Sveučilište u zagrebuYüklə 2,27 Mb.
səhifə1/37
tarix01.08.2018
ölçüsü2,27 Mb.
#60032
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij

ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJEZagreb, svibanj 2013.

Sadržaj


1. UVOD

2. INSTITUCIJSKE PRETPOSTAVKE

3. OPĆENITO O STUDIJSKOM PROGRAMU

3.1. Naziv studija

3.2. Nositelj studija i izvođač studija

3.3. Trajanje studija

3.4. Uvjeti upisa na studij

3.5. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

3.6. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

4. OPIS PROGRAMA

4.1. Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS-bodova

4.2. Opis svakog predmeta

4.3. Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika

4.4. Popis predmeta, modula i drugih dijelova programa koje polaznik može izabrati s drugih poslijediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija.

4.5. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova - pripisivanje bodovne vrijednosti kolegijima koje studenti mogu izabrati s drugih studija na Sveučilištu ili drugim visokim učilištima.

4.6. Popis predmeta i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku (uz navođenje jezika).

4.7. Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij.

4.8. Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja.

4.9. Način završetka studija, tj. uvjeti za odobrenje teme završnog rada, te postupak ocjene i obrane završnog rada.

4.10. Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja (preporuča se da za jednogodišnje programe to razdoblje bude jedna i pol godina, a za dvogodišnje programe tri godine).

5. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA

5.1. Mjesta izvođenja studijskog programa

5.2. Podaci o prostoru i oprema predviđena za izvođenje studija

5.3. Imena nastavnika i broj suradnika koji će sudjelovati u izvođenju svakog predmeta


pri pokretanju studija

5.4. Podaci o svakom angažiranom nastavniku

5.5. Popis radilišta (nastavnih, istraživačkih i stručnih baza) raspoloživih za provođenje studija, suglasnosti rukovoditelja ustanove u kojima se odvija studijska aktivnost, izjava o postojanju potrebne opreme i prostora, te popis i kvalifikacije suradnika koji će sudjelovati u studijskim (nastavnim, istraživačkim i stručnim) aktivnostima.

5.6. Popis suradnika, potencijalnih studijskih savjetnika, mentora ili voditelja završnog rada.

5.7. Optimalan broj studenata koji se mogu upisati obzirom na prostor, opremu i broj nastavnika

5.8. Procjena troškova studija po polazniku.

5.9. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa.
1. UVOD

1.1,Pokretač i izvođač predloženog poslijediplomskog specijalističkog studija je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ADRESA: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet ,10 000 ZAGREB, Šalata 3

telefon: (+385) 01 45 66 777

 Fax: (+385) 01 49 20 053

e-mail: mf@mef.hr
URL: http://www.mef.unizg.hr/

OIB: 45001686591.2 Specijalistički poslijediplomski studij ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA je sastavni dio specijalističkog usavšavanja liječnika a odobrilo ga je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Vijeće za poslijediplomske studije.

1.3. U izradi prijedloga i elaborata učestvovali su nastavnici i suradnici Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Katedri za ortopediju, kirurgiju, radiologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, anatomiju : Doc.dr.sc. Tomislav Đapić (docent u Katedri za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti ), Prof.dr.sc. Domagoj Delimar (izvanredni profesor u Katedri za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni savjetnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti ), Prof.dr.sc. Kristina Potočki (redovni profesor u Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni savjetnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti), Prof.dr.sc. Aljoša Matejčić ( Izvanredni profesor u Katedri za ratnu i opću kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti ), Prof.dr.sc. Ida Kovač ( profesor Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu, naslovni viši asistent u Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti ), Prof.dr.sc. Prof.dr.sc. Slavko Davila (izvanredni profesor u Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti), Prof.dr.sc.Mirjana Kujundžić Tiljak (izvanredni profesor u Katedri za statistiku , epidemiologiju i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje bazične medicinske znanosti), Prof.dr.sc. Miroslav Smerdelj(profesor Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu, naslovni docent u Katedri za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti), Doc.dr.sc. Ivan Bojanić(docent u Katedri za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti ), Doc.dr.sc. Jelić Mislav(docent u Katedri za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti ), dr.sc. Goran Bičanić (viši asistent u Katedri za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti ), dr.sc.Tomislav Smoljanović (viši znanstveni asistent u Katedri za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti).

1.4. Razlozi za pokretanje studija

Poslijediplomski specijalistički studijski program koji se sada predlaže omogućuje izobrazbu liječnika kao središnjeg nositelja u sustavu pružanja zdravstvene zaštite. Prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju postoji zakonska obaveza da se za svaku specijalizaciju organizira sveučilišni poslijediplomski stručni specijalistički studij. Nositelji ove obaveze su Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu središnja je medicinska ustanova u Hrvatskoj, iz koje su potekle generacije uglednih liječnika i znanstvenika. Medicinski fakultet u Zagrebu osnivač je ostalih medicinskih fakulteta na sveučilištima u Rijeci, Splitu i Osijeku. Pri tom su četiri visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, u kojima se izvodi diplomski i poslijediplomski studij medicine, njihovi kapaciteti i njihov geografski smještaj u funkciji uravnoteženog razvoja sustava zdravstvene zaštite svih dijelova Republike Hrvatske.

1.5.Procjena svrhovitosti studija s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru

Studij je sastavni dio programa specijalizacije iz ortopedije i traumatologije. Svrsishovitost studija je na visokoj razini obzirom na potrebe tržišta i u javnom i u privatnom sektoru.1.6.Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama

Program studija pripremljen je prema suvremenim znanstvenim spoznajama u ortopediji i traumatologiji, na taj način što su u program uključene teme koje pokrivaju najnovija stručna i znanstvena dostignuća u ortopediji i traumatologiji. Osiguranje prijenosa suvremenih spoznaja studentima jesu predavači iz čijieg se popisa radova vidi da su aktivni u stručnom i znanstvenom radu na području ortopedije i traumatologije te drugih potrebnih struka i područja.

1.7. Dosadašnja iskustva predlagača u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Studij vrlo sličan novom predloženom studijiu ortopedije i traumatologije održavao se na Medicinskom fakultetu tri puta, kao sastavni dio specijalizacije iz ortopedije. Velik dio programa predloženog studijija ortopedije i traumatologije je preuzet iz predhodnog studija ortopedije a proširen je i u broju sati i broju predmeta dodavanjem novih kolegije iz “Politraume“, „Traumatologije sustava za kretanje“ , „Temeljnih i primjenjenih znanosti u ortopediji i traumatologiji“ te kolegija“ Dijagnostika i slikovne metode u ortopediji i traumatologiji“. Kao poslijediplomska nastava neobaveznog tipa pod nazivom „Ortopedija“ u starom obliku namijenjen je bio specijalistima i specijalizantima iz ortopedije, održavao se više od 40 godina, te ovaj specijalistički studij ima tradiciju i temeljen je na bogatom iskustvu koje se prenosi s jedne na drugu generaciju nastavnika. Iskustva i zakonska obaveza ukazuju na potrebu novog specijalističkog poslijediplomskog studija ortopedije i traumatologije.

1.8. Mogući partneri

Proizvođači ortopedskih medicinskih proizvoda.

1.9. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Studenti ovoga studija moraju odslušati sve obvezne predmete (60,00 ECTS bodova) a što se tiče dodatnih bodova studenti su slobodni steći iste na drugim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta, drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih sveučilišta u RH kao i drugdje u Europi, u dogovoru sa svojim mentorom za specijalizaciju.

1.10. Ostali elementi i podaci (prema mišljenju voditelja studija

2. INSTITUCIJSKE PRETPOSTAVKE

2.1. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima strategiju razvoja svih oblika nastave i pojednačne strategije a time i strategiju razvoja poslijediplomskih specijalističkih studija te postoji dobro razrađen sistem provedbe i izveštavanja. Po završetku školske godine svi voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija dužni su podnijeti izvješće Vijeću i uredu za poslijediplomske studije.

2.2. Medicinski fakultet ima dobro definirane objavljene standarde i propise za provjeru stečenih ishoda učenja regulirane PRAVILNIKOM O POSLlJEDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJIMA koji je dostupan na www stranicama: http://www.mef.unizg.hr/meddb/doks/doks/file3202p121.pdf donešen na temelju clanka 152. Statuta Sveučilista u Zagrebu Medicinskog fakulteta Fakultetsko vijece na sjednici odrzanoj dana 31.05.2011.

2.3. Sudjelovanje studenata u svim procesima vezanim za osiguranje kvalitete poslijediplomskih specijalističkih studija je osigurano PRAVILNIKOM O POSLlJEDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJIMA prema kojem je u Vijeću za poslijediplomske studija prema članu 50. obavezno učešće pet izabranih predstavnika studenata poslijediplomskih studija.

2.4. Sudjelovanje predstavnika tržišta rada je regulirano općim i posebnim aktima Medicinskog fakulteta koji su javno dostupni na http://www.mef.unizg.hr/druga.php?grupa=110100000000.

2.5. Informatički sustav potreban za prikupljanje, obradu i izvještavanje o statističkim podacima vezanim uz organizaciju i provedbu poslijediplomskih specijalističkih i drugih studija je organiziran preko Informatičke službe i Ureda za poslijediplomske studije te Ureda za e-učenje i LMS sistema Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2.6. Standardi i propisi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o periodičnoj reviziji studijskih programa su regulirani općim i posebnim aktima Medicinskog fakulteta koji su javno dostupni na http://www.mef.unizg.hr/druga.php?grupa=110100000000.

2.7. Standardi i propisi zaštite prava studenata poslijediplomskog specijalističkog studija su definirani Pravilnikom o poslljediplomskim specijalističkim studijima koji je dostupan na www stranicama: http://www.mef.unizg.hr/meddb/doks/doks/file3202p121.pdf .

2.8. Standardi i propisi trajnog usavršavanja nastavnika i suradnika koji sudjeluju u izvođenju nastave poslijediplomskog specijalističkog studija su definirani općim i posebnim aktima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i objavljeni na http://www.mef.unizg.hr/druga.php?grupa=110100000000.

2.9. Kvaliteta rada svih stručnih službi osigurava se na temelju općih i posebnih akta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . O kvaliteti rada svih stručnih službi brine i Ured za kvalitetu.3. OPĆI DIO

3.1. Naziv studija

ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

3.2. Nositelj studija i izvođač studija

Predlagač,nositelj i izvođač studija je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

3.3. Trajanje studija:

1 godina

3.4. Uvjeti upisa na studij:

Liječnici s licencom za samostalan rad koji se nalaze na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz ortopedije i traumatologije.

Upis na poslijediplomski studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku.

3.5. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Po završetku studija, polaznik će steći osnovna teoretska i praktična znanja iz ortopedije i traumatologije. Uspješno završen studij omogućuje kandidatu pristup specijalističkom ispitu iz ortopedije i traumatologije.

3.6. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog magistra ortopedije i traumatologije: dr.med.univ. ortopedije i traumatologije prema posebnom zakonu koji uređuje akademska i stručna zvanja: Narodne novine 107/2007 i 108/2012.4. OPIS PROGRAMA

4.1. Popis obveznih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS-bodova

4.1.1.Popis obveznih predmeta s brojem sati i ECTS-bodova s elementima izvedbenog plana
Redni broj

kolegij

Voditelj

suvoditelji

satnica

P

S

V

ECTS

bodovi


Status predmeta

Seme

-star


1

Temeljne i primjenjene znanosti u ortopediji i traumatologiji


Doc.dr.sc. Mislav Jelić, dr.med.

Izv. prof.dr.sc. Lovorka Grgurević, dr.med.


20

14

6
3

obavezan

I

2

Radiološka dijagnostika i slikovne metode u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr.sc Kristina Potočki, dr.med.
20

8

6

6

3

obavezan

I
3

Rekonstruktivna kirurgija sustava za kretanje

Doc.dr.sc. Miroslav Smerdelj, prim.dr.med., prof VŠ

Izv. prof.dr.sc. Domagoj Delimar, dr.med.

20

8

8

4

3

obavezan

I

4

Endoproteze kuka i koljena

Izv.prof. dr.sc. Domagoj Delimar, dr.med.

dr.sc. Goran Bičanić viši znanstveni suradnik, dr.med.

20

8

6

6

3

obavezan

I

5

Politrauma

Izv. prof.dr.sc. Slavko Davila, dr.med.

Dr.sc.Ivan Dobrić znanstveni suradnik, dr.med.

20

14

6
3

obavezan

I

6

Traumatologija sustava za kretanje

Prof.dr.sc. Aljoša Matejčić, dr.med.


Izv. prof.dr.sc. Slavko Davila, dr.med.

Izv. prof.dr.sc. Božidar Šebečić, dr.med.40

20

10

10

6

obavezan

I

7

Amputacije i suvremena ortopedska pomagala

Doc.dr.sc. Tomislav Đapić, prim.dr.med.

Doc, dr.sc. Ida Kovač, prim.dr.med., prof, VŠ

20

8

6

6

3

obavezan

I

8

Suvremene spoznaja o tumorima sustava za kretanje

Doc.dr.sc. Miroslav Smerdelj, prim.dr.med. prof. VŠ

dr.sc. Marko Bergovec,viši znanstveni suradnik, dr.med.

15

10

5
2

obavezan

I

9

Dječja ortopedija i traumatologija

Izv. prof.dr.sc. Darko Antičević, dr.med.


Doc.dr.sc. Tomislav Đapić, prim.dr.med.

Izv.prof.dr.sc. Anko Antabak, dr.med.25

12

8

5

3

obavezan

II

10

Vertebrologija –klinička problematika kralježnice

Izv. prof.dr.sc. Vladimir Kovač, dr.med.

Doc.dr.sc. Tomislav Đapić, prim.dr.med.


20

8

6

6

3

obavezan

II

11

Klinička problematika zglobova ramenog obruča i nadlaktice

dr.sc. Goran Bičanić, dr.med. viši znanstveni suradnik


15

8

5

2

2

obavezan

II

12

Klinička problematika šake i lakta

Doc.dr.sc. Ivan Bojanić, prim.dr.med.Prof.dr.sc.Ranko Bilić, dr.med.

Prof.dr.sc. Rade Žic, dr.med.20

8

6

6

3

obavezan

II

13

Gonologija -klinička problematika koljenskog zgloba

Doc.dr.sc. Mislav Jelić, dr.med.

Doc.dr.sc. Ivan Bojanić, prim.dr.med.20

8

6

6

3

obavezan

II

14

Podologija - klinička problematika gležnja i stopala

Doc.dr. sc. Ivan Bojanić, prim.dr.med.

dr.sc. Tomislav Smoljanović, viši znanstveni suradnik, dr.med.

20

8

6

6

3

obavezan

II

15

Športska traumatologija

Doc.dr.sc. Ivan Bojanić, prim.dr.med.

Izv. prof. dr.sc.Saša Janković,dr,med.


15

8

5

2

2

obavezan

II

310

16

Opće kompentencije liječnika specijalista

Izv. prof.dr.sc.

Mirjana Kujundžić Tiljak, dr.med.Doc. dr.sc. Ivan Gornik, dr.med.

50


8

obavezan

II
17

Završni rad7

obavezan

II
360


60

Yüklə 2,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə