Javob: Tizimlilik tamoyiliYüklə 59,31 Kb.
səhifə3/3
tarix04.05.2023
ölçüsü59,31 Kb.
#108371
1   2   3
МАТЕМ

#

Savol

Natija

1

Buyumlarning katta-kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o‘lchamdagi masofalar bilan farq qilsa, u holda uni aniqlashda qanday so‘zlardan foydalaniladi?

Javob: qalin, ortiq, kam. Teng.
uzun, qisqa, keng, tor

Notog`ri

2

Tushunchalarning turlarini ko’rsating?

Javob: Aniq,mavhum,xususiy va umumiy
Aniq,mavhum,xususiy va umumiy

Tog`ri

3

Maktabgacha ta’lim muassasasida matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg’ulotlari qaysi guruhdan boshlab o’rgatiladi?

Javob: Kichik guruh
Kichik guruh

Tog`ri

4

Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda yetakchi hisoblangan metod qaysi?

Javob: Ko‘rgazmali
Ko‘rgazmali

Tog`ri

5

Maktabgacha yoshdagi kichik guruh bolalarini sanoqga o‘rgatishdagi bosh vazifalardan birini ko‘rsating.

Javob: To‘plam haqida tushuncha berish
Sanash haqidagi malakalarini shakllantirish.

Notog`ri

6

To’plamlar odatda necha usulda beriladi ?

Javob: 2 usulda
2 usulda

Tog`ri

7

Tilning fikr ifodalash va fikr almashish shakli bu nima?

Javob: nutq
nutq

Tog`ri

8

Maktabgacha yoshdagi ikkinchi kichik guruh bolalarini sanoqga o‘rgatishda bosh vazifalardan birini ko‘rsating.

Javob: To‘plam haqida tushuncha berish
Taqqoslashga o‘rgatish

Notog`ri

9

Qaysi guruhda matematik tasavvurlarni shakllantirishda mashg’ulotlar haftasiga bir marotaba yil davomida 36 marotaba o’tiladi?

Javob: Kichik va o’rta guruh
Barcha javoblar to’g’ri

Notog`ri

10

Tarbiyachining nutqi qanday sifatlarga ega bo’lishi kerak ?

Javob: Aniq, toza, ravon
Aniq, toza, ravon

Tog`ri

11

Iqtisod tushunchasining ma’nosi.

Javob: Tejamkorlik
Uy jujaligini moxirona yuritish

Notog`ri

12

Diologik nutq bu ?

Javob: Ikki kishi o’rtasidagi nutqiy muhit
Ikki kishi o’rtasidagi nutqiy muhit

Tog`ri

13

MTMdagi mashg’ulotlar nimani hisobga olgan holda tashkillashtiriladi ?

Javob: Yosh xususiyatlari
Yosh xususiyatlari

Tog`ri

14

O’rta Osiyoda “ astronomiya maktabini “ vujudga keltirgan olim bu –

Javob: Muhammad Tarag’ay Ulug’bek
Muhammad Tarag’ay Ulug’bek

Tog`ri

15

U Eronning Koshon shahrida tug’ilgan atoqli matematik va astronom

Javob: Jamshid ibn Ma’sud ibn Mahmud G’iyosiddin al- Koshiy
Jamshid ibn Ma’sud ibn Mahmud G’iyosiddin al- Koshiy

Tog`ri

16

Bo’sh to’plam belgisi qanday belgi orqali belgilanadi ?

Javob: O/
O/

Tog`ri

17

Bolalarni sonlarning teskari sonlash qaysi guruhdan o‘rgatiladi.

Javob: katta
katta

Tog`ri

18

Xorazmiy qachon va qayerda tug’ilgan ?

Javob: 783- yilda Xorazmda
783- yilda Xorazmda

Tog`ri

19

Matematik tasvvurlarni shakillantirish…….. yetakchilik qiladi.

Javob: Amaliy usul
Amaliy usul

Tog`ri

20

Bolalarning kuzatgan va ko‘pincha o’zlari bajargan harakatlarini aks ettirish?

Javob: Drammalashtirilgan masala.
Harakatli o‘yin.

Notog`ri

21

O’rta Osiyoda “ astronomiya maktabini “ vujudga keltirgan olim bu –

Javob: Muhammad Tarag’ay Ulug’bek
Muhammad Tarag’ay Ulug’bek

Tog`ri

22

Algebra faniga asos solgan olim kim?

Javob: AL-Xorazmiy
AL-Xorazmiy

Tog`ri

23

Dasturning har xil bo’limlariga doir masalalarni bir vaqtda bajarish qaysi mashq hisoblanadi?

Javob: Kompleks mashqlar
Kompleks mashqlar

Tog`ri

24

Didaktik o‘yinlar kim tomonidan yaratilgan?

Javob: Leushina
Leushina

Tog`ri

25

Al-Xorazmiy nomi bilan bog‘liq atama?

Javob: Algaritm.
Algaritm.

Tog`ri

26

Natural sonlarga xos bo‘lgan xususiyatlarni ko‘rsating?

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri
Barcha javoblar to‘g‘ri

Tog`ri

27

Uzunlikni o‘lchash, og‘irlikni o‘lchash, suyuqliklarning sig‘imini o‘lchash.

Javob: shartli o‘lchov
shartli o‘lchov

Tog`ri

28

Predmetlarni to‘g‘ri va teskari tartibda sanash (20tagacha bo‘lgan) malakalarni mustahkamlash qaysi guruhda amalga oshiriladi (dastur bo‘yicha)?

Javob: tayyorlov guruhdan
tayyorlov guruhdan

Tog`ri

29

Qaysi guruhda mashg’ulot 12-15 daqiqa o’tiladi?

Javob: O’rta guruhda
O’rta guruhda

Tog`ri

30

Dyujina nima?

Javob: 12ta buyum to‘plami.
12ta buyum to‘plami.

Tog`ri

31

ILK QADAM davlat dasturi qachon qabul qilingan

Javob: 2018-yil 7- iyulda
2018-yil 7- iyulda

Tog`ri

32

Didaktik o‘yinlar kim tomonidan yaratilgan?

Javob: Leushina
Leushina

Tog`ri

33

Tayyorlov guruhida kattalik bo‘yicha bolalarning qanday bilimlari mustahkamlanadi?

Javob: Buyumlarning keng va torlgi
o‘lchash hamda taqqoslash bo‘yicha

Notog`ri

34

Ko‘p marta chapak chalish, bir marta baland sakrash usullari bolalarda qaysi va ko‘p tushunchalarni mu# stahkamlaydi?

Javob: bitta va ko‘p
bitta va ko‘p

Tog`ri

35

Natural sonlarga xos bo‘lgan xususiyatlarni ko‘rsating.

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri.
Barcha javoblar to‘g‘ri.

Tog`ri

36

Matematikada doim birinchi o’rinni egallovchi bo’lim?

Javob: Son-sanoq
Son-sanoq

Tog`ri

37

Elementlar soni cheksiz bo’lsa bu qanday to’plam hisoblanadi?

Javob: Cheksiz to’plam
Cheksiz to’plam

Tog`ri

38

Universal to‘plamga to‘g‘ri ta’rif berilgan qatorni belgilang.

Javob: Har xil to‘plamlardan, har xil elementlardan tashkil etgan to‘plam.
Har xil to‘plamlardan, har xil elementlardan tashkil etgan to‘plam.

Tog`ri

39

50- 90 – yillarda BT va MTM sohalarida faoliyat olib borgan o’zbek olimlaridan…

Javob: Bikbaeva , Rahmonqulova
Bikbaeva , Rahmonqulova

Tog`ri

40

Katta guruhda kattalik bo‘yicha bolalarning o‘rganishi lozim bo‘lgan bilimlar qatorini ko‘rsating.

Javob: Narsalarni bo‘lish usuli bilan 2ta teng bo‘lakka bo‘lishni o‘rgatish, butun va ismni taqqoslashga o‘rgatish.
Butun va qismni taqqoslashga o‘rgatish, ko‘z bilan chamalash qobiliyatini rivojlantirish.

Notog`ri

41

Sharq matematik olimlari.

Javob: Muxammad Ibn Muso Al-Xorazmiy.
Muxammad Ibn Muso Al-Xorazmiy.

Tog`ri

42

Qaysi guruhda matematik tasavvurlar alohida mashg‘ulotlar orqali emas, balki sensor tarbiya orqali amalga oshiriladi?

Javob: Ilk yosh guruh
Ilk yosh guruh

Tog`ri

43

Xorazmiyning asarlari berilgan qatorni belgilang.

Javob: “ Marmar soat haqida “ , “ Arifmetika “ , “ Tarix kitobi “
“ Marmar soat haqida “ , “ Arifmetika “ , “ Tarix kitobi “

Tog`ri

44

Bolalarni son-sanoqga qanday usuldan foydalangan xolda o‘rgatib boramiz.

Javob: Sanoq yo‘llari asosida
Ko‘rgazmali usuldan

Notog`ri

45

Qanday sonlarni natural son deb ataymiz?

Javob: bo‘sh bo‘lmagan chekli teng quvvatli to‘plmlar sinfining umumiy xossasi
bo‘sh bo‘lmagan chekli teng quvvatli to‘plmlar sinfining umumiy xossasi

Tog`ri

46

O‘rta guruhda bolalar sanoq bo‘yicha necha songacha sanashni bilishlari lozim?

Javob: 5gacha
5gacha

Tog`ri

47

Miqdor nimani bildiradi?

Javob: narsalarning miqdorini bildiradi.
narsalarning miqdorini bildiradi.

Tog`ri

48

Bolalarni son-sanoqga qanday usuldan foydalangan xolda o‘rgatib boramiz.

Javob: Sanoq yo‘llari asosida
Ko‘rgazmali usuldan

Notog`ri

49

Matematika fani oldida qanday vazifalar turadi?

Javob: Umumiy ta’lim,amaliy,tarbiyaviy
Umumiy,tahliliy,amaliy

Notog`ri

50

Yakka tushunchalar deb nimaga aytiladi?

Javob: Ayni biror narsaga taalluqli bo’lgan fikrlarimiz
Ayni biror narsaga taalluqli bo’lgan fikrlarimiz

Tog`ri

51

Matematik tushunchalarni shakillantirish uslublarini ishlab chiqqan olimlar :

Javob: Vigotskiy, Rubinshteyn
Lerner, Skatkin

Notog`ri

52

Bir xil elementlardan tashkil topgan to’plamlar qanday to’plamlar qanday to’plamlar ?

Javob: Teng to’plamlar
Teng to’plamlar

Tog`ri

53

Dyujina nima?

Javob: 12ta buyum to‘plami.
12ta buyum to‘plami.

Tog`ri

54

…. Maqsad bolalarda nazariy olgan bilimlarini amalda qo’llash bu?

Javob: Amaliy maqsad
Amaliy maqsad

Tog`ri

55

Sanashga o‘rgatish nima?

Javob: Son – sanoq.
Son – sanoq.

Tog`ri

56

Natural son deb nimaga aytiladi to‘g‘ri javobni ko‘rsating.

Javob: Bo‘sh bo‘lmagan chekli teng quvvatli to‘plamlar sinfining umumiy xossasiga
Xossalarni xar xil lekin xususiyatlari bir xil to‘plamlarga.

Notog`ri

57

Monologik nutq nima ?

Javob: So’zlovchining o’ziga qaratilgan , boshqa shaxsning tinglash va javob berishini e’tiborda tutmaydigan nutq
So’zlovchining o’ziga qaratilgan , boshqa shaxsning tinglash va javob berishini e’tiborda tutmaydigan nutq

Tog`ri

58

Ilmiylik tamoyili nimaga asoslanadi

Javob: Fan tomonidan isbotlangan fiklarga
Fan tomonidan isbotlangan fiklarga

Tog`ri

59

Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiyaviy ishlarga mas’ul shaxs.

Javob: Katta tarbiyachi.
Katta tarbiyachi.

Tog`ri

60

Matematik masalalarni yechish jarayoni o’zining mohiyati bo’yicha mustaqil ……… talab etadi.

Javob: Fikrlashni
Fikrlashni

Tog`ri
Qarab ko`ring
Yüklə 59,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə