Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrasi üzrə Kimya müəllimliyi ixtisası üçün Ümumi və Qeyri-üzvi kimyadan yekun Dövlət imtahanının suallarıYüklə 25,19 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.05.2018
ölçüsü25,19 Kb.
#45938


Kimya fakültəsinin 

əyani şöbəsi Kimya və kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə ümumi və qeyri-üzvi kimya fənnindən  

2015/2016-cı tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları 

Asan suallar: 

1. Atom orbitalları elektron səviyyələrin dolma ardıcıllığı. 

2 .Azot və fosfor gübrələri alınma üsulları tərkibləri xassələri. 

3 .Karbon modifikasiyalari birləşmələri xassələri. 

4. Kükürdün mühüm birləşmələri. H2SO4 alinması və xassələri. 

5. Azot birləşmələri xassələri. HNO3 alinmasi xassələri. 

6. Na K alınması xassələri. Soda istehsalı üsulları. 

7.Ca yarimqrup elementləri alinmaları xassələri. 

8 .III A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikasi. Al sənayedə alınması. 

9. Ge yarimqrup elementlərinin alınması birləşmələrinin xassələrinin dəyişməsi. 

10. Məhlullarda ion tarazlığı və ion mübadilə reaksiyası 

Orta suallar: 

1 .Müasir dövri qanun və dövri sistem. Mozli qanunu. 

2. Kimyəvi əlaqə  və onun növləri. Kovalent əlaqənin xüsusiyyətləri. 

3. Hidroliz. Hidroliz mexanizmi. 

4 .Si alinması xassələri. Silikat sənayesi. 

5. VIII B qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Onlar arsındaki genetik əlaqə. 

6 .Çuqun və polad istehsalı.  

7. Cu alınması xassələri kompleks birləşmələri. 

8. V Nb Ta alinma üsulları xassələri birləşmələri. Vanadat Niobat və Tantalatlar. 

9. Fosfor modifikasiyalari N və P molekullarının müqayisəli xarakteristikası.P turşuları. 

10. Borun alinması xassələri boranlar. 

Çətin suallar: 

1. Maddələrin aqreqat halları.Amorf və kristallik halın xüsusiyyətləri. 

2. Kompleks birləşmələr.Vernerin koordinasiya nəzəriyyəsi. Kompleks birləşmələrin nomenklaturasi 

izomerlik və kompleks      birləşmələrin davamlılığı. 

3. Turşu və əsas nəzəriyyələri. 

4. Bərk məhlullar onun növləri diaqram tipləri.Bertolid və Daltonidlər 

5. Elektroliz.Faradey qanunlari. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalari. 

6. VII A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikasi. F Cl alınmasi xassələri. Xlor və F molekullarinin 

müqayisəli xarakteristikası. 

7. Pt ailəsi elementləri alınmalari birləşmələri xassələri. 

8. Sc yarımqrup elementləri onlarin Lantanoidlərlə müqayisəli xarakteristikası. 

9. Xromit və xromatlar onların qarşılıqlı çevrilmələri. 

10 .VII B qrup elementləri alınması,ümumi xassələri,Mn, birləşmələri xassələri  

 

Dekan:                                         prof. A.Ə.Əzizov Fakültə metodiki                    

şurasının sədri:                           prof. S.E Məmmədov 

Kafedra müdiri:                          prof. T.M.İlyaslı 

                                                 Kimya fakültəsinin 

 

Əyani şöbəsi Kimya müəllimliyi ixtisası üzrə Ümumi və Qeyri-üzvi kimya fənnindən 2015/2016-cж tədris 

ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları 

 

Asan suallar.                     1

.

Kimyanın əsas qanun və anlayışları. 

                    2.Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 

 

3.D.İ.Mendeleyevin dövri  qanunu və dövri sistem.  

4.Br, J alınmaları və xassələri 

 

 

  

5.VI A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası.Oksigen alinması və xassələri. 

  

 

 6.Nitrat, nitrid turşuları alınma üsulları, xassələri.           

7.Na, K alınmaları, xassələri. 

 

 

8.Mg, Ca alınmalari və xassələri.  

 

9.Al birləşmələri və xassələri.  

 

10.C birləşmələri xassələri. Orta suallar: 

 

1.Kimyəvi əlaqə, kimyəvi əlaqə nəzəriyyələri.  

2.Reaksiya sürəti və ona təsir edən amillər. La-Şatelye prinsipi. 

 

3.Kompleks birləşmələr, onların alinma üsulları.  

4.Məhlullar , onların xassələri qatiliğın ifadə üsulları. 

 

 

5.Hidrogen-dövri sistemdə yeri, izotopları, H-alınması və xassələri. H-molekulunun  modifikasiyaları 

 

6.VII A qrup elementlərininümumi xarakteristikası. F və Cl alinması və xassələri. Molekullarının müqayisəli xarakteristikası. 

 

 7.Kükürd alınması və xassələri, kükürdün allatropik şəkildəyişmələri. 

 

 8.Kükürdün hidrogenli və oksigenli birləşmələri 

 

 9.V A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası, hidrogenli birləşmələri,  

alınması və  

xassələri. 

           

10.Azot və fosforlu gübrələr və onların xassələri. 

 

Cətin suallar: 

 

1.Katalitik reaksiyalar.  

 

2.Elektrolitik dissosiasiya.Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyələri. 
 

3.Elektroliz.Elektroliz qanunları. 

 

4.Hidroliz.Duzların hidroliz mexanizmi  (AlCl3 , 

FeCl


3,

  FeCl


2

). 


 

 

5.Suyun codluğu və onun aradan qaldırılma üsullari.                                   6.Bor birləşmələri xassələri. Boranlar. 

       


    

7.Si alınması, xassələri. Silikatlar 

          

 

8.Cu yarımqrupu elementləri (Cu, Au, Ag). Misin birləşmələri və xassələri. 9.Xromun alinması, xassələri.Xromat və bixromatlar. 

         

10. Manqan alınması, xassələri. Manq.anatlar və permanqanatlar.                                                                         

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                      Dekan:                                                                         prof.A.Ə . Əzizov 

 

 Fakültə metodiki şurasınln sədri:                                  prof. S.E Məmmədov 

                                Kafedra müdiri:               

       

                             prof. T.M. İlyaslı  

 

  

 

Kataloq: w11

Yüklə 25,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə