XəZƏr universitetiNİN 2014-cü IL elmi fəaliyyəti haqqında hesaba tYüklə 442,61 Kb.
səhifə1/3
tarix27.10.2017
ölçüsü442,61 Kb.
#6967
  1   2   3

XƏZƏR UNİVERSİTETİNİN

2014-cü il elmi fəaliyyəti haqqında

H E S A B A T


1.GİRİŞ

Hal hazırda Xəzər universitetində müxtəlif istiqamətlər üzrə elmi və elmi tədqiqat işi yerinə yetirilir. Texniki elmlər istiqamətində “Layihə menecmenti məsələlərində risklərin idarə edilməsində riyazi üsullar və modellər”, “Universitetlərdə peşə yönümlü və psixodiaqnostik göstəricilərin qeydiyyatı, təhlili və cihaz-proqram kompleksi”, “Web sistemlərdə təhlükələrin aşkar olunması üçün effektiv alqoritmlərin işlənməsi və tədqiqi”; iqtisad elmləri istiqamətində “Neft ölkələrində fiskal rejim və onun təkmilləşdirilməsi yolları”, “Səhiyyə müəssisələrində insan resurslarının idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”, “Özəl ali təhsil müəssisələrində insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi”, “Dünya Enerji Təminatının diversifikasiyasında Xəzər regionunun rolu”; filologiya elmləri istiqamətində “Müstəqillik dövrü Azərbaycan dramaturgiyasının janr poetikası”, “İngilis dilinin xarici dil kimi tətbiqində interferensiya problemi”, “İngilis dilinin Britaniya və Amerika variantlarında beynəlxalq siyasi diskursun leksikası” və sair mövzular üzərində tədqiqat işləri aparılır. Universitet əməkdaşları həmçinin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən qrant proqramları çərçivəsində həyata keçirilən tədqiqat işlərində də fəal iştirak edir. Ətraf mühitin qorunması istiqamətində həyata keçirilən “Daşqınların proqnozlaşdırılmasında cari institusional mexanizmlər”, “Azərbaycanda Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsinin həyata keçirilməsi”, “Azərbaycanda daşqın və su ehtiyatlarının idarə edilməsində tələbatlarının və institusional potensialın müəyyənləşdirilməsi”, adlı tədqiqat işləri BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən və “Azərbaycanın Böyük Bakı ərazisində suyun idarə olunmasında problemlər və imkanlar” adlı tədqiqat işi isə Dünya Bankı tərəfindən dəstəklənir.

Hesabat dövründə Xəzər Universitetinin Elmi Şurası elm və tədqiqat işlərinin üstün şəkildə inkişaf etdirilməsı üçün professor və müəllim heyətinin, eləcə də doktorantların mobilliyini xeyli artırılmışdır. Xarici universitetlərin elmi tədqiqat laboratoriyalarında birgə təcrübə keçən müəllimlərin sayı artmışdır.

Universitetdə yaradılmış “Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı mərkəzi”nin işi təkmilləşdirilmiş, qabaqcıl Avropa, Amerika və digər Uzaq Şərq, Cənub Şərqi Asiya və digər ölkələrdən olan ali təhsil müəssisələri ilə ciddi əlaqələr yaradılmışdır.

Universitetin elmi tədqiqatçılarının yerli və xarici nəşrlərdə, (“impact factor”lu elmi jurnallar da daxil olmaqla) 100-ə yaxın məqalə və tezisləri və eləcə də müxtəlif kitabları çap olunmuşdur.

Son 3 ildə 2014-cü tədris ili də daxil olmaqla 23 ixtisas üzrə 77 nəfərə yaxın yerli və xarici vətəndaşlar “Xəzər” Universitetinə doktoranturasına daxil olmuş və hazırda təhsillərini müvəffəqiyyətlə davam etdirirlər. Universitetin Magistratura, Doktorantura və Elmi işlər bölməsi “Elm siyasəti haqqında”, “Azərbaycanda doktorantura təhsilinin məzmunu və təşkili prinsipləri”nin yeni variantının hazırlanmasında yaxından iştirak etmiş və bu sahədə qabaqcıl Avropa doktorantura təhsilinin öyrənilməsi üçün xaricdə səfərdə olmuşdur. Boloniya prosesi çərçivəsində elmi-tədqiqat işlərinin və doktorantura təhsilin təkmilləşdirilməsi üçün 2 beynəlxalq tədbirdə fəal iştirak etmişdir.

Xəzər Universiteti “Mövlanə” Proqramı çərçivəsində Türkiyə Xalq Cümhuriyyətinin 20-yə yaxın qabaqcıl universitetləri ilə xeyli sayda qarşılıqlı və eləcə də Amerika və Avropa və digər ölkələrin universitetləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli elmi mübadilə proqramlarına qoşulmuşdur.

Universitet elm və idarəetmə sistemi arasında effektiv əlaqələrin daha da təkmilləşdirilməsi, elm tutumlu tədqiqat işlərinin həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi kimi aktual məsələləri bir neçə dəfə universitetin Elmi Şurasında müzakirəyə çıxarmış və bunlara dair mühüm qərarlar qəbul etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdən ən önəmlisi  universitetin texnoparkının yaradılması və “start-up” proqramlarına başlanması olmuşdur.
2. XƏZƏR UNİVERSİTETİNİN ELMİ-TƏŞKİLATİ STRUKTURU

Xəzər Universitetində Mühəndislik, tətbiqi elmlər, iqtisadiyyat, biznes idarəçiliyi, humanitar və sosial elmlər, incəsənət, beynəlxalq münasibətlər, təhsil və s. sahələr üzrə kadr hazırlığı aparılır.

Universitetdə azərbaycanlılarla yanaşı ABŞ, Norveç, Hindistan, Pakistan, İran, İraq, Türkiyə, Misir, Nigeriya, Anqola, bir sıra MDB ölkələri,  və s. ölkələrdən əcnəbi tələbələr təhsil alır.

Dünyanın bir çox ölkələrindən alınıb gətirilmiş, elmin müxtəlif sahələrinə aid dərslik və monoqrafiyalarla zəngin kitabxana informasiya mərkəzi tələbələrə xidmət edir. Kitabxana informasiya mərkəzi, Science Direct, Cambridge University Press, Oxford University Press, Bio One, AGORA, Ingenta və s. kimi dünyada ən məşhur olan verilənlər bazalarına müraciəti təmin edir. Universitenin tələbələrinin dünyanın müxtəlif yerlərində nəşr olunan 4450 akademik və 3650 biznes jurnallarına çıxışı var.

Universitetdə 200-dən çox professor-müəllim heyəti çalışır. Bunlar həm tanınmış yerli, həm də xaricdən dəvət olunmuş mütəxəssislərdir. Xəzər universiteti xaricdən dəvət edilmiş mütəxəssislərin, eləcə də xaricə göndərilmiş müəllim və tələbələrin sayına görə Azərbaycanın və yaxın bölgənin ən qabaqcıl ali məktəbidir.

Xəzər Universitəsində aşağıdakı fakültələr fəaliyyət göstərir: • Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər

 • İqtisadiyyat və Menecment

 •  Humanitar və Sosial Elmlər

 • Təhsil

 • Magistratura, Doktorantura və Elmi İşlər bölməsi

Universitetdə yuxarıda adları çəkilən fakültələr daxilində aşağıdakı akademik departamentlər fəaliyyət göstərir:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Bioloji elmlər

Kimya


İnşaat mühəndisliyi

Kompüter elmləri

Şərq dilləri və dinşünaslıq

İqtisadiyyat və menecment

Təhsil

İngilis dili və ədəbiyyatıElektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

Coğrafiya və ətraf mühit

Tarix və arxeologiya

Jurnalistika

Hüquq

RiyaziyyatMüasir dillər və müqayisəli ədəbiyyat

Musiqi və incəsənət

Neft mühəndisliyi

Fəlsəfə və sosiologiya

Siyasi Elm və Beynəlxalq Münasibətlər

PsixologiyaAkademik fakültələrlə yanaşı universitetdə elmi tədqiqat mərkəzləri, təlim mərkəzləri və institutlar fəaliyyət göstərir:

Lüğət və Ensiklopediya Mərkəzi

Qafqaz Resursları Tədqiqat Mərkəzi

Ətraf Mühitin Tədqiqi Mərkəzi

Hüquq Tədris Mərkəzi

İnternet İnstitutu

Xəzər Universiteti Tərcümə Araşdırmaları Mərkəzi

Kitabxana İnformasiya mərkəzi

Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzi

Layihələrin İdarə Olunması məktəbi

Tələbə işləri və karyera inkişaf mərkəzi

Miqrasiya araşdırma mərkəzi

Təhsil siyasəti institutu

Elm və sənət məclisiMühəndislik və Tətbiqi Elmlər Fakültəsi

Mühəndislik və tətbiqi elimlər fakultəsi  müxtəlif  ixtisaslar üzrə  bakalavr, magistr və doktorantura proqramları təklif edir:


Bakalavr üzrə ixtisas proqramları

Magistr üzrə ixtisas proqramları

Doktorantura üzrə ixtisas proqramları

1

Neft və Qaz Mühəndisliyi


Neft və Qaz Mühəndisliyi


Analiz və Funksional analiz


2

Kompüter elmləri


Kompüter mühəndisliyi


Differensial tənliklər


3

Kompüter mühəndisliyi


Elektronika radiotexnika mühəndisliyi


Kompüter elmləri


4

İnşaat mühəndisliyi


Kompüter qrafikası və multimedia sistemləri


Sistemli analiz idarəetmə və informasiyanın işlənməsi


5

Elektronika radiotexnika mühəndisliyi


Hesablama şəbəkələrinin proqram təminatı


Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı


6

Biotibbi texnika mühəndisliyi


Kompüter mühəndisliyi


Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı


7

Kimya mühəndisliyi


İnformatika

Kompüter mühəndisliyi üzrə magistr proqramı ixtisaslı tələbələrə Kompüter mühəndisliyi ilə bağlı  təhsilini qabaqcıl səviyyədə davam etdirməyə imkan verir. Magistrlar Kompüter qrafikası, Multimedia sistemləri və Kompüter mühəndisliyi və digər sahələrdə ixtisaslaşa bilər.

  Bundan əlavə minimum universitet tələblərinə cavab verməklə yanaşı, abituriyentlərin kompüter elmləri ilə bağlı kifayət qədər bakalavr hazırlığı olmalıdır. Magistratura pilləsinə qəbul olan lakin yetərli biliyi olmayan tələbələr üçün  ilkin olaraq müəyyən bakalavr fənlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Neft Mühəndisliyi üzrə magistr təhsili mühəndisləri neft və qaz istehsalı zamanı məsuliyyətli olmaq üçün hazırlayır. Neft mühəndisliliyini bitirən məzunu  tezliklə güclü potensial sahələrin şəxsi və professional inkişafına meydan oxuduğunu görmək olar.

Sənaye istiqamətində üstün bacarığını inkişaf etdirmək arzusunda olan namizədlərin müvəffəqiyyətli olacağını gözləmək olar. Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər fakültəsi yüksək səviyyədə tələbələr hazırlayır və qarşıya çıxan problemləri həll etmək üçün texniki bacarıqlarla təmin edir.

Müasir mühəndislik, memarlıq və digər əlaqədar sahələrdə müəyyən idarəçilik bilikləri də tələb olunur. Bu sahədə həmin tələbatı ödəmək məqsədi ilə fakultədə tələbələr üçün iqtisadiyyat, menecment və marketinq üzrə müvafiq fənlər  təklif olunur.

Bu proqramların həyata keçirilməsi üçün fakultənin professor-müəllim heyətinin fəaliyyətinin müasir standartlara cavab verməsi, onların peşəkar təcrübəsi, beynəlxalq qurumlar və təşkilatlarla müxtəlif  əlaqələrinin olması zəruridir. Bu proqramlar müasir standartların yalnız tədqiqat və təhsildə deyil, eyni zamanda texniki, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə də müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.İqtisadiyyat və Menecment Fakültəsi

1991-ci ildə yaradılmış İqtisadiyyat və menecment fakültəsi Azərbaycanın qabaqcıl biznes fakültəsidir. Fakültə Azərbaycanda regional tələblərə uyğunlaşdırılmış qərb təhsil sistemini ilk dəfə olaraq tətbiq etmiş və bu sahədəki aparıcı rolu bu günədək əldən vermir.

Fakültə ali təhsil və biznes məkanında yüksək nüfuza malikdir, fakültənin əməkdaşları daimə proqramların təkmilləşdirilməsi, tədrisin və elmi araşdırmaların keyfiyyətinin artırılması istiqamətində işləyirlər.

Tədrisin yüksək keyfiyyətini və yeniliyini nəzərə alaraq,  beynəlxalq EDUNİVERSAL təşkilatı fakültəmizi 2008-ci ildən başlayaraq hər il rəsmi olaraq dünyanın ən yaxşı biznes universitetlərin və fakültələrin siyahısına daxıl edir.

Məqsədimiz iqtisadiyyat, maliyyə, mühasibat uçotu, menecment, beynəlxalq biznes, marketing və digər biznes sahələrində milli və beynəlxalq biznes mühitində müvəfəqiyyətlə fəaliyyət göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlanmasıdır.

Fakültənin MBA proqramı təcrübəli biznes mütəxəssislərin və biznesə ilk dəfə qədəm qoyanların tələblərini ödəyir və eyni zamanda uyğun sahələr üzrə kifayət qədər dərin biliklər verir.

Tədrisi yüksək ixtisaslı müəllim və mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirən fakültə bakalavr, magistr (MBA) və PhD proqramları təklif edir. Tədris ingilis dilində aparılır. Müəllim heyətinin yüksək peşəkarlığı,  dünyanın bir sıra aparıcı universitetlərlə sıx əlaqələr  tədrisin beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təmin edir. Dərslərin keçirilməsində yerli və beynəlxalq şirkətlərin  yüksək səviyyəli mütəxəssisləri, menecerlər, ekspertlər və əməkdaşlıq edilən universitetlərdən dəvət olunmuş professorlar iştirak edirlər.

Fakültə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr, magistr və doktorantura proqramları təklif edir:


Bakalavr üzrə ixtisas proqramları

Magistr üzrə ixtisas proqramları

Doktorantura üzrə ixtisas proqramları

1

Biznesin İdarə Edilməsi


MBA, Maliyə


Dünya iqtisadiyyatı


2

Biznesin İdarə Edilməsi, Maliyə


MBA, Mühasibat Uçotu


Müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi


3

Biznesin İdarə Edilməsi, Mühasibat Uçotu və Audit


MBA, Xidmət Sənayesində Mühasibat Uçotu


Ümumi iqtisadiyyat


4

Biznesin İdarə Edilməsi, Menecment


MBA, İstehsal Sahəsində Mühasibat Uçotu


Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi


5

Biznesin İdarə Edilməsi, Marketinq


MBA, Menecment

6
MBA, Beynəlxalq Biznes

7
MBA, Bank İşi

8
MBA, Dünya İqtisadiyyatı: Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr

9
MBA, Dünya İqtisadiyyatı: Xarici İqtisadi Fəaliyyət

10
MBA, Maliyyə Menecmenti
Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsi

1992-ci ildə Humanitar fakültənin əsasının qoyulması ilə yanaşı bir sıra departamentlər də fəaliyyətə başladı. Fakültələrin yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanın milli dəyərlərinin, mədəniyyətini  qiymətləndirməyin, qoruyub saxlamağın, doğru təbliğatını aparmağının, bizim irsimizdə dərin iz buraxan bu dəyərlərin nə dərəcədə digər mədəniyyətlərdən fərqli olduğunu  öyrənməkdir. Beləliklə, tələbə adını qazanan tələbələr uğurla yeni yaradılan Humanitar fakültəsində ixtisas fənnlərindən əlavə, ikinci dil kimi Şərq dilləri oyrədən Ingilis dili ədəbiyyatı və Jurnalistika ixtisasları üzrə təhsil alırdılar. 2004-cu ildə Hüquq və Sosial  Elmlər fakültəsində fəaliyyət gostərən bir sıra departamentlərin Humanitar Fakültəsinin tərkib hissəsinə qatılması ilə baglı  müzakirələr aparıldıqdan sonra 2005 ci ildə Humanitar və Sosial Elmlər fakültəsi  ilə əvəz olundu. Hal-hazırda da Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsi Xəzər Universitəsində bakalavr və magistr dərəcələri proqramlarına uyğun olaraq müəyyən sahələr üzrə geniş silsiləli proqramlar hazırlayan ən böyük  fakültədir.

   Fakültədə yüksək səviyyədə  Avropa və Müasir Şərq Dillərinin öyrədilməsi proqramı tədris olunur. Incəsənət və Musiqi sahəsində tətbiq olunan yüksək səviyyəli proqramlar Xəzər Universitəsinin bütün fakültələrində tətbiq olunmaqla yanaşı, bütün tələbələrin bu sahə üzrə kurs keçmə imkanları var. Bu model Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Universitetlər tərəfindən də istifadə olunmağa başlayıb. Dərslər İngilis dilində keçirilməklə yanaşı, ikinci dil kimi tələbələr Fransız, Alman, İspan, Rus,Türk, Çin və başqa dilləri öyrənmək kimi imkanlar  əldə edirlər.

Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsində tələbələrə dil,ədəbiyyat, Siyasət Elmləri,Beynəlxalq Munasibətlər, Tarix, Jurnalistika, Dinşünaslıq, və Fəlsəfə fənləri tədris olunur. Əlavə olaraq, Sosiologiya, Psixologiya və Antropologiya sahələrinə aid dərslər də təklif olunur.

Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsi İngilis dilinin ikinci dil kimi tədrisi, Tərcümə, İngilis dili və Ədəbiyyatı, Beynəlxalq Əlaqələr, Siyasi Elmlər və Regionşünaslıq ixtisasları üzrə bakalavr və magistr proqramları təklif edir.

Humanitar və Sosial elmlər fakültəsi aşağıdakı proqramlar üzrə bakalavr, magistr və doktorantura proqramları təklif edir:


Bakalavr üzrə ixtisas proqramları

Magistr üzrə ixtisas proqramları

Doktorantura üzrə ixtisas proqramları

1

Tərcümə


Beynəlxalq münasibətlər


German dilləri


2

Ingilis dili və ədəbiyyatı


Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi


Sosial fəlsəfə


3

Politologiya


Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya


Fəlsəfə tarixi


4

Beynəlxalq münasibətlər


Dünya siyasi prosesləri


Tarix


5

Regionşünaslıq


Beynəlxalq jurnalistika


Azərbaycan tarixi


6

Psixologiya


Kliniki psixologiya


Beynəlxalq münasibətlər


7

Jurnalistika


Ümumi psixologiya

Regionşünaslıq
Siyasi nəzəriyyə


8
Konfliktologiya

9
Tərcümə

10
Dilşünaslıq

Təhsil Fakültəsi

Təhsil sahəsində tədqiqatlar aparılması həmişə Xəzər universitəsinin strateji inkişaf proqramının əsas amillərindən biri olmuşdur. Bu məqsədlə Xəzər universitəsi 1992-ci ildə, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, ABŞ-nin Los Angeles Kaliforniya universitəsi (UCLA) ilə universitet idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlıq proqramını həyata keçirməyə başladı. Bu əməkdaşlıq proqramına əsasən Xəzər Universitetində Təhsil və İnformasiya Araşdırmaları Mərkəzi yaradıldı. Daha sonra isə Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə “Təhsildə Keyfiyyətin Qorunması Mərkəzi”nin əsası qoyuldu.

Bundan başqa, Xəzər Universitetinin müəllimləri məcburi qaçqın və köçkün düşərgələri də daxil olmaqla Azərbaycanın müxtəlif regionlarında müəllimlərin treyninq proqramlarını həyata keçirməyə başladılar.

1998-ci ildən Xəzər Universiteti nəzdində orta məktəb yaratmaq istiqamətində ilkin tədbirlər görüldü. Əvvəlcə kiçik bir sinif açıldı və beləliklə ibtidai təhsil sahəsində ilk təcrübə qazanıldı. Sonradan tədricən ibtidai təhsil sinifləri təşkil edildi və Universitetin nəzdində “ Dünya” məktəbi fəaliyyətə başladı.

2003-cü ildə İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə bakalavr pilləsinə ilk tələbələr qəbul edildi.

Hal hazırda fakültə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr, magistr və doktorantura proqramları təklif edir:


Bakalavr üzrə ixtisas proqramları

Magistr üzrə ixtisas proqramları

Doktorantura üzrə ixtisas proqramları

1

İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası

Ümumi pedaqogika, pedaqogika və təhsilin tarixi

Təhsilin təşkili və idarə edilməsi

2

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Təhsilin təşkili və idarə edilməsi

Ümumi pedaqogika, pedaqogika və təhsilin tarixi

3

Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi
Azərbaycan ədəbiyyatı

4

Kimya və biologiya müəllimliyi5

Bioloigya müəllimliyi6

Kimya müəllimliyi7

Tarix və coğrafiya müəllimliyi
8

Tarix müəllimiyi
9

Coğrafiya müəllimliyiMagistratura, Doktorantura və Elmi işlər bölməsi

Magistratura, Doktorantura və Elmi işlər bölməsi Xəzər Universitetinin T/16 nömrəli 2 aprel 2011-ci il tarixli əmrinə əsasən, kadr hazırlığının spektrini genişləndirmək, habelə tədqiqat işlərinin təkmilləşdirilməsi və idarə edilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Bölmə doktorant tələbələrin qeydiyyatı, onların dərslərin təşkili, tədris planları üzərində iş, yeni qəbul olunmuş doktorant tələbələrin elmi rəhbər və mövzularının dəqiqləşdirilməsi və s. kimi işlərlə məşğul olur. Eləcə də universitetdə elmi inzibati şuranın iclaslarının təşkil olunması Magistratura, Doktorantura və Elmi işlər bölməsində həyata keçirilir. Bölmənin gördüyü işlərə magistr tələbələrin elmi işlərinin müdafiələrinin təşkili də aiddir. Müdafiədən əvvəl bir qayda olaraq magistr tələbələr elmi işlərini plagiat yoxlanılması üçün bölməyə təqdim edirlər. Plagiat yoxlanılma haqqında hesabat müvafiq dekanlıqlara göndərilir və yalnız bundan sonra tələbənin müdafiəyə buraxılmasına icazə verilir.

Bölmə 2011-ci və 2012-ci ildə ildə qəbul olmuş doktorantların dissertasiya mövzusu və elmi rəhbərləri haqqında məlumatı təsdiq olunmaq üçün müvafiq problem şuralarına göndərmişdir. Hal hazırda, bölmədə 2013-cü tədris ili üçün doktoranturaya qəbul imtahanları başa çatmışdır.

Doktorant tələbələr aktiv olaraq konfrans və jurnallarda məqalələrlə çıxış edirlər. Universitetin doktorant tələbələri doktorantların və gənc tədqiqatçıların hər il keçirilən respublika elmi konfransında məqalələrlə çıxış edirlər.

Doktorant tələbələr eyni zamanda mübadilə proqramlarında da aktiv olaraq iştirak edirlər. Universitetdə təhsil alan iki doktorant tələbə hal hazırda mübadilə proqramları çərçivəsində Portuqaliya və Çin kimi ölkələrdə təhsilini davam etdirməkdədir.

Magistratura Doktorantura və Elmi İşlər bölməsi aşağıdakı ixtisaslar üzrə doktorantura təhsili təklif edir:

-Analiz və Funksional analiz

-Differensial tənliklər

-Kompüter elmləri

-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

- Biokimya

-Molekulyar biologiya

-Molekulyar genetika

-Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

-Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

-Ümumi İqtisadiyyat

-Dünya İqtisadiyyatı

-Müəssisələrin təşkili və İdarə olunması

-Daxili Fiskal Siyasət və Dövlət Maliyyəsi

-German Dilləri

-Azərbaycan ədəbiyyatı

-Vətən tarixi

-Ümumi tarix

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

-Beynəlxalq münasibətlər

-Siyasi nəzəriyyə

-Sosial Fəlsəfə

-Fəlsəfə tarixiKafedralar (Departamentlər)
Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Departamenti

1995-ci ilin may ayında qurulan Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı bölməsi bakalavr, magistr və doktorluq pilləsində mütəxəssis yetişdirir və  bu pillələrdə diplom verir. Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı bölməsi Xəzər Univetsitəsinin müxtəlif bölmələrində həm Azərbaycan dili, həm də Azərbaycan ədəbiyyatı sahələrində xüsusi fənnlər tədris edir. Bu fənnlər universitetin tələbi olaraq, ixtisasından asılı olmayaraq, bakalvr pilləsindəki bütün tələbələrə tədris olunur.

Ayrıca, Azərbaycan dilinin interaktiv mərkəzli tədris proqramında  tələbələrin dil daşıyıcısı olub olmamaları nəzərə alınaraq uyğunlaşdırılmış tədris proqramlarından istifadə edilir. 

Azərbaycan dili və Azərbaycan ədəbiyyatı fənnlərinin tədrisində tədqiqat işi mühim yer tutur. Bölmədə, fakültələrin qabiliyyətli tələbələri və magistrlər Azərbaycan dilçiliyi və ədəbiyyatına dair bir sıra mühüm tədqiqatlar aparırlar. 

Bölmənin əsas vəzifələrindən biri, xüsusilə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra ortaya çıxan dərsik probleminin həlli istiqamətindədir.  Köhnə dərsliklərin bu günün tələblərinə cavab verməməsi, bu dərsliklərin çoxaldılmasında və istifadə edilməsində yaranan problemler, bölmənin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı sahəsində yeni dərsliklərin hazırlanması istiqamətində fəaliyyət göstərməyə təşviq edir.

Bioloji elmlər departamenti

Biologiya Departamenti 1992-ci ildə Tibb fakültəsinin bir hissəsi kimi yaradılmışdır. 2010-cu ildən Biologiya bölməsi Təhsil fakültəsi daxilində fəaliyyətə başladı.

Bölmə yarandığı gündən tələbələr üçün Tibbi Biologiya , Mikrobiologiya, Parazitoloji biologoya, Virusologiya, Genetika, İmmunologiya və Hematologiya kimi fənlərlə yanaşı Ekologiya və Exobiologiya, Ekoloji Biologiya, Biotexnologiya, s. kimi fənlərdən də kurslar təklif edir. Bu kurslarda digər universitetlərin tələbələri də dinləyici kimi iştirak etmək imkanına malikdir. Biologiya bölməsi əsasən aşağıdakı tədqiqat sahələrinə diqqət yetirir:

- Biotexnoloji metodun tətbiqi ilə təbiəti mühafizə və ekoloji problemlərin (məsələn, çirkli suların bioloji yolla təmizlənməsi) həllinə yönəlmiş tədqiqatlar

- Praktik dərslər zamanı müxtəlif bioloji fənlərin müasir metodologiyası və onların yoxlanılması üsullarının inkişafı.

Hal hazırda departmentdə laboratoriyalar gücləndirilir.Kimya Departamenti

Kimya departamenti 1994-cü ildə yaradılmışdır. Departament  aşağıdakı sahələr üzrə tədris işlərini yerinə yetirir:

      ۰     Ümumi,orqanik  və qeyri-orqanik kimya (Kimya ׀)

      ۰      Fiziki  kimya (Kimya ׀׀ )

۰     Neft  kimyası

۰     Ətraf mühit kimyası

Kimya fənləri  eyni zamanda  universitetin digər fakültələrinin  tələbələri üçün  Ümumtəhsil tələbələri  üzrə  də  təklif edilir. Departamentin  eksperimental və elmi-tədqiqat işləri üçün  lazımi avadanlıqlarla təchiz edilmiş labaratoryası var.

Departament həmçinin baza və digər tədqiqat  problemlərinin araşdırılması  üçün  ənənəvi fənlərin digər elm sahələri  ilə  əlaqələndirilməsi  imkanlarını  da təklif edir.

Departamentin tətqiqat  maraqları  aşağıdakılardır:


 • Neft  kimyası

 • Polimer  Kimyası (Yüksək molekullu birləşmələr)

 • Kolloid kimyası

 • Kimya texnalogiyası

 • Digər sahələr.

Departamentə əcnəbi müəllimlər cəlb olunur. Hal hazırda departamentdə Hindistandan cəlb olunmuş yüksək ixtisaslı mütəxəssislər çalışır.
İnşaat mühəndisliyi departamenti

 

Mеmаrlаr binаlаrın və digər tikililərin lаyihələndirilməsi ilə məşğul оlurlаr. Binаlаr funksiоnаl və təhlükəsiz оlmаlı, оnlаrdаn istifаdə еdən insаnlаrın tələblərinə cаvаb vеrməlidir. Idаrə və yаşаyış binаlаrını, məktəbləri, müəssisələri, хəstəхаnаlаrı, аyrıcа yаşаyış еvlərini və s. lаyihə еdərkən mеmаrlаr bütün bu аmilləri nəzərə аlırlаr. Оnlаr həmçinin şəhər mərkəzləri, tələbə şəhərcikləri, sənаyе pаrklаrı və digər kоmplеksləri lаyihələndirirlər.İnşaat mühəndislərinin vəzifəsi binаlаrın, аvtоmоbil yоllаrının, çirklənmə və zəhərlənməyə nəzаrət sistеmlərinin, su еhtiyаtlаrı sistеmlərinin lаyihələndirilməsi və inşasıdır. Оnlаr həmçinin bu оbyеktlərin plаnlаşdırılmаsı, fəаliyyəti və istismаrı üçün məsuliyyət dаşıyırlаr.

Ətrаf mühit məsələləri üzrə mühəndislər ətrаf mühiti bərk, mаyе və qаzşəkilli tullаntılаrdаn mühаfizə еtmək üçün sistеmlər lаyihə еdirlər. Fizikа, biоlоgiyа və kimyа еlmlərinin prinsiplərindən istifаdə еdərək ətrаf mühit üzrə mühəndislər ətrаf mühitlə bаğlı prоblеmlərin həlli üçün üsullаr yаrаdırlаr. Оnlаr su və hаvаnın çirklənməsinə nəzаrət, rеsirkulyаsiyа, tullаntılаrın zərərsizləşdirilməsi, hidrоlоgiyа, çаylаrın idarə olunması və nəzаrəti, ictimаi səhiyyə və digər məsələlərlə də məşğul оlurlаr.

Ətrаf mühit mühəndisləri təhlükəli mаddələrin zərərsizləşdirilməsi üzrə tədqiqаtlаr həyаtа kеçirir, təhlükənin ciddiliyini qiymətləndirir, təmizləmə və təhlükənin məhdudlаşdırılmаsı üzrə təhlil аpаrır və bədbəхt hаdisələrin qаrşısını аlmаq üçün müvafiq nоrmаlаr hazırlayırlar. Оnlаr еlmi məlumаtlаrı təhlil еdir, ziddiyyətli lаyihələri tədqiq еdir və kеyfiyyətə nəzаrət yохlаmаlаrını həyаtа kеçirirlər.

Mеmаrlıq, inşааt və ətrаf mühit mühəndisliyi sаhələrindəki prоblеmlər  mühаzirələrdə, prаktiki məşğələlərdə və istehsalat təcrübələrində nəzərdən keçirilir və qarşıya qoyulan məsələləri həll etmək üçün bilikləri, mеtоdоlоgiyаnı, nəzəriyyəni və prаktiki vərdişləri lаyihələr çərçivəsində birləşdirir.

Departamentə əcnəbi müəllimlər cəlb olunur. Hal hazırda departamentdə İrandan cəlb olunmuş yüksək ixtisaslı mütəxəssislər çalışır.

Departamentdə müasir inşaat materialları laboratoriyası elmi tədqiqatların aparılması zamanı kömək edir. Laboratoriya dərslərin təşkilinə dövlət akkreditasiyasının son etapını keçmək üzrədir. Bununla laboratoriya sənaye tikinti üzrə praktik keyfiyyət analizi aparmaq üçün sifarişlər qəbul etmək hüququ qazanacaq.Kompüter Elmləri Departamenti

Kompüter elmləri departamenti 1994-cü ildə yaradılmışdır. Departamentin məqsədi kompüter sistemlərinin və mühəndisliyinin uyğun sahələrinin təhlili, dizaynı, və təkmilləşdirilməsi üçün kompüter nəzəriyyəsi, prinsipləri, tətbiqi və yeniliklərindən istifadə edilməsi, onların inkişaf etdirilməsi və tədqiqatların aparılmasıdır.

Departament üç bölmədən ibarətdir :


 • Kompüter elmləri

 • Kompüter mühəndisliyi

 • Elektrik mühəndisliyi

 Kompüter elmləri fənləri və elmi-tədqiqat işləri nəzəri modellərdən praktiki tətbiqlərə qədər proqram vasitələrinə əsaslanır.

Kompüter mühəndisliyi rəqəmsal dizayn, kompüter avadanliqları və arxitekturası, proqram vasitələri və aparat və proqram vasitələtinin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanır.

Elektrik mühəndisliyi informasiyanın yaradılması, ötürülməsi və emalı üçün elektron texnologiyaların inkişafı və tətbiqini özündə birləşdirir.

Departamentin tədris proqramları tələbələrin gələcək karyerasının inkişafı üçün irəli sürülən tələblərə uyğun olaraq tərtib edilmişdir.

Bu proqramlar sənaye, biznes və ali təhsildə kompüter mühəndisliyinə olan tələblərə müvafiqdir və kompüter elmlərinin proqramlaşdırma dilləri, kompüter arxitekturası, alqoritmlər, əməliyyat sistemləri, kompüter şəbəkələri, suni intellekt və başqa əsas sahələrinə  əsaslanır. Tələbələr kompüter elmləri təhsilini elektrik mühəndisliyinin dövrələr nəzəriyyəsi, siqnal və sistemlər, elektronika, inteqral dövrələr və qurğuların istifadə ediməsi kimi aspektləri ilə birgə öyrənilir.

Kompüter münəndisliyi və menecment ixtisası üzrə tələbələr eyni samanda menecment fənlərini də öyrənirlər.

Departament həmçinin universitetin digər fakultələrinin tələbələri üçün bir sıra kurslar da təklif edir. Bu kurslar kompüterlərin müxtəlif sahələrdə effektiv istifadə edilməsini təmin etmək üçün yaradılmışdır.

2004-cü ilin martında departament daxilidə Lokal Cisco Şəbəkə Akademiyası  (CİSCO) fəaliyyətə başlamışdır. Lokal Cisco Şəbəkə Akademiyası Xəzər universitetinin və başqa universitetlərin tələbələrinə İnformasiya texnologiyaları sahəsində treyninqlər təşkil edir və şəbəkə resurslarının istifadəsi üçün sertifikatlaşdırılmış mütəxəssislər hazırlayır.

Departament kompüter texnologiyalarının tədrisdə və təhsildə tətbiq edilməsi ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərinə də xüsusi diqqət yetirir. Bu işlər aşağıdakı istiqamıtlərdə aparılır


 • Suni intellekt

 • Verilənlərin ötürülməsi və şəbəkələr

 • Verilənlər bazaları

 • Obrazların tanınması

 • Multimedia sistemləri

 • Kompüter qrafikası

 • İnformasiya sistemləri

 • Rəqəmsal verilənlərin emalı qurğuları

Tələbələrin və işçilərin tədris və elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirməsi üçün departamentdə  kompüter laboratoriyaları mövcuddur. Bu laboratoriyalar müasir kompüter və elektrik mühəndisliyi vasitələri ilə təchiz edilmişdir.

Departament ölkədə və xaricdə olan digər təhsil və elmi qurumlarla tədris və elmi-tədqiqat işləri üzrə əlaqədar əməkdaşlıq edir.

Departamentin strategiyası yüksək standartlara nail olmaq üçün təhsil və elmi-tədqiqat potensialı olan dinamik və güclü struktura malik olmaqdır.

Şərq Dilləri və Din Araşdırmaları Departamenti

Şərq Dilləri və Din Araşdırmaları Departamenti, Universitetdə uzun müddət fəaliyyət göstərən Şərqşünaslıq və İslam Araşdırmaları departamentinin əsası üzərində 2008-ci ildə təsis edilmişdir. Departamentin hədəfi Yaxın və Orta Şərq, eləcə də Şimali və Şərqi Asiya xalqlarını dil, din, tarix, sənət, ədəbiyyat və mədəniyyətin digər aspektlərindən tədqiq və tədris etməkdir. Departament Ərəb, Fars, Türk, İbri, Yapon, Çin, Koreya və Urdu dilləri kimi qeyri-Avropa dillərini əhatə edir. Qeyd olunan dillərdən Ərəb və Fars dilləri, hal-hazırda Sosial və Humanitar Elmlər fakültəsinin tələbələrinə ikinci ixtisas fənni kimi, digər dillər isə seçmə fənn kimi tədris olunur.

Departament həmçinin yuxarıda qeyd olunan dillərin vətənində doğulmuş və daha sonra dünya mədəniyyətinin mühim bir parçasına çevrilmiş Orta Şərq mənşəli Yəhudilik, Xristianlıq və İslamla yanaşı Buddizm, Konfüçianizm, Hinduizm, Jainizm, Şintoizm, Taoizm kimi Şimali və Şərqi Asiya dinlərini də tədqiq və tədris edir.

Dini Araşdırmalar sahəsinin hədəflərindən biri də bu ənənəvi dinlərin tarixini tədqiq etməklə yanaşı onlardan da bəhrələnərək meydana çıxmış yeni dini hərəkatlar, dini plüralizm, dinlərarası münasibətlər və dialoq, din və terrorizm münasibətinin tədqiqi və tədrisidir.Departamentin təklif etdiyi fənnlər:

 • Ərəb dili və Ədəbiyyatı (ixtisas fənni)

 • Fars dili və Ədəbiyyatı (ixtisas fənni)

 • Türk dili və Ədəbiyyatı

 • Koreya dili və Ədəbiyyatı

 • Dinlər Tarixi

 • Dinlərarası Münasibətlər

 • Din Fəlsəfəsi

 • Müqəddəs Kitabların Tədqiqi

 • Qur’an Araşdırmaları

 • İslam Tarixi

 • İslam Mədəniyyəti

 • İslam Fəlsəfəsi

 • İslam Hüququ

 • İslam Əxlaqı

 • Təsəvvüf (Sufizm)

Departament, Universitetin müvafiq digər departament və mərkəzləri ilə əməkdaşlıq etməklə Orta Şərq, eləcə də Şimali və Şərqi Asiya Araşdırmalarına dair bakalavr səviyyəsində sahə araşdırmaları həyata keçirir, eləcə də tələbələr və sahənin mütəxəssisləri üçün açıq mühazirə və seminarlar keçirir. Departament eyni zamanda Dini Araşdırmalar və Şərq dilləri sahəsində müxtəlif yayınlar nəşr etməkdədir.

Departamentin əsas hədəflərindən biri də Universitetdəki Tərcümə Araşdırmaları Mərkəzi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq edərək müxtəlif məqalə və kitabların, xüsusilə Ərəb və Fars dillərindən Azərbaycan dilinə və əksinə tərcümə edilməsidir.  Orta Şərq Araşdırmaları Proqramı

Orta Şərq Araşdırmaları Proqramından fənn seçən tələbələr Orta Şərq dillərindən birindən fənn üzrə imtahan vermək məcburiyyətindədir. Həmin tələbələrin siyasətmərkəzli dərslərinin daha “klassik” və tarixi sayılan fənnlərlə birləşdirməsi daha məqsədəuyğundur (buna araşdırma seminarları da daxildir). Bu proqramda tədris olunan (təklif olunan və planlanan) dərslər aşağıdakılardır:

·         Ərəb-İsrail Konflikti

·         Müasir Orta Şərqdə Konfliktlər

·         Müasir Orta Şərqdə Diplomatiya

·         Müasir İran tarixi

·         Müasir İsrail tarixi

·         Müasir Səudiyyə Ərəbistanı Tarixi

·         Müasir Türkiyə Tarixi

·         Osmanlı İmperiyası Tarixi

·         Müasir Orta Şərq Tarixi (1)

·         Müasir Orta Şərq Tarixi (2)

·         Orta Şərq: Xalqları və Mədəniyyətləri

·         Müasir Orta Şərq Tarixinə dair seçilmiş mövzular İslam Araşdırmaları

·         İlk Dövr İslam Tarixi

·         İslam Təhsili Tarixi

·         İslam Fəlsəfəsi Tarixi

·         İslam Elmi Tarixi

·         İslam Sənəti

·         İslam Mədəniyyəti

·         İslam Hüququ

·         İslam Zehniyyəti

·         İslamda Əsas İdeologiya Hərəkatları

·         Orta Əsrlər İslam Tarixi

·         Yaxın Şərq və Müasir Kinematoqrafiya

·         İslamda Müasir Təmayüllər

·         İslamın mənşəsi və ilk dövr inşikafı: nəzəriyyə və tarix arasında

·         İslamda Siyasi Düşüncə

·         Müasir Yaxın Şərq Tarixinə dair seçilmiş mövzular

·         İslamda Qadın, Gender və Ailə 

Türk Dünyası Araşdırmaları proqramı

Siyasi Elmlər və Beynəlxalq Münasibətlər departamenti ilə birgə Türk Dünyası Araşdırmaları proqramı həyata keçirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, eləcə də Avropa ölkələrində Sovet İttifaqı ilə əlaqəli bütün mərkəzlərin fəaliyyəti daha çox Rus və digər Slavyan dilli respublikalara təmərküzləşmiş, Qafqaz və Orta Asiya tarixi, Avrasiyanın geniş ərazilərində məskunlaşmış Türklərin tarix, mədəniyyət, dil və digər dəyərləri diqqətə alınmamışdır. Qafqaz, Orta Asiya və ümumiyyətlə, Osmanlı İmperatorluğu və Türkiyə Respublikası istisna olmaqla Türk Araşdırmaları nadir hallarda ciddi tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir. Lakin geopolitik və ictimai vəziyyətdəki dəyişikliklər Türk Dünyası Araşdırmalarını əhatə edən yeni bölgə araşdırmaları proqramının təsis edilməsinin zəruriliyini vurğulayır.

Türk Dünyası Araşdırmaları proqramı Türk dünyasının ictimai və siyasi tarixi, etnoqrafiya, kultura (mədəniyyət), dil, ədəbiyyat, folklor, iqtisadiyyat və idarəetməsinə dair araşdırma layihələrini və elmi proqramları dəstəkləyir.

İqtisadiyyat və Menecment Departamenti

İqtisadiyyat və menecment departamenti biznesin və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən müasir çevik bakalavr, maqistr və PhD proqramlarını təklif edir. Proqramlar inkişaf və karyera baxımından tələbə və mütəxəssislərin irəli sürdüyü tələbləri tam ödəyir, inkişaf üçün  gərək olan dərin və geniş biliklər bazasını yaradırlar. Departamentin məqsədi tələbələrə bu günün rəqabətli qlobal biznes mühitində çoxşaxəli bizneslərin səmərəli idarə edilməsi üçün tələb olunan dərin biliklər vermək və qərarların qəbul edilməsinin müasir texnologiyaları ilə tanış etməkdir.   

Departament əməkdaşlıq proqramlar çərçivəsində Avropa və ABŞ-ın bir sıra uyğun aparıcı fakültələri ilə sıx əlaqələr qurmuşdur. Əməkdaşlıq proqramları departamentin əksəriyyət müəllimlərinə xaricdə ixtisasını artırmasına və treyninqlərdə iştirak etməsinə imkan verir. Aparıcı xarici universitetlərin nümayəndələri ixtisas və fənn proqramların müzakirə və dəyərləndirilməsi, müəllimlər üçün treyninqlərin keçirilməsində iştirak edirlər.

Departament beş bölmədən ibarətdir: İqtisadiyyat, Menecment, Mühasibat uçotu, Maliyyə və Magistr proqramları. Hər bir bölmə uyğun proqramların hazırlanması üzrə məsul qurumdur. Əməkdaşların araşdırma maraqları iqtisadi analiz və inkişaf,  korporativ idarəetmə, qərarların qəbul ediməsi, maliyyə və bank işi, menecment, beynəlxalq ticarət və biznes, regional iqtisadiyyatı, iqtisadiyyat və biznes təhsili sahələrini əhatə edirlər. İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti

Departament öz fəaliyyətinə 1992-ci ildə başlamışdır. Bu gün o, Xəzər universitetində ən böyük Departamentlərdən biridir. Departamentin nəzdində olan fakültəyə Azərbaycanın təcrübəli alimləri və İngilis dili müəllimləri, həmçinin dəvət olunmuş professorlar cəlb olunmuşdur.

İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti tələbələrə güclü dil və ünsiyyət bacarıqları, Britaniya və Amerika ədəbiyyatı haqqında hərtərəfli bilik, dilçilik və tərcümə kimi uyğun sahələr üzrə əsaslı məlumat verməyi nəzərdə tutur.

Departament Tərcümə Araşdırmaları Mərkəzi, Lüğət və Ensiklopediya Mərkəzi, Müəllim Hazırlığı Mərkəzinin layihələrində iştirak edir. Bu Departament universitet məzunlarına geniş təlim və tədqiqat işlərində yardım göstərir.

Departament İngilis, Britaniya və Amerika Ədəbiyyatı və dil araşdırmaları üzrə başlanğıc, orta və yüksək səviyyələr üçün kurslar təklif edir. İngilis dili kursları tələbələrin Universitet tədrisi üzrə, universiteti bitirən tələbələrin İngilis dili və ədəbiyyatı üzrə  və tədris müəssisələrinin proqramlarının akademik tələblərinə cavab verir.

İngilis dilinin tədrisi proqramı üzrə İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti oxu, yazı, danışıq və dinləmə kimi dörd dil bacarığının geniş şəkildə aşılanması ilə İngilis dilinin qrammatikası və leksik sisteminin əsaslarının hərtərəfli əhatə olunmasını təmin etməyə yönəlmişdir 

Departamentinin proqramı əsasən İngilis dilində materialların interaktiv tədrisinə əsaslanır və iki hissəyə ayrılır: Ümumu İngilis dili /İngilis dili ikinci dil kimi (ESL) və Xüsusi Sahələr üçün İngilis dili (ESP). Proqramın sonuncu komponenti aşağıdakı kursları əhatə edir:

·         İqtisadiyyat və Menecment üzrə İngilis dili

·         Sosial elmlər üzrə İngilis dili

·         Kompüter elmləri üzrə İngilis dili

·         Mühəndislik üzrə İngilis dili

·         Təhsil sahəsi üzrə İngilis dili

Tədris proqramları İngilis dilinin ikinci dil kimi tədrisi, Tərcümə araşdırmaları, Dilçilik, İngilis dili və Ədəbiyyatı, Dillərarası əlaqələr və Amerikaşünaslıq və Britaniyaşünaslıq üzrə aparılır. Dilçilik proqramı Dilçilik nəzəriyyəsinin tədqiqi və onun tətbiqini özündə birləşdirir.

İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti müxtəlif sahələrdə mütəxəssislərə İngilis dilinin tədrisi ilə əlaqədar olan proqramların hazırlanması və yerinə yetirilməsi ilə də məşğul olur. Departament orta və ali məktəb müəllimləri üçün seminarlar və dərslər təşkil edərək şəhadətnamələr verir, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında məskunlaşmış qaçqın və köçkün müəllimlər üçün ixtisasartırma kursları təşkil edir.

 Təlimdə yanaşmalar


 • Ünsiyyətə daha çox üstünlük verilir

 • Qrammatikanın deduktiv yolla izahı üstün tutulur

 • Tələffüz və intonasiyaya böyük əhəmiyyət kəsb edir və onlara xüsusi diqqət yetirilir

 • Komanda layihələrinin təşkilinə həvəsləndirən qrup şəklində iş aparılır

 • Müəllimlər bütün səlahiyyətlərə malik deyil və daha çox köməkçi və bacarıqlar arasında keçid yaradan vasitə kimi müşahidə olunur

 • Şifahi (dinləmə və danışma) və yazılı (oxu və yazı) dil bacarıqları eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir

 • Cari dil sahəsində mədəni biliklərə üstünlük verilir

 • Oxu zamanı istifadə olunacaq lüğətə xüsusi diqqət yetirilir

 • Müxtəlif təlim vəsaitlərinin istifadəsi ilə bütün təlim məsələlərinin məzmunu açılır

 • Ana dili və tərcümədən istifadə yolveriləndir

 • İkidillilik, iki mədəniyyətlilik səriştəsi ideal məqsəd kimi qəbul olunur

Təlim materialları

Dil təlimində və onun öyrənilməsində cari fikirlər öyrəncinin maraqlarına yönəlmiş materiallara ehtiyacın olmasını vurğulayır. Təlim materiallarının seçimi üçün meyar aşağıdakılardır: • Mövzular müzakirə üçün əsas təşkil etməlidir

 • Mövzular dəyər məsələlərini ifadə etməlidir

 • Janr müxtəlifliyi olmalıdır

 • Mövzular öyrəncilərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır

 • Həqiqi mənbələrə əsaslanmalıdır

Müəllimlərə qrammatikanın tədrisinin dilin digər sahələrinin tədrisi ilə tamlığını təşkil etmək məsləhət görülür. Tədris olunan qrammatik material kitabdakı mövzular və tədris situasiyası ilə əsas təşkil etməlidir.

Yoxlama və Qiymətləndirmə

Aşağıdakı test növləri tələbələrin bacarıqlarını təyin etmək və tədris /təhsil prosesini möhkəmləndirmək üçün müəllimlərə kömək edir: • Qruplar üzrə müvafiq yerləşdirmə testləri

 • İngilis dilinin lüğət, qrammatika və tələffüz kimi ayrı-ayrı komponentlərini təyin etmək üçün dil  sahələri üzrə bacarıq testləri

 • Anlamanı müəyyən edən testlər - oxu testləri; tələbələr düzgün cavab olan hərfi seçirlər

 • Səmərəliliyi yoxlamaq üçün testlər - danışıq imtahanı, cəld və yaradıcı cavab tələb edir

 • Tələffüz edilən növbəti fikrin açılışı və tanınma səviyyəsini yoxlamaq üçün dinləmə testləri

 • Yekunlaşdırma bacarığının qiymətləndirildiyi tərcümə və inşa kimi fərdi testlər

 • Tələbələrin güclü və zəif cəhətlərini aşkar etmək və sonrakı təlimatları aparmaq üçün diaqnostik testlər

 • Tədris proqramının kiçik elementlərinin qiymətləndirilməsini müəyyən edən inkişafetdirici testlər

 • Bütün kurs ərzində əldə edilən inkişafı müəyyənləşdirmək üçün nailiyyəti müəyyən edən testlər

Xüsusi şəraitdə İngilis dilinə bütünlüklə yiyələnməni müəyyənləşdirmək üçün səriştəni müəyyən edən testlər.

Tarix və Arxeologiya  Departamenti

1993-cü ilin iyun ayında fəaliyyətə başlamış Tarix və Arxeologiya  Departamenti (keçmiş Tarix Departamenti) Xəzər Universitetinin aparıcı tədris və tədqiqat bölmələrindən biridir. Tarix və Arxeologiya  Departamenti ümumdünya tarixinin inkişaf prosesləri, qədim və orta əsrlər tarixi, Sivilizasiya tarixi, Orta və Yaxın Şərq ölkələri, Avropa və  Amerika xalqlarının tarixi fənnləri üzrə tədris aparır.

Universitetin qaydalarına müvafiq olaraq,  Departament Azərbaycan tarixi fənninin tədrisinə də geniş yer ayırır. Fənnin tədrisində Azərbaycan xalqının inkişaf mərhələləri,  Azərbaycanın Rusiya, İran, Türkiyə kimi qonşu dövlətlərlə və Qafqaz xalqları ilə tarixi əlaqələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Departamentin tədris və tədqiqat fəaliyyəti Xəzər Universitetinin digət tədqiqat bölmələri ilə sıx əməkdaşlıq etməyə və Azərbaycan tarixinin fənnlərarası tədrisinə də imkan yaradır.

Departament həmçinin tanınımış alim və mütəxəssislərin tələbələrlə görüşlərini də təşkil edir. Bu cür görüşlər həm alimlərə, həm də tələbələrə müxtəlif mövzular ətrafında geniş müzakirələr və fikir mübadiləsi aparmağa imkan verir.

Departamentin apardığı digər mühüm işlərdən biri də “Azərbaycan arxeologiyası” jurnalının hazırlanması və nəşr edilməsidir. Jurnalda Azərbaycan və dünya arxeologiyasının aktual problemlərinə, dünəninə və bu gününə həsr olunmuş nəzəri, elmi – tədqiqi və elmi – kütləvi məqalələr dərc olunur. Jurnalın səhifələrində arxeologiya elminin əsasları və metodikası, müasir problemləri və nailiyyətləri geniş şəkildə işıqlandırıılır.  

Departament həmçinin respublikanın müxtəlif təhsil ocaqları, muzeyləri və qoruqları ilə (Azərbaycan tarixi muzeyi, Şirvanşahlar sarayı, Qobustan qoruğu) sıx elmi-mədəni əməkdaşlıq edir. Departament tələbələrin və alimlərin böyük maraq göstərdikləri  respublikanın müxtəlif tarixi yerlərinə səfərlər də təşkil edir.

Tarix və Arxeologiya Departamenti mütəmadi olaraq tanınmış alim və mütəxəssislərin iştirakı ilə beynəlxalq elmi konfrans və seminarlar təşkil edir.

Jurnalistika Departamenti

1994-cü ildə yaradılmış Jurnalistika departamentində tələbələrin maraq və istəklərinə uyğun olaraq proqramlar təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən keçirilir. Kafedra həmçinin media hüququ və siyasəti,mediada sosial araşdırmalar ,film çəkilişi və kritikası (tənqidi) ,radio,televiziya və ictimai əlaqələr üzrə də proqramlar təklif edir. Eyni zamanda  jurnalistika sahəsində təhsil alan tələbələr üçün dərslər (proqramlar)ingilis dilində aparılır.Kafedra bu sahə üzrə mövcud şəraitə uyğun olaraq Azərbaycanda, ABŞ, Avropa və bir sıra ölkələrdə,media perspektivləri və rolu haqqında professional təlimlərin təşkilinin tələbələr üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu da nəzərə alır.Jurnalistika Kafedrası Xəzər Universitəsinin Nəşriyyatı ilə də sıx əlaqə saxlayaraq bu sahəyə dair bir sıra kitabları tərcümə etmiş,medianın bu sahədə daha cox tələbə və mütəxəsislərə  ehtiyac olduğunu qeyd edir.Riyaziyyat Departamenti

Əsası 1 Oktyabr 1993-cü ildə qoyulmuş Riyaziyyat departamenti Riyaziyyat və Tətbiqi riyaziyyat sahələri üzrə proqramlar təklif edir.  Bəzi riyaziyyat yönümlü departmentlərarası proqramlar isə riyaziyyata olan  maraqlarını digər çərçivədə kombinə edən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Departament həm də bütün Xəzər Universiteti fakultələrinə xidmət göstərərək Cəbr, Ümumi və ali cəbr, Differensial tənliklər, Xətti və tətbiqi riyaziyyat, Əməliyyatların tədqiqi, Ümumi statistika, həmçinin Biostatistika və Biznes statistikası, İqtisadiyyat və biznes üçün riyaziyyat və s. fənlər təklif edir.

Departamentdə tədqiqat yönümlü dörd proqram vardır:

·   Xüsusi riyaziyyat. Bu riyaziyyata güclü marağı olan tələbələr üçün nəzərdə tutulur;

·   Riyaziyyat və Komputer elmləri.  Burada riyaziyyat  kompüter elmləri ilə eyni səviyyədə öyrənilir; 

·   Riyaziyyat və İqtisadiyyat. Burada tələbələr riyaziyyat və iqtisadiyyat arasında güclü əlaqəni, xüsusilə iqtisadiyyatda riyazi modelləri öyrənirlər;

·    Xüsusi tətbiqi riyaziyyat sahələri.Bunlar riyaziyyatçı əməkdaşların tədqiqaq maraqlarını əks etdirir.

Maraq kəsb edən cari tədqiqat  sahələrinə funksional analiz, operatorlar nəzəriyyəsi,  adi və xüsusi differensial tənliklər, riyazi fizika, riyazi iqtisadiyyat, ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika aiddir.  Bu sahələrdən başqa, əməliyyatların tədqiqi və optimallaşdırılması, real və kompleks analiz, ədədi metodlar, riyaziyyatın tarixi və fəlsəfəsi kimi işlər də yerinə yetirilir.

Departamentdə elmi seminarlar keçirilir. Burada  çoxlu sayda mövzular üzrə mühazirələr, əməkdaşların və tələbələrin əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında xəbərlər müzakirə olunur. Kompüter hesablamaları Universitetin Kompüter Mərkəzində yerinə yetirilir.  

Müasir Dillər Departamenti

Departamrnt 1995-ci ildə “Qərb dilləri” adı altında fəalliyət göstərmiş və 2004-cü ildə Müqayisəli ədəbiyyat və  Müasir Dilər departamenti adlandırılmağa başlamışdır. Kafedrada Fransız, Alman, Ispan və digər xarici dillərin öyrədilməsi istiqamətində müntəzəm olaraq dərslər təşkil edilir. Kafedranın ən önəmli vəzifəsi  tələbələr üçün heç bir məhdudiyyət  qoyulamadan (əsasən Humanitar  və Sosial Elmlər fakültəsinin tələbələri üçün) təklif olunan dil dərslərində, praktiki olaraq tələbələrin oxu, yazı, danışıq  və tərcümə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Dərs proqramlarına həmçinin Qərbi Avropa mədəniyyəti, ədəbiyyatı ,tarixi,  və müasir həyatının öyrənilməsi də daxildir. Kafedra o cümlədən beynəlxalq ictimai proqramlarda, həmçinin  Avropa Ictimai əlaqələrin təhsil proqramlarında da iştirak edir. Fakültənin təşkil etdiyi  dil kurslarının tədrisçiləri əsasən xarici ölkələrdə müəllim  işləyən ,bu sahə üzrə tərcüməçi kimi ekstensiv iş təcrübəsinə malik olan mütəxəssislərdir.İncəsənət və Musiqi Departamenti

İncəsənət və musiqi departamenti ixtisasından asılı olmayaraq bütün universitet  tələbələri üçün incəsənət və musiqinin müxtəlif sahələri ilə məşğul olmağa imkan yaradır və bu fənnlər universitetdə tələb olunan fənnlər siyahısına alınacaq. Departamentin məqsədi xalça toxuma musiqi duyumunun inkişafı, musiqi biliyi, həmçinin Xəzərin tələbələrinin artistik və intelekt imkan və bacarıqlarının inkişafı üçün performans imkanlarının inkişafı kimi Azərbaycan Milli incəsənətinə aid sahələrdə treyninqlər təşkil etməkdir.

Departamentin proqramı Azərbaycan və dünya musiqi mirasını və arxivlərini öyrənmək üçün mühit yaradır.    Departamentin yuxarıdakı qaydalar daxil olmaq şərti ilə musiqi, rəqs, xor, xalça toxunması və yüksək ali dərəcələr əldə etmək üçün professional treyninq kurslar kimi müxtəlif fənnlər təşkil edir. Həmçinin departament tərəfindən mütəmadi olaraq incəsənət tarixi, dünya incəsənəti və mədəniyyəti, Asiya və Avropa mədəniyyəti kimi ixtisaslaşmış fənnlər də təklif olunmuşdur. Əlavə olaraq, bu departament Xəzər Universitetinin mədəniyyət sahəsinin inkişafında əsas rol oynayır. Bu səbəbdən də Departament şəhərin (Bakı) mərkəzindəki məşhur “Dünya” konsert salonu daxil olmaqla, Universitetin hər iki korpusunda iki konsert salonu yaradılmışdır.

Departament Azərbaycanda və xarici ölkələrdə daima konsert proqramları və sərgilərlə çıxış edir. Bu işlərdə departamentin müəllimləri, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və tələbələr iştirak edirlər. Departament həmçinin Xəzər Universiteti Kamera orkestrinin fəaliyyətini də tənzimləyir.Nеft Mühəndisliyi Departamenti

Nеft mühəndisliyi departamenti nеft və qаz quyulаrının qаzılmаsı, nеftin çıхаrılmаsı, nеft və qаz yаtаqlаrının işlənməsi sаhəsində yüksək hаzırlıqlı və öz bilik və bаcаrıqlаrını nеft sənаyеsi və ətrаf mühitin mühаfizəsi prоblеmləri ilə əlаqədаr məsələlərin səmərəli həllində tətbiq еdə bilən mütəхəssislər hаzırığını həyata keçirir.

Departamentin əsаs məqsədi nеft və qаz еhtiyаtlаrının səmərəli mənimsənilməsi və rаsiоnаl idarə olunması sаhəsində prоfеssiоnаl səviyyədə pеşəkаrlıq məsuliyyəti dаşıyаn iхtisаslı mütəхəssilərin hаzırlаnmаsıdır.

 Departament nеft mühəndisliyi və mеnеcmеnt sаhəsində bаkаlаvr, mаgistr prоqrаmlаrı təklif еdir.

Bаkаlаvr prоqrаmının məqsədi məzunlаrа nеft mühəndisliyi prоblеmlərinin öyrədilməsi, fоrmаlаşdırılmаsı və həlli yollarını tətbiq etmə bacarıqlarını aşılamaqdır. Təcrübi tədqiqаtlаrın plаnlаşdırılmаsı və аpаrılmаsı, tədqiqаt nəticələrinin təhlili və intеrprеtаsiyаsı, və müаsir tехnоlоgiyаyа, bаcаrıq və mühəndis vərdişlərinə əsаslаnаn vаsitələrdən istifаdə еtməklə, sistеm, kоmpоnеnt və yа prоsеslərin lаyihələndirməsi də bakalavr proqramının məqsədlərinə daxildir.  

Magistr prоqrаmının məqsədi nеft mühəndisliyinin müхtəlif sаhələrində iхtisаslаşmаnı təmin еtmək, və еləcə də,  еlmi-tədqiqаt və lаyihələndirmə işlərinin yеrinə yеtirilməsi üçün lаzım оlаn analiz və sintеz vərdişlərini аşılаmаqdır. Bu prоqrаm mütəxəssislərin dərin nəzəri  və praktiki biliklərə yiyələnməsini nəzərdə tutur.

Departamentin fəаliyyətinə həmçinin nеft mühəndisliyinin müхtəlif sаhələrinə аid еlmi-tədqiqаt işlərinin аpаrılmаsı da dахildir. Еlmi-tədqiqаt işlərinin əsаs istiqаmətləri аşаğıdаkılаrdır:


 • Nеft və qаz yаtаqlаrının kəşfiyyаtı, istismаrı və tədqiqi;

 • Nеft və qаzçıхаrmаnın аrtırılmаsı;

 • Nеft və qаz yаtаqlаrının işlənməsi;

 • Təbii qаz yаtаqlаrının işlənməsi;

 • Nеft lаyının idarə edilməsi və qiymətləndirilməsi;

 • Nеftçıхаrmаdа qеyri-Nyutоn sistеmlərinin tətbiqi;

 • Nеft gеоlоgiyаsı еlmləri;

 • Quyulаrın gеоfiziki tədqiqi.

Mеmаrlıq, mühəndislik və tətbiqi elmlər fаkultəsinin lаbоrаtоriyаlаrı  tələbələrin tədris və  tədqiqаt işlərinin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq аvаdаnlıqlarlа təchiz оlunmuşdur.  Bu məqsədlə Bаkı şəhərində оlаn nеft еlmi-tədqiqаt və lаyihə institutlаrının еlmi-tədqiqаt pоtеnsiаllarındаn da istifаdə оlunur. Nеft mühəndisliyi iхtisаsı üzrə təhsil аlаn tələbələr üçün təşkil оlunmuş istеhsаlаt təcrübəsi və lаbоrаtоriyа məşğələləri оnlаrа nеft sənаyеsi sаhəsində müхtəlif prоblеmlərin həll edilməsi istiqamətində böyük kömək edir.

Departament Bаkıda fəаliyyət göstərən yerli və tanınmış trаnsmilli şirkətlərlə - Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Nеft Şirkəti (АRDNŞ), Аzərbаycаn Bеynəlхаlq Əməliyyаt Şirkəti (АBƏŞ), British Pеtrоlеum(BP), Schlumberger, Statoil, Yunоkоil, Mаk-Dеrmоtt, Еksоnmоbil şirkətləri ilə sıх əməkdаşlıq еdir.

İlk dəfə Аzərbаycаndа tətbiq оlunаn və istеdаdlı tələbələrimizə BP təqаüdünün vеrilməsi onlara təhsil aldığı müddətdə mаliyyə dəstəyi оlur və həmçinin təhsillərini müvəffəqiyyətlə bаşа vurduqdаn sоnrа həmin şirkətdə çalışmasına zəmin yаrаdır. Departament univеrsitеt-istеhsаlаt əlаqələrinin yаrаdılmаsı bахımındаn  univеrsitеtin аpаrıcı qurumlardan biridir.

Departament müхtəlif əməkdаşlıq prоqrаmlаrı çərçıvəsində dunyanın bir sırа аpаrıcı univеrsitеtləri ilə sıх əməkdаşlıq еdir. Хəzər Univеrsitеti ilə Еdinburq şəhərində оlаn Hеriоt-Wаtt Univеrsitеti аrаsındаkı əməkdаşlıq çərçivəsində Хəzər Univеrsitеti nəzdində Dəstək Mərkəzi yаrаdılmışdır. Mərkəzin funksiyаsına prоfеssоr-müəllim hеyətimizin həmin universitetdə təcrübə kеçməsi, nеft mühəndisliyi iхtisаsı üzrə təhsil alan BP (Аzərbаycаn) şirkətinin işçilərinin təhsilinə dəstək verilməsi dахildir.

Nеft mühəndisliyi departamentinin bütün əməkdаşlаrı və tələbələri Nеft Mühəndisləri Cəmiyyətinin (SPЕ) üzvləridir. Хəzər Univеrsitеtində Nеft Mühəndisləri Cəmiyyətinin хüsusi bölməsi fəаliyyət göstərir və görkəmli аlimlər, mühəndislər, qаbаqcıl univеrsitеt və şirkətlərdən dəvət оlunmuş prоfеssоrlаr və mütəхəssislər SPЕ-nin yığıncаqlаrındа elmi məruzələrlə çıхış еdirlər.

Departament xarici tələbələrin sayına görə də fərqlənir. Hindistan, Pakistan, İraq, İran və digər xarici ölkələrin vətəndaşları bakalavr və magistr təhsili almaq üçün Xəzər Universiteti Neft mühəndisliyi departamentinin təklif etdiyi proqramları seçirlər.

Schlumberger-in hədiyyə etdiyi neft geologiyası üzrə qiymətli software proqramı elmi tədqiqatların aparılmasında , həmçinin elmi tədqiqat yönlü dərslərin təşkilində mühüm rol oynayır. Hal-hazırda departament elmi tədqiqat laboratoriyalarının təşkili ilə ciddi surətdə məşğuldur.sseçilsəfə və insanşünasliq
Fəlsəfə və Sosiologiya Departamenti

Departament müxtəlif humanitar və sosial elm sahələrinin tədrisi və tədqiqini nəzərdə tutan çoxfənnli (multidissiplinar) akademik vahid kimi 1992-ci ildə yaradılmışdır. Hal-hazırda Departamentin əsas akademik sahələri və tədqiqat fəaliyyətləri üç istiqamətdə qruplaşdırılır:

• Fəlsəfə (buraya aşağıdakı fənnlər daxildir: fəlsəfə tarixi, din fəlsəfəsi, siyasət fəlsəfəsi, fəlsəfə və ədəbiyyat münasibətləri, fəlsəfə və linqvistika)

• Sosiologiya və sosial psixologiya

• Digər sosial və humanitar elm sahələri (sənətlərin və mədəniyyətin öyrənilməsi, sosial və kultural antropologiya).

Departament tərəfindən universitetin bütün fakültərində ümumtəhsil tələblərə müvafiq olaraq fakültativ proqramlar formasında müxtəlif kurslar təklif və tədris edilir. Departamentin Hüquq, Humanitar və sosial elmlər, İqtisadiyyat və menecment fakültələrinə təklif etdiyi fənnlərə bakalavr və magistr proqramları üçün tələb olunan ixtisas, ixtisasa yaxın və ixtisasla az əlaqəli kurslar daxildir. Bakalavr və magistr proqramlarından başqa departament həmçinin “Fəlsəfə tarixi” və “Sosial fəlsəfə” ixtisasları üzrə doktorantura proqramları təklif edir.Fizika Departamenti

Departamentin əsası 1993-cü ildə qoyulmuşdur. Departament əsasən Memarlıq, mühəndislik və tətbiqi elmlər fakultəsinin tələbələri üçün tədris və tədqiqat qurumu kimi fəaliyyət göstərir.  Departament  həm də universitetin digər fakultələrinin tələbələri üçün seçmə fənlər  təklif edir. Bu fənlər aşağıdakılardır:

·       Qeyri-mühəndislər üçün fizika;

·       Astronomiya 

Departament praktik dərslərin və tədqiqatların aparılması üçün lazımi avadanlıqlarla təchiz edilmiş laboratoriyaya malikdir.  Müasir və orijinal laboratoriya işləri mühazirələrdə verilən nəzəri biliklərin möhkəmlənməsi üçün zəruridir. 

Departament aşağıdakı sahələr üzrə tədqiqat proqramları yerinə yetirir: 

·       Elektrik enerjisinin istehsalı və ötürülməsi;

·       Bərpa olunan enerji formaları (günəş, külək və s.) və onların praktiki tətbiqi;

·       Kompozit materiallar və onlar əsasında çeviricilər;

·       Qeyri-xətti hidrodinamika və istilik ötürməsi;

·       Digər sahələr.

Departament həmçinin fənlər arası tədqiqatları yerinə yetirmək üçün aşağıdakı sahələri  təklif edir:

·       Neft sənayesində texnoloji prosesləri təkmilləşdirən fiziki metodlar;

·       Müxtəlif fiziki sahələrdə istilik köçürülməsi və maye mexanikası; 

·       Müxtəlif fiziki sahələrin (maqnit, ultrasəs və s.) mayelərin xassələrinə təsiri;

·       Fiziki sahələrin (elektrik, maqnit, elektromaqnit) bioloji obyektlərə təsiri;

·       Digər sahələr.

Elektronika, Telekommunikasiya və Radio Mühəndisliyi bölməsi

Elektronika, Telekommunikasiya və Radio Mühəndisliyi bölməsi 2010-cu ildə Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər fakültəsinin daxilində yaradılmışdır. Bölmə universitet tələbələrinə qabaqcıl texnologiyaların istifadə olunduğu sahələrdə geniş proqramlar təklif edir. Gələcəkdə qarşılaşacaqları problemlərin öhdəsindən gələ bilmək üçün məzunlar yeni texnologiyalara uyğunlaşmalı və ondan düzgün istifadəni öyrənməlidirlər. Elektronika, telekommunikasiya və radio mühəndisliyi riyaziyyat və fizika anlayışı, eləcə də elektron texnologiyalar sahəsində bilik tələb edir. Elektronika və telekommunikasiya texnologiyalarının əsas prinsiplərinin tədrisindən öncə proqram daxilində tələbələr fizika, riyaziyyat və kompüter proqramlaşdırmasına dair biliklər əldə edir. Proqram boyunca diqqət yeni və daha inkişaf etmiş elektron texnologiyaların öyrənilməsi istiqamətində yönəldilmişdir. Bölmənin yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlamaq üçün laboratoriyası var. Laboratoriyanın tədqiqat imkanlarına aiddir:

Kommunikasiya barədə əsas biliklər

AM / FM transmitter və qəbuledici sistemi

Fiber-optik ötürülmə təlim sistemi

Elektrik dövrəsinin tədqiqi

Biotibbi ölçü sistemi

Məntiqi dizayn öyrənilməsi

Analoq elektronikanın tədqiqi

Rəqəmsal elektronikanın tədqiqiCoğrafiya və Ətraf mühit departamenti

2010-cu ildə Xəzər Universitetində tarix və coğrafiya ixtisaslarının açılması ilə bağlı Ətraf mühit elmləri bölməsinin nəzdində bu ixtisasların geniş tədrisi və inkişaf etdirilməsi üçün Coğrafiya departamenti yaradıldı.

Coğrafiya və Ətraf Mühit Elmləri Bölməsi coğrafiya sahəsində lisenziya proqramları təklif edir. Kafedrada bütün kurslar yüksək standartlara, müasir təhsil tələblərinə cavab vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şöbə tarix və coğrafiya tələbələrinin yüksək ixtisaslı mütəxəssislər olması üçün onları lazımi bilik və bacarıqlarla təmin edir. Coğrafiya departamenti həmçinin iqtisadiyyat, idarəetmə, tikinti və neft mühəndisliyi departamenti tələbələri üçün kurslar təşkil edir.

Universiteti bitirdikdən sonra adətən tarix və coğrafiya tələbələri Azərbaycanın orta məktəblərində çalışır. Azərbaycan təhsil sisteminin yüksək ixtisaslı müəllimlərə ehtiyacı var və buna görə Coğrafiya və Ətraf Mühit Elmləri Bölməsi bu ehtiyacı nəzərə alaraq ixtisaslı müəllimlər yetişdirməyə çalışır. Bunu əsas götürərək Coğrafiya və Ətraf Mühit Elmləri Bölməsi dünyanın aparıcı universitetləri ilə əlaqələr yaratmışdır.

Tədrisin inkişafı ilə yanaşı, Coğrafiya və Ətraf Mühit Elmləri Bölməsi ətraf mühitin və suyun çirklənməsi ilə bağlı tədqiqatlarda iştirak edir. Təhsil və tədqiqat layihələri aparıcı beynəlxalq və regional ali təhsil müəssisələri ilə birgə həyata keçirilir.

Coğrafiya və Ətraf Mühit departamenti beynəlxalq aləmdə fəaldır. Bölmədə yerli mütəxəssislərlə yanaşı mühazirələr oxumaq üçün xarici mütəxəssislər də dəvət olunur.Siyasi Elm və Beynəlxalq Münasibətlər Departamenti

Siyasi Elm və Beynəlxalq Münasibətlər Departamenti 1995-ci ildən etibarən bakalavr və magistr proqramları təklif edir. Bakalavr proqramı Siyasi Elm və Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasları üzrə beynəlxalq münasibətlər, siyasi nəzəriyyə və regionşünaslıq sahələrini əhatə edən bir çox kurslar təklif edir. Departamentdə təklif olunan Magistr və Fəlsəfə Doktoru proqramları bir neçə sahəni əhatə edir: Münaqişə üzrə Tədqiqatlar,  Siyasi Nəzəriyyə, Regionşünaslıq. Sonuncuya aşağıdakılar daxildir: Avropa Dövlətçilik Məsələləri, Yaxın Şərq Araşdırmaları, Şərqi Asiya Araşdırmaları və Qafqaz Araşdırmaları.

Departamentin müəllimləri, əsasən, Siyasi Elm sahəsində Qərbdə təhsil almış və Qərbi Avropa, Şimali Amerika və digər inkişaf etmiş ölkələrdə ixtisas təcrübəsi keçmiş gənclərdir.

Departament il ərzində bir sıra akademik tədbirlər keçirir: Siyasi fəlsəfə üzrə öyrədici məhkəmə simulyasiyası, böhranlı vəziyyətlər üzrə simulyasiya tapşırıqları, təhsil idarəçiliyi ilə bağlı seminarlar və konfranslar keçirilir.

2012-ci ildə kurrikulumların Avropa Birliyi araşdırmaları istiqamətində inkişaf etdirilməsi məqsədilə Tempus IV proqramı çərçivəsində üç illik qranta layiq görülüb. 2012-2015-ci illər ərzində, “Curriculum Development and Capacity Building in EU Studies” (CURDEUS) (Avropa Birliyi Araşdırmaları Kurikulumların İnkişaf və Kadr potensialının gücləndirilməsi) adlı layihəsi çərçivəsində, akademik təcrübənin artırılması, tədris kurslarının və müəllimlərin inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır.

Təhsil Departamenti

İbtidai təhsil departamenti Təhsil fakültəsinin əsas akademik şöbələrindən biridir. Burada Ibtidai təhsilin pedaqogika və metodikasına dair müxtəlif fənlər tədris edilir və bu ixtisas üzrə bakalavr diplomu verilir. 

Bu ixtisas üzrə bakalavr proqramında tədris əsasən aşağıdakı sahələrdə aparılır:

·          Humanitar elmlərin, təhsilin və psixologiyanın əsasları; təlim metodları;

·         Məktəbin ətraf mühitlə əlaqələrinin öyrənilməsi, məsələn, məktəm-muzeylər, teatrlar, xəstəxanalar və.s  

·         Praktiki məşğələlər və pedoqoji təcrübə;

·         Araşdırma və tədqiqat metodları

Departamentin fəaliyyəti və tədqiqatları sadəcə ibtidai təhsililə məhdudlaşmır, həmçinin tədris planlarının təşliki və inkişafı, pedaqoji psixologiya, biliyin qiymətləndirməsi və bacarıqlar, təlim metodları, təhsilin idarə edilməsi kimi sahələrdə də öz fəaliyyətini genişləndirirYüklə 442,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə