B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#41196
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

2-3 hs tezlikli titrəyiş 

1-5 hs tezlikli titrəyiş

2-7 hs tezlikli titrəyiş

0-3 hs tezlikli titrəyiş

0-4 hs tezlikli titrəyiş 

Sual: 0÷4 hs tezlikli titrəyiş daxili orqanları rezonansa gətirərək hansı xəstəliyin yaranmasına 

səbəb olur? (Çəki: 1)

“dəniz xəstəliyi”nin

mədə xəstəliyinin

qan xəstəliyinin

ürək-damar xəstəliyinin 

peşə xəstəliyinin 

Sual: Titrəyişi zəiflətmək üçün hansı tədbirləri həyata keçirtmək lazımdır? Hansı cavab düzgün 

deyil (Çəki: 1)

Titrəyiş mənbəyini ləğv etmək

Titrəyiş mənbələrini genişləndirmək

Titrəyişi dinamik söndürmək

Təşkilati-texniki tədbirlər həyata keçirtmək

Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmək

Sual: Titrəyiş yol verilən normadan yuxarı olduqda hansı vasitələrdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

Titrəyiş udanlardan

Titrəyişi uzaqlaşdıranlardan

Titrəyiş tədric edicilərindən

Titrəyişi genişləndirənlərdən 

Titrəuişi məhv edənlərdən

Sual: Titrəyişi azaltmaq məqsədi ilə titrəyiş yaradan mexanizmlər ilə insan arasında nə 

yerləşdirilir? (Çəki: 1)

Qoruyucu ekranlar

Titrəyiş udanlar

Titrəyiş yayanlar

Titrəyiş tədridediciləri

Titrəyiş izolyatorları 

Sual: Titrəyişi azaltmaq məqsədilə istifadə olunan titrəyiş təcridedicilər hansı materiallardan 

hazırlanır? (Çəki: 1)

Rezindən və yaydan

Ebonik və kauçukdan

Şüşə və asbestdən

Qətran və kauçukdan

Kauçuk və rezindən

Sual: Titrəyişi azaltmaq məqsədi ilə hansı fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilir? (Çəki: 1)

Rezin əlcək, ebonik əlcək və xüsusi əlcəklərdən

Yaylı dəstəklər, xususi əlcək və ayaqqabılardan 

 Ebonit dəstək, plastmas ayaqqabı və rezin əlcəklərdən

Kauçuk dəstək, kauçuk əlcək və ayaqqabılardan
Rezin əlcək, rezin ayqqabı və polimer əlcəklərdən 

Sual: Hansı tezliklərdə insanın daxili orqanlarının və mərkəzi əsəb sisteminin funksiyası 

pozulur? (Çəki: 1)

4-100 hs


2-90 hs

5-85 hs


7-80 hs

5-55 hs


Sual: Eşitmə aparatında ağrı həddi səs intensivliyinin hansı intervalında yaranır? (Çəki: 1)

100-110 dB

120-130 dB

105-115 dB

115-125 dB

118-128 dB B

ÖLMƏ

: 14 02

Ad

14 02Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Nüvə, kimyəvi və bakterioloji silahlar hansı qırğın silahlarına aid edilir? (Çəki: 1)

Kütləvi qırğın silahlarına 

Xüsusi qırğın silahlarına

Ümumi qırğın silahlarına

Fərdi qırğın silahlarına

Kompleks qırğın silahlarına 

Sual: Nüvə silahları ətraf mühitdə nə kimi təsirlər yaradır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

Ətraf mühitə zərbə dalğası yayılır

İşıq şüalanması yayılır

Ətraf mühitin vəziyyətində dəyişiklik yaranmır

Radioaktiv şüalanma güclənir

Elektromaqnit impuls təsirləri artır

Sual: İnsan və digər orqanizmləri, biotani hərbi zərərləyici maddələrinin köməyi ilə zəhərləyən 

silahlar necə adlanır? (Çəki: 1)

Bakterioloji silahlar

Nüvəsilahları

Qırıcı silahlar

Kimyəvi silahlar

Fərdi silahlarSual: Hansı kütləvi qırğın silahında zəhərləyici maddələr hərəkət etmə qabiliyyətinə malik olub, 

orqanizmin həyatı üçün yüksək toksiki təhlükə yaradır (Çəki: 1)

Kimyəvi silahlar

Nüvə silahları

Qırıcı silahlar

Bakterioloji silahlar

Fərdi silahlar 

Sual: Kimyəvi silahlarla ətraf mühiti və biosferi zəhərləmək üçün hansı vasitələrdən istifadə 

edirlər? Hansı cavab düzgün deyil (Çəki: 1)

Təyyarələrdən

Avtomobil nəqliyyatından

Mina və mərmilərdən

Bomba 

RaketlərdənSual: Kimyəvi silahlarda əsasən hansı zəhərləyici maddələrdən istifadə edilmişdir? (Çəki: 1)

Kükürd və sianitdən

Civə və talliumdan

İptitdən və defoliantdan

Selen ve indiumdan

Sianit və civədən

Sual: Kimyəvi silahlarda istifadə olunan hazırda prinsipcə bir-birindən fərqlənən zəhərli 

maddələr insan orqanizminə nə kimi təsir göstərirlər? Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

Sinir-paralitik təsir göstərir

Psixogen təsir göstərir

Boğucu təsir göstərir

Cüzi zəhərləyici təsir göstərir

Ümumi zəhərliyici təsir göstərir

Sual: Hansı silahlarda xəstəlik yayan canlı orqanizmlərdən, yaxud xəstəliyə yoluxmuş toz və ya 

maye ilə doldurulmuş döyüş sursatlarından istifadə olunur? (Çəki: 1)

Nüvə silahlarında

Bakterioloji silahlarda

Kimyəvi silahlarda

Qırıcı silahlarda

Kütləvi qırğın silahlarında 

Sual: Müharibələr təsərrüfat sahələrinin azalmasına və insanların məskunlaşdığı mühitə zərər 

yetirməklə yanaşı ətraf mühitdə nə kimi ekoloji ziyanlar yetirir? Hansı cavab düzgün deyil? 

(Çəki: 1)

Sahələr minalanmış

Texnika karroziyaya uğramış

Ətraf mühittə böyük dəyişiklik olmamış 

Yüksək toksiki maddələr qalmış

Kimyəvi maddələrin qalıqları qalmış

Sual: Əgər iri miqyaslı müharibələr baş verərsə planetinhansı hissəsində atmosferin daha güclü 

çirklənməsi baş verəcəkdir? (Çəki: 1)
Cənub yarımkürəsində

Qütblərdə

Şimal yarımkürəsində

Suptropik zonalarda

Cənub yarımkürəsində 

B

ÖLMƏ

: 14 01

Ad

14 01Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Hansı silahlar böyük qüvvəyə və müxtəlif dağıdıcı təsirlərə malikdir? (Çəki: 1)

Kimyəvi silahlar

Nüvə silahları

Bioloji silahlar

Qırıcı silahlar

Bakteriolpji silahlar 

Sual: Kimyəvi silahlarla zəhərləyici maddələr hansı aqreqat halında olur? (Çəki: 1)

Buxar, qaz, aerozol

Aerozol, buz, kristal

Kristal, maye, buxar

Buxar, tüstü, qətran

Bərk, maye, qaz

Sual: İnsanları kütləvi qırmaq üçün istifadə edilən bakterial vasitələr və zəhərlər necə adlanır? 

(Çəki: 1)

Bakterial silah adlanır

Nüvə silahı adlanır

Kütləvi qırğın silahı adlanır

Kimyəvi silah adlanır

Fərdi silah adlanır

Sual: Müharibə dövründə adətən döyüş sursatlarının neçə faizi partlamamış qalır və bunun 

nəticəsində müharibədən sonra da insan itkisi davam edir? (Çəki: 1)

10%-i


15%-i

5%-i


8%-i

17%-i 


Sual: Bombaların partlaması zamanı yaranan çuxurlar (çalalar) sonradan ekoloji problemlər 

yaradan hansı proseslərin yaranmasına səbəb olur? Hansı cavab düzgün deyil (Çəki: 1)

Eroziya prosesinin yaranmasına

Təsərrüfat fəaliyyətinin genişlənməsinə
Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə