Microsoft Word 8040-Pul ve banklarYüklə 310,22 Kb.

səhifə1/9
tarix14.09.2018
ölçüsü310,22 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


 

B

AXIŞ

 

 

Testlər/8034#01#Q15/8035#01#Q15/8036#01#Q15/8037#01#Q15/8038#01#Q15/8039#01#Q15/8040#01#Q15/Baxı

T

EST

:

 

8040#01#Q15 

Test 


Fənn 

Təsviri 


Müəllif 

Testlərin vaxtı 

Suala vaxt 

Növ 


Maksimal faiz 

Keçid balı 

Suallardan 

Bölmələr 

Bölmələri qarışdırmaq 

Köçürməyə qadağa 

Ancaq irəli 

Son variant B

ÖLMƏ

:

 

0102 

Ad 


Suallardan 

Maksimal faiz 

Sualları qarışdırmaq 

Suallar təqdim etmək 

 

 

Sual: Pulun rolu: (Çəki: 1)  

Dəyərin ümumi ekvivalenti kimi onun mahiyy

 

İ

qtisadi kateqoriya kimi pulun /8034#01#Q15/8035#01#Q15/8036#01#Q15/8037#01#Q15/8038#01#Q15/8039#01#Q15/8040#01#Q15/Baxı

8040#01#Q15 

8040 - Pul və banklar

 

Suleymanova X.İ. 80 dəqiqə 

0 Saniyə 

İ

mtahan 


200 

64 (32 %) 

200   

 

 0102 

40 


40 

 

5 % rin ümumi ekvivalenti kimi onun mahiyyətinin konkret xarici ifad

qtisadi kateqoriya kimi pulun xarakteristikasıdır. /8034#01#Q15/8035#01#Q15/8036#01#Q15/8037#01#Q15/8038#01#Q15/8039#01#Q15/8040#01#Q15/Baxış 

 banklar 

tinin konkret xarici ifadəsidir.  

Pulun tədavül və tədiyə vasitələri funksiyaları ilə müəyyənləşdirilən tətbiq 

sferasıdır. 

 

Müxtəlif fəaliyyət tərəflərinə və cəmiyyətin inkişafına pulun tətbiqinin nəticəsi və təsiridir. 

 

Sual: Geniş təkrar prosesində pulun rolu ilk növbədə onda təzahür edir ki, onun köməyi ilə: (Çəki: 1) 

 

Təsərrüfat subyektlərinin vergi öhdəliklərinin icrası təmin edilir.  

İ

stehsal olunan məhsulun maya dəyəri müəyyənləşdirilir və qiyməti formalaşır.  

Pulun yığımı baş verir və yığım fondu formalaşır. 

 

Təsərrüfat subyektləri tərəfindən kommersiya banklarından götürülmüş kreditlər üzrə faiz dərəcəsi müəyyənləşdirilir. 

 

Sual: İqtisadiyyatın bazar modelində malların alınması imkanının müəyyənləşdirilməsində başlıca əhəmiyyət kəsb edirlər: (Çəki: 1) 

 

Barter sövdələşmələri:  

Kartoçka və mal talonları. 

 

Pul. 


 

Mal buraxılışının müəyyən olunan normaları.

 

Sual: İnflyasiya prosesləri: (Çəki: 1)  

Pulun rolunun zəifləməsinə və onun tətbiq sferasının daralmasına gətirib çıxarır.

 

Pulun roluna və onun tətbiq sferasına hər hansı bir təsir göstərmir.  

Pulun tətbiq sferasının əhəmiyyətli surətdə genişlənməsini zəifləndirir. 

 

Yalnız xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişafına neqativ təsir göstərir. 
 

Sual: Planlı iqtisadiyyatda pulun məhdud rolu müəyyən edilir: (Çəki: 1) 

 

Mal istehsalçıları arasında rəqabətdə.  

İ

stehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətlə.  

Kortəbii qiymət qoyma ilə. 

 

Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sabit, dəyişməz qiymətlərlə. 

Sual: Ölkələrarası qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrdə pulun rolu onunla ifadə olunur ki, ondan … 

istifadə olunur: (Çəki: 1) 

 

Müxtəlif ölkələrin rezidentləri arasında icra olunan sövdələşmələrdə.  

Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcminin hesablanmasında. 

 

İ

dxal ixrac əməliyyatlarının faydalılığının qiymətləndirilməsi və hesablanmasında. 

 

Milli valyutanın devalvasiya və revalvasiya faizinin müəyyənləşdirilməsində.  

Sual: Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçiddə pulun tətbiq sferası: (Çəki: 1) 

 

İ

xtisar olunur.  

Genişlənir. 

 

Dəyişməz qalır.  

Ancaq istehsal sferasında genişlənir. 

 

Sual: Ödəmə böhranı şəraitində malların dəyərinin əvvəlcədən ödənilməsi tələbi onunla ə

laqədardır ki: (Çəki: 1) 

 

Pulun rolu genişlənir, kredit münasibətləri inkişaf edir. 
 

Pulun rolunun genişlənməsi, məhsulun keyfiyyətinə alıcının nəzarət imkanları 

və vaxtlı vaxtında göndərilməsini. 

 

Alıcının məhsulun keyfiyyətinə nəzarət imkanında və onun vaxtlı-vaxtında göndərilməsində pulun rolu zəifləyir. 

 

Böhrandan əvvəlki dövrlə müqayisədə pulun rolunun faktiki dəyişməzliyində.  

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal olunan və reallaşdırılan məhsulun həcmi və çeşidi 

formalaşır: (Çəki: 1) 

 

Tədiyə qabiliyyəti və istehsal fəaliyyətinin faydalılığı nəzərə alınmaqla 

Mərkəzləşdirilmiş qaydada. 

 

Kortəbii.  

Dəyişməyən və ciddi müəyyənləşdirilmiş istehlak rasionu üzrə. 

 

Sual: Planlı iqtisadiyyatda pula əsasən … … yanaşılırdı: (Çəki: 1)  

İ

qtisadi proseslərin bütün sferalarına aktiv təsir aləti və istehsalın effektivliyinin stimullaşdırılmasının real vasitəsi kimi. 

 

İqtisadiyyatın idarə olunması üzrə mərkəzi və digər orqanlar tərəfindən uçot və 

nəzarət aləti kimi. 

 

Kapital və ya öz-özünə artan dəyər kimi.  

Yığım vasitəsi və sərvətin artırılması kimi. 

 

Sual: Müasir pul nəzəriyyələri üçün ümumi qəbul edilən cəhət bunlardır: (Çəki: 1)  

Tədavüldə olan pulun miqdarının özünü tənzimləmə imkanları. 

 

Pulun yaranmasının qeyri əmtəə xarakteri.  

İ

qtisadiyyatın inkişafında pulun rolu və tədavüldə pulun miqdarının 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə