Microsoft Word 8040-Pul ve banklarYüklə 310,22 Kb.

səhifə5/9
tarix14.09.2018
ölçüsü310,22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

Kommersiya təşkilatı 

 

dayanıqlı maliyyə vəziyyəti və sabit ödəmə ardıcıllığına malik təsərrüfat subyekti  

dövlət bələdiyyə orqanı 

 

Sual: vətəndaşların şəxsi hesablarına çeklər vasitəsilə köçürmələr: (Çəki: 1)  

mümkündür 

 

mümkün deyil  

yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür 

 

yalnız Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə mümkündür. 

Sual: Çeklər müştərinin hansı hesabından ödənilir? (Çəki: 1) 

 

Vəsaitlərini depozitə qoyduqları ayrıca hesabdan  

Ayrıca hesab açılmadan ümumi hesablaşma hesabından.

 

Tranzit hesabdan  

Valyuta hesabından 

 

Sual: bankın müştərisi hansı məbləğə çek yaza bilər. (Çəki: 1)  

İ

stənilən məbləğdə  

Yalnız malgöndərənə olan borcu məbləğində

 

Bankda depozitə qoyduğu məbləğdə  

1000 manata bölünən istənilən məbləğdə 

 

Sual: Depozit, veksel, uçot ssudaları və banklararası kredit üzrə faizlər… … görə 
müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1) 

 

kreditləşmə müddətinə görə  

kredit idarələrinə görə 

 

Kreditin formalarına görə  

kredit təşkilatlarının əməliyyat növünə görə

 

Sual: .. … Ssudalar üzrə ödənişlər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir: (Çəki: 1)  

uzun müddətli 

 

qısa müddətli  

vaxtı keçmiş 

 

ödəniş vaxtı uzadılmış 

Sual: Bazar bank sistemi bölüşdürücü bank sistemində nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1) 

 

banklara mülkiyyət formasına görə  

banklara mülkiyyətin yeknəsəkliyi ilə 

 

yalnız dövlət bankının fəaliyyəti imkanı ilə 

banklara mülkiyyət forması müxtəlifliyi ilə.

 

Sual: Yalnız üzərində adı göstərilən şəxsə ödəniş edilə bilən çek: (Çəki: 1)  

Orderli çek 

 

Təqdimatlı çek 

Pul çeki 
 

Adlı çek 

 

Sual: banklar müştərilərin hesabı üzrə əməliyyatları nəyə əsasən həyata keçirir? (Çəki: 1)  

Hesab-qaiməyə əsasən 

 

Hesablaşma sənədlərinə əsasən 

Nəqliyyat sənədlərinə əsasən 

 

Uyğunluq sertifikatına əsasən  

Sual: Ödənişin çeki banka təqdim edən şəxsə ödənildiyi çek necə adlanır? (Çəki: 1) 

 

Pul çeki  

Adlı çek 

 

Təqdimatlı çek 

Orderli çek 

 

Sual: aşağıdakı çek ötürülə bilməz. (Çəki: 1)  

Pul çeki 

 

Təqdimatlı çek 

Orderli çek 

 

Adlı çek  

Sual: qarşılıqlı ödənişlərin zaçotu üzrə hesablaşmalar üçün hesablaşma sənədləri kimi 

aşağıdakılar çıxış edə bilər: (Çəki: 1) 

 

İstənilən hesablaşma sənədləri 


 

Yalnız ödəmə tapşırıqları 

 

Yalnız ödəmə –tələbnamə tpşırıqları 

Yalnız hesablaşma çekləri. 

 

Sual: Sadəcə təqdim etmə yolu ilə başqa şəxsə ötürülən çeklər necə adlanır: (Çəki: 1)  

Orderli çek 

 

Adlı çek  

Təqdimatlı çek

 

Pul çekləri  

Sual: çek üzrə hesablaşma həm çekdə adı göstərilən şəxsin xeyrinə yerinə yetirilirsə, həmçinin 

də ötürücülük yolu ilə başqasına ötürülürsə bu çek: (Çəki: 1) 

 

Təqdim olunana çek 

Orderli çek 

 

Adlı çek  

Pul çeki 

 

Sual: hesablaşma sənədləri üzrə vəsaitlərin köçürülməsi öhdəliyini plastik kart vasitəsilə yerinə yetirmək üçün bankın razılığı: (Çəki: 1) 

 

Ekvayrinq  

İ

nkasso  

Embosso 


 

Avtorizasiya
 

Sual: ölkə ərazisində banklar arasında hesablaşmalar: (Çəki: 1) 

 

Yalnız Mərkəzi Bankın hesablaşma –kassa mərkəzləri vasitəsilə  

Yalnız bankların müxbir hesabları vasitəsilə 

 

Yalnız Mərkəzi Bankın hesablaşma-kassa mərkəzləri vasitəsilə bankların müxbir hesabları üzrə və klirinq hesablaşma əsasında 

 

Yalnız bankların Maliyyə Nazirliyində açılan hesabları vasitəsilə  

Sual: ötürücü imza (indossamentin) ilə verilən çeklər: (Çəki: 1) 

 

Orderli çek  

Adlı çek 

 

Təqdimatlı çek 

Pul çeki 

 

Sual: kommersiya banklarının plastik kart üzrə xidmət fəaliyyəti: (Çəki: 1)  

Embosso 


 

Avtorizasiya 

 

Ekvayrinq  

Domisilyasiya

 

Sual: eyni bankın müştəriləri arasında bank hesablaşmaları aşağıdakı kimi yerinə yetirilir: (Çəki: 1) 

 

Bankın müxbir hesabına toxunmadan müştərilərin hesablarından vəsaitlərin silinməsi və ya köçürülməsi ilə 

 

Yalnız bankın müxbir hesabı vasitəsilə 
 

Yalnız hesablaşma-kassa mərkəzləri vasitəsilə 

 

Yalnız qarşılıqlı öhdəliklər üzrə hesablaşma yolu ilə  

Sual: bu plastik kart üzrə hesab sahibi bankın ona təqdim etdiyi vəsaitlərdən yalnız ona 

müəyyən etdiyi limit çərçivəsində hesablaşma yerinə yetirə bilər: (Çəki: 1) 

 

Debet  

Müddətli 

 

Kredit-debet 

Kredit 


 

Sual: banklar arasında qarşılıqlı tələblər üzrə hesablaşmalar: (Çəki: 1) 

 

Mümkün deyil  

Məhdudiyyətsiz mümkündür. 

 

Yalnız eyni ərazidə fəaliyyət göstərən banklar arasında mümkündür  

Eyni hesablaşma-kassa mərkəzində xidmət göstərilən banklar arasında 

mümkündür. 

 

Sual: nağdsız hesablaşma formasına aid deyil: (Çəki: 1)  

Çeklər 


 

Səhm və istiqrazlar

 

Akkreditivlər  

Ödəmə tapşırığı B

ÖLMƏ

:

 

0202 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə