Curriculum vitae xəlilova iradə SƏrxan qızıYüklə 31,57 Kb.
tarix21.03.2018
ölçüsü31,57 Kb.

CURRİCULUM VİTAE

straight connector 2XƏLILOVA İRADƏ SƏRXAN qızı

Email: khalilovairada@yahoo.com


PROFESIONAL TƏCRÜBƏ:

07/2007 – 21/07/2014 Patologiya kafedrası, Otago Universiteti

Kraystçörç şəhəri, Yeni Zealandiya

SON TAMAMLANMIŞ QRANTLAR VƏ LAYİHƏLƏR

- AstraZeneca Qlobal Biofarmakoloji Kompaniyası ilə əməkdaşlıq və birgə iş:

Yeni dərman preparatlarının - iltihab əleyhinə olan sensitiv inhibitorların neytrofillərin funksiyalarına və myeloperoksidaza fermentinə təsir mexanizmlərinin araşdırılması.- BioCell Korporation Ltd ilə komersial birgə iş (Kit artıq qlobal satılır):

Reaktiv oksidantların təsirindən yaranan karbonil qruplarının təyini üçün ELİSA kitin hazırlanması. http://www.biocellcorp.co.nz/diagnostics/

- Kinik laboratoriyalarda rutin istifadə üçün oksidativ stress və iltihabi patologiyalari aşkar

edən yeni biomarkerlərin təyini üsullarının işlənilib hazırlanması.

- Sistik fibroz, revmatoidli artrit, kardiovaskulyar xəstələrdə hipoxlorid turşusunun zülalların

quruluşuna və hüceyrə funksiyasına təsirinin öyrənilməsi, MPO-nun xəstəliklərin

patogenezində rolunun müəyyən edilməsi.

06/2007 – 12/2011 Klinik tədqiqatçı/koordinator

Kraystçörç Klinik İnam Ltd, Yeni Zealandiya
- Roche, US Biotech, Pharmasset farmakoloji diagnostik kompaniyaları ilə birgə iş:

Yeni dərman preparatlarının volunterlərdə klinik sınaqları. Farmokoloji istehsal üçün təhlükəsizlik, tolerantlıq, etkinlik, farmakodinamika və farmakokinetika kimi xüsusiyyətlərinin öyrənmənilməsində ilkin fazaların işlənilməsi.
 • Farmasevtik laboratoriyalarda və klinikada ciddi istifadə edilən İSO, SOP, GMP, GLP

gaydalrının tərtibi, istifadəsi və keyfiyyətə nəzarət.
01/1995 -09/2003 Böyük elmi işçi - İmmunokimya qrupunun rəhbəri

Klinik İmmunodiaqnostika, talassemiyalar zamanı trombositlərin və

homeostazın tədqiqi

Hüceyrə Patologiyasının Biokimyası Problem Laboratoriyası

Azərbaycan Tibb Univesiteti

09/1993 – 09/1995 Elmi işçi

Şəkərli diabetin immunodiaqnostikası/insulinə qarşı anticimlərin

tədqiqi və yeni üsulla aradan qaldırılması (pre-klinik təcrubələr)

Molekulyar Kardiologiya Laboratoriyası

Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu, Azərbaycan


02/1988 – 09/1993 Kicik elmi işçi

Dissertant

İmmunokimya Laboratoriyası

Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu, Azərbaycan


TƏDRİS İŞİNDƏ TƏCRÜBƏ
2009 – 2014 Laborator diaqnostika metodları üzrə məşğələlər

Otaqo Universiteti, Yeni Zelandiya


1995 – 2003 Biokimyadan praktiki məşğələlər

Tibbi-biologiya fakultəsində İmmunokimya tədrisi və tələbələrin kurs

işlərində rəhbərlik, Azərbaycan Tibb Universiteti
2001 – 2002 Hüceyrə və molekulyar immunologiya üzrə məruzə və məşğələlər

Odlar Yurdu Universiteti, Azərbaycan


TƏHSİL
03/1990 – 08/1994 Biologiya Elmləri üzrə Fəlsəfə Doktoru (Ph.D.)

Allerqologiya və İmmunologiya ixtisası

Azərbaycan Tibb Universiteti

Diplom Mövzusu: İmmun statusun əsas parametrləri ilə insulinə qarşı

anticisimlərin titri arasında qarşılıqlı təsirin tədqiqi və

sonunçuları şəkərli diabet xəstələrin qanından xaric etmək

üçün immunosorbentin təcrübə modelinin işlənilməsi.


09/1977 – 06/1983 Bioloq, Biologiya və Kimya muəllimi

Biofizika və Molekulyar Biologiya ixtisası

Bakı Dövlət Universiteti

Diplom Mövzusu: Fotosintetik hüceyrələrin uzunsürən işıglanmadan

sonrakı kinetik xüsusiyyətləri.SERTİFİKATLAR
11/2013 Kompleks ilk yardım

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti, Yeni Zelandiya


12/2000 Kliniki laboratoriya diaqnostikası

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuELMİ CƏMİYYƏTLƏRİN ÜZVÜ
Avstralasiya Sərbəst Radikal Tədqiqatı Cəmiyyəti (SFRR Australia)

Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabitoloqlar Cəmiyyəti

MDB-ölkələrinin Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabitoloqlar Cəmiyyəti

ELMİ MARAQLAR

Laborator diaqnostika, immunoloji iğtişaşlar, oksidativ stress və iltihab.


İŞLƏNMİŞ VƏ TƏSDİQLƏNMİŞ SINAQLAR

 • Mieloperoksidazanın mikro həcmdə xromatografiya üsulu ilə təcridi və molekulyar formalarının təyini

 • Mieloperoksidazanın aktivliyinin və onun zülalının miqdarının ELİSA üsulu ilə təyini

 • Oksidləşmiş zülalların migdarının ELİSA, elektroforez, WesternBlot üsulu ilə təyini

 • İnsulinə garşı anticisimlərin miqdarının ELİSA üsulu ilə təyini


LABORATOR TEXNİKİ TƏCRÜBƏLƏR

 • Rutin İmmunoloji və biokimyəvi diaqnostik sınaqlar və testlər

 • Peroksidaza aktivliyi sinaqları

 • Taurin xloramin sınağı

 • NADPH oksidləşməsi sınağı

 • Tetrametilbenzidin oksidləşməsi sinağı

 • Sitoxrom-C sinağı

 • Fermentlərin kinetikası

 • Trombosit və neytrofil təcridi və aktivliklərinin tədqiqi

 • Zülalların təcridi və təmizlənməsi

 • Gel-filtrasiya, ion-mübadilə və affin xromatografiya

 • Elektroforez və immunoelektroforez

 • İmmunopresipitasiya

 • Laborator heyvanlarla işləmə və immunizasiya

 • Flebotomiya

 • Hüceyrə kulturu texnikaları

DİL BİLİKLƏRİ

Azeri - Ana dili

Türk - Yüksək profesional

Rus - Yüksək profesional

İngilis - Yüksək profesional

İspan - ElementarKOMPÜTER BİLİKLƏRİ

Microsoft Office 2011 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)

Microsoft OneNote

SigmaPlot StatisticsPrism-GraphPad Statistics

SON ÇAP OLUNMUŞ ELMİ JURNAL MƏQALƏLƏRİ

Seidel A, Parker H, Turner R, Dickerhof N, Khalilova IS, Wilbanks SM, Kettle AJ, and Jameson GNL. Uric acid and thiocyanate as competing substrates of lactoperoxidase. J Biol Chem. 2014 Jun 13. pii: jbc.M113.544957

Stamp LK, Turner R, Khalilova IS, Zhang M, Drake J, Forbes LV, and Kettle AJ. Myeloperoxidase and oxidation of uric acid in gout: implications for the clinical consequences of hyperuricaemia. J. Rheumatology (Oxford). June, 2014, p. 266-273.

Kettle AJ, Turner R, Gangell CL, Khalilova IS, Harwood DT, Chapman AL, Winterbourn CC, Sly PD. Oxidation contributes to low glutathione in the airways of children with cystic fibrosis. European Respiratory Journal. March 2014, 44:122-129.

Kettle AJ, Albrett AM, Chapman AL, Dickerhof N, Forbes LV, Khalilova I, Turner R. Measuring chlorine bleach in biology and medicine. Biochimica et Biophysica Acta. February 2014, vol. 1840, issue 2, p. 781-793.

Chapman AL, Mocatta TJ, Shiva S, Seidel A, Chen B, Khalilova I, Paumann-Page ME, Jameson GN, Winterbourn CC and Kettle AJ. Ceruloplasminin is an endogenous inhibitor of myeloperoxidase. J. Biol. Chem. 2013, 288:6465-6477.

Forbes LV, Paul G Furtmüller PG, Khalilova I, Turner R, Obinger C, Kettle AJ. Isoniazid as a substrate and inhibitor of myeloperoxidase: identification of amine adducts and the influence of superoxide dismutase on their formation. J. Biochemical pharmacology, 2012. 84(7): p.949-60.

Stamp LK, Khalilova I, Tarr JM, Senthilmohan R, Turner R,  Haigh RC, Winyard PG, Kettle AJ. Myeloperoxidase and oxidative stress in rheumatoid arthritis. J.Rheumatology (Oxford, England), 2012. 51(10): p. 1796-803.SON ÇAP OLUNMUŞ ELMİ KONFRANS MATERİALLARI

 1. Stamp LK, Khalilova I, Turner R, Chapman P, O’Donnell J, Kettle A. Oxidative Stress from Use of Allopurinol - Is There a Reason for Patients with Gout to Take Vitamin C? 2014 American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health professionals, 2014 ACR/ARHP ANNUAL MEETING.


 1. Stamp LK, Khalilova I, Zhang M, Turner R, Kettle A. Oxidation of urate to allantoin by myeloperoxidase In gout. Arthritis & Rheumatism, Vol.64, November 9-14, 2012. Suppl 10:1903, DOI: 10.1002/art.39635.

 2. Kettle AJ, Turner R, Gandell CL, Khalilova I, Harwood DT, Chapman AL, Winterbourn CC, Sly DT. Oxidation of glutathione in the airways of young children with cystic fibrosis. B33, Oxidants, Oxidases and Redox Regulation of Lung Disease, 2011: A2793, 10.1164/ajrccm-conference. 2011.183.1_MeetingAbstracts.A2793.SON ELMİ KONFRANS POSTERLƏRİ

 1. Khalilova IS, Dickerhof N, Mocatta T, Kettle AJ. Pro-myeloperoxidase is present in circulation and a potential participant in cardiovascular disease. Redox Conference of The Queenstown Molecular Biology Meeting Society. Queenstown, New Zealand, August 2013.

 2. Khalilova IS, Dickerhof N, Mocatta T, Kettle AJ. Detection of pro-myeloperoxidase in circulation. Oxygen Theme Meeting, University of Otago, Dunedin, New Zealand, October 2012.

 3. Khalilova I, Chambers, ST, Murdoch DR, Kettle AJ. Measurement of myeloperoxidase in urine for the detection of urinary tract infections. 19th Annual Conference of the Societies for Free Radical Research Australasia, Akaroa, New Zealand, November, 2010.

 4. Khalilova I, Mocatta T, Marshall C, McClean D, Winterbourn C, Kettle A. Detection of active and inactive myeloperoxidase in plasma. 5th Joint Meeting of the Societies for Free Radical Research Australasia and Japan Mutagenesis and Experimental Pathology Sociaty of Australia, Sydney, p.147-148, December, 2009.Irada Khalilova Page
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə