Foydalanilgan adabiyotlarYüklə 71 Kb.
səhifə3/9
tarix08.04.2023
ölçüsü71 Kb.
#104664
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ishlab chiqarish omillari. Reja kirish

Tadbirkorlik qobiliyati ishlab chiqarishning o`ziga xos omili bo`lib, insonning ishlab chiqarishning boshqa omillarini muayyan kombinatsiyalarda va usullarda birlashtira olish qobiliyatini bildiradi. Bu qobiliyat tadbirkorda mujassamlashadi hamda inson kapitalining alohida turidir. Tadbirkorlik qobiliyati insonda o`z-o`zidan paydo bo`la olmaydi, u insonga tadbirkorlik uchun zarur bilimlar va ko`nikmalarni singdirish yo`li bilan hosil qilinadi. Tadbirkorlik faoliyati insonning shaxsiy fazilatlariga ham bog`liq, chunki ishlab chiqarishni tashkil etishda tadbirkorlik, topqirlik va oqilona tavvakkalchilik talab etiladi. O`z mazmuniga ko`ra tadbirkorlik faoliyati inson mehnatining o`ta yuqori malaka talab etuvchi turidir. Tadbirkorlik faoliyatining ishlab chiqarish omili sifatidagi ahamiyati, ayniqsa, bozor munosabatlari sharoitida ortadi. Chunki bozor sharoitida ishlab chiqarish kuchli raqobat mavjud bo`lgan vaziyatda olib boriladi, tijorat tavakkalchiligi asosida mahsulot yangi turlarini ishlab chiqarishga, yangi texnologiyalardan foydalanishga, resurslarni raqobat orqali qo`lga kiritishga to`g`ri keladi.
Shuni ham aytib o`tish joizki, hozirgi vaqtda yuqorida sanab o`tilgan an`anaviy omillar bilan bir qatorda axborot olish va ekologik omillar ham ishlab chiqarishni oqilona tashkil qilish va uning yuqori samaradorligini ta`minlashning muhim shartlaridan biri sifatida tobora yuksak ahamiyat kasb etmoqda.
Ishlab chiqarish jarayoni barcha omillarni ishga solinib, amalga oshiriladi. Muayyan buyumni yoki xizmatni ishlab chiqarish uchun er, mehnat va kapitalning biron-bir kombinatsiyasi zarur bo`ladi. Bu omillar bir-biri bilan bog`liq holda ishga tushadi va bir-birini to`ldirib turadi. Masalan, gazlama to`qish uchun huquqiy jihatdan rasmiylashtirilgan firma tashkil etish, er maydonini ijaraga olish, bu maydonda binolar va texnikani (kapitalni) joylashtirish, xodimlar va menejerlarni yollash zarur bo`ladi. Agar biror omil ishlab chiqarishga jalb etilmay qolsa, ishlab chiqarish jarayoni sodir bo`lmaydi. Ishlab chiqarish omillarining bu xususiyati ularning bir-birini to`ldirishi deb ataladi.
Shu bilan birga, ishlab chiqarish omillari ma`lum chegaralarda bir-birining o`rnini bosishi ham mumkin. Muayyan hajmdagi tovarni ishlab chiqarishga yuqorida ko`rsatib o`tilgan omillarning turli-tuman nisbatlarda bir-biriga qo`shilishi natijasida erishilishi mumkin. Omillarning bu xildagi o`zaro o`rinbosarligi iqtisodiyotning ko`plab sohalari uchun xos. Tadbirkor ishlab chiqarish texnologiyasini tanlashda muayyan resurslarning kamyobligini e`tiborga oladi va shu resurslar o`rniga boshqalaridan foydalanishga intiladi.
2. Tabiiy omil .Ishlab chiqarish jarayoni har doim u yoki bu darajada tabiiy resurslardan foydalanishga asoslangan. Keng ma`noda jamiyat va inson tabiatning ajralmas qismidir va tabiatdan tashqarida o`z faoliyatini olib bora olmaydi. Tabiiy resurslar ishlab chiqarishning muqarrar sharti sifatida uning o`sishi uchun tabiiy negiz bo`lib xizmat qiladi. Ular, shuningdek, jamiyat milliy boyligini yaratishning muhim manbaidir. Ingliz iqtisodchisi U.Petti: "Mehnat-boylikning otasi, yer esa uning onasi", – degan edi.
Yer har qanday jamiyat, har qanday mamlakatning beqiyos boyligidir. U bitmas-tuganmas xazina bo`lib, kelgusi avlodlarga ham qoladigan asosiy merosdir. Shuningdek, yer qishloq xo`jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasi hamdir. Yerga ikki jihatdan, birinchidan, hudud, ikkinchidan, tirikchilik manbai, o`simlik va hayvonot dunyosi hayoti uchun zarur bo`lgan tuproq, inson uchun oziq-ovqat, sanoat uchun xomashyo etishtirib beradigan ekin maydonlari sifatida qarash lozim.
O`zbekistonning yer resurslari xilma-xil. Qizilqum va boshqa cho`llarda cho`l-qum tuproqlari katta maydonni egallaydi. Bunday tuproqlar asosan qumdan iborat bo`lib, zich qatlam hosil qilmaydi, chirindi (gumus) qismi 1 foizga ham etmaydi. O`zbekistonning tekislik qismidagi cho`l zonasida sur-qo`ng`ir, cho`l-qum, taqir tuproqli yerlar uchraydi.
Respublikamiz umumiy yer maydonining 5 million gektardan ortiqrog`i dehqonchilikda foydalaniladi. Bu asosan sug`oriladigan va lalmi yerlardir. Qolgan qismi yaylov va ozroq qismi tog` va o`rmonlardan iborat.
Sug`oriladigan yerlarning katta qismi Farg`ona va Zarafshon vodiylari va Amudaryoning quyi oqimini egallagan. Lalmi erlarninng katta maydonlari Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent va Jizzax viloyatlarida joylashgan.
O`zbekistonning suv resurslari daryolar, sel oqimi, kanallar, ko`l va suv omborlaridagi suvlardan tarkib topadi. Uning asosiy manbai daryolar bo`lib, O`zbekistonning bosh suv o`zanlari Amudaryo va Sirdaryo hisoblanadi. Ikkala daryoninng suvi ham respublika hududidan tashqarida hosil bo`ladi. Ulardan tashqari yirik daryolar jumlasiga kiruvchi Norin, Qoradaryo, So`x, Chirchiq, Zarafshon, Surxondaryo, Qashqadaryo va Sheroboddaryolar ham mavjuddir. Bu daryolarning ko`pchiligi o`zlarining o`rta va quyi oqimlari bo`yicha O`zbekiston hududidan o`tadi. O`zbekistonda hammasi bo`lib 50 ga yaqin daryo bo`lib, ulardan 10 tasining uzunligi 150 km dan oshadi. O`zbekistonning tog` va tog` oldi rayonlarida sel oqimi (toshqini) ko`plab uchraydi. O`zbekistonda suv xavfi kuchliroq rayon Farg`ona vodiysi hisoblanadi. Bu erda har yili, ba`zan yiliga bir necha marta sel bo`ladi. Ko`pchilik sel toshqinlari aprel va may oylariga to`g`ri keladi. Chunki bu oylarda tog`da juda ko`p yog`in-sochin bo`ladi. Sel oqimi har yili minglab gektar ekin maydonlarini vayron etadi. Shuning uchun ham tashqi xavf kuchli tog` oldi rayonlarida sel oqimini ushlab qoladigan qurilmalar (suv omborlari) qurilgan. Hosil bo`lgan suv zahiralaridan keyinchalik ekinlarni, ayrim yaylov maydonlarini sug`orishda foydalaniladi.
Ishlab chiqarishni amalga oshirish uchun yerdan, yer osti boyliklaridan, o`rmonlardan, suvdan va boshqa tabiiy resurslardan foydalanish lozim. Mamlakatdagi xo`jalik yuritish tizimi ulardan oqilona va ehtiyotkorlik bilan, tejab-tergab foydalanish uchun imkoniyat yaratishi va ishlab chiqarish ishtirokchilarini shunday ish olib borishga undashi lozim. Tabiiy resurslarni saqlash va ko`paytirishdan butun jamiyat manfaatdordir.
Tabiiy resurslarning bir qismini, avvalo, foydali qazilma konlarini qayta hosil qilib, tiklab bo`lmaydi. Ular yer ostidan qazib chiqarilgan sari tugab boradi. Boshqa tabiiy boyliklarni: tuproq, suv, o`rmonlar, hayvonot dunyosini tiklash uchun ko`plab mablag` sarflash talab qilinadi (masalan, tuproqqa o`g`it solinadi, yer tekislanadi, chiqindilardan va zararli moddalardan tozalanadi, suv resurslarini tiklash uchun ishlatilgan suv tozalanadi, o`rmonlarni tiklash uchun ko`chat o`tqaziladi va h.k). Demokratiya tamoyillariga asoslangan jamiyatda tabiatni muhofaza qilish barchaning ijtimoiy burchiga aylanadi. Tabiiy resurslardan, jumladan, yerdan noshudlik bilan, tabiatga zarar yetkazgan holda foydalanish o`z mazmuniga ko`ra jamiyat boyligini nobud qilishdir, chunki bu ijtimoiy ishlab chiqarish o`sishining moddiy negiziga putur yetkazadi.
Iqtisodchilar tabiiy resurslarni ikki toifaga ajratadilar. Bular haq to`lab o`zlashtirib olinadigan va tekinga o`zlashtirilib olinadigan resurslardir. Tabiiy resurslar haq to`lab o`zlashtirib olinganda, firma yoki resursning iste`molchisi uning samarasini to`la ravishda o`zi o`zlashtiradi. Bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida haq to`lab o`zlashtiriladigan tabiiy resurslar qatoriga birinchi navbatda er kiradi. Erni haq to`lab qo`lga kiritgan fermer unda etishtirilgan g`alla yoki paxtani to`la ravishda erkin tasarruf qiladi. Foydali qazilmalar (neft va gaz konlari)ning egalari qazib olingan mahsulotni yoki konning o`zini sotishlari mumkin. Tabiiy resurslar haq to`lab o`zlashtirilganda, raqobatli bozor sharoitlarida ulardan samarali, tejab-tergab foydalanishga erishiladi.
Tabiiy resurslarning ikkinchi toifasini, hatto, bozor munosabatlari to`la qaror topgan iqtisodiyotda ham, yuqorida aytib o`tilganidek, tekinga o`zlashtirib olinadigan resurslar tashkil etadi. Bu resurslardan foydalanish jarayonida jamiyat uchun muayyan muammolar yuzaga kelishi mumkin. Gap shundaki, mazkur resurslar alohida firma yoki shaxslar uchun tekin resurslar bo`lib maydonga chiqadi, lekin ular butun jamiyat uchun bepul emas. Haq to`lab o`zlashtiriladigan resurslar qo`lga kiritilishida resurs egasining mazkur resursga oid xarajatlari qoplab boriladi. Tekin o`zlashtiriladigan resurslar bo`yicha esa bunday bo`lmaydi va natijada tashqi oqibat (samara) yoki qo`shimcha oqibat deb ataladigan hodisa yuz beradi. Masalan, havoga zaharli gazlar chiqarilishi aholi salomatligiga zarar etkazadi. Bunga yo`l qo`ygan firma tabiiy resurs-havodan tekinga foydalanadi va ayni paytda iqtisodiyotning boshqa sub`ektlarining bundan ko`rayotgan zararini qoplab bermaydi. Yoki oqar suvlarga zaharli chiqindilar tashlanganda, daryo yoki soy ifloslanadi, baliqlar nobud bo`ladi, boshqa kishilarning suvdan foydalanish imkoniyatlari qisqaradi. Ko`rinib turibdiki, tabiiy resurslardan bepul foydalanish natijasida kelib chiqayotgan tashqi oqibat asosan salbiy xarakterda bo`ladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida salbiy tashqi oqibatli tovarlar ko`proq, ijobiy tashqi oqibatli tovarlar esa kamroq ishlab chiqariladi.
Pol Samuelson va Villyam Nordxaus ta`kidlashlaricha, AQShda tabiiy resurslardan foydalanishga asoslangan ishlab chiqarishning iqtisodiyotdagi ulushi 1987 yilda 4 foizni tashkil etgan. Bozor orqali qo`lga kiritiladigan tabiiy resurslarning to`rtdan uch qismidan fermer xo`jaliklari va neft-gaz sanoatida foydalanganlar.
O`zbekiston iqtisodiyotining xomashyo va agrar xarakteri tufayli tabiiy resurslardan foydalanishga asoslangan tarmoqlar ulushi juda yuqori. Xususan, hozircha qishloq xo`jaligi iqtisodiyotimizning yetakchi tarmog`i ekanligicha qolmoqda. Aholi farovonligi va mamlakatning eksport imkoniyatlari ko`p jihatdan mana shu tarmoqdagi ahvolga bog`liq.
Qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslardan samarali foydalanish mamlakat uchun alohida ahamiyatga ega. Odatda, bu resurslar iqtisodiy o`sishni va aholi farovonligini ta`minlashda muhim o`rin tutadi. Biroq, ayovsiz foydalanish natijasida ular bir kun tugashi va ularning o`rnini bosa oladigan resurslarni topish juda ham qiyinlashib qolishi mumkin.
Ba`zi iqtisodchilar qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslarga texnika taraqqiyoti natijasida maqbul o`rinbosarlar topilishi muqarrar, deb hisoblaydilar. Masalan, neftdan olinadigan suyuq yoqilg`i o`rniga ko`mirdan olinishi mumkin bo`lgan suyuq yoqilg`i kelishi mumkin. Uglevodorod qazilma boyliklar ishlatib bo`lingach, quyosh energiyasiga yoki atom energiyasiga, hatto, termoyadro energiyasiga o`tilishi mumkin. Energiyaning oxirgi uch manbalari tugalmas xarakterdadir.
Shu bilan birga hozirgi paytda iqtisodiyotda va ijtimoiy hayotda atrof- muhitni muhofaza qilish tarafdorlarining qarashlari tobora ustun mavqega ega bo`lib bormoqda. Ularning fikricha, iqtisodiy o`sishning zarur darajasini saqlab turish uchun energiya va boshqa tabiiy resurslarni, shu jumladan, aholi joylashmagan hududlar va asriy o`rmonlarni ijtimoiy kapitalning alohida ko`rinishi sifatida asrash lozim. Hozirgi avlod kelajak avlodlarga imkoni boricha kapital aktivlarning ko`proq zahirasini qoldirishi zarur. Bu aktivlar faqat yuksak texnologiyali korxonalar, laboratoriyalar, kutubxonalar va inson kapitalidangina iborat bo`lmay, balki tabiiy resurslarni ham o`z ichiga olishi darkor.

Yüklə 71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə