Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlərYüklə 0,5 Mb.
səhifə5/5
tarix06.05.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#42476
1   2   3   4   5

E) ictimai bina və qurğuların yaxınlığında yaşıllaşdırılmış ərazilər


51. Şəhər bağı nədir?

A) yaşayış rayonunda yerləşdirilmiş yaşıl massiv

B) ümumi istifadə üçün yaşıllaşdırılmış ərazi

C) küçə və ya meydanda qısamüddətli istirahət üçün nəzərdə tutulmuş kiçik yaşıl sahə

D) şəhər küçəsi və ya sahil boyunca yerləşdirilən, böyük uzunluqlu və eni 18m-dən az olmayan yaşıllaşdırılmış ərazi.

E) ictimai bina və qurğuların yaxınlığında yaşıllaşdırılmış ərazilər


52. Bağça nədir?

A) yaşayış rayonunda yerləşdirilmiş yaşıl massiv

B) ümumi istifadə üçün yaşıllaşdırılmış ərazi

C) küçə və ya meydanda qısamüddətli istirahət üçün nəzərdə tutulmuş kiçik yaşıl sahə

D) şəhər küçəsi və ya sahil boyunca yerləşdirilən, böyük uzunluqlu və eni 18m-dən az olmayan yaşıllaşdırılmış ərazi

E) ictimai bina və qurğuların yaxınlığında yaşıllaşdırılmış ərazilər


53. Bulvar nədir?

A) ictimai bina və qurğuların yaxınlığında yaşıllaşdırılmış ərazilər

B) ümumi istifadə üçün yaşıllaşdırılmış ərazi

C) yaşayış rayonunda yerləşdirilmiş yaşıl massiv

D) küçə və ya meydanda qısamüddətli istirahət üçün nəzərdə tutulmuş kiçik yaşıl sahə

E) şəhər küçəsi və ya sahil boyunca yerləşdirilən, böyük uzunluqlu və eni 18m-dən az olmayan yaşıllaşdırılmış ərazi


54. Şəkildə hansı növ yaşıllaşdırılma ərazisi göstərilib?

profili_0

A) küçə və yolların yaşıllaşdırılması

B) ictimai binaların yanında əkinlər

C) bulvar

D) park

E) bağça


55. Yaşıllıq məkanlarının təşkili sxemləri hansı ardıcıllıqda göstərilmişdir?

A) pazşəkilli, xətti, halqavari

B) halqavari, nüvəli, su-xətti

C) nüvəli, su-xətti, pazşəkilli

D) dispers, pazşəkilli, nüvəli

E) dispers, su-xətti, nüvəli-halqavari
56. Yaşıllıq məkanlarının təşkili sxemləri hansı ardıcıllıqda göstərilmişdir?

A) xətti, nüvəli-halqavari

B) dispers, nüvəli, pazşəkilli

C) nüvəli, pazşəkilli, dispers

D) pazşəkilli, xətti, halqavari

E) nüvəli, su-xətti, pazşəkilli


57. Mikrorayon planında hansı növ yaşayış tikintisi təsvir olunub?

1_0

A) qrup


B) məhəlli

C) cərgəli

D) perimetr boyunca

E) qarışıq


58. Planda hansı növ yaşayış tikintisi təsvir olunub?
2_0

A) cərgəli

B) qrup

C) qarışıq

D) perimetr boyunca

E) sərbəst


59. Planda hansı növ yaşayış tikintisi təsvir olunub?
4_0

A) perimetr boyunca

B) cərgəli

C) qrup


D) qarışıq

E) sərbəst

60. Şəkildə mikrorayonun daxili keçidlərinin hansı sxemi göstərilib?

A) ilgəkşəkilli

B) dalanşəkilli

C) halqavari

D) qarışıq

E) budaqşəkilli


61. Şəkildə mikrorayonun daxili keçidlərinin hansı sxemi göstərilib?
6b_0

A) dalanşəkilli

B) ilgəkşəkilli

C) halqavari

D) qarışıq

E) budaqşəkilli


62. Şəkildə mikrorayonun daxili keçidlərinin hansı sxemi göstərilib?

6 a_0

A) halqavari

B) dalanşəkilli

C) qarışıq

D) ilgəkşəkilli

E) kombinə edilmiş


63. Əhalinin aşağıdakı hərəkət növləri mövcuddur:

1 – yaşayış yerindən əməyin qoyulduğu yerə; 2 – işçilərin iş günü ərzində xidməti məsələlərlə bağlı hərəkəti; 3 – kinoteatra; 4 – təhsil yerlərinə və geri; 5 - mağazaya; 6 – teatra.

Bunlardan hansı əmək hərəkətidir?
A) 1; 5

B) 2; 3


C) 3; 5

D) 4; 6


E) 1; 4
64. Əhalinin aşağıdakı hərəkət növləri mövcuddur:

1 – yaşayış yerindən əməyin qoyulduğu yerə; 2 – işçilərin iş günü ərzində xidməti məsələlərlə bağlı hərəkəti; 3 – kinoteatra; 4 – təhsil yerlərinə və geri; 5 - mağazaya; 6 – teatra.

Bunlardan hansı işgüzar hərəkətidir?
A) 1; 3

B) 2


C) 3; 4

D) 4; 5


E) 5; 6
65. Əhalinin aşağıdakı hərəkət növləri mövcuddur:

1 – yaşayış yerindən əməyin qoyulduğu yerə; 2 – işçilərin iş günü ərzində xidməti məsələlərlə bağlı hərəkəti; 3 – kinoteatra; 4 – təhsil yerlərinə və geri; 5 - mağazaya; 6 – teatra.

Bunlardan hansı mədəni-məişət hərəkətidir?
A) 3; 5; 6

B) 1; 4


C) 2

D) 4; 6


E) 1; 5
66. Nəqliyyat şəbəkəsinin müəyyən hissəsində sərnişinlərin hərəkəti necə adlanır?

A) mobillik

B) əhalinin hərəkətliliyi

C) marşrut

D) sərnişin axını

E) istiqamət


67. Hesabı zaman aralığında hərəkət iştirakçılarının ümumi sayından bir nəfərə düşən hərəkətin sayı necə adlanır?

A) əhalinin hərəkətliliyi

B) sərnişin axını

C) nəqliyyat xidməti

D) nəqliyyat axını

E) nəqliyyatın mümkünlüyü


68. Piyada və nəqliyyat axınlarının ayrılmasının neçə üsulu var?

A) 1


B) 3

C) 5


D) 2

E) 4
69. Sxemdə nə təsvir olunub?A) şəhərin nəqliyyat şəbəkəsi

B) küləklər gülü

C) piyada axınlarının ayrılması

D) şəhərin planlaşdırılma strukturu

E) müxtəlif səviyyələrdə nəqliyyat magistrallarının kəsişmə həlləri nümunələri


70. Şəhər sərnişin nəqliyyatının hansı inkişaf dövründə trolleybuslar meydana gəlmişdir?

A) informasiya sistemlərinin istifadəsi dövründə

B) avtomobilləşmə dövründə

C) elektrik daşınması dövründə

D) buxar daşınmasının istifadəsi dövrü

E) atla hərəkət dövründə


71. Adları çəkilən nəqliyyat növlərindən hansı küçədən kənar nəqliyyatdır?

1 - avtomobil; 2 - metropoliten; 3 - avtobus; 4 - tramvay; 5 - monorels; 6 -trolleybus

A) 2; 4

B) 1; 3


C) 4; 6

D) 2; 5


E) 3; 5
72. Adları çəkilən nəqliyyat növlərindən hansı küçə nəqliyyatıdır?

1 - avtomobil; 2 - metropoliten; 3 - avtobus; 4 - tramvay; 5 - monorels; 6 -trolleybus

A) 2; 4; 5

B) 2; 5; 6

C) 1; 3; 4; 6

D) 1; 2; 5

E) bütün növlər
73. Atla daşınma şəhər sərnişin nəqliyyatının hansı inkişaf dövrünə aiddir?

A) XIX əsrin ikinci yarısı

B) XVII əsrin son rübü – XIX əsrin ortaları

C) XIX əsrin sonu

D) 1920-ci ildən sonra

E) 1950-ci ildən etibarən


74. Buxar daşınmasının istifadəsi dövrü şəhər sərnişin nəqliyyatının hansı inkişaf dövrünə aiddir?

A) XIX əsrin ikinci yarısı

B) XIX əsrin sonu

C) 1920-ci ildən sonra

D) 1970-ci ildən etibarən

E) XVII əsrin son rübü – XIX əsrin ortaları


75. Elektrik daşınmasının istifadəsi dövrü şəhər sərnişin nəqliyyatının hansı inkişaf dövrünə aiddir?

A) XIX əsrin sonu

B) XIX əsrin ikinci yarısı

C) 1920-ci ildən sonra

D) XVII əsrin son rübü – XIX əsrin ortaları

E) 1970-ci ildən etibarən


76. Avtomobilləşmə dövrü şəhər sərnişin nəqliyyatının hansı inkişaf dövrünə aiddir?

A) 1990-cı ildən sonra

B) XIX əsrin ikinci yarısı.

C) XIX əsrin sonu

D) XVII əsrin son rübü – XIX əsrin ortaları

E) 1920-ci ildən etibarən


77. Birinci kəmər zolağı sanitar və qoruyucu funksiyasını daşıyan hansı zona üç kəmər zonasına bölünür?

A) kommunal zona

B) sənaye zonası

C) yaşayış zonası

D) anbar zonası

E) çox iri şəhərlərin şəhərətrafı zonası


78. Kəmər zonalaşma nədir ?

A) şəhər ərazilərinin inkişafına görə kəmərlərə bölünməsi

B) sənaye kəmərinin yaradılması

C) şəhərin halqavari inkişafı

D) sənaye zonası inkişafının strukturu

E) müxtəlif funksional təyinatlı paralel və ya konsentrik növbələşməsi


79. Tikintinin bu növü ərazidə tikilən bütün binaların eyni tərəfə cəhətlənməsi ilə xarakterizə olunur?

A) cərgəli

B) perimetr boyunca

C) sərbəst

D) qrup

E) qarışıq


80. Küləklər gülünün öyrənilməsi şəhərsalmada nəyə təsir göstərir?

A) şəhərdə ictimai mərkəzin formalaşmasına

B) funksional zonalaşmada yaşayış zonasının sənaye zonasına nisbətən yerləşdirilməsinə

C) sanitar qoruyucu zonanın eninə

D) şəhər planının formasına

E) sənaye zonasında obyektlərin yerləşdirilməsinə


81. Paralel şəhər nədir?

A) işgüzar funksiyaların tarixi mərkəzdən kənara çıxarılması

B) şəhərin xətti inkişafı

C) əsas şəhərin yanında yeni şəhərin yaradılması D) polifunksional ictimai mərkəzin yaradılması

E) yeni nüvə-mərkəzin formalaşdırılması
82. Üçüncü kəmər zolağı uzunmüddətli istirahət obyektlərinin yerləşdirilməsi üçün istifadə olunan hansı zona üç kəmər zonasına bölünür?

A) sənaye zonası

B) çox iri şəhərlərin şəhərətrafı zonası

C) yaşayış zonası

D) anbar zonası

E) kommunal zona

83. İkinci kəmər zolağı bağ tikintisi və rekreasiya və idman obyektlərinin yerləşdirilməsi üçün istifadə olunan hansı zona üç kəmər zonasına bölünür?

A) yaşayış zonası

B) sənaye zonası

C) çox iri şəhərlərin şəhərətrafı zonası

D) anbar zonası

E) kommunal zona

84. Hansı nəqliyyat növü şəhər ərazisini hissələrə ayırır, avtonəqliyyat və piyada hərəkətinə mane olur, şəhər ərazilərinin istifadəsinə məhdudiyyət qoyur?

A) dəniz

B) hava

C) dəmiryolu

D) metropoliten

E) küçə tramvayı


85. “İstinad planı” nə deməkdir?

A) planlaşdırma məhdudiyyəti sxemi

B) ərazinin müasir istifadə sxemi

C) ərazinin kompleks qiymətləndirilməsi sxemi

D) tikintinin layihəsi

E) müfəssəl planlaşdırılma planı


86. Mərkəzi zona; periferiya; orta zona; uzaq periferiya hansı zonalaşma prinsipində ayrılan zonalardır?

A) şəhərsalma zonalaşması

B) funksional zonalaşma

C) kəmər zonalaşma

D) şaquli zonalaşma

E) ərazinin perspektiv inkişaf xarakterinə görə zonalaşma


87. Funksional zonalaşma zamanı adları çəkilənlərdən hansı zonalar müəyyənləşir?

1 – yaşayış zonası; 2 – mərkəzi zona; 3 – sənaye zonası; 4 - rekreasiya; 5 - periferiya; 6 – orta zona; 7 – nəqliyyat zonası; 8 – uzaq periferiya.

A) 2; 3; 5; 6

B) 2; 5; 6; 8

C) 1; 2; 7; 8

D) 1; 3; 4; 7

E) 3; 4; 5; 7
88. Kəmər zonalaşma zamanı adları çəkilənlərin içərisindən hansı zonalar müəyyənləşir?

1 – yaşayış zonası; 2 – mərkəzi zona; 3 – sənaye zonası; 4 - rekreasiya; 5 - periferiya; 6 – orta zona; 7 – nəqliyyat zonası; 8 – uzaq periferiya.

A) 1; 3; 4; 7

B) 2; 5; 6; 8

C) 3; 5; 7; 8

D) 1; 3; 5; 7

E) 2; 3; 5; 8
89. Hansı ərazinin təşkili zamanı əhalinin məişət, istirahət və xidmət məsələləri həll edilir?

A) kommunal

B) sənaye

C) yaşayış

D) rekreasiya

E) nəqliyyat


90. Hansı zona ərazisinin 50%-ə qədər hissəsini açıq məkanlar təşkil etməsi optimal sayılır?

A) sənaye müəssisələrinin

B) ictimai mərkəzin

C) yaşayış tikintisinin

D) şəhərlərin

E) mikrorayonların


91. Şəhərsalmada hansı termin eyni zamanda həm ərazi, həm funksional, həm də kompozisiya bütövlüyünü xarakterizə edir?

A) şəbəkə

B) rayon

C) nüvə


D) mərkəz

E) kompleks


92. Şəhərsalmada hansı termin hər hansı əlamətə görə nisbi bütöv və muxtar ərazi vahidini müəyyən edir?

A) rayon

B) kompleks

C) zona


D) mərkəz

E) şəbəkə


93. Şəhərsalmada hansı termin eynitipli şəhərsalma və ya təbii komponentlərin yerləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur?

A) rayon

B) zona

C) kompleksD) düyün

E) şəbəkə


94. Məskunlaşma sisteminin nüvəsi nə deməkdir?

A) əsas şəhər-mərkəz və onu əhatə edən ərazi

B) şəhər mərkəzi

C) nəqliyyat qovşağı

D) ictimai xidmət mərkəzi

E) inzibati mərkəz

95. Regional miqyasda funksional ox nə deməksir?

A) şəhərin nəqliyyat oxu

B) xətti ictimai mərkəz

C) xətti şəhər

D) kompozisiya oxu

E) məskunlaşma oxu


96. Şəhərsalmada hansı termin baxılan ərazidə nizamlı yerləşdirilmiş nöqtəvi və ya xətti xarakterli obyektlər qrupunu xarakterizə edir?

A) zona

B) nüvə

C) mərkəz

D) şəbəkə

E) qovşaq


97. Hansı zona şəhəri təbii resurslarla təmin edir?

A) yaşayış

B) sənaye

C) sanitar-qoruyucu

D) şəhərətrafı

E) kommunal-anbar


98. Şəhəri əhatə edən formalaşması və inkişafı şəhərin maraqlarına tabe olan əraziləri necə adlandırırlar?

A) şəhərətrafı

B) periferiya

C) uzaq periferiya

D) sanitar-qoruyucu zona

E) bağ zonası


99. Hansı xarici nəqliyyat növünün vağzalı şəhərin strukturundan asılı olaraq mərkəzi, ekssentrik və periferiya növlərinə bölünür

A) hava

B) dəniz

C) dəmiryol

D) avtomobil

E) çay
100. Hansı şəhərsalma sənədində hava hovuzunun zərərli maddələrdən qorunması tədbirlərinə baxılır?

A) tikintinin layihəsi

B) müfəssəl planlaşdırılma planı

C) baş plan

D) rayon planlaşdırılması layihəsiE) rayon planlaşdırılması sxemiYüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə