Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы


Mювзу 13. Mаркетинг тядгигатларында прогнозлашдырмаYüklə 121 Kb.
səhifə13/14
tarix20.04.2022
ölçüsü121 Kb.
#85723
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Market.-tedqiqat.

Mювзу 13. Mаркетинг тядгигатларында прогнозлашдырма

Müəssisənin marketinq fəaliyyətində proqnozlaşdırma metodlarının tətbiqinın zəruriliyi və əhəmiyyəti. Müəssisənin bazar fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmin olun-ması ilə əlaqədar işlənib hazırlanan proqnozlar: bazar konyukturunda baş verən dəyi-şikliklərin proqnozlaşdırılması; müəssisənin və onun rəqiblərinin istehsal etdiyi əmtəə və xidmətlərə tələbin proqnozlaşdırılması; müəssisənin və onun rəqiblərinin bazar payının proqnozlaşdırılması; rəqiblərin fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərin proq-nozlaşdırılması; müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi bazarın inkişaf meyllərinin proqnoz-laşdırılması; bu və ya digər istehsal sahəsinin, həmçinin ayrı-ayrı regionların inkişa-fının proqnozlaşdırılması və s.

Proqnozlaşdırmanın keyfiyyət və kəmiyyət metodları.

Proqnozlaşdırmanın kəmiyyət metodları: trendlərin təhlili; aparıcı indikatorlar metodu; eksponensial hamarlaşdırma metodu; riyazi statistikanın metodları və s.

Sorgu, müşahidə, analogiya, mühakimə və bazar testləşdirilməsi əsasında proq-nozlaşdırma.

Marketinq tədqiqatları” kursu üzrə ayrılmış tədris saatlarının bölgüsü
sıra №-si

Мövzularын ады

Мövzular üzrə saatlar

o cümlədən
mühazirə seminar

Yüklə 121 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə