To ukazanie piękna i bogactwa przyrody, a także pobudzanie wyobraźni dziecka przez stawianie pytań i wspólne szukanie na nie odpowiedziYüklə 0,65 Mb.
səhifə12/52
tarix17.11.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#80352
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   52

10.2004 r.

10.2005 r.

14.

Budynek jednorodzinny nr. 302.2005 r.

12.2005 r.

15.

Budynek jednorodzinny nr. 1602.2005 r.

12.2005 r.

16.

Przychodnia02.2005 r.

01.2006 r.

17.

Szkoła


02.2005 r.

05.2006 r.

18.

Sieć gazowa03.2005 r.

04.2005 r.

19.

Sieć wodociągowa03.2005 r.

04.2005 r.

20.

Sieć kanalizacyjna03.2005 r.

06.2005 r.

21.

Parking osiedlowy nr.304.2005 r.

06.2005 r.

22.

Ulice wewnętrzne04.2005 r.

06.2005 r.

23.

Sieć elektryczna04.2005 r.

06.2005 r.

24.

Budynek jednorodzinny nr. 406.2005 r.

04.2006 r.

25.

Budynek jednorodzinny nr. 1706.2005 r.

04.2006 r.

26.

Parking osiedlowy nr.206.2005 r.

08.2005 r.

27.

Sieć C.O.06.2005 r.

09.2005 r.

28.

Ulice wewnętrzne07.2005 r.

09.2005 r.

29.

Sieć kanalizacyjna07.2005 r.

11.2005 r.

30.

Parking osiedlowy nr.109.2005 r.

11.2005 r.

31.

Budynek jednorodzinny nr. 502.2006 r.

12.2006 r.

32.

Budynek jednorodzinny nr. 1802.2006 r.

12.2006 r.

33.

Sieć kanalizacyjna02.2006 r.

06.2006 r.

34.

Budynek jednorodzinny nr. 606.2006 r.

04.2007 r.

35.

Budynek jednorodzinny nr. 1906.2006 r.

04.2007 r.

36.

Budynek jednorodzinny nr. 710.2006 r.

08.2007 r.

37.

Budynek jednorodzinny nr. 2010.2006 r.

08.2007 r.

38.

Budynek jednorodzinny nr. 802.2007 r.

12.2007 r.

39.

Budynek jednorodzinny nr. 2102.2007 r.

12.2007 r.

40.

Budynek jednorodzinny nr. 906.2007 r.

04.2008 r.

41.

Budynek jednorodzinny nr. 2206.2007 r.

04.2008 r.

42.

Budynek jednorodzinny nr. 1002.2008 r.

12.2008 r.

43.

Budynek jednorodzinny nr. 2302.2008 r.

12.2008 r.

44.

Budynek jednorodzinny nr. 1106.2008 r.

04.2009 r.

45.

Budynek jednorodzinny nr. 2406.2008 r.

04.2009 r.

46.

Budynek jednorodzinny nr. 1210.2008 r.

08.2009 r.

47.

Budynek jednorodzinny nr. 2510.2008 r.

08.2009 r.

48.

Budynek jednorodzinny nr. 1303.2009 r.

01.2010 r.


Całkowity czas realizacji przedsięwzięcja budowlanego przewidziany jest na okres od marca 2004 roku do stycznia 2010 roku.

PKT.2


Wykaz istniejących obiektów budowlanych podegająca adaptacji lub rozbiórce.
Na terenie przeznaczonym pod plac budowy nie znajduje się rzaden budynek.
PKT.3

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.


Na terenie działki znajdują się następujące elementy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
1. Sieć elektryczna i rozdzielnia prądu

2. Wykop – pozostałość po wydobycju piasku

3. Elementy ostre (deski z gwoździami)

4. Większość elementów starej kamiennicy

PKT.4

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy:
Rodzaj zagrozenia

Skala zagrozenia

Czas wystepowania

1. Scinanie drzew

2. Karczowanie pni

3. Docinanie desek

i elementów więźby

Narażenie na działanie piły mechanicznej

Duża

Wg. Harmonogramu ogólnego4. Wykopy

5. Zasypywanie wykopów

Bespośrednie narażenie na przysypanie

Duża
6. Przygotowanie

zbrojenia na ławy, stropy

i schody


Narażenie na działanie wszelkiego rodzaju szlifierek

Duża
7. Ściany, kominy,

Narażenie na upadek z wysokości, spadające materiały

lub narzedzia

Duża
8. Sklepienia, strop, belki i

podciągi


Mozliwość zawalenia jak rownież praca na wysokości

Średnia
9. Pokrycie dachu:

?popą

?blachą


?malowanie dachu

?montaż rynien

?rury spustowe

Możliwość upadku z wysokości

oraz skaleczenia blachą

Duża
10. Izolacja papą na gorąco

Zagrożenie popażeniem

Duża
11. Tynk zew. praca na

rusztowaniu

Upadek z wysokości

Duża
12. Prace wykończeniowe:

?posadzka z deszczułek

?posadzka ceramiczna

?tapetowanie

?boazeria

?okładziny schodów

?parapety

Narażenie na skaleczenie

Małe

Wg. Harmonogramu ogólnego13. Lakierowanie

Zatrucje oparami

Duża
14. Prace stolarskie

drzwi okna szolunki


Narażenie na skaleczenie

małe
15. Praca z gazami spawalniczymi:

?przy zbroieniu

?instalacji C.O

?instalacji wodnej

Niebezpieczeństwo wybuchu

Duża
16. Instalacja elek.

Porażenie prądem

Duża
17. Prace przy użyciu:

?koparek


?żurawi

Przygniecenie, okaleczenie i inne zagrożenia

Dużą
18. Prace przy urobku masy betonowej(betoniarki, węzły beton.)

Porażenie prądem oraz niebezpieczeństwo spowodowane

Częściami wirującymi

Duża


PKT.5

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.


Miejsce prowadzenia robót budowlanych powinno być ogrodzone tak by nie stanowiło zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 150cm.

W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być odgrodzone i oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo, a w porze nocnej ogrodzenie i tablice ostrzegawcze powinny być oświetlone. Na plac budowy wejście i wjazd dla pojazdów powinny być oddzielnie.

W odległości 1/10 wysokości nie mnie niż 6m. powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier mogą być linki rozciągnięte na wysokość 110cm. i pomalowane farbą pomarańczową.

Otwory i zagłębienie niebezpieczne dla ludzi lub doły z wapnem powinny być ogrodzone pełnymi barierami z poręczą na wysokości 110cm.

Jeżeli w strefie zagrożonej spadaniem materiałów znajduje się przejście dla pieszych np. wejście do budynku lub przejście obok nich należy wykonać daszki ochronne. Nachylenie daszków powinno być w kierunku źródła zagrożenia i wynosić 450. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 2.40m nad poziomem terenu.

Daszki powinny być szersze o co najmniej 1m od szerokości przejścia lub przejazdu nad którym są ustawione. Pokrycie daszków powinno być wykonane z mocnego materiału szczelnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty.

Do szczególnie niebezpiecznych prac należą prace na rusztowaniach. Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronny, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli.

Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie korowanego lub desek zrzynkowych.

Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane d stojaków i mogą być sztukowane tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. Deski pomostowe muszą opierać się na co najmniej 3 leżnicach, a sztukowanie ich dozwolone jest tylko na leżnicach. Drabiny rusztowań drabinowych należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie za pomocą zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pomocą tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami.

?W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie przypadające na metr kwadratowy powierzchni podłogi.

?Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu , czy nie ma nich w miejscach przewidywanych wykopów przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych , kablowych, centralnego ogrzewania itp.

?Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.

?W miejscach przejść dla ludzi należy stosować bariery ochronne oraz nad wykonywanymi przekopami mostki szer. O,7-1,0 m z obustronnymi poręczami.

?Najmniejszy bezpieczny kąt nachylenia skarp wykopu dla gruntów średnio spoistych wynosi 45o.

?Wykonywanie wykopów przez ich podkopywanie jest zabronione. Należy przestrzegać, aby były zachowane bezpieczne odległości krawędzi wykonywanych wykopów od istniejących budynków.

?Schodzić i wychodzić z wykopu można jedynie po drabinkach lub schodach.

Przy pracach murowych należy:

?Stanowisko robocze stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę

należy niezwłocznie usuwać.

?Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru co najmniej 0.3 m.

?Materiały na stanowisku należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną swobodę ruchów.

?Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót np. drzwiowe balkonowe, szyby wyciągów, otwory w stropach powinny być niezwłocznie zabezpieczone.

?Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.

?Wykonanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów.

?Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą , szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej niż 70 cm.

?Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopu jest zabronione.

?Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

Natomiast przy robotach rozbiórkowych należy:

?Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

?Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

?Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego elementu sieć wodociągową, gazową, elektryczną, cieplną, kanalizacyjną i inną.

?Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

?Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione.

?Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać.

?Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
PKT.6

Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed-

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy przystępujący do realizacji posiadają:

-odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

-niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym,

-pracownicy wykonujący roboty na placu budowy powinni zostać poddani instruktażowi stanowiskowemu

-kierownik budowy / kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

-operatorzy maszyn i urządzeń powinni posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne

-pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze

-właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badań profilaktycznych,

Pracownicy będą objęci: szkoleniem wstępnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p.


Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik – świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zajściu bezpośredniego przełożonego, który:

-podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (zabezpiecza miejsce wystąpienia zagrożenia lub wypadku),

-zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

-informuje niezwłocznie kierownika budowy,

-realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym, zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztą lub telefonicznie.

Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. bhp i przedstawiciel załogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów bhp, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie.


PKT.7

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.


Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposób właściwy dla danego rodzaju materiału w taki sposób który zabezpiecza przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiału oraz zabezpiecza materiały przed zniszczeniem.

Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, o budynki wznoszone lub tymczasowe i o słupy.

Należy zastosować co najmniej następujące odległości przy składowaniu materiałów:

-0,75m od ogrodzenia

-5,0m od stanowiska pracy

Pomiędzy składowanymi stosami materiałów należy zachować przejście o szerokości co najmniej 1m.

Jeżeli pomiędzy stosami przewiduje się ruch środków transportowych to odległość przejazdu powinna odpowiadać szerokości załadowanego środka transportowego powiększonej o:

-2m przy ruchu jednokierunkowym i 3m przy ruchu dwukierunkowym środków transportowych z napędem mechanicznym

-0,6m przy ruchu jednokierunkowym i 0,9 przy ruchu dwukierunkowym środków transportowych poruszanych ręcznie.

Materiały sypkie – piasek, żwir powinny być przechowywane w pryzmach z zachowaniem stoku naturalnego właściwego dla tych materiałów, a pobieranie tych materiałów nie może odbywać się przez podkopywanie powodujące nawisy. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie przekraczającej 2m.

Materiały workowane należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw.

Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta.

Nie wolno wyciągać materiałów z dolnych warstw

Wszystkie materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne, jak cement, wapno sproszkowane i niegaszone, farby suche i puszkowane, pakuły i kleje, drewniane materiały posadzkowe, okucia stolarskie, gwoździe i śruby, wewnętrzne wykładziny ceramiczne, osprzęt elektryczny i armatury instalacji sanitarnych oraz wyroby drobnowymiarowe ulegające łatwemu zagubieniu i rozproszeniu należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przewietrzanych.

Cement powinien być składowany w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podłodze drewnianej, odizolowanej od wilgoci gruntowej. Worki powinny być układane na podłodze stosy liczące nie więcej niż 7 worków (przy workach papierowych 3-4 warstwowych) lub 12 worków (przy workach 6 warstwowych).Odstęp stosu od ścian magazynu powinien wynosić 30-50 cm. Różne rodzaje ,marki i odmiany cementu należy układać w oddzielne stosy. Cement workowany powinien być przewożony krytymi

środkami transportowymi. Przy pracach ładunkowych należy chronić worki z cementem przed opadami atmosferycznymi.

Ze względu na wietrzenie cementu (utrata właściwości bieżących)należy wydawać do produkcji cement z najwcześniejszą datą wysyłki. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać okresów ważności. Cement jest również przewożony luzem w specjalnych samochodach lub wagonach kolejowych do przechowywania na budowie służą specjalne silosy.

W pomieszczeniach pół zamkniętych, czyli wiatach i pod zadaszeniem trzeba przechowywać materiały wrażliwe na działanie wód opadowych:


PKT.8

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie.


Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez odzieży ochronnej przewidzianej dla danego stanowiska pracy.

Ochrony osobiste dzielą się na następujące grupy:

1.odzież ochroną (ubrania, kurtki, płaszcze, kombinezony, płaszczofartuchy i inne.

2.ochrony nóg (buty długie do kolan, trzewiki, półbuty)

3.ochrony rąk (rękawice, woreczki ochronne oraz dłonice)

4.ochrony głowy (hełmy ochronne )

5.ochrony twarzy i oczu (okulary ochronne, osłony twarzy)

6.ochrony dróg oddechowych (filtry, pochłaniacze, filtropochłaniacze)

7.ochrony słuchu (wkładki, nauszniki i hełmy przeciw hałasowe)

8.ochrony izolującej cały organizm (hermetyczne kombinezony)


Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych.

Wykopy należy ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. Skarpy, po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdywać się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien się odbywać poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu. Przy pracach koparka przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu na który ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu.


Sposoby bezpiecznego wykonywania robót zbrojarskich.

Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod zadaszeniemchroniącym przed opadami atmosferycznymi. Stoły i maszyny należy trwale przytwierdzić do podłoża – podłoże utwardzić.

Poszczególne elementy zbrojenia lub stal składować na podkładach drewnianych lub utwardzonym placu. Maszyny zaopatrzyć w instrukcje obsługi i bhp. Cięcie prętów przy użyciu szlifierek kątowych powinno odbywać się po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rękawice ochronne. W czasie montażu zbrojenia elementów przylegających do zewnętrznej krawędzi budynku zbrojarze powinni być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za pomocą dźwigów powinny być zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesunięciem.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i żelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urządzeniami transportowymi punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające przed stoczeniem się. Pojemniki do transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym rozładunkiem. Opróżnianie pojemnika należy dokonywać stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie może być dokonywane z wysokości większej niż 1m.


Sposoby bezpiecznego wykonywania robót montażowych.

Urządzenia dźwignicowe stosowane do montażu muszą posiadać odbiór przez Dozór Techniczny, posiadać książkę pracy sprzętu, trwałe oznaczenie dźwigu, używane zawiesina montażowe atest i podany udźwig.

W czasie przemieszczania elementów konstrukcyjnych stosować linki kierunkowe. Miejsce montażu wygrodzić taśmą ostrzegawczą oznaczając tym samym strefę niebezpieczną, ustawić tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Maszyny, narzędzia i sprzęt

Maszyny, narzędzia i sprzęt spełniają wymogi BHP, a w szczególności wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione o certyfikacji na znak bezpieczeństwa są z tym znakiem, a pozostałe posiadają Deklarację Zgodności z Polskimi Normami.


Rusztowania

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszą być zgodne z Polską Normą. Po każdym ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy.


PKT.8

Wykazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.


Wszystkie dokumenty budowy znajdują się w biurze Kierownika Budowy.

Równierz dokumentacje do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych są zabezpieczone przez kierownictwo budowy i przechowywane na placu budowy.


FACTORING
1. Wprowadzenie
Odroczony termin zapłaty za dostarczony towar lub wykonane usługi wiąże się dla przedsiębiorcy z niebezpieczeństwem poniesienia straty wywołanej bezskutecznym upływem terminu zapłaty należności przez kontrahenta umowy (odbiorcę). W następstwie braku terminowej zapłaty przedsiębiorca może utracić płynność finansową, prowadzącą do likwidacji (bankructwa) działalności, a w najlepszym przypadku do zatorów płatniczych, wywołujących potrzebę zainicjowania długotrwałego, kosztownego i uciążliwego postępowania o zwrot należności, na dodatek nie gwarantującego wcale sukcesu w postaci zwrotu należności. Mimo istnienia takiego ryzyka, udzielanie tzw. kredytu kupieckiego,

w dobie konkurencji i spadającego popytu, staje się koniecznością. W pewnym sensie factoring wychodzi naprzeciw tym bolączkom życia dnia codziennego przedsiębiorców borykających się z zatorami płatniczymi, oferując im alternatywę wobec kredytu bankowego, który pozwoliłby im przezwyciężyć chwilowe trudności finansowe, zamieniając "papierowe" pieniądze na rzeczywistą i szybką zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę.


W literaturze przedmiotu można znaleźć różne opinie na temat genezy factoringu. Jedni autorzy twierdzą, że instytucja factoringu ukształtowała się na początku lat trzydziestych XX w., inni - że początek rozwoju instytucji faktora przypada na wiek XIV oraz że jego ówczesnymi odpowiednikami byli: mandatariusz (agent) i komisant. W czasie kolonizacji Indii Wschodnich (XVIII w.) angielscy faktorzy pośredniczyli w sprzedaży towarów oraz udzielali pożyczek na przyszłe dostawy towarów z Anglii. W drugiej połowie XIX w. centrum nowoczesnego factoringu stanowiła Ameryka Północna. Początkowo działalność tamtejszych faktorów polegała na przyjmowaniu w komis europejskich towarów, inkasowaniu należności. udzielaniu zaliczek na poczet przyszłych rozliczeń oraz na prowadzeniu księgowości. Wprowadzenie w latach 1883-1890 wysokich ceł na towary importowane' z Europy spowodowało w Ameryce znaczne obniżenie liczby i wielkości transakcji factoringowych, a tym samym wymusiło poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie. W konsekwencji amerykańscy faktorzy rozszerzyli zakres swojej działalności

o następujące usługi:


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə