Halkla İlişkilerYüklə 445 b.
tarix22.11.2017
ölçüsü445 b.
#11690Halkla İlişkiler

 • Halkla İlişkiler

 • Medyada Savunuculuk

 • Sosyal PazarlamaKaynağını 20.yy.ın başlarındaki sosyo-ekonomik gelişmelerden alan halkla ilişkiler "kişi veya kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi kuruluşun yapısına göre değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yönetimi" şeklinde tanımlanabilir .

 • Kaynağını 20.yy.ın başlarındaki sosyo-ekonomik gelişmelerden alan halkla ilişkiler "kişi veya kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi kuruluşun yapısına göre değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yönetimi" şeklinde tanımlanabilir .İşletmenin ilişki içerisinde olduğu iç ve dış müşteri grupları ve kuruluşlarla karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurmak, geliştirmek,

 • İşletmenin ilişki içerisinde olduğu iç ve dış müşteri grupları ve kuruluşlarla karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurmak, geliştirmek,

 • kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak

 • ve toplumla bütünleşmek amacıyla yapılan programlı, sürekli ve iletişim ağırlıklı çabaların tümüdür.Sağlıkla ilgili riskleri ortadan kaldırmaya yönelik ikna, iletişim sonucunda sağlanabilir ve ikna etmek de sağlık iletişimi ve dolayısıyla da halkla ilişkiler stratejilerine ihtiyaç göstermektedir.

 • Sağlıkla ilgili riskleri ortadan kaldırmaya yönelik ikna, iletişim sonucunda sağlanabilir ve ikna etmek de sağlık iletişimi ve dolayısıyla da halkla ilişkiler stratejilerine ihtiyaç göstermektedir.

 • Sağlıkla ilgili risklerin halka açıkça anlatılması, ayrıca hükümet, kamuoyu ve medya arasında sorumluluğun paylaşılması gereklidir.Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, laboratuar ve araştırma kuruluşlarının halka sağlıkla ilgili enformasyon iletmelerinde,

 • Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, laboratuar ve araştırma kuruluşlarının halka sağlıkla ilgili enformasyon iletmelerinde,

 • medyada eğlendirirken eğitme amaçlı programların yapılmasında,

 • toplum sağlığı için uğraş veren sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde vs.

 • halkla ilişkilerden bir sağlık iletişimi yöntemi olarak yararlanılmaktadır. • Festivaller/ Şenlikler, Sergiler/ Fuarlar, Toplantı, sempozyum, konferans, yıl dönümleri, seminer ve eğitim çalışmaları, Törenler, Birebir ve yüz yüze yapılan görüşmeler ile telefon konuşmaları, İnternet vs.İşletmenin çevresi ile olan ilişkilerini düzenler.

 • İşletmenin çevresi ile olan ilişkilerini düzenler.

 • Örgütsel amaçlarla toplumun beklentileri arasında uyum sağlar.

 • Halkın işletmeye olan güveninin, desteğinin ve ilgisinin sürekliliğini sağlar.

 • Örgüt ve çevresi arasında karşılıklı iki yönlü iletişimi sağlar.Halkla ilişkiler, bir işletme fonksiyonudur.

 • Halkla ilişkiler, bir işletme fonksiyonudur.

 • Halkla ilişkiler, kurumun ya da kişilerin itibar yönetimidir.

 • Halkla ilişkiler, kurumların, markaların ve kişilerin aynasıdır. Aynaya yansıyanlar ise halkla ilişkilerin sonucudur.

 • Halkla ilişkiler, iletişim sürecidir,  bütünsellik taşır.

 • Halkla ilişkiler,  dün, bugün ve gelecek üzerine kuruludur. Bu nedenle bugünü kurtarma amaçlı değildir, süreklilik gerektirir.

 • Halkla ilişkiler, sadece basınla ilişkiler değildir.

 • Halkla ilişkiler, “şikâyetler/öneriler” niteliğindeki bir posta kutusu değildir.Halkla ilişkiler reklam değildir. Reklam ürün hakkında bilgi vermeyi ve (halkla ilişkilere oranla) kısa vadede satışı hedefler. Halkla ilişkiler uzun vadede imaj oluşturup kurum kimliğini pekiştirir. Ancak dolaylı olarak satışı da etkiler.

 • Halkla ilişkiler reklam değildir. Reklam ürün hakkında bilgi vermeyi ve (halkla ilişkilere oranla) kısa vadede satışı hedefler. Halkla ilişkiler uzun vadede imaj oluşturup kurum kimliğini pekiştirir. Ancak dolaylı olarak satışı da etkiler.

 • Halkla ilişkiler sadece müşteri ile ilişkiler değildir.  Ancak müşteri ile ilişkiler halkla ilişkilerin konuları arasındadır.  (mağazalardaki müşteri ilişkileri birimleri, bakkal, marketlerdeki yüz yüze ilişkiler gibi)     Halkla ilişkiler lokanta, restoran, bar gibi yerlerdeki yer göstericilik ya da müşteri çekme eylemi değildir.Sağlık iletişimi alanında medyada savunuculuk günümüzde çok kullanılan bir yöntemdir.

 • Sağlık iletişimi alanında medyada savunuculuk günümüzde çok kullanılan bir yöntemdir.

 • Amacı kişinin davranışını doğrudan değiştirmek değil, dikkat çekilen konunun bir kamu sağlığı sorunu olduğuna yönelik toplumu yönlendirir.

 • Sağlıkla ilgili mesajların yöneldiği alıcıları pasif değil, katılımcı bireyler olarak kabul eden bu yöntem; ünlü kişilerin kullanımı, koalisyonların oluşturulması, kamuoyu önderleri ile iletişim gibi taktikleri kullanmaktadır.Kamu sağlığı lobiciliği" olarak da adlandırılan medyada savunuculuk; gruplara (topluluklara) medyada görünürlük, meşruluk ve aynı zamanda da hikâyelerini kendi ağızlarından anlatabilme olanağı tanıması sayesinde güç sağlayabilir.

 • Kamu sağlığı lobiciliği" olarak da adlandırılan medyada savunuculuk; gruplara (topluluklara) medyada görünürlük, meşruluk ve aynı zamanda da hikâyelerini kendi ağızlarından anlatabilme olanağı tanıması sayesinde güç sağlayabilir.

 • Özellikle de sistemin daha kıt kaynaklara sahip olanlar için daha iyi çalışmasında önemli bir strateji olarak kullanılması yoluyla güç açığının kapatılmasında etkin olabilmektedir.Örneğin sigara bağımlılığı toplumsal bir sorundur.

 • Örneğin sigara bağımlılığı toplumsal bir sorundur.

 • Bunun toplumsal bir sorun olduğuna dair medyada çıkacak haber yada sigara satıcılarının suçluluklarının ortaya çıkarılması gibi yöntemler denenebilir.

 • insanları tütün ve ürünlerinin zararlarından korumak, tütün karşıtlığını doğru ve haklı göstermeye çalışmak, bunu savunanların yanında yer almak, bu amaçla yazı, konuşma vb. eylemlerde bulunmak olarak tanımlanabilir.Medyada savunuculuk bir aktivizm biçimidir. Özellikle ünlü kişiler kimi hastalıkların mücadelesinde aktivist olarak yer almaktadır.

 • Medyada savunuculuk bir aktivizm biçimidir. Özellikle ünlü kişiler kimi hastalıkların mücadelesinde aktivist olarak yer almaktadır.

 • Ülkemizde Tohum Otizm Vakfı güzel bir çalışma yapmıştır. Otizme karşı ünlülerle tanıtım filmleri çekilmiş. Ünlüler filmlerde otizmin ne olduğunu anlatmıştır.

 • Savunucuların, temel amacı; bir sorunu ortadan

 • kaldıracak toplumsal dönüşümü yaratmaktır.İletişimin sosyal ve kültürel gelişimde kullanılmasına çeşitli adlar verilir. “Sosyal pazarlama bu adlardan biridir.

 • İletişimin sosyal ve kültürel gelişimde kullanılmasına çeşitli adlar verilir. “Sosyal pazarlama bu adlardan biridir.

 • Sosyal pazarlamada ticari ürün pazarlama yöntemi kullanılır fakat sağlık açısından bakıldığı için ürün finansal bir kazanç sağlama süreci değil, insan yaşantısının kalitesini yükseltmeyi amaçlayan fikir, bilgi, norm, mesaj, tutum gibi soyut özelliği yüksek çeşitli mesajlardır.Sosyal pazarlama toplum için yararlı olan her türlü ürünü sunma, tanıtma, önerme, savunma gibi işlemlere yönelik pazarlama becerilerini, etkililiğini ve profesyonelliğini kullanmaktır.

 • Sosyal pazarlama toplum için yararlı olan her türlü ürünü sunma, tanıtma, önerme, savunma gibi işlemlere yönelik pazarlama becerilerini, etkililiğini ve profesyonelliğini kullanmaktır.

 • Ticari anlamda ise pazarlama, doğru ürünü, doğru fiyatla doğru yerde doğru şekilde tanıtma ve talep yaratma etrafında dönen, tüketiciyi tatmin etmeye dayanan bir olgudur.Pazarlama karması denilince akla gelen ilk şey 4P’dir. Dünyada pazarlama denilince ilk akla gelen isim olan Philip Kotler tarafından literatüre kazandırılan “4P” adını Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion) almaktadır.

 • Pazarlama karması denilince akla gelen ilk şey 4P’dir. Dünyada pazarlama denilince ilk akla gelen isim olan Philip Kotler tarafından literatüre kazandırılan “4P” adını Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion) almaktadır.

 • Ürün (Product)

 • Fiyat (Price)

 • Yer(place)

 • Tanıtım(Promotion)Pazarlamanın temelinde ürüne tüketicinin gözüyle bakmak yatar.

 • Pazarlamanın temelinde ürüne tüketicinin gözüyle bakmak yatar.

 • Doğabilecek alış veriş ortamında gönüllülük esastır.

 • Kitle analizi ve segmentasyon (segmentasyon ya da türkçe adıyla bölümleme, pazar içinde var olan grupların, pazarlamacının dileği ve ürünün özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi işidir.) yapılarak hedef Pazar oluşturulur.

 • Hedef pazarlara göre iletişim ve dağıtım kanalları araştırılarak hedef kitlenin medya alışkanlıkları belirlenir.Reklam ve propoganda gibi pazarlama teknikleri uygulanarak kitle iletişim yoluyla yapılacak sağlık iletişimi hedef grubu davranış değişikliğine yaklaştırmasıdır.

 • Reklam ve propoganda gibi pazarlama teknikleri uygulanarak kitle iletişim yoluyla yapılacak sağlık iletişimi hedef grubu davranış değişikliğine yaklaştırmasıdır.

 • Bir başka tanıma göre sosyal bir fikri topluma benimsetmek, ve bu konuda olumlu bir davranış değişikliği yaratmak amacıyla yapılan pazarlama faaliyetleridir.Sosyal pazarlamada amaç insanların kalplerini kazanmak, olumlu sağlık mesajlarını kitle iletişim araçları ve daha bir çok pazarlama iletişimi yöntemiyle insanlara ulaştırılarak sağlık davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi hedefler.

 • Sosyal pazarlamada amaç insanların kalplerini kazanmak, olumlu sağlık mesajlarını kitle iletişim araçları ve daha bir çok pazarlama iletişimi yöntemiyle insanlara ulaştırılarak sağlık davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi hedefler.

 • kanserin bazı türleri için erken teşhis yöntemlerini kullanmaya teşvik,

 • aşı kampanyaları

 • Obeziteyi önlemeye yönelik sağlıklı beslenme yöntemleri

 • Kalp sağlığı hakkında toplumu bilinçlendirme vb.Ürün finansal bir kazanç sağlama amacına yönelik ticari bir meta değil, insan yaşamının kalitesini yükseltmeyi amaçlayan fikir, bilgi, norm, tutum yada davranış gibi soyut özelliği yüksek olan çeşitli mesajlardır.

 • Ürün finansal bir kazanç sağlama amacına yönelik ticari bir meta değil, insan yaşamının kalitesini yükseltmeyi amaçlayan fikir, bilgi, norm, tutum yada davranış gibi soyut özelliği yüksek olan çeşitli mesajlardır.

 • Fiyat ya da bedel ise zihinsel duygusal bedensel katılım ve uygulamadır.Reklam ve propoganda gibi pazarlama teknikleri uygulanarak kitle iletişimi yoluyla yapılacak sağlık iletişiminin en önemli yararı mesaj ya da mesajlar grubunun didaktik çerçevede kalması dolayısıyla müşterinin bu ürünü yavan soğuk sıkıcı gibi olumsuzluklarla nitelemesi tehlikelerden uzaklaşılması ve bu tür iletişim engellerinin ortadan kaldırılmasıdır.

 • Reklam ve propoganda gibi pazarlama teknikleri uygulanarak kitle iletişimi yoluyla yapılacak sağlık iletişiminin en önemli yararı mesaj ya da mesajlar grubunun didaktik çerçevede kalması dolayısıyla müşterinin bu ürünü yavan soğuk sıkıcı gibi olumsuzluklarla nitelemesi tehlikelerden uzaklaşılması ve bu tür iletişim engellerinin ortadan kaldırılmasıdır.Yapılan bir araştırmada ; basın yayın organlarında yer alan sağlık konusundaki yayınlarla ilgilenmeyenlerin öne sürdükleri en önemli gerekçe bu yayınların ilgi çekici olmamaları ve sunum biçimlerinin kötü olmasıdır.

 • Yapılan bir araştırmada ; basın yayın organlarında yer alan sağlık konusundaki yayınlarla ilgilenmeyenlerin öne sürdükleri en önemli gerekçe bu yayınların ilgi çekici olmamaları ve sunum biçimlerinin kötü olmasıdır.

 • Bu bir semantik, imaj ve duygusal çekicilik sorunudur. • Ürünün bireye ve topluma sağlayacağı doğrudan parasal kazanç hemen hemen yok gibidir. Sağlık düzeyinin gelişmesi sağlıklı yaşam biçimlerinin oluşması, ölümlerin ve hastalıkların azalması sosyal pazarlamanın kazanç ve yararını tanımlar.

 • Uzman sağlık habercileri

 • Ajanslar

 • Magazin muhabirleri

 • Köşe yazarları

 • Dış haberlerYurt dışındaki gelişmeler

 • Yurt dışındaki gelişmeler

 • Sağlık meslek örgütlerinin tepkileri

 • Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar

 • Gündemdeki olaylar

 • Özel ve kamu sağlık merkezlerinin halkla ilişkilerinden gelen düzenli talep

 • Bireysel olarak doktorların istekleri • Yazılı medyada uzman haberci istihdamı yeterli değil

 • Uzman habercilik desteklenmiyor

 • İnternet yayıncılığında kanıta dayalı habercilik yaygın değil

 • Kaynağı belli olmayan haberleri kullanma eğilimi yüksek. • Haberler bilgilendirmekten uzak

 • Haberler sansasyona yönelik

 • Haberler reklam amaçlı

 • Haberler eksik

 • Haberler halkı yanıltıyor

 • Medya etik kurallara uymuyor • Sağlıkla ilgili gelişmeler abartılıyor

 • Türkiye’de yapılmayan uygulamalar yapılıyor gibi gösteriliyor

 • Doktor ve kurum reklamı yapılıyor.

 • Kazanç amaçlı tedavi ve ameliyat yapılıyor

 • Hasta güvenliği ve etik kurallar hiçe sayılıyor • Röportajlarda hasta getirecek iddialı açıklamalar yapılıyor.

 • Gazete ve televizyonlara çıkmak için aşırı ısrarlı davranılıyor.

 • Diğer hekimlerden tepki gelince “medya yaptı, ben yapmadım” klişesi yürürlüğe giriyor. • Halkta bilgi karmaşası yaratılıyor

 • Özel ve kamu kurumlarının enfeksiyon ve ameliyat başarılarıyla ilgili istatistikler açıklanmadığı için hangi merkeze gideceğini bilmiyor.

 • Doktor doktor gezerek zaman kaybediyor

 • Sınırlı kaynaklarını harcarken çoğunlukla da istenilen sonuca ulaşamıyor. • Hep, gazetecinin yanlış haber, sansasyonel haber yazdığından yakınılıyor.

 • Ama madalyonun öteki yüzüne bakılmıyor. Acaba haber kaynağının niteliğini de bu noktada sorgulamak gerekmiyor mu? • Türkiye’de sağlık haberciliğinin doğru bilgilendirme ve etik kurallara uyması ile ilgili faaliyet gösteren önemli iki sivil toplum kuruluşu bulunmakta:

 • 1 – Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM)

 • 2 - Sağlık Muhabirleri Derneği • Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi

 • “Sağlık konusunda sansasyondan kaçınılmalı, insanlara umutsuzluk veya sahte umut verecek yayım yapılmamalıdır. Tıbbi alandaki araştırmalar, kesinleşmiş sonuçlar gibi yayımlanmamalıdır. Hastanelerde araştırmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci kimliğini belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir. Yetkilinin hastanın veya yakınının izni olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda hiçbir yolla ses ve görüntü alınmamalıdır.”1. ESAM üyesi gazeteciler, yalan, taraflı, kamuoyunu yanıltıcı, yönlendirici, umut tacirliğine yönelik haber yapamaz. Haberlerinde öğrenci, öğretmen, hasta, hekim haklarına saygı gösterir. 2. ESAM üyesi, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir, bu hakların kullanımı için gerekli çabayı harcar. 3. Sağlık muhabiri ilaç alanındaki yenilikleri ilaçların ticari ismini belirterek haber yapamaz.

 • 1. ESAM üyesi gazeteciler, yalan, taraflı, kamuoyunu yanıltıcı, yönlendirici, umut tacirliğine yönelik haber yapamaz. Haberlerinde öğrenci, öğretmen, hasta, hekim haklarına saygı gösterir. 2. ESAM üyesi, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir, bu hakların kullanımı için gerekli çabayı harcar. 3. Sağlık muhabiri ilaç alanındaki yenilikleri ilaçların ticari ismini belirterek haber yapamaz.4. ESAM üyesi, haber yaptığı kişi ve kurumlardan promosyon amaçlı hediye kabul etmez.

 • 4. ESAM üyesi, haber yaptığı kişi ve kurumlardan promosyon amaçlı hediye kabul etmez.

 • 5. ESAM üyesi, haber kaynaklarının ve meslek sırlarının gizliliğini korumaya özen gösterir.

 • 6. Eğitim ve Sağlık muhabirleri yenilikleri sürekli izler ve kendini geliştirir. • Sağlık habercisi kamu yararı adına haber üretir

 • Tarafsız değildir, kamu yararı adına taraftır

 • Sağlık hizmetine ulaşımda, tanı ve tedavi sürecindeki sorunların çözülmesinde tetikleyici rol oynar. • Mucizevi diye tanımlanacak sıçramalar olmaz.

 • Bu nedenle sonucu kesinleşmemiş araştırmaları uygulanabilir bir tedavi seçeneği olarak sunmamak gerekir.

 • Sonuçlanmamış araştırmanın hangi süreçte olduğunu örneğin “fareler üzerinde denendiğini” belirtmek gerekir.

 • Kök hücre tedavisi bunlardan biridir. Kök hücre ümit verse bile tıpta kullanımı sınırlıdır. Bu tedaviyle şu an yürüyebilir hale gelen, ya da tedavi edilmiş alzheimer ve parkinson hastası bulunmuyor. • Haber en az 2 kaynaktan doğrulanmalı.

 • Haberi veren kaynağın bir üniversitede görevli olması önemli, ancak her koşulda yine de kontrol edilmeli.

 • Ses getirecek bir araştırma bile olsa uluslararası hakemli dergilerde yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanmalı.

 • Yayınlanmamışsa nedeni öğrenilmeli,KRİTERİNİZ: 5N, 1K

  • KRİTERİNİZ: 5N, 1K
  • Kim
  • Nerede
  • Ne zaman
  • Nasıl
  • Niçin
  • Okuduğunuz haberde bu soruların cevabı varsa haberciliğin “temel” ilkelerine uyulmuş, yani “gerçek bir haber” yapılmış demektir
 • Ama bunlar yetmez ...  • Etik kurallara uyulmuş mu?
  • Kamu yararı gözetilmiş mi? diye bakmak da gerekir.
  • Tüm bunların yanı sıra; Yenilik , Yarar/zarar oranı, Kanıtın gücü , Bilgi kaynağı , Diğer tedavi seçenekleri , Maliyet gibi kriterlere de bakılmalı,
  • Tedavi/tetkik/ürün/işlem okurun yararlanmasına hazır mı?
  • Olası zararlar değerlendirilmiş mi?
  • Yeni yaklaşım mevcut alternatiflerle karşılaştırılmış mı?


  • Tedavi (cure)
  • Mucize
  • Dönüm noktası/büyük buluş
  • Ümit vaat edici
  • Dramatik
  • Ümit
  • Kurban
  • Gary Schwitzer


  • Önce zarar verme.
  • Araştır, doğruyu bul.
  • Boş ümitler uyandırma. 
  • Çıkar ilişkilerine çok dikkat et.  Kendine “bu haberden kim yararlanır” sorusunu sor.
  • Rüşveti reddet. Habere konu olacak işlerin sponsorluk ilişkilerini araştır.


  • Haber kaynağının gizliliği ilkesini unutma.
  • Hasta mahremiyetine daima saygı duy.
  • Yaptığın haberin yol açacağı sonuçları düşün.
  • Özel hayatı ve acıları haber yapma. Kararsız kalırsan haberden vazgeç.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə