Izve[taj o instalisanom kapacitetuYüklə 19,71 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü19,71 Kb.
#41399


JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

» BEOGRADSKE ELEKTRANE «
Novi Beograd

22.05.2017.

vaš znak
vaš broj
naš znak
naš broj

Predmet:

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 02

po pozivu br. 108 OR/17


DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE
po javnoj nabavci br. 108 OR/17 – Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpne stanice PPS1 u bloku 38
P-pitaњe

O-odgovor
P1: Na strani 221 tačka 2) g) – Finansijski kapacitet navedeno je da: ‘’Ponuđač, odnosno nosilac posla ponuđača,  mora da ispunjava minimum – veoma dobrog boniteta BB+. Ponude sa nižim nivoom ocene prihvatljivosti neće se razmatrati.’’

Smatramo da je navedini kriterijum za finansijski kapacitet veoma visok. Naime, veoma mali broj ponuđača u Srbiji ispunjava navedeni uslov, te diskriminiše ponuđače i u suprotnosti je sa članom 76 stav 6  Zakona o javnim nabavkama koji se ondosi  na dodatne uslove koje doređuje Naručilac: ‘’Naručilac određuje uslove za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.’’

Kako bi se u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama omogućila što je moguća veća konkurencija, molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u kojoj omogućavate da ponuđač ispunjava minimum dobar bonitet CC+ .
P1:Obraćamo vam se u vezi sa propisanim dodatnim uslovom:”Finanskijski kapacitet “g)”koji se nalazi na strani 221 Konkursne dokumentacije za javni poziv broj 108 OR/17 - Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpne stanice PPS1 u bloku 38, kojim je propisano da ponuđač, odnosno nosilac posla ponuđača mora da ispunjava minimum – veoma dobrog boniteta BB+, na osnovu Scoring-a, izdatog od strane Agencije za privredne registre RS za period poslednjih 5 godina (2011/12/13/14/15).

Želimo da istaknemo da je propisan bonitet BB+ u gruboj disproporciji sa bonitetom „oblasti 43-Specijalizovani građevinski radovi“ koji je na nivou CC+ i sa bonitetom „sektor F-građevinarstvo“koji je na nivou DD.

Propisivanjem dodatnog finansijskog uslova koji zahteva od ponuđača da ispuni kriterijum veoma dobrog boniteta BB+, a imajući u vidu da je propisani bonitet znatno viši u odnosu na oblast i sektor u okviru kojeg ponuđači posluju, onemogućava se postojanje većeg broja prihvatljivih ponuđača, što dovodi do favorizovanja onih ponuđača koji su po svojim bonitetima izuzeci u okviru specijalizovanih građevinskih radova u sektoru Građevinarstva i diskriminacije većine ponuđača koji posluju u građevinskom sektoru. Takođe isključivanjem iz

razmatranja ponuda onih ponuđača čiji boniteti ne ispunjavaju propisani kriterijum dodatnog finansijskog uslova koji je nesrazmerno visok u odnosu na bonitete koji važe u domaćim poslovnim uslvima, na neposredan način onemogućava se davanje prednosti domaćim ponuđačima.

Na gore naveden način grubo se narušava načelo obezbeđenja konkurencije, garantovana čl.10 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu:Zakon) i načelo jednakosti ponuđača, garantovano čl.12. Zakona i naročito obaveza davanja prednosti domaćim ponuđačima u skladu sa čl.86. Zakona.

Posebno ukazujemo da ukoliko je bonitet oblasti 43-Specijalizovani građevinski radovi CC+, a bonitet sektora F-GRAĐEVINARSTVO DD, propisivanjem dodatnog finansijskog uslova da bonitet ponuđača mora biti BB+, narušava se logička povezanost predmeta javnog poziva i dodatnog uslova, koju je naručilac dužan da obezbedi shodno čl.76. st.6. Zakona.

Imajći u vidu prethodno, zahtevamo da se ropisani dodatni uslov finansijskog kapaciteta promeni, tako da omogući konkurentu i jednaku tržišnu utakmicu potencijalnim ponuđačima u skladu sa bonitetima „oblasti 43-Specijalizovani građevinski radovi“ i „sektora F-GRAĐEVINARSTVO“.

O1: Na osnovu člana 76. stav5. ZJN, jedan od finansijskih pokazatelja je i SCORING. Budući da na najrelevantniji način pokazuje poslovanje pravnog subjekta kao što su istorijat plaćanja, likvidnost, uspešnost (plaćanje dobavljačima i podizvođačima itd) kao i drugih pokazatelja, a kako se radi o značajnom investicionom objektu sa kompleksnim radovima lošiji nivo rejtinga nosio bi i određene rizike.

Obzirom da je Naručilac tražio mišljenje nadležnih institucija, konačan odgovor dostaviće nakon dobijanja mišljenja, a u zakonskom roku.


KOMISIJA ZA JN 108 OR/17


ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ", Нови Београд, Савски насип бр. 11

Тел. 2093-000, телефакс 3186-491, пошт. фах 101

Текући рачуни: Banca Intesa а.д. Бгд. 160-6791-73, Војвођанска банка АД – 355-1011957-66

Служба за јавне набавке, тел. 2093-000 / лок. 570, 571, 573, 574, 575
Yüklə 19,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə