E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?Yüklə 221,77 Kb.

səhifə1/8
tarix01.08.2018
ölçüsü221,77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


1

Azərbaycanda ikiüzlü oyma saxsı məmulatlarına harada rast gəlinmişdir? a) 

Gəncədə b)Şamaxıda c)Beyləqanda d)Füzulidə

e)Şəkidə

2

"Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?

a) İ.Nəsimi 

b) N.Tusi 

c) H.Cavid 

d) N.əl-Mülk 

e) F.Rəşidəddin

3

Beyləqandan tapılmış fayans qab üzərində tovuz quşları təsviri neçənci yüzilliklərə 

aiddir?

a)XIV-XV

b)XII-XIII

c)XVII-XVIII

d)IX-X

e)XIV-XVII

4

Naxçıvanda istehsal olunmuş 1190-cı il tarixlibürünc dolça hansı muzeydə 

saxlanılır?

a)Luvr 

b)Ermitaj

c)Viktoriya və Albert

d)Vatikan

e)Metropoliten

5

"Cami-ət təvarix" əlyazması aşağıdakılardan hansına məxsusdur?

a) Fəzlullah Rəşidəddin

b) İbn Bektaşi

c) Əlaəddin Cövreynin

d) Seyid Yəhya Bakuvi

e) Əhməd Lələvi                                                                                                                                                                           

6

1537-ci il tarixli "Şahnamə" hansı rəssamın əlyazmasıdır?

a) Mir Seyid Əli

b) Kəmaləddin Behzad

c) Sultan Məhəmməd

d) Usta Qəmbər Qarabaği

e) Müzəffər Əli

7

Şıxbabalı türbəsi neçənci ildə tikilmişdir?a) 1087

b) 1272

c) 1675

d) 1369

e) 1480

8

Şirvan lüləyi hansı sənətkarlar tərəfindən yaradılmışdır?

a) N.Gəncəvi

b) Q.Təbrizi

c) N.Tusi

d) Y.Əhməd oğlu

e) Ə.Məhəmməd                                                       


9

"Qanun üs-süvər" adlı risaləsini hansı miniatürçü yaratmışdır?

a) Sadiq bəy Əfşar

b) Fərrux bəy

c) Məhəmmədi

d) Siyavuş bəy

e) Mir Seyid Əli

10

Məhəmmədinin 1570-ci ildə çəkdiyi "Kənd həyatı" miniatürü hansı muzeydə 

saxlanılır?

a) Ermitaj

b) Luvr

c) Metropoliten

d) Vatikan

e) Topqapı

11

Sınıqqala minarəsi neçənci ildə tikilmişdir?

a) 1071

b) 1073

c) 1080

d) 1078

e) 1072

12

1527-ci ildə "Şahnamə" üçün çəkilmiş "Ərdəşir və Gülnar" hansı miniatürçüyə 

aiddir?

a) Mir Seyid Əli

b) Mirmüsəvür

c) Müzəffər Əli

d) Fərrux Bəy e) Məhəmmədi

13

Azərbaycanda dekorativ-tətbiqi sənətin dulusçuluq, misgərlik, ipəkçilik sahələri 

neçənci yüzilliklərdə inkişaf etmişdir?

a) XI-XV

b) XI-XIV

c) XIII-XIV

d) XII-XV

e) XII-XIV

14

Qərbi Avropa ölkələrində Azərbaycan ipəyi ən çox harada məşhur idi?

a) Belçika

b) Fransa

c) İtaliya

d) Almaniya

e) Norveç

15

Nəbati ornametlə bəzədilmiş və bizə gəlib çatmış ən orijinal parça tikəsi neçənci 

yüzilliklərə aiddir?

a) XV-XVII;

b) XV-XVI

c) XVII-XVIII

d) XV-XIX;

e) XV-XX

16

Azərbaycanda XI-XV yüzilliklərdə keramika istehsal edən bir neçə mərkəz 

göstərin?

a) Mingəçevir, Gəncə, Beyləqan

b) Qəbələ, Şəki, Lənkəran

c) Naxçıvan, Zaqatala, Şəki

d) Qazax, Şəki, Lerik

e) Beyləqan, Şəki, Lerik


17

"Əgər monqol hakimiyyəti illərində XIII yüzillikdən tutmuş XIV yüzilliyin 

axırlarınadək Uzaq Şərq sənəti mədəniyyətinin təsiri keramikada, bədii metal 

məmulatında hələ nisbətən az görünürdüsə də bu yerli parçaların bədii simasını, 

demək olar ki, bütünlüklə dəyişmişdi. Bu dövr parçaların ən tipik bəzəkləri Çin 

mədəniyyətinə xas olan fantastik quş və heyvan rəsimləri idi" bu sözlər kimə 

aiddir?

a) Marko Polo

b) Artur Poup

c) Ryu Qonzales

d) İosif Barbara

e) Katerino Zeno

18

"Musabexx us-sanna"adlı əsər neçənci ildə və harada yazılmışdır?

a) 1358-ci il, Şamaxıda

b) 1321-ci il, Bakıda

c) 1322-ci il, Şirvanda

d) 1374-cü il, Lənkəranda 

e) 1297-ci il, Naxçıvanda

19

XV əsrin əvvəllərinə aid miniatürlü əlyazmalara misal olaraq hansını  göstərmək 

olar?  

a) Sultan Əhməd Cəlairinin divanını

b) Cami ət-təvarix

c) Demot Şahnaməsi

d) Böyük Təbriz Şahnaməsi

e) Kəlilə və Dimnə

20

"Şahnamə" əsəri neçənci ildə tamamlanmışdır? 

a) 1410

b)1537

c)1521 

d) 1565  

e)1441

21

"Aşiqlər" adlı əsər hansı rəssama aiddir?

a) Fərrux bəy

b) Məhəmmədi bəy

c) Mir Seyidəli

d) Mir Müsəvvir

e) Sadiq bəy Əfşar

22

Hansı xalıda 32 milyon ilmə vardır?

a) Şeyx Səfi 

b) Qazax xalçası

c) Təbriz xalçası

d) Vərni xalı

e) Şirvan xalısı

23

Orta əsrlərdə üzü köçürülən Qurani Kərim hansı xətt ilə yazılıb?

a) kufi

b) rüqə

c) hüsnxətt

d) nəsx

e) heroqlif


: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə