B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#41196
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

tozlar və karbohidrogenlər

azot oksidləri

kükürd oksidləri

dəmir oksidləri

karbon oksidləri

Sual: Kimyəvi çirklənməyə aiddir: (Çəki: 1)

suyun neft, neft məhsulları, pestisidlər sintetik maddələr, yuyucu tozlarla çirklənməsi

suyun bakteriyalar, mikroblar, göbələklər və başqa mikroorqanizmlərlə çirklənməsi

suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklənməsi

suyun aerozolla çirklənməsi

suyun kükürd və azot turşularla çirklənməsi

Sual: Fiziki çirklənməyə aiddir: (Çəki: 1)

suyun neft, neft məhsulları, pestisidlər sintetik maddələr, yuyucu tozlarla çirklənməsi

suyun bakteriyalar, mikroblar, göbələklər və başqa mikroorqanizmlərlə çirklənməsi

suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklənməsi

suyun aerozolla çirklənməsi

suyun kükürd və azot turşularla çirklənməsi

B

ÖLMƏ

: 15 02

Ad

15 02Suallardan

67

Maksimal faiz67

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Antropogen qəzaların ekosistemlərə təsirləri arasında hansı obyektlər xüsusi təhlükəli 

sayılır? Hansı cavab düzgün deyil (Çəki: 1)

AES-də və kimyəvi müəssisələrdəki qəzalar

Kiçik bir müəssisədə baş verən yanğın 

Geniş ərazilərdə müşə yanğınları

Neft borularında və tankerlərdə baş verən qəzalar

Radioaktiv və zahərli maddələrin daşınması zamanı baş verən qəzalar

Sual: Qəzalar və fəlakətlər lokal xarakter daşımasına baxmayaraq onların ekoloji nəticələri 

necə olur? (Çəki: 1)

Lokal xarakter daşıyır

 Kiçik ərazilərə yayılır

Demək olar ki, yayılmır

Geniş məsafələrə yayılır

Rayona yayılır

Sual: Texnogen təsirlərdən hansı obyektlərdə baş verən qəzalar daha təhlükəli və fəlakətli 

ekoloji qəzalar sayılır? Hansı cavab düzgün deyil (Çəki: 1)

Kiçik gücə malik olan İES-də

Radiasya obyektlərində
Kimya müəssisələrində

Su anbarlarında və bəndlərdə

Neft və qaz borularında, nəqliyyat sistemində

Sual: Ən böyük texnogen xarakterli faciələrlə nəticələnmiş qəza 1986-cı ildə hansı şəhərdə baş 

vermişdir? (Çəki: 1)

Kiyevdə


Çernobılda

Xarkovda


Odessada

Kazanda


Sual: Nüvə zərbəsindən sonra atmosferə kulli miqdarda hansı maddələr düşərək ətraf mühitin 

çirklənməsinə səbəb olur. Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

Karbon oksidləri

Müxtəlif karbohidrogenlər

Azot və kükürd oksidləri

Ağır metallar və toksiki maddələr

Heç bir maddə atılmır 

Sual: Nüvə partlayışları zamanı geniş ərazilərdə öldürücü dozada hansı şüalanma baş 

verəcək? (Çəki: 1)

β- şüalanma

radioaktiv şüalanma

Zəhərli şüalanma

Rentgen şüalanması 

Neytronlar seli

Sual: Nüvə partlayışından sonra ətraf mühittə hansı növ yağıntıların düşməsi intensivləşir? 

(Çəki: 1)

Turş yağıntıların

Qlobal radioaktiv yağıntıların

Qurumlu yağıntıların

Zəhərli yağıntıların

Metal yağıntıların

Sual: nüvə partlayışları güclü elektromaqnit şüalanması yaratdığından, partlayışdan sonra 

şüalanma hansı obyektlərdə işin pozulmasına yaxud təmamilə sıradan çıxmasına səbəb 

olacaqdır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

Rabitə obyektlərində

Energetika sistemində

Elektron sistemlərində

Obyektlərin işində pozuntular olacaq

Kompüter sistemlərində

Sual: Benzopren maddəsi daha çox nəyi çirkləndirir? (Çəki: 1)

atmosferi

hidrosferi

ətraf mühiti və canlıların həyat tərzini

troposferi
litosferi

Sual: Faktorial, populyasiyalar ekologiyasi, autekologiya, qlobal ekologiyalar hansı sahəyə 

aiddir? (Çəki: 1)

biologiya

ekologiya

coğrafiya

ümumi ekologiya

nəzəri ekologiya

Sual: Faktorial ekologiya elmi nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

müxtəlif orqanizmlərin ətraf mühitlə münasibətlərini

 müxtəlif faktorları və onların orqanizmlərə təsir qanunauyğunluqlarını

orqanizm səviyyəsindən yuxarıdakı müxtəlif sistemləri

ətraf mühitə canlıların və insanların sağlamlığını

ətraf mühitə təsirinə görə antropogen təsirlərini

Sual: Antekologiya nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

ətraf mühitə təsirinə görə antropogen təsirlərini

orqanizm səviyyəsindən yuxarıdakı müxtəlif sistemləri

ayrı – ayrı orqanizmlərilə yaşayış mühiti arasındakı qarşılıqlı əlaqələri 

müxtəlif faktorları və onların orqanizmlərə təsir qanunauyğunluqlarını

müxtəlif orqanizmlərin ətraf mühitlə münasibətlərini

Sual: Demoqrafiya nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

müxtəlif orqanizmlərin ətraf mühitlə münasibətlərini

ətraf mühitə təsirinə görə antropogen təsirlərini

ayrı – ayrı orqanizmlərilə yaşayış mühiti arasındakı qarşılıqlı əlaqələri

 əhalinin tərkibini, sayını, onun tərkibindəki dəyişiklikləri

 orqanizm səviyyəsindən yuxarıdakı müxtəlif sistemləri

Sual: Populyasiya, biosenoz, biosfer hansı elmin təfqiqat obyektidir? (Çəki: 1)

biologiyanın

ekologiyanın

coğrafiyanın

ümumi ekologiyanın

nəzəri ekologiyanın

Sual: Antropogen təsirlər nəyə deyilir? (Çəki: 1)

ətraf mühitə təsirinə görə antropogen təsirlərə

müxtəlif orqanizmlərin ətraf mühitlə münasibətlərinə

insanın öz iqtisadi, hərbi, mədəni maraqlarını təmin etmək məqsədilə onu əhatə edən 

xarici mühitə təsirlərinə

orqanizm səviyyəsindən yuxarıdakı müxtəlif sistemlərinə

ayrı – ayrı orqanizmlərilə yaşayış mühiti arasındakı qarşılıqlı əlaqələrini

Sual: Fiziki çirklənməyə aiddir: (Çəki: 1)

ion çirklənməsi

 istilik, səs – küy, radioaktiv və elektromaqnit çirklənmələr
Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə