İmmunologiya ixtisası üzrə test sualları Bölmə Ümumi immunologiya 1 İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?


) Provakasion nazal testləri nə zaman aparmaq məqsədəuyğundur?Yüklə 1,64 Mb.
səhifə6/16
tarix11.04.2018
ölçüsü1,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

357) Provakasion nazal testləri nə zaman aparmaq məqsədəuyğundur?
A) Tozcuq konyuktiviti təcrid olunduğu zaman

B) Tozcuq astması təcrid olunduğu zaman

C) Atrofik rinit zamanı

D) Sadalananların hamısı

E) Rinokonyuktival sindrom zamanı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.421
358) Tozcuq allergenləri ilə provakasion inqalyasiya testlərini aparmaq nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Tozcuq bronxial astması təcrid olunduğu zaman

B) Rinokonyuktival sindrom zamanı

C) Bronxial astma ilə rinokonyuktival sindrom uyğun gəldikdə

D) Rinitin istənilən kliniki variantında

E) Pollinozun istənilən kliniki variantında
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.421
359) Pollinoz zamanı spesifik terapiya nəyə təsir edir?
A) Patogenezin immunoloji mərhələsinə

B) Patogenezin patofizioloji mərhələsinə

C) Patogenezin patokimyəvi və patofizioloji mərhələsinə

D) Sensibilizasiya dövrünə

E) Patogenezin patokimyəvi mərhələsinə
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.524
360) Pollinozların spesifik terapiyası necə həyata keçir?
A) Antihistamin preparatlarla

B) İltihabəleyhinə medikamentlərlə

C) Qlükokortikosteroidlərlə

D) Histaminlə

E) Allergenlərin ekstraktları ilə
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.524
361) Pollinozun spesifik müalicəsi zamanı bunlardan hansı yerli allergik reaksiyaya aiddir?
A) Arterial təzyiqin qalxması

B) Allergik konyuktivit

C) Arterial təzyiqin düşməsi

D) Suluq və allergenin yeridildiyi yerdə eritema

E) Temperaturun artması
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.524
362) Pollinozun qeyri-spesifik terapiya üsulu hansıdır?
A) Histamin preparatlarının təyini

B) Allergen ekstraktlarının yeridilməsi

C) Antihistamin preparatlarının təyini

D) Allergenin tamamilə eliminasiyası

E) Allergenin qismən eliminasiyası
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.524
363) Pollinozların qeyri-spesifik terapiyası nəyə yönəlmişdir?
A) Patogenezin eyni zamanda bütün mərhələlərinə

B) Patogenezin patokimyəvi mərhələsinə

C) Patogenezin immunoloji mərhələsinə

D) Patogenezin patofizioloji mərhələsinə

E) Sensibilizasiya dövrünə
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.524
364) Qida allergiyasının inkişafına hansı endogen faktor meyilli deyildir?
A) Həzm orqanlarının xroniki xəstəlikləri

B) Sadalananların heç biri

C) Atopiyaya irsi meyillik

D) Tranzitor immundefisit

E) Həzm traktının fermentlər sisteminin çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.188
365) Qida allergiyasına daha çox nə vaxt rast gəlinir?
A) Yetkin yaşda

B) Yeniyetmə yaşlarında

C) Doğulduqdan sonra ilk aylarda və illərdə

D) Qoca yaşlarında

E) Ahıl yaşlarında
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.407
366) Uşaqlarda qida allergiyasının inkişafına hansı faktor meyilli deyil?
A) Sadalananların heç biri

B) Süni qidalanmanın artım tezliyi

C) Atopiyaya genetik meyillik

D) Uzun müddət döşlə əmizdirmə

E) Mədə-bağırsaq traktının fermentlər sisteminin çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.407
367) Qida allergiyasının əsasında hansı immunoloji reaksiya durmur?
A) Ləng tipli reaksiya

B) Sitotoksik reaksiya

C) İmmunoqlobulinlərin təyini reaksiyası

D) Tez tipli reaksiya

E) İmmunkompleks reaksiyası
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.407
368) Sekretor immunoqlobulin A qida allergiyasının inkişafında hansı rola malikdir?
A) Qida allergenlərinə allergik reaksiyanın inkişaf etməsinin qarşısını alır

B) Qida allergenlərinə ləng allergik reaksiyanın inkişafını induksiya edir

C) Qida allergenlərinə tez allergik reaksiyanın inkişafını induksiya edir

D) Qida allergenlərinə ləng allergik reaksiyanın inkişaf etməsinin qarşısını alır

E) Qida allergenlərinə allergik reaksiya törədir
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.106
369) Qida allergiyasının daha çox tipik kliniki təzahürü hansıdır?
A) Tənəffüs orqanlarının zədələnməsi və miqrenəbənzər baş ağrıları

B) Həzm traktının və ürək-damar sisteminin zədələnməsi

C) Dəri təzahürləri və miqrenəbənzər baş ağrıları

D) LOR-orqanları və tənəffüs orqanlarının zədələnməsi

E) Həzm traktının zədələnməsi və dəri təzahürləri
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.413
370) Qida allergiyası zamanı mədə-bağırsaq yolunun zədələnməsinin birbaşa simptomu bunlardan hansı deyil?
A) Qarnın köpməsi

B) Zülal itkisi ilə enteropatiya

C) Ürəkbulanma və qusma

D) Qarında ağrılar

E) Diareya
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.166
371) Qida allergiyası zamanı dəri təzahürlərindən hansı tipikdir?
A) Sadalananların heç biri

B) Dermatit

C) Övrə

D) Sadalananların hamısıE) Dəri gicişməsi
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.168
372) Bunlardan hansı qida allergiyasının spesifik diaqnostika üsulu deyil?
A) Allerqoloji anamnez

B) Dəri sınağı

C) Eliminasiya sınağı və provakasion test

D) Qida gündəliyinin aparılması

E) Leykopenik və trombositopenik testlər
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.168
373) Qida allergiyasının diaqnostikasının spesifik laborator üsulu hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Leykopenik test

C) Trombositopenik test

D) Radioimmun və immunferment üsulu ilə qida allergeninə spesifik anticismin təyini

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.303
374) Bunlardan hansı qida allergiyasının profilaktikasına aid deyil?
A) Uuzun müddət uşağı döşlə əmizdirmə

B) Sadalananların hamısı

C) İmmunoloji pozulmaların korreksiyası

D) Hipoallergen pəhrizdən istifadə

E) Mədə-bağırsaq traktı xəstəliklərinin korreksiyası
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh169
375) Dərman allergiyasında hansı səciyyəvidir?
A) Eyni zamanda bir neçə orqan və sistemlər zədələnir

B) Dəri və tənəffüs sisteminin zədələnməsi xarakterdir

C) Dəri və ürək-damar sisteminin zədələnməsi xarakterdir

D) Yalnız dəri təzahürləri qeyd olunur

E) Dəri və selikli qişanın zədələnməsi xarakterdir
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
376) Fiksə olunan dermatitlər daha çox hansını tətbiq etdikdə baş verir?
A) Sulfanilamidləri

B) A qrupu vitaminlərini

C) Asetilsalisil turşusunu

D) Penisillini

E) B qrupu vitaminlərini
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.186
377) Dərman allergiyası zamanı hansı urtikar elementlər olur?
A) Sadalananların hamısı

B) Gicişmə ilə müşayiət olur

C) Subyektiv hisslər törətmir

D) Göynəmə ilə müşayiət olur

E) Ağrı ilə müşayiət olur
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
378) Dəridə urtikar elementlər nə zaman mövcud olur?
A) 10 gün

B) 5 gün


C) 7 gün

D) 1-2 gün

E) 9 gün
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
379) Övrə zamanı ilkin elementlər hansıdır?
A) Qabıq verir

B) İz qoymadan ötüb keçir

C) Möhkəm piqmentasiya qalır

D) Daima suluq verir

E) Qabıq və piqmentasiya olur
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
380) Dərman allergiyası zamanı düyünlü eritema harada lokalizə olur?
A) Qarında

B) Sinədə və qarında

C) Üzdə və ətraflarda

D) Kürəkdə

E) Selikli qişalarda
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.195
381) Çox formalı ekssudativ eritema zamanı ilkin elementlər hansıdır?
A) Göynəmə

B) Qaşınma

C) Qabıqvermə

D) Sadalananların hamısı

E) Papula, vezikula, ləkə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.195
382) Stivens-Conson sindromu necə səciyyələndirilir?
A) Ağız boşluğunun selikli qişasının təcrid olunan zədələnməsi

B) Yalnız dərinin zədələnməsi

C) Gözün selikli qişasının təcrid olunan zədələnməsi

D) Yalnız burnun selikli qişasının zədələnməsi

E) Dərinin , gözün selikli qişasının, ağız boşluğu,burun,cinsiyyət orqanlarının zədələnməsi
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.195
383) Stivens-Conson sindromu adətən necə başlayır?
A) Müxtəlif variantlarda olur

B) Xroniki olur

C) Qusma ilə başlayır

D) Yarımkəskin başlayır

E) Kəskin başlayır
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.195
384) Eritrodermiya necə xarakterizə olunur?
A) Selikli qişanın zədələnməsi

B) Səpginin polimorfizmi

C) Sadalananların heç biri

D) Hiperemiya və dərinin ödemi

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.212
385) Eritrodermiya üçün hansı xarakterdir?
A) Sadalananların hamısı

B) Lövhəli qabıqvermə

C) Qabarıq şəkildə piqmentasiya

D) Yüngül piqmentasiya

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.212
386) Fiksə olan dermatitlərin elementləri hansıdır?
A) Suluqlar olur

B) Göynəmə ilə müşayiət olunur

C) Güclü gicişmə ilə müşayiət olunur

D) Suluq və gicişmələrlə müşayiət olunur

E) Mötədil gicişmə ilə müşayiət olunur
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.212
387) Layella sindromu necə xarakterizə olunur?
A) Sadalananların hamısı

B) Kəskin, qaynar başlanğıcla

C) Yarımkəskin başlanğıcla

D) Xroniki gedişi ilə

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.195
388) Layella sindromunun ağırlaşması hansı ola bilər?
A) Dəri və selikli qişalara irinli infeksiyanın birləşməsi

B) Pnevmoniya

C) Böyrək çatışmazlığı

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.195
389) Layella sindromu üçün hansı xarakterdir?
A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Lövhəli qabıqvermə

D) Kəpəkşəkilli qabıqvermə

E) Epidermal nekroliz
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.195
390) Layella sindromu zamanı hansının zədələnməsi ola bilər?
A) Ürək-damar sisteminin

B) Sadalananların heç birinin

C) Mərkəzi sinir sisteminin

D) Mədə-bağırsaq traktının

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.195
391) Allergik kontakt dermatitin diaqnostikası üçün hansından istifadə edirlər?
A) Sadalananların hamısı

B) Applikasiya testi

C) Skarifikasiya testi

D) Prik- test

E) Dəridaxili test
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.212
392) Allergik kontakt dermatit nə zaman formalaşır?
A) Medikamentləri venadaxili vuran zaman

B) Medikamentlərin daxilə qəbulu zamanı

C) Maddələrin dəri ilə bilavasitə kontaktı zamanı

D) Sadalananların heç biri

E) İstənilən preparatın tətbiqi zamanı
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.212
393) Dərman allergiyasının ilk simptomları zamanı nə etmək lazımdır?
A) Müalicəni davam etdirmək, preparatın dozasını artırmaq

B) Daha çox ehtimal olunan “günahkar” preparatı dayandırmaq

C) Antihistamin preparatları təyin etmək

D) Müalicəni davam etdirmək, preparatın dozasını azaltmaq

E) Xəstə qəbul etdiyi preparatları dayandırmalıdır
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.433
394) Dərman allergiyası zamanı ürək-damar sistemində hansı dəyişiklik baş vermir?
A) Nəbzin sürətlənməsi

B) Ritmin pozulması

C) ST seqmentinin azalması

D) Bradikardiya

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.433
395) Bunlardan hansı mədə-bağırsaq traktının daha çox dərmanla allergik zədələnməsidir?
A) Kolit

B) Qastrit

C) Sadalananların heç biri

D) Qastroenterokolit

E) Enterit
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.433
396) Dərman allergiyasının spesifik-diaqnostik mərhələsi hansıdır?
A) Dəri testinin aparılması

B) Provakasion testin aparılması

C) Allerqoloji anamnezin toplanması

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.433
397) Zərdab xəstəliyi zərdabı ilk dəfə vurduqdan sonra nə vaxt inkişaf edir?
A) Zərdab vurulduqdan 12 saat sonra

B) Zərdab vurulduqdan 6 saat sonra

C) Zərdab vurulduqdan 15-20 dəqiqə sonra

D) Zərdab vurulduqdan 3-5 gün sonra

E) Zərdab vurulduqdan 8-10 gün sonra
Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.75
398) Zərdab xəstəliyi zərdabı təkrar vurduqdan sonra nə vaxt inkişaf edir?
A) Zərdab vurulduqdan 2-6 saat sonra

B) Zərdab vurulduqdan 8-10 gün sonra

C) Zərdab vurulduqdan 20 dəqiqə sonra

D) Zərdab vurulduqdan 3-5 gün sonra

E) Zərdab vurulduqdan 12 saat sonra
Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.75
399) Zərdab xəstəliyinin yüngül kliniki variantında çox vaxt hansı baş verir?
A) Miokardit

B) Qızdırma

C) Polilimfoadenopatiya

D) Qlomerulonefrit

E) Hepatit
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.155
400) Zərdab xəstəliyinin orta-ağır gedişatı necə xarakterizə olur?
A) Yalnız qızdırma xarakterdir

B) Yalnız dəri təzahürləri və qızdırma olur

C) Heç vaxt parenximatoz orqanların zədələnməsinə rast gəlinmir

D) Yalnız dəri təzahürləri xarakterdir

E) Parenximatoz orqanların zədələnməsi ilə qızdırma və dəri təzahürlərinin uyğunluğu xarakterdir
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.155
401) Zərdab xəstəliyi üçün dəridə tipik hansı dəyişikliklər olur?
A) Yalnız angionevrotik ödem

B) Yalnız qızılçayabənzər səpgilər

C) Yalnız övrə

D) Müxtəlif dəri səpgiləri

E) Yalnız suluq olur
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.155
402) Zərdab xəstəliyi zamanı hansı səciyyəvidir?
A) Daha çox stenokardiya xarakterdir

B) Ürək-damar sisteminin zədələnməsinə rast gəlinmir

C) Allergik miokardit mümkündür

D) Daha çox miokard infarkt mümkündür

E) Daha çox perikardit xarakterdir
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.505
403) Zərdab xəstəliyi üçün hansı daha çox xarakterdir?
A) Araxnoidit

B) Radikulit

C) Poliradikulonevrit

D) Beyin qan dövranının pozulması

E) Meningit
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.503
404) Zərdab xəstəliyi zamanı tənəffüs orqanlarının daha xarakter zədələnmələri hansıdır?
A) Ocaqlı pnevmoniya

B) Eozinofil pnevmoniyası

C) Sadalananların hamısı

D) Absess

E) Krupoz pnevmoniya
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г, стр.503
405) Zərdab xəstəliyi bunlardan hansını vurduqdan sonra inkişaf edir?
A) Antibiotiklər

B) Allergenlərin duzlu ekstraktları

C) Tetanus anatoksini

D) Sadalananların hamısı

E) Tetanusəleyhinə zərdab(TƏZ)
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
406) Zərdab xəstəliyi allergen yeridildikdən sonra nə vaxt inkişaf edir?
A) 15-20 dəqiqədən sonra

B) 8-10 gündən sonra

C) 20 gündən sonra

D) 3 gündən sonra

E) 1 aydan sonra
Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.75
407) Tetanusəleyhinə zərdabla(TƏZ) dəri sınağı hansı anticismi aşkar etməyə imkan verir?
A) IgG sinfi TƏZ-ə

B) IgA sinfi TƏZ-ə

C) At əti allergeninə

D) At kəpəyi allergeninə

E) IgE sinfi TƏZ-ə
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.181
408) Tetanusəleyhinə zərdabla(TƏZ) dəri sınağı nə zaman tövsiyə olunur?
A) At kəpəyinə allergiya zamanı

B) Allergik konstitusiya və at ətinə allergiya zamanı

C) Allergik konstitusiya və at kəpəyinə allergiya zamanı

D) Allergik konstitusiya olmadıqda

E) Allergik konstitusiya zamanı,lakin at kəpəyinə allergiya olmadıqda
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.181
409) Zərdab xəstəliyi zamanı qlükokortikosteroid hormonları tətbiq olunurmu?
A) Xəstəliyin gedişatının yüngül variantında tətbiq olunur

B) Xəstəliyin yalnız remissiya dövründə tətbiq olunur

C) Xəstəliyin gedişatının ağır variantında tətbiq olunur

D) Zərdab xəstəliyinin profilaktikası üçün tətbiq olunur

E) Heç vaxt tətbiq olunmur
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.181
410) Zərdab xəstəliyinin profilaktikası hansıdır?
A) Zərdab vurulmazdan əvvəl antihistamin preparatlarının təyini

B) Zərdab vurulmazdan əvvəl histamin preparatlarının təyini

C) Zərdabla konyuktival test

D) Zərdabla dəri sınağının qoyulması

E) Zərdabı hazırlayan zaman Diaferm-1(2) üsulundan istifadə
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.181
411) Heterogen (at) zərdabı yeritmək üçün hansı allergiya tamamilə əksgöstərişdir?
A) Pollinoz

B) At kəpəyinə epidermal allergiya

C) Balıq qida allergiyası

D) Tozcuğa qarşı allergiya

E) Penisillinə dərman allergiyası
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.433
412) Dərman allergiyasının diaqnostikasında allerqoloji anamnezin rolu hansıdır?
A) “Səbəbkar” dərman allergiyasından şübhələnməyə imkan verir

B) Allerqoloji irsiyyəti dəqiqləşdirməyə imkan verir

C) Peşə faktorlarını aydınlaşdırmağa imkan verir

D) Əhəmiyyətli rolu yoxdur

E) Sensibilizasiya spektrini aşkar etməyə imkan verir
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.433
413) Xəstədən dərmana qarşı allergiyası olduğunu soruşmazdan əvvəl nəyi dəqiqləşdirmək lazımdır?
A) Peşə faktorlarını

B) Qida faktorlarının təsirini

C) Allerqoloji irsiyyəti

D) Tozcuğun təsirini

E) Məişət faktorlarının təsirini
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.433
414) Pollinozlu xəstəyə müalicə təyin edərkən hansı preparatları tətbiq etmək olmaz?
A) Analgini

B) Aspirini

C) Dimedrolu

D) Sulfanilamidləri

E) Fitoterapiyanı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.524
415) Göbələk xəstəlikləri zamanı hansı antibiotiklər qrupunu təyin etmək olmaz?
A) Tetrasiklin

B) Aminoqlikozidlər

C) Makrolidov

D) Sadalananların hamısını

E) Penisillini
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.446
416) Aktiv immunizasiyanın aparılması üçün hansından istifadə olunmur?
A) Kimyəvi vaksinlər

B) İmmunoqlobulinlərdən

C) Diri vaksinlər

D) Anatoksinlər

E) Öldürülmüş vaksinlər
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
417) Aşağıdakılardan hansı diri vaksinə aiddir?
A) Tetanus

B) Göyöskürək

C) Poliomielit

D) Qızılça

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
418) Aşağıdakılardan hansı öldürülmüş vaksinə aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) Qızılça

C) Göyöskürək, vəba

D) Tetanus

E) Poliomielit
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
419) Aşağıdakılardan hansı kimyəvi vaksinə aiddir?
A) Vəba

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Qarın yatalağı, tetanus

E) Göyöskürək
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
420) Bunlardan hansının profilaktikası üçün anatoksindən istifadə olunur?
A) Difteriya, botulizm, tetanus

B) Poliomielit

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Göyöskürək
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
421) Patogenezində toksinin törədicisinin əsas rol oynadığı infeksiyaya qarşı immunizasiya üçün hansından istifadə olunur?
A) Öldürülmüş vaksinlər

B) Diri vaksinlər

C) Assosasiya olmuş vaksinlər

D) Anatoksinlər

E) Kimyəvi vaksinlər
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
422) Adi vaksinasiya prosesi üçün hansı xarakterdir?
A) Qısamüddətli,eynitipli reaksiyanın baş verməsi; diri vaksinlər üçün –spesifik

B) Övrənin təzahürü

C) Sadalananların heç biri

D) Xroniki infeksiyanın kəskinləşməsi

E) İnterkurrent infeksiyanın birləşməsi
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
423) BSJ vaksinasiyasına hansı allergik reaksiya aiddir?
A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Yerli reaksiyanın güclənməsi

D) Regionar limfadenit

E) Övrə
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
424) Poliomielit vaksinasiyasına qarşı hansı allergik reaksiya olur?
A) Yüngül iflic xəstəlikləri

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Diareya

E) Övrə və Kvinke ödemi
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
425) AKDS-in assosasiya olmuş preparatına hansı toksiki xüsusiyyət daha çox aiddir?
A) Sadalananların heç biri

B) Difteriya anatoksini

C) Vaksinin göyöskürək komponentləri

D) Tetanus anatoksini

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
426) AKDS vaksini ilə immunizasiyadan sonra allergik reaksiyalara hansı aiddir?
A) Hipertermiya və intoksikasiya

B) Sadalananların hamısı

C) Asmatik sindrom

D) Absess

E) Ensefalopatiya
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
427) AKDS vaksininə allergik kəskinləşmə zamanı B-asılı G-qlobulin reaksiyaları nə zaman mümkündür?
A) Övrə və Kvinke şişi zamanı

B) Sadalananların hamısı

C) Zərdababənzər sindrom zamanı

D) Anafilaktik şok zamanı

E) Asmatik sindrom zamanı
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə