Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm MərkəziYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/163
tarix03.05.2018
ölçüsü5,01 Kb.
#41094
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163


Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  
 
Aqrar Elm Mərkəzi 
 
  
 
 
 
 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun 
 
E L M İ   Ə S Ə R L Ə R İ  
M Ə C M U Ə S İ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV CİLD 
 
 
 
 


 
 

 
 
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  
 
Aqrar Elm Mərkəzi 
 
  
 
 
 
 
 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun 
 
 
 
E L M İ   Ə S Ə R L Ə R İ  
M Ə C M U Ə S İ  
 
 
 
 
(Məcmuə Akademik
 
CƏLAL ƏLİYEVİN
 – 
85
 
illik yubileyinə
 
həsr olunur) 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV CİLD 
 
 
 
 
 
 
“Müəllim nəşriyyatı” 
 
 
 
BAKI – 2013 
 
 
 


 
 

 
AzETƏİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi XXIV (2013) 
 
 
 
Redaksiya heyəti: 
 
 
C.M.Təlai (baş redaktor) 
 
C.Ə.Əliyev 
 
Ə.C.Musayev 
 
M.Q.Əhmədov 
 
A.M.Abdullayev 
 
M.Y.Rzayev 
 
İ.M.Hacıməmmədov 
 
X.H.Rəhimova 
 
S.M.Məmmədova 
 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi. 
 
Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2013, ......s. 
 
 
 
Məcmuədə  Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat  Əkinçilik,  MEA-nın  Botanika,  Genetik 
Ehtiyatlar  və  Aqrar  Elm  Mərkəzinin  müvafiq  İnstitutlarının  son  illərdə  bitki  genetik 
ehtiyatları,  dənli  taxıl,  paxlalı,  yem,  tərəvəz  və  texniki  bitkilərin  genetikası,  seleksiya  və 
toxumçuluğu,  becərmə  texnologiyaları,  əkin  dövriyyəsinin  rolu,  torpaqların  müasir 
morfogenetik diaqnostikası, bitkilərin xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi, fiziologiya və 
biokimya,  biotexnologiya  və  s.  tətbiqi  və  fundamental  sahələrdə  əldə  etdikləri  nəticələr  öz 
əksini tapmışdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AzETƏİ, 2013 
 
 
AzETƏİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi XXIV (2013) 
 


 
 

 
M Ü N D Ə R İ C A T 
DÜNYA ELMİNİN KORİFEYLƏRİ 
AKADEMİK CƏLAL ƏLİYEV – 85 İL...................................................................................... 
 
(bölmələr) 
 
I. GENETİKA, SELEKSİYA VƏ TOXUMÇULUQ 
Дж.А.Алиев,  Дж.М.Талаи,  А.Дж.Мусаев,  М.Г.Ахмедов.  Итоги  изучения  и  использования 
интродуцированных  международных  питомников  зерновых  и  зернобобовых  культур  в 
Азербайджане…………………………………………………………………………………………… 
A.M.Abdullayev. Suvarma şəraitində yumşaq buğdanın seleksiyasının qısa nəticələri............................  
K.B.  Şıxəliyeva,  L.A.  Əmirov.  Müxtəlif  mənşəli  noxud  (Cicer  arietinum  L.)  genefondunun  Abşeronda 
tədqiqi............................................................................................................................................................ 
A.İ.Əsədova, K.B.Şıxəliyeva, L.Ə.Əmirov
. Mərcimək genofondu  nümunələrinin tədqiqi və onların  
ərzaq   təhlükəsizliyi baxımından qiymətləndirilməsi.................................................................................
  
 
T.H.Təmrazov.  Quraqlığın  təsirindən  yerli  və  introduksiya  olunmuş  buğda  genotiplərinin  məhsuldarlıq 
göstəricilərinin dəyişməsi...............................................................................................................................  
X.N. Rüstəmov. Spelta buğdaların (Triticum spelta L.) növdaxili polimorfizmi......................................... 
Н.Ч. Бахшыева, Д.Н. Нагиева. Противолучевое свойство производного сесквитер-пенового лактона 
артемина –моноацетилартемина..................................................................................................................... 
Ф.А.  Ахмед-заде,  З.Б.  Бабаева,  Т.Д.  Сафкулиева.  Жизненные  формы  и  числа  хромосом  некоторых 
представителей   семейства  бобовых (Fabaceae Lindl.) в пределах Азербайджана............................. 
S.K.Hacıyeva.  Abşeron  şəraitində  payızlıq  buğdanın  birinci  nəsil  (F
1
)  hibridlərində  bəzi  kəmiyyət 
əlamətlərinin tədqiqi.......................................................................................................................................   
S.M.Məmmədova,  S.Ə.Dünyamalıyev,  S.A.Abdulbaqiyeva.  Ərzaq  təhlükəsizliyinin  təmin  olunması 
istiqamətində qarğıdalı genofondunun bioloji və iqtisadi potensialının tədqiqi......................................... 
Q.A.Novruzlu, C.Ə.Bayramova, Z.Ə.Qəribov. Abşeron şəraitində ICARDA-dan introduksiya olunmuş arpa 
rüşeym plazmalarının müxtəlif təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərinə görə qiymətləndirilməsi...................... 
Q.A.Novruzlu,  S.İ.Şərbətov.  Cənubi  Muğanın  quraq  dəmyə  şəraitində  arpa  seleksiyasının  bəzi 
nəticələri............................................................................................................................................................  
Q.A.Novruzlu,  B.M.Əhmədov,  C.Ə.Bayramova.  Dağlıq  Şirvanın  Qobustan  bölgəsində  aparılan  arpa 
seleksiya işlərinin bəzi nəticələri.....................................................................................................................  
E.B.Əliyev.  Azərbaycan  şəraitində  buğda  bitkisinin  fotoperiodizm  xüsusiyyətinin  və  digər  əlamətlərin 
genetik mexanizminin tədqiqi........................................................................................................................  
F.Ə.Əhmədova. Beynəlxalq seleksiya mərkəzlərindən introduksiya olunmuş buğda sort nümunələrinin ilkin 
tədqiqi..................................................................................................................................................................  
A.A.Zamanov, H.Y.Qasımov, N.M.Əhmədova, T.Y.Rüstəmova. Kolleksiya tingliyində becərilən yonca sort 
nümunələrinin qiymətləndirilməsi....................................................................................................................  
H.C.Həşimova. Yuxarı Qarabağın suvarma zonasında arpa seleksiyasının effektivliyi .................................. 
S.Ə.Nuriyeva.  Müxtəlif  botaniki  növmüxtəlifliklərinə  aid  yerli  yumşaq  buğda  nümunələrinin  (Triticum 
aestivum L.) duzadavamlılığının müqayisəli öyrənilməsi..............................................................................  
Ç.S.Əliyev, S.Ç.Əliyeva. Ərzaq probleminin həllində ağbaş kələmin qida və təbii-bioloji üstünlüklər.......  
A.İ.Əsədova. Meteoroloji faktorların paxlalı bitkilərin inkişaf fazalarına və məhsuldarlığına təsiri......... 
S.A.Quliyeva. Tütün sortlarının bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri.................................................................  
Х.П.Мамедова,  Э.Б.Алиев,  Дж.М.Талаи.  Перспективы  селекционно-генетической  паспортизации 
сортов и линий генофонда кукурузы Азербайджана..................................................................................  


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə