Fakultə: Tarix coğrafiya İxtisas: Tarix coğrafiya müəllimliyiYüklə 90,69 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü90,69 Kb.
#82310
Arxeologiya
Avadanlığın texniki qulluğu, başlıq kopyası, Belge (13), Domkratlar, 6. Torpaqların bonitirovkası, torpaq rentası və onun formaları, Avto.eks ser.iş.2, ANM.TA lab.işi.2, ADU TSP, 5302.01, -- Burdon diqqət testi download1610035654-1

Fakultə: Tarix coğrafiya

İxtisas:Tarix coğrafiya müəllimliyi

Təhsil ili:2021

Təhsil pilləsi: Bakalvriat

Təhsil forması:Əyani

Kurs: 1

Qrup: TCM2101B

Fənn: Arxeologiya

Tələbə: Eltun Məmmədov

Mövzu: Tripolye mədəniyyəti

Kiyevdən çox uzaqda yerləşən Tripoli kəndi - Tripillian mədəni kəşfiyyat rayonuna görə adlandırılıb. Kalkolitdə Dnepr çayına, Ukraynanın qərbinə, Moldovaya və Rumıniyanın şərqinə qədər yayılmışdır və burada "Cucuteni" adlandırılmışdır. Tripoltsy erkən daimi yaşayış məntəqəsidir. Cucuteni – Tripolya mədəniyyəti (rum. Cultura Cucuteni və ukraynaca: Трипилська культура), həmçinin Tripolye mədəniyyəti (rus. Трипольская культура) kimi də tanınan, Şərqi Avropada arxeoloji Neolit-Eneolit ​​dövründə var olmuşdur(e.ə. 5-ci ildən 5200-cü ilə qədər).

Bəzi tədqiqatçılar onun eramızdan əvvəl VI minilliyin ikinci yarısında başladığını və eramızdan əvvəl III əsrin birinci rübünə qədər mövcud olduğunu düşünürlər. Karpat dağlarından Dnestr və Dnepr bölgələrinə qədər uzanır. 350.000 km (500.000 km²), 500 km (300) mil, şimal-qərbdə Kiyevdən cənub-qərbdə Braşova qədər, indiki Moldovanı və Qərbi Ukraynanın əhəmiyyətli hissələrini və Rumıniyanın şimal-şərqini əhatə edir.

Tripillian mədəniyyətinin necə meydana gəldiyi sualı qeyri-müəyyəndir. Onun əsasını neolit ​​tayfaları təşkil edir. Onların arasında; Operatorlar Koros, Bonn, Bug-Dniester mədəniyyətini və xətti dulusçuluq mədəniyyətləri olduğunu vurğulayırlar.

İqtisadiyyatın əsas sahələri heyvandarlıq və kənd təsərrüfatı hesab olunurdu. Tripillian mədəniyyəti sosial münasibətlərin kifayət qədər yüksək səviyyədə inkişafı ilə fərqlənirdi. Mövcudluğu dövründə də əhalinin sıxlığının paylanması ərazilərində əhəmiyyətli dərəcədə artmışdı. O dövrdə iqtisadiyyatın əsas sahələri maldarlıq və əkinçilik idi. Tripillian mədəniyyəti kifayət qədər yüksək sosial münasibətlər səviyyəsi ilə seçilirdi. Onun mövcud olduğu dövrlər onun ərazilərində əhalinin sıxlığının əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə əlamətdardır.

Neolitik Avropanın ən böyük icmaları müasir Ukrayna, Rumıniya və Moldovanın yerləşdiyi ərazilər olan Cucuteni-Tripolye-də inşa edilmişdir. Cucuteni-Trypillia yaşayış məntəqələrinin əksəriyyəti Siret, Prut və Dnestr çaylarının vadilərində cəmləşmiş yüksək sıxlıqlı, kiçik (3-4 kilometr aralı) yaşayış məntəqələrindən ibarət idi. Orta Tripilian dövründə (e.ə. 4000-3500-cü illər arasında) Kukuteni-Tripil mədəniyyətinin əhalisi Neolit ​​Avropasında ən böyük yaşayış məntəqələrini tikdi, onlardan bəzilərində 3000 tikili var idi və ehtimal ki, 20.000 ilə 46.000 arasında insan yaşayırdı.

Bu mədəniyyətin ən mühüm cəhətlərindən biri yaşayış məntəqələrinin vaxtaşırı dağıdılması idi; hər bir yaşayış məntəqəsinin ömrü təxminən 60-80 il idi. Bu yaşayış məntəqələrinin yandırılmasının məqsədi alimlər arasında mübahisə mövzusudur; Yaşayış məntəqələrinin bəziləri köhnə tikililərin formasını və oriyentasiyasını qoruyub saxlamaqla əvvəlki yaşayış səviyyəsinə nisbətən bir neçə dəfə yenidən qurulmuşdur. müəyyən bir yer; Rumıniyanın Poduri bölgəsi uzun illər bir-birinin üstündə qurulmuş on üç yaşayış səviyyəsini aşkar edib.Cucuteni-Tripolye mədəniyyəti keramika ilə məşhurdur. Köhnə kəndlərin külləri üzərinə yeniləri tikmədən əvvəl hər 60-80 ildən bir kəndlərini yandırmaq kimi qəribə bir vərdişləri var idi. Bu günə qədər alimlər mərkəzdə ana tanrıçanın olduğu bu matriarxal cəmiyyətdən təxminən 3000 arxeoloji sahə müəyyən etdilər. Onların yox olmasına Avropa tarixində ən pis quraqlığa səbəb olan dramatik bir iqlim dəyişikliyi səbəb olduğu bildirilir. Digər nəzəriyyələr isə insanların qonşuluqda yaşayan müxtəlif qəbilələr arasında səpələndiyini göstərir. Tripolskaya sivilizasiyasının necə və niyə yoxa çıxdığı indiyə qədər aydın deyil. Bəzi tarixçilər bunun iqlim dəyişikliyi səbəbindən baş verdiyinə inanırlar. Cucuteni-Tripolye sivilizasiyasında demək olar ki, 15.000 insan var idi - o dövrün böyük bir topluluğu, yer üzündən müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı.

İlk Tripillian yaşayış məntəqələri Vikentiy Khvoyka tərəfindən min il əvvəl, 19-cu əsrin sonlarında tapılmışdı.

Tripoltsev kəndi, kənd təsərrüfatı üçün mükəmməl incə dağətəyi, çayın yaxınlığında yerləşir. Onlar daxili arakəsmələri olan palçıqdan (onlarla) ibarət idi. Tripolye qəsəbələri, maili yamaclar əkinçilik üçün mükəmməl uyğun gəlir. Daxili arakəsmələri olan palçıq evlərdən (bir neçə onlarla) ibarət idi. Ehtimallara görə, bu evlərdə çox ailəli icma yaşayırdı. Bir çox Tripillian şəhərində 15-20 min insan yaşayırdı. Ehtimal ki, yaşanılan bu evlərdə cəmiyyət müxtəlif ailələrdən ibarət idi. Tripolyenin bir çox şəhərlərində 15-20 min nəfərin yaşadığı güman edilirdi. Tripil mədəniyyəti (Ukrayna SSR-nin Kiyev vilayətinin Tripolye kəndi yaxınlığındakı ilk tapıntı yerinin şərəfinə adlandırılmışdır), Şərqi Prekarpat bölgəsi ilə Orta Dnepr bölgəsi arasında geniş yayılmış eneolit ​​dövrünə aid arxeoloji mədəniyyət; Rumıniya ərazisində Cucuteni mədəniyyəti adlanır.

Tripolskaya keramika o zamanlar rəngkarlıq, bəzək, ornament mükəmməlliyinə görə Avropada lider mövqe tuturdu. O zaman dulusçuluq çox yüksək səviyyədə idi. Qeyd edək ki, Trypillya simvollarına tunc dövrünə aid tayfaların qablarında və sonrakı mədəniyyətlərində rast gəlinir. Saxsı skif-yunan dövründə də aydın görünür.

T.S.Passekin dövrləşdirilməsinə görə inkişafın 3 mərhələsi ayırd edilir.O vaxtdan: ilkin mərhələ - eramızdan əvvəl IV minillik. e., orta - eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin sonu - 3-cü minilliyin 1-ci yarısı. Eramızdan əvvəl, sonu - eramızdan əvvəl III minilliyin 2-ci yarısı e. İlkin mərhələdə Karpat bölgəsindən olan tayfalar Karpat bölgəsindən şərqdə meşə-çölün cənub və şimal sərhədləri boyunca məskunlaşdılar. Onların geniş ərazidə məskunlaşması yerli T. k variantlarının yaranmasına səbəb oldu. T. k. yaşayış məntəqələri yaylada yerləşir, bəzən istehkamlar və arxlarla möhkəmləndirilirdi (Polivanov Yar, Kosteştı IV). İlkin mərhələdə onlar 10-15 evdən, çiçəklənmə dövründə bir neçə yüz böyük kerpiç evdən ibarət idi. Məlum 2 mərtəbəli yaşayış evləri var (Varvarovka, Rakovets). Yaşayış yeri kimi xidmət edən bəzi otaqlar soba ilə qızdırılır və dairəvi pəncərələrə malikdir, bəziləri isə anbar kimi istifadə olunurdu. T. k. tayfalarının əsas məşğuliyyətləri əkinçilik və heyvandarlıqdır; ovçuluq və balıqçılıq mühüm rol oynamış, mis emal texnikası inkişaf etmişdir. T. k abidələrindən çoxlu sayda zəngin ornamentli qablar, əkinçilik, toxuculuq, ağac emalı, toxuculuq, dəri tikmək üçün alətlər, habelə buğda və arpa dənələri, heyvan sümükləri və başqa tayfalar aşkar edilmişdir. T. k. Qonşu tayfalarla mübadilə edilərək, mis Balkan yarımadasından alınırdı. Xəzinələr (Karbunski xəzinəsi) icma sərvətinin artmasına şəhadət verir. T. k. tayfaları matriarxatdan patriarxatlığa keçid mərhələsində idilər. Din - aqrar kultlar, Ulu Anaya ehtiram idi.

Tripillian sivilizasiyasının necə və niyə dağıldığı hələ də aydın deyil. Bəzi tarixçilər bunun iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəli olduğuna əmindirlər. Tripillilər Yunanıstan, Yaxın Şərq, İtaliya, Misir, Britaniya adalarının yeni torpaqlarında hökmranlıq etmək üçün dünyanı səpələməli oldular.

Tripillian mədəniyyətinin öz varlığını yeraltında əsaslandırdığına dair bir fərziyyə də var. Uzun müddət bu fərziyyənin sübutu yox idi. Lakin sonradan Qərbi Ukraynada arxeoloqlar tərəfindən Tripil mədəniyyətinə aid bir neçə yeraltı tikili aşkar edilib. Eyni zamanda, sakinlər sadəcə yerin altına düşməmiş, kifayət qədər aktiv iqtisadi fəaliyyətlərini davam etdirmişlər.

Verteba əsl artefakt anbarıdır.Bu mağara yenidən 19-cu əsrdə tanınır, lakin elmi araşdırmalar 20-ci əsrdə başlayıb. Alimlər apardıqları araşdırmalarda belə qənaətə gəliblər ki, qədim zamanlarda karst təbəqələrindən keçən ərimə və yağış suları mağara salonlarına dəfələrlə axırdı. Bununla əlaqədar olaraq sakinlər bir müddət zindandakı başqa yerlərə köçürülüb. Eyni zamanda, tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, tripiliyalılar bu şərtləri qəbul edə bilirlər - zəruri hallarda daimi işıq və nəm çatışmazlığı.

Tripillilərin danışdığı dildə açıq hecalı sözlər üstünlük təşkil edirdi. Eyni dil mədəniyyətinin əlamətləri Kiçik Asiyada və Kritdə tapılmışdır. Bu, Tripoli dilinin Qara dəniz-Aralıq dənizi qrupuna aid olduğunu göstərir.

Artefaktlar və simvollar

Müasir arxeoloji üsullar və qabaqcıl texnologiyalar keçmişdə baş vermiş artefaktların, hadisə və hadisələrin tarixlərini yüksək dəqiqliklə müəyyən etməyə imkan verir. Belə ki, qazıntılar zamanı məlum olub ki, bu qədim mədəniyyət eramızdan əvvəl 5250-ci ildə yaranıb. və təxminən eramızdan əvvəl 2750-ci ilə qədər mövcud olmuşdur.

Tripolidə insanlar çayların kənarında məskunlaşdılar, onların məskənləri Karpat və Dunaydan Dnepr çayına qədər uzanan meşə-çöl zonasında tapıldı. Mövcud məlumatlar Tripillianların sosial təşkilatının ailə qəbilələri olduğunu göstərir. Onlar əkinçiliklə fəal məşğul olurdular - buğda, arpa, darı və lobya yetişdirirdilər. Bəzi yaşayış məntəqələrində aparılan qazıntılarda üzüm, ərik, gavalı, yabanı alma və armudun toxumları və toxumları aşkar edilmişdir. Evlər ağacdan və söyüd qabığından tikilmiş, saman qarışığı ilə gillə örtülmüş, damı taxta dirəklərlə bərkidilmişdi. Xarakterikdir ki, son dövrlərə aid tipik Ukrayna kənd evlərinin divarları da cinsi qarışıq gillə örtülmüşdür. Tripillian evlərinin pəncərələri var idi, döşəmə gildən idi, daxili divarlar qəhvəyi, ağ və ya qırmızı rəngə boyanırdı. Kənddəki bütün binalar mərkəzi "meydan" ətrafında konsentrik dairədə düzülmüşdü. Əlli-yetmiş il məskunlaşdıqdan sonra qəsəbələr boşaldılıb, insanlar başqa yerlərə köçüb, tərk edilmiş evləri yandırıblar.

İnsanlar əkinçilik və maldarlıqla yanaşı metal emalı, toxuculuq və dulusçuluğu da bilirdilər. Onların mis emal texnologiyası kifayət qədər inkişaf etmişdir. Mis və ya çaxmaq daşından hazırlanmış əlavələrin geniş seçimi - bıçaqlar, baltalar, oraqlar və başqaları - Tripillian mədəniyyətində müxtəlif sənətkarlıqların kifayət qədər yüksək səviyyədə olduğunun yaxşı göstəricisidir. Sexlər ayrıca, yaşayış yerlərindən müəyyən məsafədə, karxanaların və ya filiz yataqlarının yanında quraşdırılmışdır. Tripillians məhsulları yandırmaq üçün təkər və iki səviyyəli saxsı sobalar icad etdilər. Saxsı qablar və digər əşyalar yer üzündə altı min ildən sonra öz rəngini saxlayan ornamentlərlə rənglənmiş və bəzədilmişdir. Yəqin ki, ən mühüm kəşf təkər idi. Bu baxımdan, Tripillian dövrünün insanları bir çox digər mədəniyyətləri qabaqlayırdı. Bəzi tarixçilər hesab edirlər ki, Tripillian mədəniyyətinin insanları ağır şumları çəkmək üçün əhliləşdirilmiş heyvanlardan, xüsusən də öküzlərdən istifadə edirdilər.

Tripilli mədəniyyətinin sirləri

Düşündük ki, nəhəng Tripillian yaşayış məntəqələri haqqında demək olar ki, hər şeyi bilirik - tədqiqatlar 1970-ci illərdən bəri davam edir. İndi isə belə çıxır ki, bizim bu hekayədə yeni səhifə açmaq şansımız var.

Bu nəhəng yaşayış məntəqələrində biz istehkamlara rast gəlirik. Əvvəllər onların möhkəmləndirilmədiyinə inanılırdı. Biz isə buna bir yerdə deyil, eyni anda bir neçə yaşayış məntəqəsində rast gəlirik. O günlərdə hələ də sənətkarlığın olmadığına inanılırdı. Və hamı dedi, deyirlər ki, bizə tripiliyalıların öz gözəl yeməklərini yandırdıqları saxsı dəhlizləri göstərin. Qazıntılar onilliklər boyu davam etsə də, onlar bu yaşayış məntəqələrində olmayıblar.

2013-cü ildə qədər arxeologlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. İndi isə o qədər mükəmməl dizayna malik olan ondan artıq bu dəmirxanalar var ki, oxşar bir şey Minoan Kritində yalnız eramızdan əvvəl XI əsrdə görünür.

Trypillian dəmiryolları əvvəllər Avropada ən qədim hesab edilənlərdən demək olar ki, üç minillik yaşlıdır. Üstəlik, bu boyalı qabları əldə etməyə imkan verən və adi bir döymədə olduğu kimi, his ilə örtməməyə imkan verən çox mükəmməl bir texnologiya var. Yəni bu, təkcə gil və boya deyil, həm də istilik mühəndisliyini başa düşməli olan ustaların peşəkar texnoloji avadanlıqlarıdır.

Tripillilərin monumental tikililər tikmədiyinə də uzun müddət inanılırdı. 2012-ci ildə qazıntılar zamanı 60x20 metr ölçüdə ictimai bina aşkar edilib. 1200 kvadratmetr! Təsəvvür edin və o, ağacdan və gildən tikilib. Bu, o dövrdə - eramızdan əvvəl 2000-ci illərdə - Avropa qitəsində ən böyük bina idi.

Yəni məlum olur ki, bu yaşayış məntəqələrində əsas məbədlər - bəzi kilsələr, kilsələr də olub. Bu, dini iyerarxiyanın mövcudluğundan xəbər verir. Həmçinin 2012-ci ildə məbədlərdən birində qızıl bəzək tapdılar - bu, Ukrayna ərazisindən ilk Tripillian qızılıdır! Və bu yalnız son 4-5 ildir!

Eramızdan əvvəl 3500-3300-cü illərdən sonra Tripillyanın tənəzzülü başladı. Enişin səbəbləri məlum deyil, lakin bu, temperaturun aşağı düşməsinə səbəb olan iqlimdə əhəmiyyətli dəyişikliklərlə üst-üstə düşdü. Tripillilər bu prosesdə mədəni və texnoloji nailiyyətlərinin çoxunu itirərək başqa ərazilərə köçmək məcburiyyətində qaldılar. Lakin onların bəziləri nəsillər üçün qorunub saxlanılmışdır.

Tripilya mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətlərinin orta əsrlərin əvvəllərində və sonralar Ukraynada tikilmiş ev tiplərində, saxsı qablardakı ornamentlərdə əks olunduğuna inanan bir çox tarixçilər var. Kosmoqonik və digər simvollara Ukrayna tikmələrində, Pasxa yumurtalarında və hətta adət və ənənələrdə rast gəlmək olar. Onlar iddia edirlər ki, Tripilyan mədəniyyətindən tutmuş orta əsrlərdən bu günə qədər Ukrayna mədəniyyətinə qədər davamlılığı belə izləmək olar.

Yəqin ki, barbarlığı əvəz edən Mesopotamiya, Misir və Hindistanın qədim sivilizasiyalarından xəbəriniz var. Bəs onlar birinci idilər?

Tripillianların izsiz itdiyinə inanmaq çətindir. Tarixçilər deyirlər ki, ilk sivilizasiyalar barbarlığın qaranlıq dövründən yaranıb, lakin görünür, onların arasında başqa bir zaman təbəqəsi var, onların arasında Trypillian izi parlaq ulduz kimi parlayırdı.

Genetika

Ternopil bölgəsindəki Verteba mağarasının qalıqlarının tədqiqi 3600-2500 dövrünə aid edilir. e.ə e. və Tripillian mədəniyyəti ilə əlaqəli, HV, HV və ya V (2 nümunə), H (2 nümunə), J və T4 mitoxondrial haploqruplarına aid olduğu ortaya çıxan yeddi fərdin mitoxondrial DNT-sini təcrid etməyə imkan verdi. Belə işarələr toplusu bu mədəniyyətin əhalisinin Balkan neolitinin xalqları ilə qohumluğunun təsdiqidir, bu xətlərin kökləri Kiçik Asiyadadır. Tripillilərin qalıqlarında avtoxton nəslin üstünlük təşkil etdiyi ortaya çıxdı.

Tripillian rəssamlarının çəkdiyi dünyanın təsviri məhsuldarlıq, bu məhsuldarlığa töhfə verən iki səma və zamanın hərəkəti haqqında mürəkkəb ideyalar kompleksini əks etdirirdi. Tariximizin bu heyrətamiz təbəqəsinin izləri çox yaxınlarda aşkar edilmişdir... Və Tripoli sivilizasiyasının bizə buraxdığı minilliklər boyu mesajın dərk edilməsi yalnız öz köklərimizi dərk etmək istəyimizdən asılıdır.

Tripilli ornamentləri təbiət hadisələri, gecə ilə gündüzün dəyişməsi, fəsillər haqqında fikirləri ifadə edir. Gəmilərin dekorasiyasında şum və əkinlər, heyvanlar və bitki gövdələri təsvir edilmişdir. Süjetlərin müxtəlifliyi təəccüblüdür: burada maili yağış axınlarının bir-birinə qarışması və müqəddəs itlər tərəfindən qorunan əkin tingləri var ... Maraqlı və orijinal xaç və çarpaz dorje (svastika) təsviri olan aşkar edilmiş gəmilərdir. , Şərq mədəniyyətləri üçün xarakterikdir. Görünür, onlar başqa bir simvolik silsillə, Həyatın başlanğıcı və onun mərkəzlərin - Günəşin həm fiziki, həm də mənəvi fiksasiyası ilə dövranını nəzərdə tuturlar. Burada müəllifin dərin niyyəti ilə yüksək bədii əsərləri qeyd etmək, rəng təzadları oyunu vasitəsilə simvolik silsiləni, məsələn, həyatın başlanğıcını və onun ilk təzahürlərini aşkara çıxarmaq olmaz.

Tripil mədəniyyəti (rum. Cultura Cucuteni, ukrayna. Tripilska mədəniyyəti, Cucuteni mədəniyyəti) - Eramızdan əvvəl VI-III minilliklərdə geniş yayılmış eneolit ​​arxeoloji mədəniyyəti. e. Dunay-Dnepr çaylarının aralığında. Onun ən böyük çiçəklənməsi 5500 ilə 2750 arasında olan dövrə düşdü. e.ə e. Əminliklə demək olar ki, Tripoli mədəniyyəti özünəməxsus mədəni ənənəyə malik slavyan kənd təsərrüfatı xalqlarının formalaşmasına təsir göstərmişdir.

Rumıniya ətrafında səyahət etmək və Rumıniya milli keramikasına baxmaq, onun Trypillian ornamentlərinə heyrətamiz oxşarlığı diqqəti çəkir. Tripoli mədəniyyətinin rumın qohumu - Cucuteni (müvafiq olaraq - "Cucuteni mədəniyyəti"), məşhur və dünyaca məşhur arxeoloji abidədir. Ancaq Ukraynada bu heyrətamiz mədəniyyət praktiki olaraq itirilibsə və sadəcə təsadüfən bərpa edilibsə, Rumıniyada qədim ornamentlər hətta min illər boyu xalqın yaddaşından silinməyib və müasir mədəniyyətdə yaşamağa davam edir.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/112/219.htm

2.https://etnosvit.com/tripolskij-sled/

3. https://skifska-etnika.com/brand/news/tripol-skaya-kul-tura/

4. https://tr.ellas-cookies.com/obrazovanie/83470-tripolskaya-kultura.htmlı

5.https://az.delachieve.com/trypillianm%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t/6. https://mimirbook.com/tr/13509518759

7. https://tr.delachieve.com/trypillian-kueltuerue/
Yüklə 90,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə