Vojenská Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznakyYüklə 292,91 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/14
tarix08.10.2017
ölçüsü292,91 Kb.
#4076
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

VOJENSKÁ 

RESORTNÍ 

VYZNAMENÁNÍ

19

Vojenská resortní vyznamenání jsou udělována v souladu s rozkazem ministra obrany ze 16. prosince 1996 ve znění RMO č. 19/2006 Věstníku (1. 

změna), ve znění RMO č. 28/2006 Věstníku (2. změna), a to zpravidla ke Dni 

vítězství – 8. května, Dni ozbrojených sil České republiky – 30. června, Dni 

vzniku samostatného československého státu – 28. října, Dni válečných ve-

teránů – 11. listopadu. Tato resortní vyznamenání uděluje ministr obrany ČR. 

V určitých odůvodněných případech může ministr obrany udělit resortní vy-

znamenání i mimo stanovené termíny. Jejich udělení vyhlašuje ve svém rozka-

ze ve věcech personálních.

Udělování těchto vyznamenání slouží ke každoročnímu ocenění nejlep-

ších vojáků z povolání a občanských zaměstnanců za jejich vynikající plnění 

služebních a pracovních povinností. Lze je udělovat i dalším občanům České 

republiky nebo cizím státním příslušníkům, kteří se významným způsobem 

podílejí na spolupráci s Armádou České republiky. Uděluje-li se vyznamenání 

in memoriam, převeznou vyznamenání a listinu o udělení pozůstalí.

Rozkazem ministra obrany ČR z 16. prosince 1996 (Věstník MO, ročník 

1996, částka 23, str. 362) bylo upřesněno, že vojenská resortní vyznamenání 

se nosí in natura nebo ve stužce na levé straně prsou za státními vyznamená-

ními (paragraf 12 zákona č. 157/1994 Sb.), a to v následujícím pořadí:

a)  Záslužný kříž ministra obrany České republiky, v pořadí podle stup-

ňů,


b)  

medaile ministra obrany České republiky Za zranění,

c)  

medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí (jed-notlivé stužky a barva jsou konkrétně vymezeny),

d)  medaile Armády České republiky, v pořadí podle stupňů.

Za nimi následují ostatní kříže, medaile a další dekorace, které nemají 

charakter státních vyznamenání v pořadí, v jakém byly uděleny.

Při  slavnostních  příležitostech  se  vojenská  resortní  vyznamenání  nosí 

in natura, jinak ve stužkách. Oceňují se jimi záslužné činy a aktivity vojenské 

povahy v bezpečnostních, humanitárních a jiných akcích mezinárodního nebo 

vnitrostátního charakteru (nejsou to státní vyznamenání ve smyslu zákona 

č. 157/1994 Sb. o státních vyznamenáních České republiky).

V příslušném kalendářním roce počet vyznamenaných osob – vojáků z po-

volání nebo občanských zaměstnanců – nesmí překročit u Záslužného kříže 

III. stupně počet 30, Záslužného kříže II. stupně počet 5 a u Záslužného kříže 

I. stupně počet 3.20

Ocenění válečných veteránů a účastníků národního boje za osvobození 

nesmí překročit u Záslužného kříže III. stupně počet 10, Záslužného kříže II. 

stupně počet 3 a Záslužného kříže I. stupně počet 1. U jiných občanů České 

republiky nesmí překročit u Záslužného kříže III. stupně počet 3, u Záslužné-

ho kříže II. stupně počet 2 a u Záslužného kříže I. stupně počet 1.

Počet cizích státních příslušníků nesmí překročit u Záslužného kříže 

III. stupně počet 10, Záslužného kříže II. stupně počet 5 a Záslužného kříže 

I. stupně počet 3.

Návrhy na udělení vojenských resortních vyznamenání se předkládají 

na formuláři „Návrh na personální opatření“. Musí obsahovat podrobné odů-

vodnění v souladu s ustanoveními čl. 1 odst. a) či b) nebo čl. 4 nebo čl. 7 odst. 

a) či b) nebo čl. 10 přílohy 1 RMO č. 42/1996 Věstníku. Návrhy jsou předkládá-

ny náměstkovi ministra obrany pro personalistiku nejpozději dva kalendářní 

měsíce před stanoveným termínem udělení. Spolu se stanoviskem nadřízených 

a rozkazy ve věcech personálních, které zpracovává sekce personální Minis-

terstva obrany, je předkládá náměstek ministra obrany pro personalistiku 

ke schválení ministrovi obrany.

Kandidáty na udělení vojenských resortních vyznamenání vybírají a ná-

vrhy zpracovávají velitelé (náčelníci, ředitelé, rektoři), počínaje veliteli útvarů 

a funkcionáři jim na roveň postavenými.

Navrhuje-li služební orgán (tj. i vedoucí zaměstnanec pověřený ministrem 

obrany činit právní úkony v pracovně právních vztazích) udělit vojenské re-

sortní vyznamenání vojákovi z povolání či občanskému zaměstnanci v pracov-

ním poměru k organizačním složkám státu, popř. příspěvkovým organizacím 

resp. státním podnikům v okruhu působnosti Ministerstva obrany, musí návrh 

obsahovat stanoviska všech jeho nadřízených a prostřednictvím služebního 

orgánu přímo podřízeného ministru obrany, jehož stanovisko je rozhodující.  

Poté je předložen náměstkovi ministra obrany pro personalistiku.

Navrhuje-li občanské sdružení udělit vojenské resortní vyznamenání své-

mu členovi, který není vojákem z povolání nebo občanským zaměstnancem 

v pracovním poměru k organizačním složkám státu, popř. příspěvkovým or-

ganizacím resp. státním podnikům v okruhu působnosti Ministerstva obrany, 

zpracuje vedoucí představitel občanského sdružení neformální návrh a předá 

jej řediteli odboru mimoresortní spolupráce k vyjádření. Souhlasí-li ředitel 

odboru mimoresortní spolupráce s udělením vojenského resortního vyzname-

nání, zpracuje návrh a předloží jej náměstkovi ministra pro personalistiku.

21

Navrhuje-li služební orgán udělit vojenské resortní vyznamenání cizímu státnímu příslušníku resp. občanu ČR, který není občanským zaměstnancem 

v pracovním poměru k organizačním složkám státu, popř. příspěvkovým or-

ganizacím resp. státním podnikům v okruhu působnosti Ministerstva obrany, 

zpracuje návrh, který pak musí být schválen všemi přímými nadřízenými na-

vrhujícího a prostřednictvím služebního orgánu přímo podřízeného ministrovi 

obrany předložen náměstkovi ministra obrany pro personalistiku. Navrhovatel 

písemně dokládá skutečnost, že navrženému cizímu státnímu příslušníkovi je 

možné vojenské resortní vyznamenání udělit.

Návrhy v jiných termínech, popřípadě mimo stanovené kvóty, se před-

kládají ke schválení náměstkovi ministra obrany pro personalistiku formou 

informační zprávy, ve které bude uveden důvod a datum udělení vojenského 

resortního vyznamenání, a to nejpozději jeden měsíc (v důvodech zvláš  hod-

ných zřetele nejpozději 14 dní) před navrhovaným termínem udělení.Yüklə 292,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə