Müvafiq məlumatlar, istinadlar, aidiyyəti statistik rəqəmlər Xüsusi Tövsiyə IXYüklə 91,89 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix12.02.2018
ölçüsü91,89 Kb.
#26822


Azərbaycan Respublikasının Gömrük Komitəsi tərəfindən 

cavablandırılması zəruri olan FATF Tövsiyələri 

 

  

Aidiyyəti tövsiyələr üzrə sorğu olunan məlumatlar 

Müvafiq məlumatlar, istinadlar, aidiyyəti statistik 

rəqəmlər 

Xüsusi Tövsiyə IX 

 

IX.1.  Dövlətlər  pulların  leqallaşdırılması  və  ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli olması şübhə 

edilən  valyuta  və  daşına  bilən  adsız  qiymətli  kağızların 

fiziki  olaraq  sərhəddən  keçirilməsinin  aşkarlanması  üçün 

valyuta  və  daşına  bilən  adsız  qiymətli  kağızların

1

  ölkəyə gətirilməsi  və  ölkədən  çıxarılması

2

  üzrə  mövcüd  olan  iki sistemdən birini implementasiya etməlidirlər: 

(a)

 

Bəyannamə 

sistemi 

aşağıdakı 

xarakterik 

xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir: (i)

 

Bütün  şəxslər  müəyyən  edilmiş  məbləğ 

limitindən  yuxarı  həddə  valyuta  və  ya  daşına  bilən 

adsız  qiymətli  kağızları  fiziki  olaraq  sərhəddən 

keçirərkən  səlahiyyətli  orqanlara  vicdanla  bəyan 

etməlidirlər; (ii)

 

Müəyyən edilmiş limit 15 000 Avro/ABŞ dolları 

məbləğini aşmamalıdır

3

; və ya (b)

 

Açıqlama  sistemi/hesabat  xarakterli  sistem 

aşağıdakı xarakterik xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir: 

(i)


 

Bütün şəxslər müəyyən edilmiş limitdən yuxarı 

məbləğdə  valyuta və  ya  daşına bilən adsız qiymətli 

kağızları  fiziki  şəkildə  sərhəddən  keçirərkən 

səlahiyyətli  orqanların  sorğusu  əsasında  bu  barədə 

vicdanla bəyan etməlidirlər

(ii)

 

Səlahiyyətli orqanlar kəşfiyyat və  ya şübhəlilik meyarına  əsaslanaraq xüsusi təyinatlı və  ya ümumi 

təyinatlı sorğular vermək səlahiyyətinə malikdir. 

 

 

IX.2. Sərhəddən keçirilən valyuta və ya daşına bilən adsız qiymətli  kağızlar  barədə  doğru  olmayan  məlumatları 

bəyan  etmə  və  ya  bəyan  etmədən/açıqlamadan  boyun 

qaçırma halları olduqda, səlahiyyətli orqanlara valyuta və 

 

                                                           1

Ölkələr sadalanlardan hər hansı bir məhdudlaşdırmadan Xüsusi Tövsiyə IX-u icra etməlidirlər  : (i) mallar və xidmətlər 

üçün ölkələr arasında ticarət ödənişləri; və ya  (ii) kapitalın hərəkətinin hər hansı bir şəkildə sərbəstliyi 

2

Ölkələr ölkəyə daxilolan və ölkədən çıxarılan valyutanın və daşına bilən ödəmə vasitələrinin transsərhəd köçürmələrinə münasibətdə  eyni növ sistemdən istifadə etməməlidirlər 

 

3Bəyannamə  sistemini tətbiq edən ölkələr göstərilən minimum məbləğin Xüsusi Tövsiyə IX-un məqsədlərinə cavab 

vermək üçün yetərli dərəcədə aşağı olmasını təmin etməlidirlər. Hər halda minimum məbləğ 15 000 Avro/ABŞ 

dollarından  çox olmamalıdır. ya  daşına  bilən  adsız  qiymətli  kağızların  daşıyıcısından 

mənbəyi və istifadə məqsədi barəsində əlavə məlumatları 

tələb etmək və əldə etmək səlahiyyəti verilir. 

 

 

IX.3.  Səlahiyyətli  orqanlar  valyuta  və  ya  daşına  bilən 

adsız  qiymətli  kağızların  sərhəddən  keçirilməsinin 

ağlabatan 

müddətdə 

qarşısının 

almaq 


və 

ya 


məhdudlaşdırmaq  səlahiyyətinə  malikdir,  əgər  müəyyən 

edərsə ki, burada 

(a)  pulların  leqallaşdırılması  və  ya  terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə  dair  şübhələr  mövcuddur;  və 

ya 

(b) 


doğru 

olmayan 


məlumatları 

bəyan 


etmə/açıqlama halları mövcuddur. 

 

  

IX.4. Bəyan edilmiş/açıqlanmış və ya aşkarlanmış valyuta 

və  ya  adsız  qiymətli  kağızların  dəyəri  haqqında  məlumat 

və  adsız  qiymətli  kağız  sahiblərinin  eyniləşdirmə 

sənədləri  müvafiq  orqanlar  tərəfindən  aşağıdakı  hallarda 

saxlanılır: 

(a)

 

Müəyyən  edilmiş  limitdən  yuxarı  məbləğ bəyan edildikdə; və ya 

(b)


 

 doğru 


olmayan 

məlumatlar 

bəyan 

edildikdə/açıqlandıqda; və ya (c)

 

 pulların leqallaşdırılması 

və 


ya 

terrorçuluğun  maliyyələşdirilməsi  ilə  əlaqədar 

şübhələr olduqda. 

 

Beynəlxalq  yanaşmaya  əsasən,  “müvafiq  orqanlar” termini  özündə  hər  bir  üzv  dövlətin  səlahiyyətli 

orqanlarını özünün seçməsi fikrini ehtiva edir. 

 

 

IX.5.  XT.IX.1-ci  meyarının  implementasiyasından  əldə edilən məlumatlara maliyyə kəşfiyyat orqanının aşağıdakı 

yollarla çıxışı olmalıdır: 

(a)

 

şübhəli trans-sərhəd köçürmələrlə bağlı MKO-nun məlumatlandırılmasını  təmin  edən  bir  sistemin  mövcud 

olması; 


(b)

 

MKO-nun  bəyan  edilən/açıqlanan  məlumatlara birbaşa çıxışının olması. 

Beynəlxalq  yanaşmaya  müvafiq  olaraq,  (a)  və  ya  (b) 

bəndi əsasında toplanan məlumatlara digər üzv dövlətlərin 

MKO-larının çıxışı olmalıdır. 

 

 

IX.6.  Gömrük,  immiqrasiya  və  digər  əlaqədar  orqanlar arasında Xüsusi Tövsiyə IX-un implementasiyası ilə bağlı 

 məsələlərdə  ölkədaxili  koordinasiyası  adekvat  şəkildə 

təşkil edilməlidir. 

 

IX.7. Dövlətlər 35-40-cı Tövsiyələr və V Xüsusi Tövsiyə üzrə  öhdəliklərin  yerinə  yetirilməsi  baxımından  öz 

səlahiyyətli  orqanları  arasında  beynəlxalq  səviyyədə 

əməkdaşlığın  təşkili  və  yardımın  göstərilməsi  üzrə 

müvafiq tədbirləri görməlidirlər.  

 

Mümkün  tədbirlərin  (Xüsusi  Tövsiyə  IX-a  dair  Ən Yaxşı Təcrübədən götürülmüş) nümunələrinə aiddir :  

Digər  ölkələrlə  trans-sərhəd  nəqliyyat  hesabatları  və 

nağd  hesabların  üzərinə  həbs  qoyulmasına  dair 

informasiyanın mübadiləsi sahəsində gömrük orqanları 

və  digər  müvafiq  təşkilatlar  arasında  ikitərəfli 

gömrüklərarası əməkdaşlıq sazişinə malik olmaqla. 

Xüsusi  Tövsiyə  IX.4  Meyarına  müvafiq  olaraq  

informasiya  müvafiq  hallarda  beynəlxalq  səlahiyyətli 

orqanları arasında beynəlxalq səviyyədə mübadilə edilə 

bilər. 


Beynəlxalq  yanaşmaya  müvafiq  olaraq,  beynəlxalq 

səviyyədəki  əməkdaşlıq  və  yardım  məsələlərində  üzv-

dövlətlər  üçün  üçüncü  dövlətlər  tərəfindən  sorğu  edilən 

məlumatların  birbaşa  olaraq  verilməsi  qeyri-mümkün 

olarsa, sorğu edilən məlumatlar üzrə müvafiq mənbələrin 

eyniləşdirilməsinin aparılmasına çalışılmalıdır.  

 

 

 IX.8.  Dövlətlər  həmçinin  IX  XT-nin  tələblərinə  zidd 

olaraq  doğru  olmayan  məlumatlar  bəyan  edən  və  ya 

açıqlayan  şəxslərə  qarşı  17.1-17.4-cü  Tövsiyənin 

kriteriyalarının tətbiq edilməsini təmin etməlidirlər.  

 

 

 IX.9.  Dövlətlər  həmçinin  IX  XT-nin  tələblərinə  zidd 

olaraq  terrorçuluğun  maliyyələşdirilməsi  və  ya  pulların 

leqallaşdırılması  ilə  əlaqədar  olan  valyuta  və  ya  adsız 

qiymətli  kağızlarını  sərhəddən  fiziki  olaraq  keçirən 

şəxslərə  17.1-17.4-cü  Tövsiyənin  kriteriyalarını  tətbiq 

edilməsini təmin etməlidirlər.  

 

 

 IX.10. 

Dövlətlər 

həmçinin 

terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi  və  ya  pulların  leqallaşdırılması  ilə 

əlaqədar  olan  valyuta  və  ya  adsız  qiymətli  kağızları 

sərhəddən  fiziki  olaraq  keçirən  şəxslərə  3.1-3.6-cı 

Tövsiyənin  meyarlarının  tətbiq  edilməsini  təmin 

etməlidirlər. 

 IX.11.Dövlətlər 

həmçinin 

terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi  ilə  əlaqədar  olan  valyuta  və  ya  adsız 

qiymətli  kağızlarını  sərhəddən  fiziki  olaraq  keçirən 

şəxslərə  Xüsusi  Tövsiyənin  III.1-III.10-cu  meyarlarının 

tətbiq edilməsini təmin etməlidirlər. 

 

  

 

IX.12.  Dövlət  zinət  əşyaları,  qiymətli  metallar  və  ya 

qiymətli 

daşların 

sərhəddən 

qeyri-adi 

şəkildə 

keçirilməsini müəyyən edərsə, bu barədə məlumat həmin 

zinət  əşyaları,  qiymətli  metallar  və    qiymətli  daşların 

çıxdığı  və/vəya  çatacağı  ölkənin  gömrük  orqanına  və  ya 

digər  səlahiyyətli  orqanlarına  verilməlidir  və  bunların 

mənbəyi,  çatdırılma  yeri  və  daşınma  məqsədinin  aşkar 

edilməsi  və  bununla  bağlı  müvafiq  tədbirlərin  görülməsi 

üçün dövlətlər arasında əməkdaşlıq edilməlidir. 

 

 

 IX.13.  Təqdim  edilən  və  ya  saxlanılan  məlumatların 

səmərəli  istifadəsi  məqsədilə  trans-sərhəd  köçürmələr 

üzrə  məlumatların  təqdim  edilməsi  sistemlərinin 

mühafizəsi ciddi şəkildə təmin edilməlidir.  

 

 

 IX.14.  Bütün  dövlətlər  təlim,  məlumatların  toplanması, 

məcburetmə tədbirləri (17-ci Tövsiyə) və hədəf qruplarına 

əsaslanan  proqramlar  hazırlamalı  və  tətbiq  etməlidirlər. 

Beynəlxalq  yanaşmaya  müvafiq  olaraq,  bu  standartın 

mütənasib  şəkildə  tətbiqinə  nail  olmaq  üçün  bütün  üzv-

dövlətlər  (1)  təlim,  (2)  məlumatın  toplanması,  (3) 

məcburetmə tədbirləri (17-ci Tövsiyə də daxil olmaqla) və 

(4)  hədəf  qruplarına  əsaslanan  analoji  proqramları 

hazırlamalı və tətbiq etməlidirlər. 

 

  

IX.15.  Beynəlxalq  yanaşmaya  müvafiq  olaraq,  üzv-

dövlətlər 

IX.1-ci 


Xüsusi 

Tövsiyənin 

implementasiyasından  əldə  edilmiş  beynəlxalq  xarakterli 

bütün  məlumatlara  hər  bir  üzv-dövlətin  səlahiyyətli 

orqanlarının  çıxışının  olmasını  təmin  etməlidirlər.  Üzv- 

dövlətlər 

ən 

azından 


şübhəli 

nağd 


pul 

bəyannamələri/açıqlamaları  (həmin  məlumatların  doğru 

olub-olmadığından  asılı  olmayaraq)  və  ya  bəyan 

etmək/açıqlamadan  qəsdən  yayınma  kimi  beynəlxalq 

xarakterli  bütün  məlumatlara  hər  bir  üzv-dövlətin 

səlahiyyətli 

orqanının 

çıxışının 

olmasını 

təmin 


etməlidirlər. 

IX.1-ci 


Xüsusi 

Tövsiyənin 

implementasiyasından  əldə  edilmiş  beynəlxalq  xarakterli 

 bütün məlumatlar sorğu əsasında əldə olunması mümkün 

olmalıdır.   

Əlavə elementlər 

 

IX.16. Ölkə XT.IX üçün Ən Yaxşı Təcrübədə əks edilmiş 

tədbirləri 

implementasiya 

etmişdirmi 

və 


ya 

implementasiya etməyi nəzərdə tutmuşdurmu? 

IX.17.  Valyuta  vəsaitlərinin  trans-sərhəd  köçürmələsi 

hallarına  dair  hesabatı  sistemlər  hazırdırmı,  hesabatlar 

səlahiyyətli  orqanların  PL/TMM  məqsədləri  üçün  çıxışı 

olan 


komputerləşmiş 

məlumat 


bazalarında 

saxlanılmışdırmı?  

 

Tövsiyə 30 

 

 

30.1. 


Pulların 

leqallaşdırılması 

və 

terrorizmin maliyyələşdirilməsinə  cəlb  edilmiş  MMO-ları,  hüquq 

mühafizə  orqanları  və  istintaq  agentlikləri,  nəzarət  və 

digər  səlahiyyətli  orqanlar  öz  funksiyalarını  tam  və 

səmərəli 

yerinə 

yetirmək üçün 

kifayət 


qədər 

strukturlaşdırılmalı,  maliyyələşdirilməli,  tam  peşəkar 

heyətlə  komplektləşdirilməli  və  kifayət  qədər  texniki  və 

digər  resursları  ilə  təmin  edilməlidirlər.  Adekvat 

strukturlaşdırma  lüzumsuz  təsir  və  müdaxilədən  kənar 

müstəqil  fəaliyyəti  təmin  etmək  üçün  lazımi  fəaliyyət 

müstəqilliyi və muxtariyyəti tələbini nəzərdə tutur.

4

  

 

30.2. 


Səlahiyyətli 

orqanların 

əməkdaşlarından 

konfidensiallıqla  əlaqəli  normalar  da  daxil  olmaqla, 

yüksək  peşəkar  standartları  qoruyub  saxlamaq  tələb 

olunur  və  onlar  müvafiq  şəkildə  təhsilli  və  yüksək 

dürüstlüyə malik olmalıdırlar. 

 

 

30.3.  Səlahiyyətli  orqanların  əməkdaşları  PL  və  TM  ilə 

mübarizə üçün müvafiq adekvat  

Müvafiq  adekvat  təlimlə  əhatə  ediləcək  sualların 

nümunələri:  predikativ  cinayətlərin  əhatə  dairəsi,  PL  və 

TM  tipologiyaları,  bu  cinayətlərin  istintaqı  və  ittihamı 

üçün  texnikalar,  cinayətdən  əldə  edilmiş  və  ya 

terrorçuluğun  maliyyələşdirilməsində  istifadə  ediləcək 

mülkiyyəti  izləmək  və  belə  bir  əmlakın  dondurulmuş, 

üzərinə  həbs  qoyulmuş  və  müsadirə  edilmiş  əmlak 

olduğuna  əmin  olmaq  və  nəzarət  orqanları  tərəfindən  

                                                           

4

Əgər hər hansı bir ölkənin MKO yetərli sərbəstlik və nüfuza (Meyar 26.6) malik olmaqla bağlı tələbə cavab vermirsə, o zaman ölkə Tövsiyə 26-ya uyğun olaraq qiymətləndirilməlidir. 

 maliyyə  təsisatlarını  öz  öhdəliklərinə  əməl  etdiyinə  əmin 

olması  üçün  istifadə  ediləcək  metodlar;  öz  vəzifələrinin 

icrası  üçün  informasiya  texnologiyasının  və  digər 

mənbələrin  istifadəsi. Ölkələr maliyyə istintaqı aparanlar 

üçün,  eyni  zamanda,  inter  alia,  PL,  TM  istintaqları  və 

predikativ  cinayətlər  üçün    xüsusi  təlim    və  /və  ya 

sertifikatlaşdırma təmin etməlidirlər. 

 

Əlavə elementlər 

 

30.4.  PL  və  TM  cinayətləri  və  cinayət  yolu  ilə  əldə edilmiş və ya terrorçuluğu maliyyələşdirmək üçün istifadə 

edilmiş əmlakın üzərinə həbs qoyulması, dondurulması və 

müsadirəsi  mövzusunda  hakim  və  məhkəmələr  üçün  

xüsusi təlim və ya təhsil proqramı təmin edilirmi? 

 

 

Tövsiyə 31  

 

 

31.1.  PL/TMM  üzrə  ümumi  siyasəti  müəyyən  edən 

şəxslər,  MMO,  hüquq  mühafizə  və  nəzarət  orqanları  və 

digər  səlahiyyətli  orqanlar  pulalrın  leqallaşdırılması  və 

terrorizmin  maliyyələşdirilməsi  ilə  mübarizə  üçün  tədbir 

görülməsi  və  siyasətin  həyata  keçirilməsi  və  inkişağı  ilə 

əlaqəli olaraq  onlara əməkdaşlıq etmək və lazım gəldiyi 

halda  ölkə  daxilində  bir-biri  ilə  əlaqələndirmək  imkanını 

verən effektiv mexanizmə malik olmalıdırlar. 

Qeyd  olunan  mexanizmlər  bir  qayda  olaraq  əhatə 

etməlidir: 

(a)


 

Operativ  əməkdaşlıq  və  zəruri  halda,  hüquq 

mühafizə/  MKO  səviyyəsində  (zəruri  halda,  gömrük 

orqanları da daxil olmaqla ); və MKO, hüquq mühafizə və 

nəzarət orqanları. 

Əməkdaşlıq  siyasəti  və  lazım  gəldikdə,  bütün  müvafiq 

səlahiyyəli orqanlar arasında koordinasiya. 

 

31.2. PL/TM qanunlarının, qaydalarının, metodiki tövsiyə 

və  digər  tədbirlərin  təsiri  altına  düşən  səlahiyyətli 

orqanlar, 

maliyyə 

təsisatları 

və  digər  sektorlar 

(Monitorinqdə  iştirak  edən  digər  şəxslər  daxil  olmaqla) 

arasında  məsləhətləşmələr  aparılması  üçün  mexanizmlər 

mövcuddurmu?  

 

Tövsiyə 32 

 

 

32.1.  Ölkələr  pulların  leqallaşdırılması  və  terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi  ilə  bağlı  sistemlərinin  effektivliyini 

mütəmadi olaraq nəzərdən keçirməlidirlər. 

 

  


32.2.  Səlahiyyətli  qurumlar  pulların  leqallaşdırılması  və 

terrorizmin  maliyyələşdirməsi  ilə  bağlı  sistemlərinin 

effektivliyi və səmərəliliyi ilə bağlı məsələlərdə hərtərəfli 

statistika 

aparmalıdırlar. 

Qeyd 


olunan 

statistika 

aşağıdakıları  əhatə etməlidir: 

(a)  yerli  qanunlar  çərçivəsində,  alınmış  və  göndərilmiş 

şübhəli əməliyyatlarla bağlı və digər hesabatlar 

 

Hesabatlar :  (i)  müəyyən  edilmiş  həddən  yuxarı  yerli  və  xarici 

valyuta ilə aparılmış əməliyyatlar;  

(ii)  valyutanın  və  daşına  bilən  valyuta  vasitələrinin 

transsərhəd daşınması  və ya 

(iii)

 

beynəlxalq pul köçürmələri.  

 

Əlavə elementlər 

 

Səlahiyyətli orqanlar  aşağıdakılara  dair  statistika 

saxlayırlarmı: 

 

a)

 PL,  TM  və  ya  əsas  predikativ  cinayətlər  üçün 

tədqiqat,  istintaq  və  ya  məhkumluqla  nəticələnən 

Şübhəli Əməliyyata dair Hesabatlar

b)

 PL  və  TM-i  cinayətlərinə  görə  ittiham  edilmiş 

şəxslərə  tətbiq  ediləcək  hər  hansı  cinayət 

sanksiyaları varmı? 

 

c) 

Sorğunun icrasının təmin edilməsi və ya icrasından 

imtina  edilməsindən asılı olmayaraq, PL və ya TM 

ilə  əlaqəli  hüquq  mühafizə  orqanları  tərəfindən 

hazırlanması və ya qəbul edilməsi üçün digər rəsmi 

sorğular? 

 

d)

 müvafiq 

hallarda 

qeyd 

edilən 


predikativ 

cinayətlərlə  əlaqəli  bir  sıra  işlər  və  dondurulmuş, 

həbs  qoyulmuş  və  müsadirə  edilmiş  əmlakın 

məbləği?  

Tövsiyə 40 

 

 

40.1.  ölkələr  səlahiyyətli  orqanlarının  xarici  tərəfdaşlarla 

geniş şəkildə əməkdaşlıq etməsini təmin etməlidirlər.  

40.1.1. ölkələr belə bir yardımın cəld, konstruktiv və 

səmərəli 

şəkildə 


göstərilməsini 

təmin 


edə 

bilməlidirlər. 

 

 

40.2. əməkdaşlar arasında birbaşa olaraq məlumatın çevik 

və 

konstruktiv  mübadiləsinə  imkan  verəcək  və asanlaşdıracaq  aydın  və  səmərəli  üsullar  yollar, 

 


mexanizmlər və ya kanallar olmalıdır

5 

Məlumat  mübadiləsində  (PL  və  ya  ektradisiyadan  başqa) 

və  beynəlxalq  əməkdaşlıqda  istifadə  edilən  üsualyol, 

mexanizm  və  ya  kanallar  özündə  qarşılıqlı  əsasda 

məlumat mübadiləsinə imkan verən qanunları cəmləşdirir; 

Qarşılıqlı  Anlaşma  Memorandumu  (QAM),  eləcə  də, 

müvafiq  beynəlxalq  və  ya  regional  təşkilatlar  və  ya 

İnterpol  və  Eqmont  Qrupu  kimi  orqanlar  vasitəsilə 

ikitrərəfli və ya çoxtərəfli razılaşma və ya müqavilələr. 

 

40.3.  Belə  məlumat  mübadiləsi  mümkün  olmalıdır  :  (a) 

sorğu əsasında və ya spontan olaraq ölkənin öz təşəbbüsü 

ilə  (b) həm pulların leqallaşdırılması və həm də müəyyən 

predikativ cinayətləri əhatə etməklə. 

 

40.4.  Dövlətlər  bütün  səlahiyyətli  orqanlarının  xarici 

tərəfdaşları 

adından 


sorğuları 

icra 


etməyə 

səlahiyyətləndirilməsini təmin etməlidirlər. 

 

40.4.1.  Xüsusilə,  ölkələr  MKO-lara  aşağıdakı  sorğuları xarici  tərəfdaşları  adından  icra  etmək  hüququ  təmin 

etməlidirlər:  (a)  şübhəli  əməliyyata  dair  məlumatlar  ilə 

əlaqəli  informasiyaya  münasibətdə  axtarış  da  daxil 

olmaqla  öz  məlumat  bazalarında  axtarış  etmək;  (b) 

birbaşa  və  ya  dolayı  çıxışı  ola  biləcək  digər  məlumat 

bazalarında, o cümlədən hüquq mühafizə, ictimai, inzibati 

və məlumat bazalarında axtarış etmək. 

 

 

 

40.5.  Dövlətlər  öz  hüquq  mühafizə  orqanlarının  əcnəbi 

əməkdaşlarının 

adından 


təhqiqatları 

icra 


etmək 

səlahiyyətini  təmin  etməlidir;  digər  səlahiyyətli  orqanlar 

milli qanunvericiliyin imkan verdiyi hallarda xarici əcnəbi 

əməkdaşlarının adından təhqiqatları icra edə biləcək qədər 

səlahiyyət verilməlidir.  

 

 

40.6.  Məlumat  mübadiləsi  qeyri-mütənasib  və  ya  həddən 

artıq məhdudlaşdırıcı şərtlərə məruz qoyulmamalıdır. 

 

 

40.7.  Əməkdaşlıq  üçün  sorğular  sorğunun  vergi 

məsələləri  ilə  əlaqəli  hesab  edilməsi  əsası  ilə  rədd 

edilməməlidir.  

 

40.8.  Əməkdaşlıq  üçün  sorğuların  icrasından  maliyyə 

təsisatların  və  monitorinqdə  iştirak  edən  digər  şəxslərin 

fəaliyyətində  gizlilik  və  ya  konfidensiallığı  nəzərdə  tutan 

qanunlara  (sorğu  edilən  müvafiq  informasiyanın  hüquqi 

 

                                                           

5

Cəld və konstruktiv məlumat mübadiləsinə vaxtında cavab verməmək və ya müvafiq tədbirlər görməmək və cavab verməməklə bağlı qeyri-məntiqi ləngimələr daxildir.

 peşə  imtiyaz  və  ya  hüquqi  peşə  sirri  təşkil  etdiyi  hallar 

istisnadır

6

) əsaslanmaqla imtina edilməməlidir.  

40.9.  Dövlətlər  səlahiyyətli  orqanların  qəbul  etdikləri 

məlumatı  səlahiyyətli  qaydada  istifadə  etdiklərinə  əmin 

olmaq  üçün  nəzarət  və  müdafiə  mexanizmləri 

yaratmalıdırlar. Bu nəzarət və müdafiə mexanizmləri milli 

qanunvericilikdəki  məxfilik  və  məlumatların  qorunması 

müddəalarına uyğun olmalıdır

7 

 

Əlavə elementlər 

 

40. Xarici ölkədə analoji səlahiyyətləri həyata keçirməyən səlahiyyətli  orqanlarla  cəld  və  konstruktiv  məlumat 

mübadiləsinə  imkan  verən  mexanizmlər  varmı?  Bu 

birbaşa və ya dolayı yolla yer alır?

8

  

40.10.1. Sorğu edən orqan praktikaya uyğun olaraq 

sorğu  edilən  orqana  sorğunun  məqsədini  və  kimin 

barəsində açıqlayırmı? 

 

40.11.  MKO  digər  dövlətin  tərəfdaş  MKO-nı  tərəfindən sorğu  edilən  müvafiq  informasiyanı  digər  səlahiyyətli 

orqandan və ya digər şəxslərdən əldə edə bilərmi? 

 

 

 

 

  

                                                           

6

bax meyar 16.2 

7

Bu o deməkdir ki,  minimum  olaraq, mübadilə olunan  məlumat, səlahiyyətli qurumlardan alınmış digər ölkədaxili  məlumat  kimi eyni məxfilik şərtləri ilə qorunmalıdır.

 

8Xarici səlahiyyətli qurumlarla dolayı məlumat mübadiləsi, müraciətçi tərəfdən məlumatın alınmasından öncə bir və ya bir neçə yerli və 

ya xarici səlahiyyətli qurumlar vasitəsilə tələb olunan məlumatın ötürülməsi vəziyyətini də ehtiva edir. 

Yüklə 91,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə