Sanayi ve Ticaret BakanlığındanYüklə 157,12 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü157,12 Kb.

EK
Ek I
Bir motorlu araç tipinin ses seviyesiyle ilgili AT tip onayı için hükümler
1 Bir motorlu araç tipinin AT tip onayı için başvuru
1.1 Bir araç tipinin ses seviyesi bakımından MARTOY’un 5 inci maddesi (70/156/AT direktifinin Madde 3(4)) uyarınca AT tip onayı başvurusu araç imalatçısı tarafından yapılmalıdır.
1.2 Bilgi dokümanı ile ilgili bir örnek İlave 1’de verilmiştir.
1.3 Talep edilen tip onayı bakımından tipi temsil eden bir araç, imalatçısı tarafından deneylerden sorumlu teknik servise sunulmalıdır.
1.4 Teknik servisin talep etmesi halinde, egzoz sisteminin bir numunesi ve tip onayı talep edilen araca takılan motorla aynı kapasitede ve beyan edilen azami güçte bir motor da sunulmalıdır.
2 Hareket halindeki araçların ses seviyesi
2.1 Sınırlama değerleri

Ek III’ün hükümlerine uygun olarak ölçülen ses seviyesi aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:
Araç kategorisi

dB(A) olarak ifade edilen

değerler

[(desibel (A)]

2.1.1

Yolcu taşıma amacıyla tasarlanan ve sürücü koltuğu dahil dokuzdan fazla koltuğu bulunmayan araçlar................................................................

74


2.1.2

Yolcu taşıma amacıyla tasarlanan, sürücü koltuğu dahil dokuzdan fazla koltuğu bulunan ve izin verilen azami kütlesi 3.5 tondan fazla olan araçlar:

2.1.2.1

Motor gücü 150 kW’dan az olanlar....................................................


78

2.1.2.2

Motor gücü 150 kW’dan az olmayanlar..............................................


80


2.1.3

Yolcu taşıma amacıyla tasarlanan, sürücü koltuğu dahil dokuzdan fazla koltuğu bulunan araçlar; yük taşıma maksatlı araçlar:

2.1.3.1

İzin verilebilir azami kütlesi 2 tonu aşmayanlar ..............................


76

2.1.3.2

İzin verilebilir azami kütlesi 2 tonu geçen, ancak 3.5 tonu aşmayanlar.................


77

2.1.4

Yük taşıma amacıyla tasarlanan ve izin verilen azami kütlesi 3.5 tondan fazla olan araçlar:
2.1.4.1

Motor gücü 75 kW’dan az olanlar......................................................

77

2.1.4.2

Motor gücü 75 kW’dan fazla, ancak 150 kW’dan az olanlar...............

78

2.1.4.3

Motor gücü 150 kW’dan az olmayanlar..............................................

80

Bununla birlikte,  • Madde 2.1.1 ve Madde 2.1.3’te kategorileri belirtilen araçlarda, bunlar doğrudan yakıt püskürtmeli dizel motorlu ise, sınır değerleri 1 dB(A) artırılır,
  • Yol dışında (arazi) kullanım için tasarımlanmış, izin verilebilir azami kütlesi 2 (iki) tondan fazla olan araçlarda, motor güçleri 150 kW’dan az ise sınır değerler 1 dB(A), 150 kW’a eşit veya daha büyükse 2 dB(A) artırılır.
  • Madde 2.1.1’de belirtilen kategorideki araçlarda, dörtten fazla ileri vitesli, elle kullanılan vites kutusu (şanzuman) bulunan ve 140 kW/t’u aşan azami motor gücüne sahip motoru olan ve azami güç/azami kütle oranı 75 kW/t’u geçen araçlarda, aracın arkası üçüncü vitese BB’ hattını geçtiğinde hızı 61 km/saat’ten büyükse, sınır değerleri 1 dB(A) artırılır.


2.2 Sonuçların Yorumlanması
2.2.1 Ölçme aletlerinde hataları hesaba katmak için her ölçmeden elde edilen sonuç, ölçü okumasından 1 dB(A) düşülmek suretiyle belirlenir.
2.2.2 Aracın aynı tarafında ard arda iki ölçme arasındaki fark 2 dB(A)’yı aşmazsa, ölçmeler geçerli sayılır.
2.2.3 Ölçülen en yüksek ses seviyesi deney sonucunu oluşturmalıdır. Sonuç, deneye tabi tutulan araç kategorisi için izin verilebilir azami ses seviyesini 1 dB(A) kadar aşarsa, karşılık gelen mikrofon konumunda iki ölçme daha yapılmalıdır. Böylelikle, söz konusu mikrofon konumunda elde edilen dört ölçmenin üçü belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır.
3 İşaretlemeler
3.1 Egzoz ve emme sistemi, montaj donanımı ve borular hariç olmak üzere aşağıdakileri taşımalıdır:
3.1.1 Sistemlerin ve bunların aksamlarının imalatçısının ticari markası veya ismi,
3.1.2 İmalatçının ticari tanımı.
3.2 Bu işaretlemeler, sistem araca takıldığında açıkça okunabilir ve silinmez olmalıdır.

4 Bir araç tipine AT tip onayının verilmesi4.1 İlgili şartlar sağlanmış ise, MARTOY’un 6 ncı maddesi (70/156/AT direktifinin Madde 4(3) ve Madde 4(4)) uyarınca AT tip onayı verilir.
4.2 AT tip onayı belgesi örneği İlave 2’de verilmiştir.
4.3 MARTOY’un Ek VII’sine uygun olarak tipi onaylanan her bir araca bir onay numarası verilmelidir. Aynı üye ülke, aynı numarayı başka bir araca vermemelidir.
5 Tipin değiştirilmesi ve onay değişiklikleri
5.1 Bu Yönetmelik uyarınca onaylanan tipin değiştirilmesi durumunda, MARTOY’un 7 nci maddesinde 70/156/AT direktifinin Madde 5) belirtilen hükümler uygulanmalıdır.


6 İmalatın uygunluğu
6.1 İmalatın uygunluğunu sağlayacak tedbirler, MARTOY’un 12 nci maddesinde (70/156/AT direktifinin 10 uncu maddesi) belirtilen şartlara uygun olarak alınmalıdır.
6.2 Özel hükümler:
6.2.1 MARTOY’un Ek X Madde 2.3.5’te belirtilen deneyler, bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtildiği gibi, BM/AEK Regülasyonu No 51’in Ek 7’sinde belirtilenlerdir.
6.2.2 MARTOY’un Ek X Madde 3’te belirtilen denetlemelerin sıklığı normal olarak iki yılda bir olmalıdır.

İlave 1
İzin verilebilir ses seviyesi ve egzoz sistemi bakımından bir aracın AT tip onayına ilişkin 70/156/AT Yönetmeliğinin(*) Ek I’i uyarınca

Bilgi dokümanı (tanıtım belgesi) no…………,

(en son …./…./AT yönetmeliği ile değiştirilen 70/157/AT Yönetmeliği)
Aşağıdaki bilgiler, uygulanabilir ise, üçer nüsha halinde verilmeli ve bir içindekiler listesini içermelidir. Her çizim uygun ölçekte, A4 boyutunda veya A4 formatına katlanmış olarak, yeterli ayrıntıda verilmelidir. Varsa, fotoğraflar yeterli ayrıntıda olmalıdır.
Sistemlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin elektronik kontrolleri varsa, bunların performansına ilişkin bilgiler verilmelidir.
0 Genel

0.1 Marka (imalatçının ticari adı):

0.2 Tip ve genel ticari tanım/tanımlar:

0.3 Araç üzerinde işaretli ise tipin tanımlanma şekli (b):

0.3.1 İşaretin yeri:

0.4 Araç sınıfı (c):

0.5 İmalatçının adı ve adresi:

0.8 Montaj tesisinin/tesislerinin adresi/adresleri
1 Aracın genel yapım karakteristikleri

1.1 Temsil eden aracın fotoğraf ve/veya çizimleri:

1.3.3 Çekişli dingiller (sayı, konum, birbiriyle bağlantı):

1.6 Motor konumu ve düzeni:
2 Kütleler ve boyutlar (c) (kg ve mm cinsinden) (uygulanabildiğinde çizimde gösterin)

2.4 Araç boyutlarının sınırları (toplam)

2.4.1 Karoserisiz şasi için

2.4.1.1 Uzunluk (j):

2.4.1.2 Genişlik (k):

2.4.2 Karoserili şasi için

2.4.2.1 Uzunluk (j):

2.4.2.2 Genişlik (k):

2.6 Çalışır durumda aracın karoserisiyle birlikte kütlesi veya imalatçı üstyapıyı takmamışsa, şasinin kabinle (şoför mahalli) birlikte kütlesi (soğutucu, yağlar, yakıt, aletler, stepne dahil standart donanım ve sürücü)(o)(azami ve asgari):
3 Motor (q):

3.1 İmalatçı:

3.1.1 İmalatçının motor kodu (motor üzerinde işaretlenmiş olduğu şekilde veya başka bir tanıtım vasıtası):

3.2 İçten yanmalı motor:

3.2.1.1 Çalışma prensibi: Pozitif ateşlemeli/sıkıştırma ateşlemeli, dört zamanlı/ iki zamanlı(1)

3.2.1.2 Silindir sayısı ve düzeni:

3.2.1.2.3 Ateşleme sırası:

3.2.1.3 Motor kapasitesi (s): ………………… cm3

3.2.1.8 Azami net güç (t): ………. KW (imalatçının beyan ettiği değer) …….. 1/dak devirde

3.2.4 Yakıt besleme:

3.2.4.1 Karbüratörle/karbüratörlerle: Evet / hayır (1)

3.2.4.1.2 Tip/tipler

3.2.4.1.3 Kullanılan adet:

3.2.4.2 Yakıt enjeksiyonlu (yalnız sıkıştırma ateşlemeli) : Evet / hayır (1)

3.2.4.2.2 Çalışma prensibi: Doğrudan enjeksiyon/ön yanma odası/türbülans odası (1)

3.2.4.2.4 Düzenleyici

3.2.4.2.4.1 Tipi:

3.2.4.2.4.2.1 Yük altında devir kesme noktası: ………….. 1/dakika

3.2.4.3 Yakıt enjeksiyon ile (sadece pozitif ateşlemeli): Evet / hayır (1)

3.2.4.3.1 Çalışma prensibi: Emme manifoldu (tek/çok noktalı(1) /doğrudan enjeksiyon / diğer (belirtiniz) (1)

3.2.8 Emme sistemi

3.2.8.4.2 Hava filtresi, çizimleri veya

3.2.8.4.2.1 Markası/markaları:

3.2.8.4.2.2 Tipi/tipleri:

3.2.8.4.3 Giriş susturucusu, çizimleri veya

3.2.8.4.3.1 Markası/markaları:

3.2.8.4.3.2 Tipi/tipleri:

3.2.9 Egzoz sistemi

3.2.9.2 Egzoz sisteminin tanımı ve/veya çizimi:

3.2.9.4 Egzoz susturucusu/susturucuları:

Ön, orta, arka susturucu için: yapım, tip, işaretleme; dış gürültüye ilişkin olarak: motor bölmesinde veya motorda ses azaltıcı tedbirler3.2.9.5 Egzoz çıkışının yeri:

3.2.9.6 Elyaflı malzeme içeren egzoz susturucusu:

3.2.12.2.1 Katalitik konvertör: Evet/hayır (1)

3.2.12.2.1.1 Katalitik konvertörün ve elemanların sayısı:

3.3 Elektrik motoru

3.3.1 Tip (sarım, uyarım):

3.3.1.1 Saat başına azami güç: ……………… kW

3.3.1.2 Çalışma voltajı: ………………..V

3.4 Diğer motorlar (engines) veya motorlar (motors) veya bu motorların yanma birleşimleri (özellikle böyle motorların parçalarına ilişkin hususlar):
4 Aktarma organı (transmisyon) (v)

4.2 Tip (mekanik, hidrolik, elektriksel vb):

4.6 Vites oranları

4.7 Azami araç hızı (ve bunu sağlayan vites)(km/saat olarak)(w):


Vites

Vites kutusu oranları (vites kutusu çıkış şaft devrinin motor devrine oranları)

Son dişli oranı/oranları

(vites kutusu çıkış milinin tahrik edilen tekerlek devirlerine oranı)

Toplam

vites

oranları

CVT (*)için azami

1

23

CVT(*) için asgariGeri


(*) Sürekli değişken oranlı aktarma

6 Süspansiyon

6.6 Lastik ve tekerlekler

6.6.2 Yuvarlanma yarıçapının alt ve üst sınırları

6.6.2.1 Dingil 1:

6.6.2.2 Dingil 2:

6.6.2.3 Dingil 3:

6.6.2.4 Dingil 4:

vb.
9 Karoseri (M1 kategorisi araçlar için uygulanmaz)9.1 Karoseri tipi:

9.2 Kullanılan malzemeler ve yapım yöntemi
12 Muhtelif

12.5 Gürültüyü azaltmak için tasarımlanan motor harici aygıtların ayrıntıları (diğer maddelerde bahsedilmiyorsa).
Yol dışı (arazi) araçları için ilave bilgi
1.3 Dingil ve tekerlek sayısı

2.4.1 Karoserisiz şasi için

2.4.1.4.1 Yaklaşma açısı (na): ……………….. derece

2.4.1.5.1 Uzaklaşma açısı (nb): ……………….derece

2.4.1.6 Yerden yükseklik 70/156/AT Yönetmeliğinin Ek II’nin Madde 4.5’te tanımlandığı şekilde)

2.4.1.6.1 Dingiller arasında:

2.4.1.6.2 Ön dingilin (dingillerin) altında:

2.4.1.6.3 Arka dingilin(dingillerin) altında:

2.4.1.7 Rampa açısı (nc): ……………… derece

2.4.2 Karoserili şasi için

2.4.2.4.1 Yaklaşma açısı (na): ……………….. derece

2.4.2.5.1 Uzaklaşma açısı (nb): ………………. derece

2.4.2.6 Yerden yükseklik (70/156/AT Yönetmeliğinin Ek II Madde 4.5’te tanımlandığı şekilde)

2.4.2.6.1 Dingiller arasında:

2.4.2.6.2 Ön dingilin (dingillerin) altında:

2.4.2.6.3 Arka dingilin/dingillerin altında:

2.4.2.7 Rampa açısı (nc): ……………… derece

2.1.5 Rampada kalkış yeteneği (tek (solo) araç): yüzde ……….

4.9 Diferansiyel kilidi: evet/hayır/isteğe bağlı (opsiyonel) (1)

Tarih, Dosyaİlave 2
Örnek

AT tip onay belgesi

(Azami Format: A4 (210 x 297 mm))

İdarenin damgası

En son …/…/AT Yönetmeliği ile değiştirilen …/…/AT Yönetmeliğine göre, bir araç/aksam/ayrı teknik ünite11) tipinin:

- tip onayı (1)

- tip onayının kapsamının genişletilmesi (1)

- tip onayının reddi (1)

- tip onayının geri çekilmesi (1)

ile ilgili bildirim.
Tip onayı numarası:

Kapsam genişletme nedeni:Bölüm I


0.1. Marka (imalatçının ticari adı):

0.2. Tip ve genel ticari tanım/tanımlar:

0.3. Araç/aksam/ayrı teknik ünite üzerinde işaretli ise tipi tanımlama vasıtaları(1) (2) :

0.3.1. İşaretin yeri:

0.4. Araç kategorisi (3):

0.5. İmalatçının adı ve adresi:

0.7. Aksam ve ayrı teknik ünitelerde AT onay işaretini takma yeri ve yöntemi:

0.8. Montaj tesisinin/tesislerinin adresi/adresleri


Bölüm II

1. İlave bilgi (uygulanabildiğinde): Eklentiye bakınız.

2. Deneyleri yapmaktan sorumlu teknik servis:

3. Deney raporu tarihi:

4. Deney raporu numarası:

5. Açıklamalar (varsa): Eklentiye bakınız.

6. Yer:

7. Tarih:8. İmza:

9. İstek üzerine alınabilecek, onay kuruluşuna verilen bilgi paketinin indeksi ektedir.
AT tip onayı belgesi No. ………’e Eklenti

En son ..../..../ AT Yönetmeliği ile değiştirildiği gibi 70/157/AT Yönetmeliği bakımından

bir aracın tip onayına ilişkin

1, İlave bilgi:

1.1. Gerekirse, BM/AEK Regülasyonu 51’in Ek III Madde 3.1.2.3.2.3 kapsamındaki araçların listesi:

1.2. Motor

1.2.1. İmalatçı:

1.2.2. Tip:

1.2.3. Model:

1.2.4. Azami anma gücü: ……………….. kW..............................1/dakika devirde

1.3. Aktarma organı: Otomatik olmayan vites kutusu/otomatik vites kutusu (1)

1.3.1. Vites adedi:

1.4. Donanım

1.4.1. Egzoz susturucusu

1.4.1.1. İmalatçı:

1.4.1.2. Model:

1.4.1.3. Tip:…………….. , ……………….No’lu çizime uygun

1.4.2. Giriş susturucusu

1.4.2.1. İmalatçı:

1.4.2.2. Model:

1.4.2.3. Tip:…………….. , ……………….No’lu çizime uygun

1.5. Lastik ebadı:

1.5.1. Tip onayı deneyinde kullanılan lastik tipinin tanımı:

1.6. Ölçmeler

1.6.1. Hareketli aracın ses seviyesi:


Ölçme sonuçları
Sol taraf

dB(A)(1)Sağ taraf

dB(A)(1)Vites kolu konumu

1’nci ölçme


2’nci ölçme3’ncü ölçme4’ncü ölçmeDeney sonucu: dB(A)/E(2)

(1) Ölçme değerleri, Ek I’de Madde 2.2.1’in hükümlerine uygun olarak 1 dB(A) azaltmayla verilmiştir.

(2) “E”, söz konus ölçmelerin bu yönetmeliğe uygun olarak yapıldığını gösterir.

1.6.2. Hareketsiz aracın ses seviyesidB(A)

Motor

1’nci ölçme2’nci ölçme3’ncü ölçmeDeney sonucu: dB(A)/E(1)

(1) “E”, söz konusu ölçmelerin bu yönetmeliğe uygun olarak yapıldığını gösterir.

1.6.3 Sıkıştırılmış hava gürültüsünün ses seviyesi


Ölçme sonuçları
Sol taraf

dB(A)( 1)Sağ taraf

dB(A)(1)1’nci ölçme2’nci ölçme3’ncü ölçme4’ncü ölçmeDeney sonucu: dB(A)

(1) Ölçme değerleri, Ek I’de Madde 2.2.1’in hükümlerine uygun olarak 1 dB(A) azaltmayla verilmiştir.

5 Açıklamalar:”

Ek II
Ayrı teknik ünite olarak egzoz sistemlerinin AT tip onayı

(değiştirilebilir egzoz sistemleri)

1 AT tip onayı başvurusu
1.1 Ayrı bir teknik ünite olarak değiştirilebilir egzoz sistemi veya aksamı bakımından, MARTOY’un 5 inci maddesi (70/156/EEC direktifinin Madde 3(4)) hükümleri uyarınca AT tip onayı başvurusu, araç imalatçısı veya söz konusu ayrı teknik ünite imalatçısı tarafından yapılmalıdır.
1.2 Bilgi dokümanı (tanıtım belgesi) için bir örnek İlave 1’de verilmiştir.
1.3 İlgili teknik servisin isteği doğrultusunda, başvuru sahibi aşağıdakileri sunmalıdır:
1.3.1 AT tip onayı için başvurulan sistemin iki adet numunesi,
1.3.2 AT tip onayı verildiğinde araca orijinal olarak takılı olan egzoz sistemi,
1.3.3 Sistemin takıldığı tipi temsil eden bir araç ve bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtildiği gibi, BM/AEK Regülasyon No 51’in Ek 7, Madde 4.1’in şartlarını sağlayan bir araç.
1.3.4 Yukarıda tarif edilen araç tipine karşılık gelen ayrı bir motor.
2 İşaretlemeler
2.4.1 Değiştirilebilir egzoz sistemi veya parçaları, montaj donanımı ve borular hariç olmak üzere, aşağıdakileri taşımalıdır:
2.4.1.1 Değiştirilebilir sistem ve onun aksamlarının imalatçısının ticari markası veya ticari adı,
2.4.1.2 İmalatçının ticari tanımı.
2.4.2 Bu işaretler, sistem araca takıldığında dahi, açıkça okunabilir ve silinmez olmalıdır.
3 AT tip onayının verilmesi
3.1 İlgili şartlar karşılanmışsa, MARTOY’un 6 ıncı maddesi (70/156/EEC direktifinin Madde 4(3) ve Madde 4(4)) uyarınca, AT tip onayı verilmelidir.
3.2 AT tip onayı belgesi için bir örnek İlave 2’de verilmiştir.
3.3 70/156/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sine uygun bir onay numarası, ayrı teknik ünite olarak tipi onaylanmış değiştirilebilir egzoz sistemi veya aksamının her bir tipine verilmelidir. Tip onay numarasının 3’üncü bölümü, araç tip onayının verildiği zamanda geçerli olan değişiklik yönetmeliğinin numarasını göstermelidir. Aynı üye ülke, aynı numarayı başka bir değiştirilebilir egzoz sistemine veya aksamına vermemelidir.


4 AT tip onayı işareti
4.1 Bu yönetmeliğe göre onaylanan bir tipe uyan her değiştirilebilir egzoz sistemi veya aksamı, montaj donanımı ve boruları hariç olmak üzere, bir AT tip onay işareti taşımalıdır.
4.2 AT tip onay işareti, bir dikdörtgen çerçeve içerisinde küçük “e” harfi ve onu takiben onay veren üye ülkenin tanıtıcı harfi/harfleri veya numarasından oluşur:


Romanya için “19”

Polanya için “20”

Portekiz için “21”

Yunanistan için “23”

İrlanda için “24”

Slovenya için “26”

Slovakya için “27”

Estonya için “29”

Letonya için “32”

Bulgaristan için “34”

Litvanya için “36”

Türkiye için “37”

GKRY için “49”

Malta için “50”
Almanya için “1”

Fransa için “2”

İtalya için “3”

Hollanda için “4”

İsveç için “5”

Belçika için “6”

Macaristan için “7”

Çek Cumhuriyeti için “8”

İspanya için “9”

Birleşik Krallık için “11”

Avusturya için “12”

Lüksemburg için “13”

Finlandiya için “17”

Danimarka için “18”

Aynı zamanda, dikdörtgenin yakınında MARTOY’un Ek VII’de belirtilen tip onayı numarasının 4 üncü bölümündeki “esas onay numarası” ve bunun önünde de araca tip onayı verildiği zamanda yürürlükte olan, 70/157/AT Yönetmeliğine yapılan en son temel teknik değişikliğe verilen, sıra numarasını gösteren iki rakam da bulunmalıdır. 70/157/AT Yönetmeliği için sıra numarası 00’dır; 77/212/AT Yönetmeliği için 01; 84/424/AT Yönetmeliği için 02; ve 92/97/AT Yönetmeliği için 03’tür. Sıra numarası 03, BM/AEK Regülasyon No 59’un 00 değişiklik serilerinin teknik şartlarını da yansıtır.


4.3 İşaret, değiştirilebilir egzoz sistemi veya aksamı araca takılsa dahi, açıkça okunabilir ve silinmez olmalıdır.
4.4 AT tip onayı işaretinin bir örneği İlave 3’te gösterilmiştir.
5 Tipin değiştirilmesi ve onay değişiklikleri
5.1 Bu Yönetmelik uyarınca onaylanan tipin değiştirilmesi durumunda, MARTOY’un 7 nci maddesinde (70/156/EEC direktifinin 5 inci maddesi) belirtilen hükümler uygulanmalıdır.
6 İmalatın uygunluğu
6.1 İmalatın uygunluğunu sağlayacak tedbirler, MARTOY’un 12 nci maddesinde (70/156/EEC direktifinin 10 uncu maddesi) belirtilen şartlara uygun olarak alınmalıdır.
6.2 Özel hükümler:
6.2.1 MARTOY’un Ek X Madde 2.3.5’te belirtilen deneyler, bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtildiği gibi, BM/AEK Regülasyonu No 59’un Ek 5’inde belirtilenlerdir.
6.2.2 MARTOY’un Ek X Madde 3’te belirtilen denetlemelerin sıklığı normal olarak iki yılda bir olmalıdır.


İlave 1Motorlu araçlar egzoz sistemlerinin ayrı teknik ünite

olarak AT tip onayına ilişkin

Bilgi Dokümanı (Tanıtım Belgesi) no…………

(En son …./…./AT Yönetmeliği ile değiştirilen 70/157/AT Yönetmeliği)

Aşağıdaki bilgiler, uygulanabildiğinde, üçer nüsha halinde verilmeli ve bir içindekiler listesini içermelidir. Her çizim uygun ölçekte, A4 boyutunda veya A4 formatı dosya üzerinde yeterli ayrıntıda verilmelidir. Varsa, fotoğraflar, yeterli ayrıntıyı göstermelidir.


Sistemler, aksamları veya ayrı teknik parçalarının elektronik kumandaları varsa, bunların performansına ilişkin bilgiler verilmelidir.
0 Genel

0.1 Marka (imalatçının ticari adı):

0.2 Tip ve genel ticari tanım/tanımlar:

0.5 İmalatçının adı ve adresi:

0.7 Aksamlar ve ayrı teknik ünitelerde, AT onay işaretini takma yeri ve yöntemi:

0.8 Montaj tesisinin/tesislerinin adresi/adresleri
1 Tertibatın takılacağı aracın tarifi (tertibat birden çok araç tipine takılacaksa, burada istenen bilgiler ilgili her araç tipi için verilmelidir.)
1.1 Marka (imalatçının ticari adı).
1.2 Tip ve genel ticari tanım/tanımlar:
1.3 Araç üzerinde işaretlenmişse, tipi tanımlama vasıtaları:
1.4 Araç kategorisi:
1.5 Ses seviyesi konusunda AT tip onay numarası:
1.6 Araca ilişkin tip onay belgesinin Madde 1.1’den Madde 1.5.’e kadar olan maddelerde belirtilen bütün bilgileri (bu Yönetmelik Ek I, İlave 2):
2 Tertibatın tarifi
2.1 Montaj talimatı ile birlikte her sistem aksamının ilgili konumunu gösterecek şekilde, değiştirilebilir egzoz sisteminin tanımı:
2.2 Kolayca takılabilecek ve tarif edilebilecek ve kullanılan malzemelere atıf gösterilebilecek şekilde her bir aksamın ayrıntılı çizimi. Bu çizimler, mecburi olarak takılan AT tip onay işaretinin takılacağı yeri de göstermelidir.

Tarih, Dosya


İlave 2
Örnek

AT tip onayı belgesi

(Azami Format: A4 (210 x 297 mm))

İdarenin damgası

En son …/…./AT Yönetmeliği ile değiştirilen …./…./AT Yönetmeliğine göre, bir araç/aksam/ayrı teknik ünite(1)tipinin:


  • tip onayı (1)

  • tip onayının kapsam genişletilmesi (1)

  • tip onayının reddi (1)

  • tip onayının geri çekilmesi (1)

ile ilgili bildirim.
Tip onay numarası:

Kapsam genişletme nedeni:Bölüm I


0.1. Marka (imalatçının ticari adı):

0.2. Tip ve genel ticari tanım/tanımlar:

0.3. Araç/aksam/ayrı teknik ünite üzerinde işaretli ise tipi tanımlama vasıtaları (1) (2) :

0.3.1. İşaretin yeri:

0.4. Araç kategorisi (3):

0.5. İmalatçının adı ve adresi:

0.7. Aksam ve ayrı teknik ünitelerde AT onay işaretini takma yeri ve yöntemi:

0.8. Montaj tesisinin/tesislerinin adresi/adresleri


Bölüm II

1. İlave bilgi (uygulanabildiğinde): Eklentiye bakınız.

2. Deneyleri yapmaktan sorumlu teknik servis:

3. Deney raporu tarihi:

4. Deney raporu numarası:

5. Açıklamalar (varsa): Eklentiye bakınız.

6. Yer:

7. Tarih:8. İmza:

9. İstek üzerine alınabilecek, onay kuruluşuna verilen bilgi paketinin indeksi ektedir.
AT tip onayı belgesi No. ………’a Eklenti

(en son ...../...../AT Yönetmeliği ile değiştirilen 70/157/AT Yönetmeliğine göre

motorlu araçların egzoz sistemlerinin ayrı teknik ünite tip onayına ilişkin)
1. İlave bilgi:

1.1. Ayrı teknik ünitenin bileşimi (kompozisyonu):

1.2. Susturucunun takılacağı motorlu araç tipinin ticari markası veya ticari adı 21)

1.3. Araç tipi/tipleri ve onay numarası/numaraları:

1.4. Motor

1.4.1. Tip (pozitif ateşlemeli, dizel):

1.4.2.Çevrim: iki zamanlı, dört zamanlı:

1.4.3. Toplam silindir kapasitesi:

1.4.4. Azami motor anma gücü: …..………. kW..........................devir/ dakika (d/d)

1.5. Vites oranları sayısı:

1.6 - Uygulanan vites oranları

1.7. Tahrik (sürüş) dingil oranı/oranları:

1.8. Ses seviye değerleri:

Hareket halindeki araç: ……………………..…… dB(A), hız ivmelenmeden önce ………………km/saat’ de sabitlenmiştir.

Hareketsiz araç: …………….…..………. dB(A), ………..………………. 1/dakika’da

1.9. Geri basınç değeri:

1.10. Kullanım ve montaj şartlarında herhangi bir sınırlama:

5. Açıklamalar:


.

İlave 3AT tip onay işareti örneğia ≥ 12 mm

Yukarıdaki AT tip onayı işaretini taşıyan egzoz sistemi veya aksamı, İspanya’da 92/97/AT(03) Yönetmeliği uyarınca esas onay numarası 0148 olarak onaylanan bir tertibattır.


Rakamlar yalnız gösterim maksatlıdır.

Ek III


1 Teknik şartlar, aşağıda belirtilenlerdir:

(a) BM/AEK Regülasyonu No 51’in (*) Madde 2, Madde 6.1, Madde 62.1, Madde 6.3 ve Ek 3 ila Ek 10’da belirtilenler,

(b) BM/AEK Regülasyonu No 59’un (**)Madde 2 ve Madde 6 ve Ek 3 ila Ek 5’te belirtilenler.
2 Madde 1’de belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla, aşağıdaki hususlar uygulanmalıdır:

(a) Yüksüz araç”, sürücü hariç kütlesi bu Yönetmeliğin Ek I, İlave 1, Madde 2.6’da açıklanan bir araç.


(b) “Bildirim formu”, Ek I ve Ek II’nin İlave 2’sinde belirtilen tip onayı belgesi olarak anlaşılmalıdır.
(c) “İlgili regülasyonlara akit taraflar”, üye ülkeler olarak anlaşılmalıdır.
(d) Regülasyon 51 ve Regülasyon 59’a yapılan atıflar, 70/157/AT Yönetmeliğine yapılan atıflar olarak yorumlanmalıdır.
(e) Madde 2.2.6’da dipnot 1 aşağıdaki şekilde anlaşılmalıdır:

“Kategorilerin tarifleri için MARTOY’un Ek II/A’ya bakınız”.
(*) Bu bilgi dokümanında kullanılan madde numaraları ve dipnotlar 70/156/AT Yönetmeliğinin Ek I’inde belirtilenlere karşılık gelmektedir. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından gerekli olmayanlar çıkarılmıştır.

(1) Uygulanamayanı çiziniz.

(1) Uygulanmayanı çiziniz.

11) Uygulanmayanı çiziniz.

(2) Tip tanıtma vasıtası, bu tip onayı belgesi kapsamındaki taşıt, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin tanımına ilişkin olmayan karakterler içeriyorsa, bu tür karakterler dokümanda “?” işareti ile gösterilecektir (örneğin ABC??123??).

(3) 70/156/AT Yönetmeliğinin Ek II/A’sında tanımlandığı gibi.

(1) Uygulanmayanı çiziniz.

(1) Uygulanmayanı çiziniz.

(2) Tip tanıtma vasıtası, bu tip onayı belgesi kapsamındaki taşıt, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin tanımına ilişkin olmayan karakterler içeriyorsa, bu tür karakterler dokümanda “?” işareti ile gösterilecektir (örneğin ABC??123??).

(3) MARTOY’un Ek II/A’sında tanımlandığı gibi.

21) Birkaç tip gösterilmişse, her bir tip için Madde 1.3’ten Madde 1.10 (dahil) kadar doldurulmalıdır.


(*) OJ L 137, 30.5.2007, s. 68.

(**) OJ L 326, 24.11.2006, s. 43.”


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə