Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ыYüklə 121 Kb.
səhifə9/14
tarix20.04.2022
ölçüsü121 Kb.
#85723
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Market.-tedqiqat.

Mювзу 9. Əмтяя базарынын тядгиги

Bazar tələbinin növləri və onların öyrənilməsi. Bazar tələbinin kəmiyyətinə təsir edən nəzarət olunan və nəzarət olunmayan amillər. İlkin və cari bazar tələbləri. Selektiv tələb. Bazar potensialı.

Bazarların öyrənilməsinə yanaşmalar: təkrar informasiyalar əsasında bazarın tədqiqi; istehlakçıların davranışı və motivasiyası əsasında bazarın tədqiqi; istehsal olunan və reallaşdırılan məhsulların həcminin təhlili əsasında bazarın təhlili.

Bazarların cəlbediciliyinin və bazarlara əlyetərliyin öyrənilməsi. Cəlbedicilik və əlyetərlilik göstəriciləri əsasında bazarların mövqeləşdirilməsi xəritəsinin tərtibi. Perspektiv bazarların müəyyənləşdirilməsi.

Əmtəə bazarının konyunkturunun öyrənilməsi zamanı istifadə olunan göstə-ricilər: müxtəlif çeşiddə əmtəələrin istehsalı; əmtələrin çeşidinin təzələnmə səviy-yəsi; müxtəlif çeşiddə əmtəələrin ehtiyatı və satışı; müəssisənin və rəqiblərin bazar payının dəyişmə meyli; məhsulların göndərilməsinə dair sifarişlərin yerinə yetiril-məsi; istehlakçıların təlabatlarının ödənilmə səviyyəsi və ödənilməmiş tələbin kəmiy-yəti; istehlakçıların tələbinin dəyişməsi;qiymətlərin dinamikası və s.


Yüklə 121 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə