##Fənnin adı: Kliniki psixologiya ##Ixtisas: PsixologiyaYüklə 439,77 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/18
tarix17.09.2017
ölçüsü439,77 Kb.
#406
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

24 

 

E) hifzetmə ilə   

20. Hafizə insan şəxsiyyətinin nəyini təmin edir?  

A) şəxsiyyətin vahidliyini və tamlığını 

B) şəxsiyyətin müvazinətini 

C) şəxsiyyətin iradəsini  

D) şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərini  

E) şəxsiyyətin strukturunu  

 

 

##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Təəssürat sferasının pozuntuları (diqqət)//  

 

1. Diqqətin mərkəzləşməsi nə ilə bağlıdır?  

A) hissi idrakla 

B) intensivlilik və dəqiqliliklə 

C) qavrayışla 

D) emosiyalarla  

E) iradə ilə 

2.Uyğun olanları göstər:  

1 - Diqqətin xüsusiyyətlərindən biridir.  

2 - Diqqətin funksiyalarından biridir.  

3 - Diqqətin növlərindən biridir.  

a - diqqətin paylanması;  

b - nəzarət;  

c - ləngitmə;  

d - diqqətin sabitliyi;  

e - ixtiyari diqqət;  

ə - idraki diqqət.  

A) 1 - d; 2 - c; 3 - ə 

B) 1 - a; 2 - b; 3 - e 

C) 1 - e; 2 - b; 3 - d 

D) 1 - b; 2 - a; 3 - b  

E) 1 - c; 2 - ə; 3 - a  

 

3. Diqqətin xüsusiyyətlərinə uyğun olanları seçin:  

1 - Eyni vaxtda əhatə etdiyi çisimlərin miqdarı ilə müəyyən edilir.  

2 - Eyni bir obyekt üzərində uzun müddət saxlanılmasında ifadə olunur.  

3 - Eyni zamanda 2 və ya daha çox fəaliyyət növünü (və ya müxtəlif işləri) həyata keçirmək 

qabiliyyəti ilə müəyyən olunur.  

4 - Şüurlu surətdə diqqəti bir obyektdən digər obyektə, bir fəaliyyət növundən digərinə 

keçirməkdə təzahür edir.  

5 - Bu zamanı şüurumiz yalnız bir obyekt və ya fəaliyyətə yönəlir.  

a - diqqətin həçmi;  

b - diqqətin davamlılığı;  25 

 

c - diqqətin paylanması;  d - diqqətin keçirilməs;  

e - diqqətin mərkəzləşməsi  

A) 1 - c; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - b 

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d; 5 - e 

C) 1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c  

D) 1 - e; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - d  

E) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - e; 5 - a  

 

4. Diqqətin pozulması hallarına uyğun gələnləri seçin:  

1 - müəyyən fəaliyyət zamanı diqqətmizin gah bu, gah da başqa obyektə yönəlməsi, az və çox 

müddət onun üzərində mərkəzləşməsidir.  

2 - insanın öz diqqətini mərkəzləşdirə bilməməsində ifadə olunur.  

3 - hər hansı bir fəaliyyət zamanı diqqətin qeyri - ixtiyari olaraq əsas işlə əlaqəsi olmayan kənar 

cisim və ya hadisəyə yönəlməsindən ibarətdir.  

a - diqqətin tərəddüdü; b - dalğınlıq; c - diqqətin yayınması  

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b  

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c 

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b 

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c  

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a  

 

5. Diqqətin fizioloji mexanizmlərinə uyğun gələnləri seçin:  

1 - Adətən, qarşılaşdığımız hər bir yeni cisim və ya hadisə, yenilik bizi maraqlandırır, onunla 

tanış olmağa, bələdləşməyə sövq edir. Ona görə də diqqətimizi özünə cəlb edir.  

2 - Bu təlimə görə baş beyin yarımkürələrində hər an oyanma üçün optimal şəraitin olması ilə 

xarakterizə olunan yüksək oyanma ocağı mövcud olur. Sinir proseslərinin induksiyası 

qanununa görə isə beynin bir sahəsində yaranan oyanma prosesləri baş beynin digər 

sahəsində ləngimə yaradır və əksinə. Diqqətimiz məhz həmin oyanma sahəsilə bağlı olur.  

3 - Dominant oyanma sahəsi optimal oyanma sahəsindən yüksək davamlılığı ilə fərqlənir. Belə 

dominant oyanma ocağı nəinki yeni yaranan oyanma ocaqlarını ləngdir, həm də onların 

hesabına güclənir.  

a - bələdləşmə refleksi; b - optimal oyanma ocağı ; c - dominantlıq prinsipi  

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b 

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c 

C) 1 - b; 2 - a; 3 - c  

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b  

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a  6.İxtiyaridən sonra gələn diqqət kimin adı ilə bağlıdır?  

A) V. S. Merlinin  

B) Ə. Ə. Qədirovun  

C) Ə. Ə. Əlizadənin  

D) N. F. Dobrıninin 

E) A. N. Leontyevin 
26 

 

7.Dominantlıq prinsipini kim kəşf etmişdir?  

A) A. A. Uxtomski 

B) Q. S. Kostyuk 

C) U. Cems  

D) K. Levin  

E) Z. Freyd  

8.Diqqətin nöqsanları hansılardır?  

1 - dalğınlıq  

2 - məhdudluğu  

3 - ixtiyarilik  

4 - peşimançılıq  

5 - tələskənlik  

6 - zəif paylanması  

7 - dözümsüzlük  

A) 2, 4 , 6  

B) 2, 3, 5  

C) 1, 2, 7  

D) 1, 4, 7 

E) 1, 2, 6 

 

9. Diqqətin funksiyaları hansılardır?  

1 - mərkəzləşmə  

2 - keçirilmə  

3 - planlaşdırma  

4 - seçmə  

5 - tənzim etmə  

6 - icra etmə  

7 - nəzarət etmə  

A) 2 , 3, 4 

B) 4. 5, 7 

C) 1, 2, 6  

D) 2, 4 , 7  

E) 1, 4, 5  10.Diqqətin mərkəzləşməsi nə ilə bağlıdır?  

A) iradə ilə 

B) qavrayışla  

C) hissi idrakla  

D) intensivlilik və dəqiqliliklə 

E) emosiyalarla 11. Diqqətin neçə növü vardır?  

A) dörd  
Yüklə 439,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə