Javob: Tizimlilik tamoyiliYüklə 59,31 Kb.
səhifə2/3
tarix04.05.2023
ölçüsü59,31 Kb.
#108371
1   2   3
МАТЕМ

#

Savol

Natija

1

Qaysi tamoyilda bilimlar bolalarga tizimli ravishda berib boriladi?

Javob: Tizimlilik tamoyili
Tizimlilik tamoyili

Tog`ri

2

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday tamoyildan foydalaniladi?

Javob: Barcha javoblar to’g’ri
Barcha javoblar to’g’ri

Tog`ri

3

Aniq tushunchalar deb nimaga aytiladi?

Javob: Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimiz
Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimiz

Tog`ri

4

Bu guruhda mashg’ulotlar haftasiga 2 marotaba o’quv yili davomida 72 marotaba o’tkaziladi .

Javob: Katta guruhda
Tayyorlov guruhida

Notog`ri

5

Produktiv bu?

Javob: Bilishga doir bo’lgan savollar
Bilish savollari

Notog`ri

6

………….pedagogik tushunchalarning to’g’ri, obyektiv ifodasi.

Javob: aniqlik
aniqlik

Tog`ri

7

Meksikada soni qanday belgi bilan ifodalanganlar?

Javob: tayyoqchalar

Notog`ri

8

Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiyaviy ishlarga mas’ul shaxs.

Javob: Tarbiyachi.
Katta tarbiyachi.

Notog`ri

9

Dastur bo‘yicha tayyorlov guruxida bolalarning bilishi kerak bo‘lgan bilimlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

Javob: 10 gacha bo‘lgan sonlarni to‘g‘ri va teskarisiga sanashni o‘rgatish
Narsalarni 20 tagacha sanashni o‘rgatish

Notog`ri

10

Xorazmiyning asarlari berilgan qatorni belgilang.

Javob: “Arifmetika “ , “ Tarix kitobi “
“ Marmar soat haqida “ , “ Arifmetika “ , “ Tarix kitobi “

Notog`ri

11

............... – bilim, ko’nikma, malaka va qadriyatlar majmuyidir.

Javob: sensor tarbiya
kompetensiya

Notog`ri

12

Qaysi guruhda matematik tasavvurlar alohida mashg‘ulotlar orqali emas, balki sensor tarbiya orqali amalga oshiriladi?

Javob: Ilk yosh guruh
Ilk yosh guruh

Tog`ri

13

Tushuncha bu ?

Javob: Narsa va hodisalarning eng muhim va asosiy xususiyatlarining aks ettirilishi
Narsa va hodisalarning eng muhim va asosiy xususiyatlarining aks ettirilishi

Tog`ri

14

Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda yetakchi hisoblangan metod qaysi?

Javob: Amaliy
Ko‘rgazmali

Notog`ri

15

Bu tamoyil bilan ishlashda asosan kunning 2- yarmida asoslanadi. Bu qanday tamoyil ?

Javob: Yakka yondashuv tamoyili
Yakka yondashuv tamoyili

Tog`ri

16

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday usul va uslublardan foydalanamiz?

Javob: o‘yin mashqlar
tushuntirish va mashg‘ulot o‘tish

Notog`ri

17

Bu tamoyilning maqsadi - mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdan iborat .Bu qaysi tamoyil ?

Javob: Yakka yondashuv tamoyili
Ko’rsatmalilik tamoyili

Notog`ri

18

Matematik mashg’ulotlarda eng asosiy o’rin egallovchi usul bu ?

Javob: Ko’rgazmali usul
Yakka yondashish usuli

Notog`ri

19

50-90 yillarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasida ish olib borgan?

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri.
Barcha javoblar to‘g‘ri.

Tog`ri

20

Nazariy bilimlarni hayotga ,amaliyotga bog‘lashni kengaytira borishni talab qiladigan tamoyil.

Javob: Nazariya va amaliyotning birlik tamoyili.
Nazariya va amaliyotning birlik tamoyili.

Tog`ri

21

Qaysi xalq tomonidan birinchi bo‘lib «0» soni o‘ylab topilgan?

Javob: arablar
hindlar.

Notog`ri

22

Jamshid G’iyosiddin Al-Koshiy qalamiga mansub asar qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?

Javob: Hisob kaliti
Hisob kaliti

Tog`ri

23

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarni o‘qidan iborat ekanligi aniqlanadi

Javob: qism-butun munosabatlari
tenglik-tengsizlik

Notog`ri

24

Qaysi tamoyilda bilimlar bolalarga tizimli ravishda berib boriladi?

Javob: Tizimlilik tamoyili
Tizimlilik tamoyili

Tog`ri

25

Ta’ lim tamoyillari nimalar tashkil etadi ?

Javob: Qoida va tamoyillar
Ta’ lim jarayonini tashkil etish shakl va metodlari

Notog`ri

26

……… tushuchasi ta’ rifsiz qabul qilinib, misollar yordamida tushuntiriladi .

Javob: To’plam
To’plam

Tog`ri

27

Kundalik ish yakunlari.

Javob: Xisobot
Xisobot

Tog`ri

28

Kattalik bo‘yicha berilgan to‘g‘ri ta’rifni belgilang.

Javob: o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati
o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati

Tog`ri

29

Ta’lim jarayonini tashkil qilish tamoyillarini ko’rsating

Javob: Barcha javoblar to’g’ri
Barcha javoblar to’g’ri

Tog`ri

30

Dyujina nima?

Javob: 12ta buyum to‘plami.
12ta buyum to‘plami.

Tog`ri

31

Buyumlarni taqoslashga o‘rgatishda ko‘rsatilgan misollardan qaysi biri to‘g‘ri?

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri
6 ta kvadratni bir qator qilib, 7 ta toshchalarni bir qator qilib terib ularni qaysi biri ko‘p yoki kam ekanini aniqlash taklif qilinadi.

Notog`ri

32

Matematik tushunchalarni rivojlantirishda bo’lgan barcha izlanishlar, necha yo’nalishda olib borilmoqda ?

Javob: 5 asosiy yo’nalishda
2 asosiy yo’nalishda

Notog`ri

33

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarni o‘qidan iborat ekanligi aniqlanadi

Javob: qism-butun munosabatlari
tenglik-tengsizlik

Notog`ri

34

Bu guruhda mashg’ulotlar haftasiga 2 marotaba o’quv yili davomida 72 marotaba o’tkaziladi .

Javob: Katta guruhda
Tayyorlov guruhida

Notog`ri

35

Insonlarda birinchi bo‘lib sanash faoliyatida qanday tushunchalar shakllangan?

Javob: Mikdor.
Ko‘p, kam, bitta

Notog`ri

36

O’rgatuvchi, ta’lim beruvchi ma’nosini anglatuvchi so’z qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?

Javob: Didaktika
Didaktika

Tog`ri

37

ILK QADAM davlat dasturi qachon qabul qilingan

Javob: 2018-yil 7- iyulda
2018-yil 7- iyulda

Tog`ri

38

Maktabgacha ta’lim muassasasida matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg’ulotlari qaysi guruhdan boshlab o’rgatiladi?

Javob: Kichik guruh
Kichik guruh

Tog`ri

39

To’plam ……… sondagi elementlardan tashkil topsa, ……… to’plam deyiladi .

Javob: Chekli, chekli
Chekli, chekli

Tog`ri

40

Al-Xorazmiy nomi bilan bog‘liq atama?

Javob: Algaritm.
Algaritm.

Tog`ri

41

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda didaktik o’yinlardan foydalaniladigan usul bu?

Javob: Amaliy usul
Amaliy usul

Tog`ri

42

Kattalik bo‘yicha berilgan to‘g‘ri ta’rifni belgilang.

Javob: o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati
o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati

Tog`ri

43

Tarbiyachida qanday xislatlar bo’lishi mumkun emas ?

Javob: Oliy ma’lumotli, tarbiyali
Qo’rs , agressiv , negativ fikrlovchi

Notog`ri

44

Ta’lim vaqtida va ta’limdan tashqari paytda amalga oshirilib bolalarni ilmiy dalilalar, voqea-hodisalar va zamonaviy yutuqlarni rivojlanish istiqbollarini ochib berishga yaqinlashtiruvchi tamoyil?

Javob: Ilmiylik tamoyili
Ilmiylik tamoyili

Tog`ri

45

Kundalik ish yakunlari.

Javob: Xisobot
Xisobot

Tog`ri

46

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda didaktik tamoyillar nechchiga bo’linadi?

Javob: 5
5

Tog`ri

47

Elementlarga ega bo‘lmagan to‘plam qaysi?

Javob: bo‘sh to‘plam
bo‘sh to‘plam

Tog`ri

48

Produktiv bu?

Javob: Bilishga doir bo’lgan savollar
Bilish savollari

Notog`ri

49

O’zlashtirishi past bo’lgan bolalar jalb etiladigan ta’lim ta’moyili?

Javob: Yakka yondashish tamoyili
Yakka yondashish tamoyili

Tog`ri

50

Maktabgacha yoshdagi ikkinchi kichik guruh bolalarini sanoqqa o‘rgatishda bosh vazifalardan birini ko‘rsating?

Javob: to‘plam haqida tushuncha berish
to‘plam haqida tushuncha berish

Tog`ri

51

Matematik tasavvurlarni shakllantirish vositalarida nimalar bo‘lishi mumkin.

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri
Barcha javoblar to‘g‘ri

Tog`ri

52

MTM dagi qaysi guruh bolalari ko’plikni tugallanmagan holda idrok etadilar?

Javob: Katta guruh
Kichik guruh

Notog`ri

53

Har bir yosh guruhda haftasiga qancha mashg‘ulotlar olib boriladi?

Javob: 1-2
1-2

Tog`ri

54

Birinchi yo’nalishda nimalarning o’ziga xos xususiyatlari ta’riflanadi?

Javob: Matematik tushunchalarning
Matematik tushunchalarning

Tog`ri

55

Har bir yosh guruhda haftasiga qancha mashg‘ulotlar olib boriladi?

Javob: 1-2
1-2

Tog`ri

56

Kattalik bu . . .

Javob: o‘lchov
predmetlarning 1-1 ga bo‘lgan nisbati

Notog`ri

57

Kattalik bo‘yicha o‘rta guruhda amalga oshirish kerak bo‘lgan vazifalarni ko‘rsating.

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri.
buyumlarning uzunliklari va kengliklari bo‘yicha vazifalari

Notog`ri

58

Elementlar matematik tasavvurlarni shakllantirish dasturining asosiy o‘zagi...

Javob: Miqdor va sanoq.
Miqdor va sanoq.

Tog`ri

59

To’plamlar nazariyasining asoschisi kim ?

Javob: Georg Kantor
Georg Kantor

Tog`ri

60

Natural sonlarni qaysi olim birinchi bo‘lib ilmiy ishlarida qo‘llagan.

Javob: Rus olimi Metlina
Rimlik olim Boyse

Notog`ri


Qarab ko`ring

27.03.2020 (9:5)


Yüklə 59,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə
Psixologiya