Erika Leonard Ceyms Zülmətin əlli çalarıYüklə 3,96 Mb.

səhifə1/172
tarix26.09.2017
ölçüsü3,96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   172


www.vivo-book.com 

 Erika Leonard Ceyms 

 

Zülmətin əlli çaları 

 

 

 

 


www.vivo-book.com 

  

Erika  Leonard  Ceyms  gənc  yaĢlarından  oxucuların 

qəlbini  ovsunlayacaq  hekayətlər  qələmə  almağı  düĢünürdü. 

Lakin  ailə  və  karyera  onun  həyatında  birinci  yeri  tuturdu. 

Nəhayət,  günlərin  bir  günü  cəsarətini  toplaya  bilmiĢ  bu 

xanım-yazar  qələmə  sarılaraq  öz  romanı  ilə  ―qıĢ  yuxusuna 

getdi‖  və  Ģirin  röyadan  məĢhur  belletrist  kimi  ayıldı.  Onun 

ilk qələm təcrübəsi olan ―50 çalar‖ trilogiyasının ilk kitabı – 

―Bozun  əlli  çaları‖  artıq  Azərbaycan  oxucusunun 

ixtiyarındadır.  ―Zülmətin  əlli  çaları‖  AnasteyĢa  Stil  və 

Kristian  Qreyi  oxucularla  bir  daha  görüĢdürəcək.  Növbədə 

isə ―Azadlığın əlli çaları‖ durur.  

Dünya satıĢ reytinqlərində ilk pilləni tutan trilogiya 18 

yaĢından yuxarı olan oxucular üçün nəzərdə tutulub.  

 

 

  

 

 
www.vivo-book.com 

  

Z və J-ya ithaf. 

Siz mənim ən sevimli adamlarımsınız, daima! 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 www.vivo-book.com 

  

 MİNNƏTDARLIQ 

 

 Sara,  Key  və  Cadeyə  sonsuz  minnətdarlığımı çatdırmaq  istəyirəm.  Mənim  üçün  etdiyiniz  hər  Ģeyə  görə 

çox sağ olun. 

Mətnlə bağlı iĢin əsas ağır yükünü öz üzərinə götürmüĢ 

Ketlin və Kristiyə ÇOX minnətdaram... 

 Sən də sağ ol, Niall, sevgilim, ərim və ən yaxĢı dostum 

(demək olar ki, hər zaman). 

 Və  dünyanın  bütün  gözəl,  heyrətamiz  qadınlarına 

böyük,  çox  böyük  salamlar.  Onlarla  məmnuniyyətlə 

ünsiyyətdə  oldum  və  indi  hamısını  öz  rəfiqələrim  hesab 

edirəm:  Eyl,  Aleks,  Emi,  Andrea,  Anjela,  Asusena,  Babe, 

Bi,  Belinda,  Betsi,  Brendi,  Britt,  Kerolayn,  Ketrin,  Doun, 

Qven, Hana, Canet, Cen, Cenn, Cil, Keti, Kelli, Ayz, Mendi, 

Marqaret, Nataliya, Nikol, Nora, Olqa, Pam, Polina, Rayna, 

Reyzi, Rayan, Rut, Stef, Susi, TaĢa, Teylor və Yuna. Habelə 

onlayn ünsiyyətdə olduğum bütün istedadlı, Ģən və xeyirxah 

qadınlara (həmçinin, kiĢilərə) salamlar. 
www.vivo-book.com 

  ―Hitman‖  hoteli  ilə  bağlı  hər  Ģeyə  görə  Morqan  və 

Cennə minnətdaram. 

 Və  nəhayət,  Caninə,  redaktoruma  minnətdaram.  Sən 

bütün iĢlərin məhək daĢısan.  

 Vəssalam. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


www.vivo-book.com 

  

Proloq 

 

 O qayıtdı. Anam divanda uzanmıĢdı; ya yatmıĢ, ya da yenə halı pisləĢmiĢdi. 

 Mən  mətbəxdə,  masanın  altında  gizlənmiĢdim,  divara 

sıxılmıĢdım  ki,  məni  görə  bilməsin.  Üzümü  əllərimlə 

örtmüĢdüm. Barmaqlarım arasından anamı, onun çirkli yaĢıl 

parçayla  bağlı  əllərini  görürdüm.  Onun  parlaq  toqqalı  iri 

çəkmələri anamın qarĢısında dayanmıĢdı. 

O, anamı qayıĢla döyürdü. 

–  Qalx!  Qalx!  Qancıq!  Qancıq!  Murdar  qancıq!  Qalx, 

qancıq! Qalx! Qalx!.. 

 Anam  hıçqıraraq  ağlayırdı.  ―Eləmə.  XahiĢ  edirəm, 

eləmə!..‖  Anam  qıĢqırmırdı.  Yumaq  kimi  yığılmıĢdı  və 

üzünü gizlədirdi. 

 Gözlərimi 

yumub  qulaqlarımı  tıxadım.  Sükut. 

Gözlərimi açdım. 

 O geri çöndü və əlində qayıĢla mətbəxə doğru gəlməyə 

baĢladı.  Məni axtarırdı. www.vivo-book.com 

  Əyildi  və  masanın  altına  baxdı.  Ġyrənc  qoxu  –  siqaret 

və viskinin qarıĢığı burnumu göynətdi. 

– Deməli, burdasan, düdəmə… 

 O, qan donduran zingiltiylə yuxudan oyandı. Ġlahi! О, 

qan-tər  içində  idi,  qəlbi  sürətlə  döyünürdü.  Bu  nə  idi  belə? 

O, kəskin hərəkətlə oturdu və baĢını silkələdi. Lənət Ģeytana, 

onlar  qayıtmıĢdı…  Ulayan  o  özü  imiĢ.  О,  dərindən  nəfəs 

alır,  sonra  tələsmədən  nəfəsini  buraxır,  sakitləĢməyə 

çalıĢırdı,  burun  dəliklərindən  və  yaddaĢından  ucuz  burbon 

və  iyrənc  ―Kamel‖  siqaretinin  qoxusunu  çıxarmağa  cəhd 

edirdi. 

 

  

 

  

 

  


www.vivo-book.com 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 www.vivo-book.com 

  

 

  

1-ci fəsil 

 

Mən  Kristiansız  keçən  üçüncü  günümü  ilk  iĢ  günümlə bərabər  birtəhər    yaĢadım.  Hər  halda, bir  qədər  baĢımı  qata 

bilmiĢdim.  Yanımdan  yeni  simalar  keçirdi,  mahiyyətini 

anlamağa  çalıĢırdım.  Üstəlik,  yeni  müdirim,  mister  Cek 

Hayd…  Budur,  o,  masama  yaxınlaĢır,  gülümsəyir,  mavi 

gözlərində qığılcımlar oynaĢır. 

– Afərin, Ana. Məncə, səninlə iĢ birliyimiz alınacaq. 

ÇalıĢıram  ki,  güclə  də  olsa,  dodaqlarımı    uzadıb 

təbəssümə oxĢadım. 

– Mən gedim, əgər icazə verirsinizsə. 

– Əlbəttə, get, artıq altının yarısıdır. Sabahadək. 

– Sağ olun, Cek. 

– Sağ olun, Ana. 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   172


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə