708 ming so‘mga, budjetga soliq va yig‘imlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4400) 18 684 450 ming so‘mga, maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4500) 5 636 288 ming so‘mga, xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzi (4700) 102 387 ming so‘mga, boshqa debitorlik qarzlari (4800) 4 328 834 ming so‘mga kamaygan.


Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarning qarzi (4120) 1 453 605 ming so‘mga, mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar (4300) 11 171 374 ming so‘mga ortganligini ko‘rish mumkin.

Kreditorlik majburiyatlarining shakllanish qatorlariKo‘rsatkichlar

Balans satri

Davr boshi

Davr oxiri

Farqi (+,-)

Joriy majburiyatlar, jami (satr 610+630+640+650+660 +670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

654 802 314

674 942 829

2 0 140 515

shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr 610+ 630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

623 266 697

651 211 265

27 276 076

shundan: muddati o‘tgan joriy kreditorlik qarzlari

602

26 935 189

18 671 676

8 263 513

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000)

610

139 361 433

132 315 373

7 046 060

Ajratilgan bo‘linmalarga qarz (6110)

620

0

0

0

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga qarz (6120)

630

91 925 580

160 152 370

68 226 790

Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)

640

18 722

179 635

160 913

Soliq va majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240)

650

0

0

0

Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290)

660

0

0
Olingan bo‘naklar (6300)

670

309 086 582

247 864 791

-61 221 791

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6400)

680

8 084 129

19 262 500

6 968 476

Sug‘urtalar bo‘yicha qarz (6510)

690

0

0

0

Maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6520)

700

18 646 984

25 615 460

11 178 370

Ta’sischilarga bo‘lgan qarzlar (6600)

710

0

0

0

Mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qarz (6700)

720

40 920 696

43 590 218

32 669 522

Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)

730

28 324 178

21 397 333

-6 926 845

Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840)

740

3 192 717

2 154 596

-1 038 121

Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950)

750

0

0

0

Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900)

760

15 241 293

22 410 553

7 169 260

Korxonada joriy majburiyatlar davr boshiga nisbatan 20 140 515 ming so‘mga ortgan. Jumladan, tarkibi bo‘yicha mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) 7 046 060 ming so‘mga, sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga qarz (6120) 68 226 790 ming so‘mga, kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 160 913 ming so‘mga, budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6400) 6 968 476 ming so‘mga, maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6520) 11 178 370 ming so‘mga, mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qarz (6700) 32 669 522 ming so‘mga, boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) 7 169 260 ming so‘mga ortgan. Olingan bo‘naklar (6300) 61 221 791 ming so‘mga, qisqa muddatli bank kreditlari (6810) 6 926 845 ming so‘mga, qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 1 038 121 ming so‘mga davr boshiga nisbatan kamaygan.

8.3. Debitorlik va kreditorlik qarzlarining tarkibi va muddati bo‘yicha tahlili

Debitorlik va kreditorlik qarzlarining tarkibi deganda ularning yuzaga chiqish qatorlari tushuniladi. Qatorlarning yagona tarkibini buxgalteriya balansining tegishli qatorlariga mos ravishda tuzib chiqish mumkin.


Debitorlik qarzlari: xaridor va buyurtmachilarning qarzi, ajratilgan bo‘linmalarning qarzi, sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarining qarzi, xodimlarga berilgan bo‘naklar, mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar, budjetga soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari, maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari, ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi, xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzi va boshqa debitorlik qarzlari.
Kreditorlik qarzlari: mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz, sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga qarz, soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar, olingan bo‘naklar, budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz, sug‘urtalar bo‘yicha qarz, maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarz, ta’sischilarga bo‘lgan qarzlar, mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qarz va boshqa kreditorlik qarzlari.
Debitorlik va kreditorlik qarzdorlik tahlilida qarzlarning tarkibi, muddati, hajmigagina yemas, balki ularning balansiga ham muhim ahamiyat qaratiladi.

Debitorlik va kreditorlik qarzlarining tarkibi bo‘yicha tahliliKo‘rsatkichlar

Balans satri

Davr boshi

Davr oxiri

Farqi

Debitorlar, jami (satr 220+240+250+260+270+280+290 +300+310)

210

459 586 597

468 253 903

8 667 306

shundan: muddati o‘tgan

211

61 242 836

24 341 057

-36 901 779

Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi)

220

123 172 327

148 701 321

25 528 994

Ajratilgan bo‘linmalarning qarzi (4110)

230

0

0

0

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarning qarzi (4120)

240

195 601 703

197 055 308

1 453 605

Xodimlarga berilgan bo‘naklar (4200)

250

307 414

202 706

-104 708

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar (4300)

260

92 643 705

103 815 079

11 171 374

Budjetga soliq va yig‘imlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4400)

270

31 126 342

12 441 892

-18 684 450

Maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4500)

280

5 788 131

151 843

-5 636 288

Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi (4600)

290

0

0

0

Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzi (4700)

300

769 100

666 713

-102 387

Boshqa debitorlik qarzlari (4800)

310

10 177 875

5 849 041

-4 328 834

Kreditorlik majburiyatlari tarkibi

Joriy majburiyatlar, jami (satr 610+630+640+650+ 660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

654 802 314

674 942 829

2 0 140 515

shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr 610+ 630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

623 266 697

651 211 265

27 276 076

shundan: muddati o‘tgan joriy kreditorlik qarzlari

602

26 935 189

18 671 676

8 263 513

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000)

610

139 361 433

132 315 373

7 046 060

Ajratilgan bo‘linmalarga qarz (6110)

620

0

0

0

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga qarz (6120)

630

91 925 580

160 152 370

68 226 790

Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)

640

18 722

179 635

160 913

Soliq va majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240)

650

0

0

0

Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290)

660

0

0

0

Olingan bo‘naklar (6300)

670

309 086 582

247 864 791

-61 221 791

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6400)

680

8 084 129

19 262 500

6 968 476

Sug‘urtalar bo‘yicha qarz (6510)

690

0

0

0

Maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6520)

700

18 646 984

25 615 460

11 178 370

Ta’sischilarga bo‘lgan qarzlar (6600)

710

0

0

0

Mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qarz (6700)

720

40 920 696

43 590 218

32 669 522

Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)

730

28 324 178

21 397 333

-6 926 845

Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840)

740

3 192 717

2 154 596

-1 038 121

Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950)

750

0

0

0

Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900)

760

15 241 293

22 410 553

7 169 260

Debitorlik va kreditorlik qarzlarining farqi
-163 680 100

-182 957 362

-19 277 262

Qarz balansi
623 266 697

651 211 265

27 944 568

Korxonada hisobot davri oxiriga qarz balansi 651 211 265 ming so‘mga teng bo‘lgan. Shundan: 468 253 903 ming so‘mi debitorlik majburiyatlari, 651 211 265 ming so‘mi kreditorlik majburiyatlaridir. Kreditorlik majburiyatlarining debitorlik majburiyatlarining ortgan qismi 182 957 362 ming so‘mni tashkil qilgan. Hisobot davri boshiga debitorlik va kreditorlik majburiyatlari orasidagi farq 163 680 100 ming so‘mni tashkil qilgan. Debitorlik kreditorlik balansi 623 266 697 ming so‘mga teng bo‘lgan. Debitorlik va kreditorlik qarzlari balansi davr boshiga nisbatan 27 944 568 ming so‘mga ortgan.


Debitorlik va kreditorlik qarzlari tarkibida muddati o‘tgan, to‘lov muddati kelgan va to‘lov muddati o‘tmagan majburiyatlarni alohida tarkiblash lozim.
Debitorlik va kreditorlik qarzlarining muddati o‘tgan sifatida tan olish tartiblari qonunchilik normalari asosida belgilanadi.
Korxona va tashkilotlarning moliyaviy ahvolini mustahkamlash, yetkazib berilgan mahsulot, bajarilgan ishlar va xizmatlar uchun iste’molchilarning o‘z vaqtida hisob-kitob qilishlarini ta’minlash, xalq xo‘jaligida to‘lov intizomining ahvoli uchun rahbarlarning mas’uliyatini oshirish maqsadida qabul qilingan “Xalq xo‘jaligida hisob-kitoblar o‘z vaqtida o‘tkazilishi uchun korxona va tashkilotlar rahbarlarining mas’uliyatini oshirish borasidagi chora-tadbirlari to‘g‘risidaˮgi PF-1154 sonli 1995-yil 12-maydagi Prezident farmonida belgilanishicha, barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste’molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 15 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatishi ta’qiqlanishi belgilangan.
Mazkur farmonga ko‘ra, tovarlar amalda jo‘natilgan, ishlar bajarilgan, xizmatlar ko‘rsatilgan kundan boshlab to‘qson kun o‘tgandan keyin, yetkazib berilgan tovarlar, ko‘rsatilgan xizmatlar va bajarilgan ishlar uchun mablag‘lar kelib tushmaganligi muddati o‘tib ketgan debitorlik qarzi deb hisoblanadi.
Muddati o‘tib ketgan debitorlik qarzi mavjud bo‘lgan taqdirda barcha mulkchilik shaklidagi korxona va tashkilotlarning rahbarlariga, shuningdek‚ mazkur korxonalarning bosh buxgalterlariga intizomiy choralar, hatto jinoiy javobgarlikka tortish choralari qo‘llanishi lozimligi qayd yetiladi.
Hukumat qarori bilan muddati uzaytirilgan debitorlik va kreditorlik qarzlariga, respublika tashqarisidagi hamda korxona faoliyatiga aloqador bo‘lmagan sabablar tufayli vujudga kelgan qarzlar summasi albatta bundan mustasno hisoblanadi.

Debitorlik va kreditorlik majburiyatlarining muddat bo‘yicha tahliliKo‘rsatkichlar

Balans satri

Davr boshi

Davr oxiri

Farqi,+,-

Debitorlar, jami (satr 220+240+250+ 260+270+280+290+300+310)

210

459 586 597

468 253 903

8 667 306

shundan: muddati o‘tgan

211

61 242 836

24 341 057

-36 901 779

Joriy majburiyatlar, jami (satr 610+ 630+640+650+660+670+680+690+700+ 710+720+730+740+750+760)

600

654 802 314

674 942 829

20 140 515

shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr 610+630+650+670+680+ 690+700+710+720+760)

601

623 266 697

651 211 265

27 276 076

shundan: muddati o‘tgan joriy kreditorlik qarzlari

602

26 935 189

18 671 676

8 263 513

Korxonada debitorlik majburiyatlarining joriy qismi 468 253 903 ming so‘mni tashkil qilgan. Ushbu majburiyat hisobot davri boshiga 459 586 597 ming so‘mga teng bo‘lgan. Davr boshiga nisbatan o‘zgarish 8 667 306 ming so‘mga ortgan. Debitorlik majburiyatlari tarkibida muddati o‘tgan majburiyatlar hajmi hisobot davri boshiga 61 242 836 ming so‘mni, hisobot davri oxiriga 24 341 057 ming so‘mga teng bo‘lgan. Mutlaq o‘zgarish 8 667 306 ming so‘mga teng bo‘lgan. Ya’ni hisobot davri boshiga nisbatan muddati o‘tgan majburiyatlar summasi shunchaga ortgan.


Joriy majburiyatlarning davr boshiga nisbatan o‘zgarishi 20 140 515 ming so‘mga ortganligini ko‘rish mumkin. Shundan kreditorlik majburiyatlari hajmi hisobot davri boshiga nisbatan 27 276 076 ming so‘mga ortgan. Joriy majburiyatlar tarkibida muddati o‘tgan majburiyatlar hajmi hisobot davri boshiga 61 242 836 ming so‘mni, hisobot davri oxiriga 24 341 057 ming so‘mni tashkil yetgan. Muddati o‘tgan majburiyatlar hajmi hisobot davri boshiga nisbatan 36 901 779 ming so‘mga kamayganligini ijobiy baholash mumkin.

8.4. Qarzdorlik dinamikasining natijaviy va samaradorlik ko‘rsatkichlari bilan qiyosiy tahlili (qarzlarning aylanuvchanligi va qoplanuvchanligi tahlili)Foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinadigan iqtisodiy qarorlar, xo‘jalik yurituvchi subyektlarning debitorlik va kreditorlik qarzlarini to‘g‘ri boshqarish orqali pul mablag‘lari va pul yekvivalentlarini hosil qilish qobiliyatiga, uning muddati va aniqligiga baho berishni talab yetadi.
Xo‘jalik yurituvchi subyektning debitorlik va kreditorlik qarzlari yuzasidan sodir bo‘lgan o‘zgarishlarni chuqur tahlil qilish, davr mobaynida ularning hajmi, muddati, so‘ndirilishi, aylanuvchanligi bo‘yicha real holatni o‘rganishni talab yetadi.
Qarzdorlik korxonaning moliyaviy holatini baholashda yeng murakkab masala hisoblanadi. Negaki, uning hal yetilishi doimo ham korxonaning o‘z ixtiyorida yemas. Ayniqsa, debitorlik majburiyatlari va ularning undirilishi, muddatlarga amal qilinishi, qarzdorlik bo‘yicha yuzaga keladigan qo‘shimcha majburiyatlarning paydo bo‘lishi korxona rahbariyatining sa’y-harakatlari bilangina amalga oshadigan oddiygina jarayon yemas. O‘z navbatida debitorlik majburiyatlaridagi holat korxonaning qarshi tomon oldidagi, kreditorlik qarzlarining ham to‘lanishiga, ularning tizimli algoritmiga ta’sir yetadi. Negaki, debitorlik va kreditorlik qarzlari bu faoliyatning ikki qirrasi ularning bittasidagi buzilish ikkinchisiga, ikkinchisidagi buzilish birinchisiga ta’sir qiladi. O‘z navbatida bitta korxonada qarzdorlikning hal yetilishi, tarmoq va bo‘g‘inda, yakunida mamlakatdagi to‘lov intizomiga ham ta’sir yetadi.
Qarzdorlikni so‘ndirish albatta pul mablag‘lari va ularning yekvivalentlari yordamida amalga oshiriladi. Korxonada pul va pul yekvivalentlarining asosiy oqimi bu operatsion faoliyatda kuzatiladi. O‘z navbatida majburiyatlarning ham asosiy qismi ushbu faoliyat yuzasidan kelib chiqadi. Shu sababli, korxona rahbarlari doimo pul va pul yekvivalentlarini qisqa muddatli majburiyatlarni qoplashga tegishli qismini ushlab turishga harakat qiladilar. O‘z navbatida ularning faoliyat va qarzdorlikdan ortiqcha qismini ushlab turish ham korxona uchun maqbul hisoblanmaydi. Negaki, bu aktivlarning oborotdan chetlanishiga sabab bo‘ladi. Ortiqcha pul mablag‘larini ularning yekvivalentlariga investitsiya qilish bu pul mablag‘larini boshqarish bo‘lib hisoblanadi.
Pul yekvivalentlari deganda ko‘pincha qisqa muddatli moliyaviy qo‘yilmalar ham nazarda tutiladi. Moliyaviy qo‘yilmalarning qisqa muddatli shakli pul yekvivalenti deb tan olinishi uchun, u belgilangan summadagi pul mablag‘iga oson aylantiriladigan va qiymatidagi o‘zgarishlar riski sezilarsiz darajada bo‘lishi lozim.
Qarzdorlikning dinamikasi uning yillar bo‘yicha o‘zgarishlariga baho berishni ifoda yetadi. Bu qarzdorlikning retrospektiv tahlili hisoblanib, kelajakdagi prognozlarini belgilash uchun ham zarur hisoblanadi. Qarzdorlikni muddat bo‘yicha o‘rganishda ularning muddati o‘tgan majburiyatlar sifatida foyda va zararlarga olib borilishiga muhim ahamiyat qaratish lozim. Qarzlarni foyda va zararlarga olib borish ularning to‘la nazorat qatoridan chiqarilishini anglatmaydi. So‘ndirilgan qarzlar albatta balansdan tashqari hisobvaraqlarida 5 yilga qadar saqlanishi lozim.
Debitorlik majburiyatlarini qiymat ifodasida o‘rganish doimo ham korxona moliyaviy ahvoli haqida aniq xulosalar chiqarish uchun yetarli bo‘lmaydi. Shu sababli‚ bu jarayonlarni samaradorlik va natijaviylik ko‘rsatkichlari bilan uzviy bog‘liqlikdagi nisbiy ifodalariga ham baho beriladi. Bunday ko‘rsatkichlar sifatida debitorlik va kreditorlik qarzlarining aylanuvchanlik koeffitsiyentlari o‘rganiladi va tahlil qilinadi.
Debitor va kreditor qarzdorlikni o‘rganishda aylanuvchanlikning ikki jihatiga muhim ahamiyat qaratiladi.
Aylanuvchanlik koeffitsiyentlari va ularning o‘zgarishiga;
Aylanuvchanlik davri va ularning o‘zgarishiga.
Debitor va kreditor qarzdorlikning aylanuvchanlik koeffitsiyentlari va aylanish davri ko‘rsatkichlarini tahlili

Ko‘rsatkichlar

O‘tgan yil

Hisobot yili

Farqi (+,-)

O‘sish sur’ati. %

Debitorlar, jami (satr 220+240+250+ 260+270+280+290+300+310)

459 586 597

468 253 903

8 667 306

101.9

shundan: muddati o‘tgan

61 242 836

24 341 057

-36 901 779

39.3

Joriy majburiyatlar, jami (satr 610 +630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

654 802 314

674 942 829

20 140 515

103.1

shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr 610+630+650+670 +680 +690+700+710+720+760)

623 266 697

651 211 265

27 276 076

104.5

shundan: muddati o‘tgan joriy kreditorlik qarzlari

26 935 189

18 671 676

-8 263 513

69.2

Sotishdan sof tushum

2 799 935 534

2 938 333 638

138 398 104

104.9

Debitorlik qarzlarining aylanish koeffitsiyenti

6.09

6.27

0.18

102.9

Shundan: muddati o‘tgan debitorlik qarzlarining aylanish koeffitsiyenti

45.88

122.41

76.53

271.1

Debitorlik qarzlarining aylanish davri

59.11

57.41

1.70

96.6

Shundan: muddati o‘tgan debitorlik qarzlarining aylanish davri

7.8

2.9

-4.9

37.1

Kreditorlik qarzlari aylanish koeffitsiyenti

4.49

4.51

0.02

100.4

Shundan: muddati o‘tgan kreditorlik qarzlarining aylanish koeffitsiyenti

107.65

163.22

55.57

152.3

Kreditorlik majburiyatlarining aylanish davri

80.1

79.8

-0.3

98.8

Shundan: muddati o‘tgan kreditorlik qarzlarining aylanish davri

3.3

2.2

-1.1

66.6

Debitorlik va kreditorlik qarzlarining aylanish koeffitsiyentlarining bog‘liqligi (nisbati)

1.35

1.39

0.04

102.9

Korxonada debitorlik majburiyatlarining aylanuvchanligi o‘tgan yilga nisbatan 0.18 ga ortgan. Aylanish davri 1.70 kunga tezlashgan. Kreditorlik majburiyatlarining aylanish koeffitsiyenti yesa 0.02 ga ortgan. Aylanish davriyligi yesa 0.3 kunga tezlashgan. Muddati o‘tgan debitorlik majburiyatlarini undirish, muddati o‘tgan kreditorlik majburiyatlarini qoplash imkoniyatlari korxonada to‘la mavjud.

1 https://www.norma.uz/bizning_sharhlar/debitorlik_qarzi_undirish_mumkin_emas_kechib_yuborilsin

2Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ хўжалигида ҳисоб-китоблар ўз вақтида ўтказилиши учун корхона ва ташкилотлар раҳбарларининг масъулиятини ошириш борасидаги чора-тадбирлар тўғрисида” 12.05.1994 йилдаги ПФ-1154-сон Фармони 2-банди

3 Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 175-моддаси.

4 Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 234-моддасида

5 Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2003 йил 24 январда 1209-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сон буйруғи Молиявий ҳисобот шаклларини тўлдириш бўйича қоидалар

6 “Молиявий ҳисобот шакллари ва уларни тўлдириш бўйича қоидаларни тасдиқлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг буйруғи 2002 йил 27-декабр 140- сон

7 “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ нинг йиллик молиявий ҳисоботлари. 2015 йил якунлари бўйича

Yüklə 57,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə