Gardskart webservice og wmsYüklə 18,95 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü18,95 Kb.
#41410


Gardskart -webservice og -wms fra Skog og Landskap

en tjeneste for Norge Digitalt parter
For å kunne få ferske data, må en bruke webservicen i forkant av wmsen, siden det er webservicen som henter inn data som brukes i wmsen. Wmsen henter kun fra en lokal database hos Skog og landskap basert på en jobbid og bounding box samt noe styling.
NB: Webservicen og wms’en er ikke helt ferdig utviklet, slik at endringer og oppgraderinger kan forekomme. En kjent svakhet er at gardskart_ws får timeout ved store gårder med mange teiger og komplisert eierforhold. Vi anbefaler alle som tar i bruk denne tjenesten om å melde seg på vårt nyhetsbrev/driftsmeldinger, slik at dere blir varslet ved f. eks planlagt nedetid. Videre er dette en tjeneste som ikke har 24/7 oppetid, men er på samme nivå som Gårdskart på Internett. Vi planlegger også en versjon 4 slik at ideer på forbedringer mottas med takk, kan sendes til lwl@skogoglandskap.no.

Gardskart_ws


Adresse til webservicen: http://kart5.skogoglandskap.no/gardskart_ws_03/gpiareastatws/Definition.wsdl
Vi har en webservice som tar i mot

kommunenr(komm),

gårdsnr(gnr),

bruksnr(bnr),

festenr(fnr) og

jobtype f.eks. wmsRequestPrepare. Ved å utelate denne parameteren vil dataen ikke bli lagret men bare returnere arealtallene.


Webservicen kontakter først Landbrukets informasjonsbase - LIB for å hente ut eiendomsinformasjon, så kontakter den matrikkelen for å hente ut eiendomsgrensene for til sist å kontakte Skog og Landskap for å hente ut AR5 og arealtall. All innsamlet data blir lagret på en postgisdatabase.

Se eksemplene på soap request og soap respons.


Hva får vi tilbake fra AR5


Vi får grvanlig fra AR5 og fordelingen er innenfor hver teig på hver grunneiendom.

GRVANLIG 1=Fulldyrka jord

GRVANLIG 4=Overflatedyrka jord

GRVANLIG 5=Innmarksbeite

GRVANLIG 6=Skog Særs høg bonitet

GRVANLIG 7=Skog Høg bonitet

GRVANLIG 8=Skog Middels høg bonitet

GRVANLIG 9=Skog Lav bonitet

GRVANLIG 10=Uproduktiv skog

GRVANLIG 11=Myr

GRVANLIG 12=Annen jorddekt fastmark

GRVANLIG 13=Åpen skrinn fastmark

GRVANLIG 99=Ikke klassifisert

Gardskart wms


Adresse til wmsen: http://kart7.skogoglandskap.no/geoserver/wms?
Vi har laget tre layere i wms’en med litt ulik styling, ”gardskart” som har fylte flater med 6. klasser, gardskart_12 som har fylte flater med 12 klasser og ”gardskart_ortofoto” som har linjer og er beregnet på ortofoto. Wmsen er laget i geoserver og vises i open layers map preview. Wmsen henter ut data fra postgisdatabasen basert på en jobbid som en har fått tilbake fra gardskart_ws. En må også legge til boundingsbox i wms-kallet, koordinatene ligger i responsen fra gardskart_ws.
NB: Eksemplene nedenfor på wms kall kan være tomme hvis det har blitt kjørt en ny jobb mot samme gård for da vil den gamle jobid bli fjernet fra basen.

Eks på url gardskart


http://kart7.skogoglandskap.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=gardskart_6kl_02&styles=&bbox=615551,6546066,616941,6547463.0&width=351&height=512&srs=EPSG:32632&format=application/openlayers&FILTER=>jobid_download1c7c5>

Eks på url gardskart_12

http://kart7.skogoglandskap.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=gardskart_12kl_02&styles=&bbox=615551,6546066,616941,6547463.0&width=351&height=512&srs=EPSG:32632&format=application/openlayers&FILTER=>jobid_download1c7c5>

eks på url gardskart_ortofoto


http://kart7.skogoglandskap.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=gardskart_ortofoto_02&styles=&bbox=615551,6546066,616941,6547463.0&width=351&height=512&srs=EPSG:32632&format=application/openlayers&FILTER=>jobid_download1c7c5>
GetCapabilities (http://kart7.skogoglandskap.no/geoserver/wms?request=GetCapabilities)
GetLegend matrikkel flate (http://kart7/geoserver/wms?request=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&heigth=20&layer=ar5_matrikkel_flate_6kl)

GetLegend matrikkel flate 12 klasser (http://kart7/geoserver/wms?request=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&heigth=20&layer=ar5_matrikkel_flate_12kl)

GetLegend matrikkel flate ortofoto (http://kart7/geoserver/wms?request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&heigth=20&layer=ar5_matrikkel_flate_ortofoto)

GetLegend lib matrikkel flate (http://kart7/geoserver/wms?request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&heigth=20&layer=lib_matrikkel_flate)

Releaser:

Versjon 2 av gardskart_wms


Satt i drift 26. januar 2011. Har følgende endringer:
Gammelt navn: gardskart nytt navn: gardskart_6kl_02 med 6 dyrkningsklasser

Gammelt navn: gardskart_12 nytt navn: gardskart_12kl_02 med 12 dyrkningsklasser

Gammelt navn: gardskart_ortofoto nytt navn: gardskart_ortofoto_02 med ortofoto visning

Versjon 2 av gardskart_ws


Satt i drift 26. januar 2011. Har følgende endringer:
Gammelt navn: gardskart_ws

Nytt navn: gardskart_ws_02
  • All data som webservicen produserer blir nå lagret i grader, tidligere var det i utm. Tallene som returneres fra webservicen returnerer i korrekt i utm zone ut i fra hvilke kommune man er i, slik at areal tallene blir riktig.

  • Har nå boundingbox for hovednummer

  • Har nå boundingbox for hver teig

  • Boundingboksene har 2 punkter i stedet for 5 punkter.

  • Er lagt til link i wsdlen som peker til en beskrivelse/forklaring av verdiene i xmlenVersjon 3 av gardskart_ws


Satt i drift 29. mai 2011. Har følgende endringer:

Gammelt navn: gardskart_ws_02Nytt navn: gardskart_ws_03


  • Kan spørre mot alle typer eiendommer og ikke bare gårder registrert hos LIB

  • I wsdl har det blitt en endring, nå heter det PropertyResponse og PropertyRequest istedenfor FarmPropertyResponse og FarmPropertyRequest

  • I responsen kommer resultatet i to lister ettersom de er registrert i LIB eller ikke, nonfarmPropertyConfirmation eller farmPropertyConfirmation.
/

Yüklə 18,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə