##Fənnin adı: Kliniki psixologiya ##Ixtisas: PsixologiyaYüklə 439,77 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/18
tarix17.09.2017
ölçüsü439,77 Kb.
#406
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

27 

 

B) iki C) üç 

D) beş  


E) altı  

12.Psixi proseslərin ilk psixi təsir göstərmə səviyyəsinə görə ardıcıllığını müəyyən edin.  

1 – təfəkkür 

2 - təxəyyül  

3 - duyğu  

4 - qavrayış  

5 - diqqət  

6 - hafizə  

A) 4, 5, 6, 3, 2, 1  

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6  

C)3, 4, 5, 6, 1, 2 

D) 6, 2, 4, 3, 2, 1 

E) 2, 1, 3, 4, 5, 6  

13.Şəxsiyyətin koqnitiv xassələri nəyi əhatə edir?  

1 - idrak proseslərinin fəaliyyətini  

2 - nitq qabiliyyəti  

3 - müşahidəçilik qabiliyyəti  

4 - insanın qabiliyyətlərini  

5 - idrak fəaliyyəti  

6 - ümumiləşdirmə qabiliyyəti  

A) 1, 6 


B) 2, 4  

C) 4, 5  

D) 3, 4  

E) 1, 4 


14. Dil kimə məxsusdur?  

A) qrup üzvlərinə 

B) kollektivə  

C)ümumxalqa 

D) cəmiyyətə  

E) bəşəriyyətə  

 

15. Nitq nədir?  

A)xəbər vermək vasitəsi  

B) duyğu prosesi  

C) danışıq vasitəsi  

D) ünsiyyət prosesi 

E) əlaqə yaratmaq vasitəsi 
28 

 

 16. Dil nəyi tənzim etmək vasitəsidir?  

1 - dil kommunikasiya vasitəsidir  

2 - iradi fəaliyyəti  

3 - şəxsiyyətin psixi halətini  

4 - şəxsiyyətin keyfiyyətlərini  

5 - davranışı tənzim etmə vasitəsidir  

6 - emosional halları 

A) 3 , 4  

B) 2 , 3  

C) 4, 6  

D) 1, 4 

E) 1, 5 


17. Aşağıdakılardan hansı psixi proseslərə aiddir ?  

I - Nitq prosesinə  

II - Diqqət və hafizə prosesinə  

III –Təfəkkür prosesinə  

1 - əyani - əməli; əyani - obrazlı; sözlü - məntiqi  

2 - əyani - əməli; əyani - obrazlı  

3 - daxili - xarici  

4 - dioloji - monoloji  

5 - ixtiyari, qeyri - ixtiyari  

A) I - 1, 5 II - 3 III - 2, 1 

B) I - 3, 4, II - 5, III - 1, 2  

C) I - 3, 5 II - 4 III - 1. 3  

D) I - 4, 5 II - 3. 4 , III - 4, 5  

E) I - 2, 3 II - 2 , III - 1, 3  18. Uşağın sensor inkişafı hansı idrak prosesinə əsaslanır?  

1 - qavrayışa  

2 - təfəkkürə  

3 - nitqə  

4 - duyğuya  

5 - hafizəyə  

6 - təxəyyülə  

A) 2, 4  

B) 4, 5 

C) 1, 4 


D) 3, 5  

E) 1, 6  

 

19. Aşağıdakı suallara uyğun olan cavabı tapın :  

I - psixi inkişafın zəruri şərtləri və hərəkətverici qüvvələri hansılardır ?  

II - emprik və nəzəri təfəkkürün rolu və xüsusiyyətləri  29 

 

1 - genetik amillər  2 - obyektin daxili əlaqə və münasibətlərin əks etdirməsi  

3 - reaksiya norması  

4 - mühüm və əsas xüsusiyyətlərin ümumiləşdirilməsi  

5 - əani - əməli ; əyani - obrazlı ; sözlü məntiqi  

6 – psixi inkişaf və fəaliyyət  

7 - psixi inkişaf və ünsiyyət  

A) I - 3, 4, 2, 6 II - 1, 3, 4 

B) I - 1, 3, 6, 7 II - 2, 4, 5, 

C) I - 3, 5, 6, 7 II - 4, 2, 6  

D) I - 4, 5 , 3, 6 II - 3, 4 , 5  

E) I - 2, 4, 1, 4, 5 II - 2, 1, 4, 6  20. Psixi proseslər arasında uyğunluğu tapın:  

1 - İdrak proseslər  

2 - İradi proseslər  

3 - Emosional proseslər  

a - duyğular, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq, təxəyyül  

b - qərar qəbulu, çətinliklərin və maneənin aradan qaldırılması  

c - Kədər, sevinc, məhəbbət, nifrət  

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c 

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c 

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a  

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b  

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b  

 

##num= 7// level= 1// sumtest=20 //name= Yetkin şəxs pozuntularının (psixopatiyaların) 

tipləri//  

1. İnsanın şəxsiyyət kimi xüsusiyyətləri və onlar arasında uyğunluğu tapın:  

l - Psixi proses  

ll - Psixi hallar  

lll - Psixi xassələrdə  

1 - temperament  

2 - duyğu  

3 - qabiliyyətlər  

4 - xarakter  

5 - qavrayış  

6 - sevinc  

7 - kədər  

8 - hafizə  

9 - şübhə  

A) l - 2. 5. 8; ll - 1. 3. 4; lll - 6. 7. 9 

B) l - 2. 5. 8; ll - 6. 7. 9; lll - 1. 3. 4 

C) l - 6. 7. 9; ll - 2. 5. 8; lll - 1. 3. 4  
30 

 

D) l - 1. 3. 4; ll - 6. 7. 9; lll - 2. 5. 8  E) l - 6. 7. 9; ll - 1. 3. 4; lll - 2. 5. 8  

 

2. Psixologiyada insanı xarakterizə edən xüsusiyyətlərin uyğunluğunu tapın:  l - Fərd  

ll - Şəxsiyyət  

1 - Ətraf aləmi dəyişdirmək üçün fəallıq göstərir  

2 - İctimai münasibətlərin məcmusu  

3 - Bioloji varlıqdır  

4 - Sosial varlıqdır  

5 - Özəl psixi xüsusiyyətə malikdir  

6 - Heç kəsə bənzəmir  

A) l - 1. 2. 3; ll - 4. 5. 6  

B) l - 4. 5. 6; ll - 1. 2. 3 

C) l - 1. 2. 4; ll - 3. 5. 6 

D) l - 2. 3. 4; ll - 1. 5. 6  

E) l - 3. 5. 6; ll - 1. 2. 4  3. Əhval və affektlər hansı psixi prosesin təzahür formasıdır?  

A) nitqin  

B) duyğuların  

C) hafizənin 

D) hisslərin 

E) təxəyyülün  4. Şəxsiyyət pozuntularının tiplərindən biri səhv göstərilib: 

A) Dissosial 

B) Paranoid 

C) Şizoid 

D) Təşvişli 

E) Aqressiv 5. Şəxsiyyətin psixi xassələrinə hansıları aid etmək olar?  

1 - temperament 

2 - xarakter  

3 - diqqət  

4 - qabiliyyətlər  

5 - təfəkkür  

A) 1, 2, 5  

B) 2, 3, 5  

C) 4, 5, 3  

D) 1, 2, 4 

E) 3, 4, 2 6. Psixikanın qrupları və onların fərdi xüsusiyyətləri arasında uyğunluğu tapın:  


Yüklə 439,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə