Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edirYüklə 58,13 Kb.

tarix12.10.2018
ölçüsü58,13 Kb.


E.

 

Yaşayış 

sahəsinin 

kirayəyə 

verilməsi 

müqaviləsinin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar 

1)

  əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən 

sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;  

2)

 

 mülkiyyətçi nikahdadırsa, onun nikahı haqqında şəhadətnamə;  

3)

  ümumi birgə mülkiyyətdə olan daşınmaz 

əmlakın kirayəyə verilməsinə ərin (arvadın) 

notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı;  

4)

  yaşayış evində, mənzildə və ya bağ evində 

yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan ailə 

üzvlərinin dairəsi barədə arayış və yetkinlik 

yaşına çatmış şəxslərin razılığı.   

F.

 

 Qanun üzrə vərəsəlik şəhadətnaməsinin verilməsi 

ilə əlaqədar 

1. miras qoyanın ölümü haqqında şəhadətnamə;  

2.  miras  qoyanın  yaşayış  yeri  (daimi  və  ya  müvəqqəti 

qeydiyyatı)  haqqında  arayış,  yaşayış  yeri  məlum 

olmadıqda  miras  əmlakın  və  ya  onun  əsas  hissəsinin 

olduğu yer barədə sənəd;  

3.  vərəsələrin  miras  qoyanla  qohumluq  münasibətlərini 

təsdiq  edən  sənədlər  və  ya  qohumluq  münasibətlərinin 

müəyyən  olunması  haqqında  məhkəmənin  qanuni 

qüvvəyə minmiş qətnaməsi);  

4. mirasın qəbul edilməsi, ondan imtina olunması və  ya 

vərəsəlik şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında ərizə;  

5.  qanunla  müəyyən  edilmiş  müddətdə  notariusa 

müraciət olunmadıqda vərəsə tərəfindən əmlaka sahiblik 

və  ya  əmlakı  idarə  etməyə  faktiki  başlamasını  təsdiq 

edən  sənədlər  (mirasın  açıldığı  gündən  altı  ay  ərzində 

vərəsə  tərəfindən  mirasa  dair  borcların  ödənilməsi, 

mirasın  qəbul  edilməsi,  miras  əmlaka  sahiblik  və 

əmlakdan  istifadəyə  dair  arayışlar,  maliyyə  və 

kommunal 

xidmət 

haqlarının  vərəsə  tərəfindən ödənilməsini təsdiq edən qəbzlər və s.);  

6. miras əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən 

sənədin əsli;  

7.  miras  əmlakın  tərkibində  daşınmaz  əmlak  olduqda, 

onun  üzərində  yüklülüyün  və  ya  həbsin  olub-olmaması 

barədə arayış.  

 

G.

 

Miras paya sərəncam verilməsi və bölüşdürülməsi 

ilə əlaqədar  

1.  həmin  dövlət  notariat  kontoru,  yaxud  xüsusi  notarius 

tərəfindən  verilmiş  qanun  və  ya  vəsiyyətnamə  üzrə 

vərəsəlik şəhadətnaməsi.  

 

H.

 

 İcra qeydinin verilməsi ilə əlaqədar  

1. borcu müəyyən edən sənədin əsli.  

 

I.

 

 Nəqliyyat  vasitəsinin  özgəninkiləşdirilməsinə  və 

ya  ipoteka  qoyulmasına  dair  müqavilənin  təsdiq 

edilməsi ilə əlaqədar 

1. nəqliyyat vasitəsinə  mülkiyyət  hüququnu təsdiq edən 

dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsi;  

2.  nəqliyyat  vasitəsinin  müayinədən  keçməsi  barədə 

sənəd;  

3.  mülkiyyətçi  nikahdadırsa,  onun  nikahı  haqqında 

şəhadətnamə;  

4.  ümumi  birgə  mülkiyyətdə  olan  daşınmaz  əmlakın 

satılmasına  ərin  (arvadın)  notariat  qaydasında  təsdiq 

edilmiş razılığı.   

J.

 

 Nəqliyyat  vasitəsinə  sərəncam  verilməsinə  dair 

etibarnamənin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar 

1. nəqliyyat vasitəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən 

dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsi.  

 

K.

 

 Nəqliyyat  vasitəsindən  istifadə  edilməsinə  dair 

etibarnamənin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar 

1.  nəqliyyat  vasitəsinə  mülkiyyət  hüququnu  təsdiq  edən 

dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsi;  

2. etibar edilənin sürücülük vəsiqəsi 

 

 

   Baki  şəhərində  və  Respublikanın  digər  şəhər  və 

rayonları 

notariat 

kontorlarının 

siyahısı  

http://www.justice.gov.az/notariat.php?page=notkont  

     

ünvanında yerləşdirilib. 

 

Azərbaycanda notariatlarla bağlı Qaynar xəttlər (012) 404 42 87 , (012) 404 42 88 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin 

"Qaynar xətt"inə yalnız ədliyyə orqanlarında sui 

istifadələr, korrupsiya hüquqpozmaları və 

korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmalar barədə 

şikayətlər göndərilməlidir. 

Ədliyyə Nazirliyinin  Qaynar xətti  

(012) 430-11-55

 

 

Qaynar Xət

t

lər

 

Bakı 

   

088 707 07 07 

Gəncə 

  

088 202 02 02 

Lənkəran 

 

088 303 03 03 

Quba    

088 404 04 04 

Şəki 

   

088 505 05 05 

        

 

 

 

NOTARIAT QAYDALARI 

 

 

 1.Hansı  subyektlər  dövlət  idarələrində  notariat 

fəaliyyətini həyata kecirə bilər 

Dövlət  vasitəsi  ilə  notariat  fəaliyyətini  dovlət  notariat 

kontorlarında  çalışan  dövlət  notariusları,  notariat 

kontorları olmayan yaşayış məntəqələrində müvafiq icra 

hakimiyyəti  orqanları,  Azərbaycan  Respublikasının 

Mülki  Məcəlləsinə  uyğun  olaraq  notariusa  bərabər 

tutulan 

şəxslər 


Azərbaycan 

Respublikasının 

konsulluqlarının səlahiyyətli vəzifəli səxsləri bu Qanunla 

muəyyən edilmiş qaydada həyata keçirirlər. 

 

2.Dövlət  və  xüsusi  notariusu  tərəfindən  aparılan 

notariat hərəkətlər hansılardır 

Dövlət notariusu asağıdakı notariat hərəkətlərini aparır: 

1) əqdləri və etibarnamələri təsdiq edir

2)  miras  əmlakın  muhafizə  olunması  üçün  tədbirlər 

görür; 

3) vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələr verir; 4)  ər-arvadın  ümumi  əmlakındakı  paya  mülkiyyət 

hüququ haqqında şəhadətnamələr verir; 

5)  yaşayış  evlərinin,  mənzillərin  açıq  hərracdan  əldə 

olunmasına dair şəhadətnamələr verir; 

6)  sənədlərin  surətlərinin  və  sənədlərdən  çıxarışların 

düzgünlüyünü təsdiq edir; 

7) sənədlərdəki imzaların həqiqiliyini təsdiq edir; 8)  sənədlərin  bir  dildən  basqa  dilə  tərcüməsinin 

düzgünlüyünü təsdiq edir; 

9) şəxsin sağ olması faktını təsdiq edir; 

10) şəxsin muəyyən yerdə olması faktını təsdiq edir; 

11) şəxslə fotoşəkildəki şəxsin eyniliyini təsdiq edir

12) sənədlərin təqdim olunduğu vaxtı təsdiq edir; 

13)  fiziki  və  hüquqi  şəxslərin  ərizələrini  basqa  fiziki  və 

hüquqi şəxslərə verir; 

14)  Öhdəliyin  icra  predmetini  saxlamağa,  pul 

məbləğlərini,  qiymətli  kağızları  və  vəsiyyətnamələri 

depozitə qəbul edir;  

15) icra qeydləri aparır; 

16) veksellərə protestlər tərtib edir; 

17)  çekləri  ödənilmək  üçün  təqdim  edir  və  çeklərin 

ödənilmədiyini təsdiq edir; 

18) sənədləri saxlanmaq üçün qəbul edir

19) dəniz protestləri tərtib edir; 

20) sübutları təmin edir. 

Xaricdə 

istifadə 

edilməsi 

məqsədilə 

sənədlərin 

rəsmiləsdirilməsi,  dəniz  protestlərinin  tərtib  edilməsi 

Azərbaycan  Respublikasının  müvafiq  icra  hakimiyyəti 

orqanı  tərəfindən  muəyyən  notariuslara  həvalə  edilə 

bilər. 

 

3.  Hansı  hallarda  Notarius  və  notariat  hərəkətlərini aparan  digər  vəzifəli  səxslər  notariat  hərəkətlərini 

aparmaqdan imtina etməlidirlər? 

 Hərəkətin aparılması qanuna zidd olduqda; 

 Hərəkəti  başqa  notarius  və  ya  digər  vəzifəli  şəxs 

aparmalı olduqda; 

 

Hərəkətin  aparılması  barədə  fəaliyyət  qabiliyyəti olmayan  şəxs  və  ya  lazımi  səlahiyyəti  olmayan 

nümayəndə müraciət etdikdə; 

 

Hüquqi  şəxsin  adından  bağlanan  əqd  onun nizamnamə  və  ya  əsasnaməsində  gostərilən 

məqsədlərə zidd olduqda; 

 

Qanunun tələblərinə 

uyğun  olmayan  əqd 

bağlandıqda; 

 Notariat  hərəkətinin  aparılması  üçün  təqdim 

olunan  sənədlər  qanunvericiliyin  tələblərinə  zidd 

olduqda və ya həmin sənədlərdə ayrıayrı şəxslərin 

şərəf və ləyaqətini ləkələyən məlumatlar olduqda

 

Əqdin məzmunu tərəflərin həqiqi niyyətinə uyğun olmadıqda. 

 Notariuslar  və  notariat  hərəkətini  aparan  digər 

vəzifəli  şəxslər  hərəkətin  aparılmasına  rədd 

cavabı almış şəxsin xahişi ilə üç gün müddətində  

imtina barədə əsaslandırılmış qərar çıxarmalı və ondan 

şikayət verilməsi qaydasını izah etməlidirlər. 

 

4.  Notarius  tərəfindən  notariat  qaydasında  təsdiq 

edilmiş sənədin dublikatı verilirmi? 

Notariusun  və  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının 

verdiyi  və  ya  təsdiq  etdiyi  sənəd  itirildikdə,  şəxslərin 

yazılı ərizəsinə əsasən itmiş sənədin dublikatı verilir. 

 

5.  Notarius  tərcümənin  düzgünlüyünü  təsdiq  edə 

bilərmi 

Notarius  müvafiq  dilləri  bilirsə,  sənədlərin  bir  dildən 

başqa  dilə  tərcüməsinin  düzgünlüyünü  təsdiq  edə  bilər. 

Notarius  müvafiq  dilləri  bilmədiyi  halda,  sənədləri 

tərcuməçi  tərcümə  etməli,  onun  imzasının  həqiqiliyini 

isə  notarius  təsdiq  etməlidir.  Notarius  etibar  etdiyi 

tərcüməçinin imzasını tanıdığı hallarda onun 

imzaladığı  sənədi  elektron  rabitə  vasitəsilə  qəbul  edə 

bilər. Tərcümə  elektron  rabitə  vasitəsilə  qəbul  edildikdə 

onun surət kimi təsdiqlənməsi tələb olunmur. Sənədlərin 

tərcüməsi Notariat haqqında  Qanunun 20-ci maddəsində 

nəzərdə  tutulmus  Azərbaycan  Respublikasının  mьvafiq 

icra  hakimiyyəti  orqanı  və  notarius  vasitəsilə  təşkil 

edildiyi  halda  tərcüməyə  görə  haqq  notarius  tərəfindən 

qəbul  edilərək  iki  bank  günü  ərzində  tərcümə  xidməti 

göstərən hüquqi şəxsin bankdakı hesabına keçirilir.  

6. Notarius hansı maddi məsuliyyət daşıyır  

Notariusun  qanunsuz  hərəkətləri  nəticəsində  ayrı-ayrı 

səxslərə,  təşkilata  və  ya  dövlətə  maddi  ziyan  vurularsa, 

o, 


Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericiliyində 

nəzərdə tutulmuş qaydada maddi məsuliyyət dasımalıdır. 

Vurulmus  ziyanın  məbləği  tərəflərin  razılığı  ilə  və  ya 

məhkəmə qaydasında müəyyən edilir. 

 

7.  Notariat  hərəkətlərinin  aparılması  üçün  hansı sənədlər tələb olunur:  

A.

 

Daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsinin təsdiq 

edilməsi ilə əlaqədar 

1)

 əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən 

sənədin əsli;  

2)

 

əmlak üzərində yüklülüyün və ya həbsin olub-olmaması barədə arayış;  

3)

 mülkiyyətçi nikahdadırsa, onun nikahı haqqında 

şəhadətnamə;  

4)

 

ümumi birgə mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakın satılmasına ərin (arvadın) notariat qaydasında 

təsdiq edilmiş razılığı;  

5)

 

yaşayış evində, mənzildə və ya bağ evində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan ailə üzvlərinin dairəsi 

barədə arayış və yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin 

razılığı.  

 

B. 

 Daşınmaz  əmlakın  bağışlanması  müqaviləsinin 

təsdiq edilməsi ilə əlaqədar  

5)

 əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən 

sənədin əsli;  

6)

 

 əmlak üzərində yüklülüyün və ya həbsin olub-olmaması barədə arayış;  

7)

  mülkiyyətçi nikahdadırsa, onun nikahı haqqında 

şəhadətnamə;  

8)

 

 ümumi birgə mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakın bağışlanmasına ərin (arvadın) notariat 

qaydasında təsdiq edilmiş razılığı;  

9)

 

 yaşayış evində, mənzildə və ya bağ evində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan ailə 

üzvlərinin dairəsi barədə arayış və yetkinlik 

yaşına çatmış şəxslərin razılığı;  

10)


 

 tərəflər arasında qohumluq münasibətlərini 

təsdiq edən sənədlər və ya qohumluq 

münasibətlərinin müəyyən olunması haqqında 

məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi.  

 

C. 

 Daşınmaz  əmlakın  dəyişdirilməsi  müqaviləsinin 

təsdiq edilməsi ilə əlaqədar  

1)

 əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq 

edən sənədin əsli;  

2)

 

əmlak üzərində yüklülüyün və ya həbsin olub-olmaması barədə arayış;  

3)

 mülkiyyətçi nikahdadırsa, onun nikahı haqqında 

şəhadətnamə;  

4)

 

ümumi birgə mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakın satılmasına ərin (arvadın) notariat 

qaydasında təsdiq edilmiş razılığı;  

5)

 

yaşayış evində, mənzildə və ya bağ evində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan ailə 

üzvlərinin dairəsi barədə arayış və yetkinlik 

yaşına çatmış şəxslərin razılığı.  

 

D. 

 İcarə müqaviləsinin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar  

1)

 əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq 

edən sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş 

surəti;  

2)

  mülkiyyətçi nikahdadırsa, onun nikahı 

haqqında şəhadətnamə;  

3)

 

 ümumi birgə mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsinə ərin (arvadın) 

notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı.  

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə