Tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemiYüklə 280,19 Kb.
səhifə2/3
tarix20.09.2017
ölçüsü280,19 Kb.
1   2   3

Yönetici

 • Ekip Üyesi

 • Sağlık Koruyucusu

 •  İletişim Kuran

 •  Değer ve Sorumluluk Sahibi

 • Öğrenen ve Öğreten

 • Hizmet Sunucusu


  Hizmet sunucusu temel yetkinlik alanındaki yetkinlikler, kullanılış yerlerine göre iki türdür:

  Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme yeteneğidir;

  Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi girişimler konusunda kullanabilme yeteneğidir.


  Klinik ve girişimsel yetkinlikler edinilirken ve uygulanırken Temel Yetkinlik alanlarında belirtilen diğer yetkinliklerle uyum içinde olmalı ve uzmanlığa özel klinik karar süreçlerini kolaylaştırmalıdır.    1. KLİNİK YETKİNLİKLER


  Uzman Hekim aşağıda listelenmiş klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.
  KLİNİK YETKİNLİK İÇİN KULLANILAN TANIMLAR VE KISALTMALARI
  Klinik yetkinlikler için; üç ana düzey ve iki adet ek düzey tanımlanmıştır. Öğrencinin ulaşması gereken düzeyler bu üç ana düzeyden birini mutlaka içermelidir. T ve TT düzeyleri A ve K ile birlikte kodlanabilirken B düzeyi sadece K düzeyi ile birlikte kodlanabilir. B, T ve TT düzeyleri birbirlerini kapsadıkları için birlikte kodlanamazlar.

  B:Hastalığa ön tanı koyma ve gerekli durumda hastaya zarar vermeyecek şekilde ve doğru zamanda, doğru yere sevk edebilecek bilgiye sahip olma düzeyini ifade eder.

  T:Hastaya tanı koyma ve sonrasında tedavi için yönlendirebilme düzeyini ifade eder.

  TT: Ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder.

  Klinik yetkinliklerde bu düzeylere ek olarak gerekli durumlar için A ve K yetkinlik düzeyleri eklenmektedir:  A:Hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa özel acil tedavi girişimini uygulayabilme düzeyini ifade eder.

  K:Hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı ve gerekli koruyucu önlemleri alabilme düzeyini ifade eder.
  KLİNİK YETKİNLİK

  Düzey

  Kıdem

  Yöntem

  ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

  ŞİZOFRENİ

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  ŞİZOAFEKTİF BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  HEZEYANLI BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  KATATONİ, MENTAL BOZUKLUĞA BAĞLI

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  KATATONİ, DİĞER TIBBİ DURUMA BAĞLI

  T, A

  1

  YE, UE, BE

  KATATONİ, BELİRLENEMEMİŞ

  T, A

  1

  YE, UE, BE

  KISA PSİKOTİK BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  ŞİZOFRENİFORM BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  MADDE / İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  İKİ UÇLU VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  İKİ UÇLU BOZUKLUK TİP 1

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  İKİ UÇLU BOZUKLUK TİP 2

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  SİKLOTİMİK BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  MADDE / İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI İKİ UÇLU VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  DİĞER TIBBİ DURUMLARA BAĞLI İKİ UÇLU VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDRILAMAYAN İKİ UÇLU VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  DEPRESİF BOZUKLUKLAR

  YIKICI DUYGUDURUM DÜZENLEME BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK, TEK VE YİNELEYİCİ

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  İNATÇI DEPRESİF BOZUKLUK (DİSTİMİ)

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  PREMENSTRÜEL DİSFORİK BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  MADDE/İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI DEPRESİF BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  DİĞER TIBBİ DURUMLARA BAĞLI DEPRESİF BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN DEPRESİF BOZUKLUK

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

  AYRILIK ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU

  T

  2

  YE, UE, BE

  SEÇİCİ MUTİZM

  T

  2

  YE, UE, BE

  ÖZGÜL FOBİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  PANİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  PANİK ATAĞI

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  AGORAFOBİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  MADDE/İLAÇ KULLANIMININ OLUŞTURDUĞU ANKSİYETE BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  DİĞER TIBBİ DURUMA BAĞLI ANKSİYETE BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  İSTİFLEME BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  TRİKOTİLLOMANİ (KIL YOLMA BOZUKLUĞU)

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DERİ YOLMA BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  MADDE/İLAÇ KULLANIMININ OLUŞTURDUĞU OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DİĞER TIBBİ DURUMA BAĞLI OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  TRAVMA VE STRES ETKENİYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  TEPKİSEL BAĞLANMA BOZUKLUĞU

  T

  2

  YE, BE

  DENETİMSİZ SOSYAL YAKINLAŞMA BOZUKLUĞU

  T

  2

  YE, BE

  TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  AKUT STRES BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  UYUM BOZUKLUKLARI

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN TRAVMA VE STRES ETKENİYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

  DİSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DİSOSİYATİF AMNEZİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DEPERSONALİZASYON DEREALİZASYON BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN DİSOSİYATİF BOZUKLUK

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  SOMATİK BELİRTİ VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  SOMATİK BELİRTİ BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  HASTALIK ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  KONVERSİYON BOZUKLUĞU (İŞLEVSEL NÖROLOJİK BELİRTİ BOZUKLUĞU)

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  DİĞER TIBBİ DURUMLARI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK ETKENLER

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  KURMACA BOZUKLUK

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN BEDENSEL BELİRTİ VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI

  PİKA

  T

  2

  YE, BE

  GEVİŞ GETİRME BOZUKLUĞU

  T

  2

  YE, BE

  KAÇINICI VE KISITLAYICI GIDA ALIMI BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ANOREKSİYA NERVOSA

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BULİMİYA NERVOSA

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  TIKA BASA YEME BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ VE ADLANDIRILAMAYAN BESLENME VE YEME BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DIŞA ATIM BOZUKLUKLARI

  ENÜREZİS

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ENKOPREZİS

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN DIŞA ATIM BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  UYKU UYANIKLIK BOZUKLUKLARI

  UYKUSUZLUK (İNSOMNİ)

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  AŞIRI UYUMA (HİPERSOMNİ)

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  NARKOLEPSİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  SOLUNUMLA İLİŞKİLİ UYKU BOZUKLUKLARI

  TIKAYICI UYKU APNE/HİPOPNE SENDROMU

  T

  2

  YE, BE

  MERKEZİ UYKU APNESİ

  T

  2

  YE, BE

  UYKU İLE İLİŞKİLİ HİPOVENTİLASYON

  T

  2

  YE, BE

  GÜNLÜK UYKU UYANIKLIK RİTİM BOZUKLUKLARI

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  PARASOMNİLER

  NON REM UYKUSU UYARILMA BOZUKLUĞU

  -UYURGEZERLİK  -GECE KORKUSU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  KÂBUS BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  REM UYKUSU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  HUZURSUZ BACAK SENDROMU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  MADDE/İLAÇ KULLANIMININ OLUŞTURDUĞU UYKU BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN UYKU BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  CİNSEL BOZUKLUKLAR

  GEÇ BOŞALMA

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  SERTLEŞME BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  KADIN ORGAZM BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  KADIN CİNSEL İLGİ/UYARILMA BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  GENİTO PELVİK AĞRI/CİNSEL BİRLEŞME BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ERKEKTE CİNSEL İSTEK AZALMASI BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ERKEN BOŞALMA

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  MADDE/İLAÇ KULLANIMININ OLUŞTURDUĞU CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  CİNSİYETİNDEN RAHATSIZLIK DUYMA

  CİNSİYETİNDEN RAHATSIZLIK DUYMA

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN CİNSİYETİNDEN RAHATSIZLIK DUYMA

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  YIKICI, DÜRTÜ DENETİM VE DAVRANIM BOZUKLUKLARI

  ARALIKLI PATLAYICI BOZUKLUK

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DAVRANIM BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  PİROMANİ

  TT, K, A

  2

  YE, BE

  KLEPTOMANİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN YIKICI, DÜRTÜ DENETİM VE DAVRANIM BOZUKLUKLARI

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  MADDE İLE İLİŞKİLİ VE BAĞIMLILIK BOZUKLUKLARI (KAFEİN, ESRAR, HALUSİNOJEN, UÇUCU MADDE, OPİOİD, SEDATİF-HİPNOTİK-ANKSİYOLİTİKLER, UYARICI, SİGARA, DİĞER)

  MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  MADDE KULLANIMININ OLUŞTURDUĞU BOZUKLUKLAR

  -MADDE ZEHİRLENMESİ

  -MADDE YOKSUNLUĞU

  - DİĞER


  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ALKOL İLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

  ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  MADDE DIŞI BAĞIMLILIK BOZUKLUĞU

  KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUKLAR

  DELİRYUM

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN DELİRYUM

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  ALZHEİMER HASTALIĞINA BAĞLI NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  FRONTOTEMPORAL NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  LEWY CİSİMLİ NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK

  T, K, A

  2

  YE, UE, BE

  VASKÜLER NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK

  T, K, A

  2

  YE, UE, BE

  PARKİNSON HASTALIĞINA BAĞLI NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK

  T, K, A

  2

  YE, UE, BE

  MADDE/İLAÇ KULLANIMININ OLUŞTURDUĞU NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DİĞER NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUKLAR (HUNTİNGTON, PRİON, HIV VB.)

  T, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ÇOKLU NEDENE BAĞLI NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUKLAR

  T, K, A

  2

  YE, UE, BE

  KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

  PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  HİSTRİYONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  KAÇINAN KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DİĞER BİR TIBBİ DURUMA BAĞLI KİŞİLİK DEĞİŞİKLİĞİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN KİŞİLİK BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  PARAFİLİK BOZUKLUKLAR

  PARAFİLİLER (RÖNTGENCİLİK, TEŞHİRCİLİK, MAZOŞİZM, SADİZM, PEDOFİLİ, FETİŞİZM, TRANSVESTİZM VB)

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  İLACIN OLUŞTURDUĞU HAREKET BOZUKLUKLARI VE İLACIN DİĞER YAN ETKİLERİ

  İLACIN OLUŞTURDUĞU HAREKET BOZUKLUKLARI VE İLACIN DİĞER YAN ETKİLERİ

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE

  NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

  ZİHİNSEL YETERSİZLİKLER

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  İLETİŞİM BOZUKLUKLARI (KEKEMELİK VB)

  TT

  2

  YE, UE, BE

  OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DİKKAT EKSİKLİĞİ/HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU

  T

  2

  YE, UE, BE

  MOTOR BOZUKLUKLAR (STEREOTİPİK HAREKET BOZUKLUĞU, TOURETTE BOZUKLUĞU, TİK BOZUKLUĞU VB)

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  DİĞER NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

  T, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ÖZELLEŞMİŞ ALANLARA İLİŞKİN KLİNİK YETKİNLİKLER

  TOPLUM PSİKİYATRİSİ VE KÜLTÜREL PSİKİYATRİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  KORUYUCU PSİKİYATRİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ADLİ PSİKİYATRİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  GEROPSİKİYATRİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  AFET PSİKİYATRİSİ

  TT, K, A

  2

  YE, UE, BE

  ACİL PSİKİYATRİ

  TT, K, A

  1

  YE, UE, BE
    1. GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER


  Uzman Hekim aşağıda listelenmiş girişimsel yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.

  GİRİŞİMSEL YETKİNLİK İÇİN KULLANILAN TANIMLAR VE KISALTMALARI
  Girişimsel Yetkinlikler için dört düzey tanımlanmıştır.

  1: Girişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olma ve bu konuda gerektiğinde açıklama yapabilme düzeyini ifade eder.

  2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge eşliğinde veya gözetim ve denetim altında bu girişimi yapabilme düzeyini ifade eder.

  3: Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder.

  4: Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder.
  GİRİŞİMSEL YETKİNLİK

  Düzey

  Kıdem

  Yöntem

  HASTA DEĞERLENDİRME

  PSİKİYATRİK ÖYKÜ ALMA

  4

  1

  YE, UE, BE

  RUHSAL DURUM MUAYENESİ

  4

  1

  YE, UE, BE

  OLGU FORMÜLASYONU

  4

  1

  YE, UE, BE

  RİSK DEĞERLENDİRMESİ

  4

  1

  YE, UE, BE

  TIBBİ KAYIT TUTMA

  TIBBİ KAYIT TUTMA

  4

  1

  YE, UE, BE

  RAPOR DÜZENLEME

  ADLİ RAPORLAR

  4

  2

  YE, UE, BE

  TIBBİ RAPORLAR

  4

  1

  YE, UE, BE

  DİĞER RAPORLAR

  4

  1

  YE, UE, BE

  SİSTEMİK VE NÖROPSİKİYATRİK MUAYENE

  SİSTEMİK VE NÖROPSİKİYATRİK MUAYENE

  4

  1

  YE, UE, BE

  PSİKİYATRİK TANI ARAÇLARI

  DSM İÇİN YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK GÖRÜŞME

  4

  1

  YE, UE, BE

  ICD İÇİN YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK GÖRÜŞME

  4

  1

  YE, UE, BE

  DİĞER YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK GÖRÜŞMELER

  4

  1

  YE, UE, BE

  ELEKTROFİZYOLOJİK TANI ARAÇLARI

  EEG

  1

  2

  YE, BE

  QEEG

  1

  2

  YE, BE

  POLİSOMNOGRAFİ

  1

  2

  YE, BE

  UYARILMIŞ POTANSİYELLER

  1

  2

  YE, BE

  DİĞER ELEKTROFİZYOLOJİK TANI ARAÇLARI

  1

  2

  YE, BE

  BEYİN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

  BBT

  1

  2

  YE, BE

  MRG

  1

  2

  YE, BE

  PET, SPECT

  1

  2

  YE, BE

  DİĞER BEYİN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

  1

  2

  YE, BE

  PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

  ÖZBİLDİRİM ÖLÇEKLERİ (BECK DEPRESYON ENVANTERİ, BECK ANKSİYETE ENVANTERİ, ZUNG DEPRESYON ÖLÇEĞİ, YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ, SCL-90-R, STAI VB)

  4

  1

  YE, UE, BE

  GÖRÜŞMECİNİN DEĞERLENDİRDİĞİ ÖLÇEKLER (HAMİLTON DEPRESYON ÖLÇEĞİ, MİNİ MENTAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ, PANSS, MADRS, KLİNİK GLOBAL İZLENİM ÖLÇEĞİ VB)

  4

  1

  YE, UE, BE

  KİŞİLİK TESTLERİ

  OBJEKTİF TESTLER (MMPI VB TESTLER)

  1

  1

  YE, BE

  PROJEKTİF TESTLER (RORSCHACH, TAT VB)

  1

  1

  YE, BE

  ZEKA TESTLERİ

  WAIS, KENT -VB ZEKA TESTLERİ

  1

  1

  YE, BE

  NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

  NÖROPSİKOLOJİK BATARYA, AVLT, WCST, STROOP TEST VB

  2

  2

  YE, UE, BE

  İLAÇ TEDAVİLERİ

  GENEL İLAÇ TEDAVİLERİ

  4

  1

  YE, UE, BE

  ÖZEL DURUMLARDA İLAÇ TEDAVİLERİ

  4

  2

  YE, UE, BE

  ACİL DURUMLARDA İLAÇ TEDAVİLERİ

  4

  1

  YE, UE, BE

  PSİKOTERAPİLER

  BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

  3

  2

  YE, UE, BE

  PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ

  3

  2

  YE, UE, BE

  DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ

  3

  2

  YE, UE, BE

  CİNSEL TERAPİLER

  3

  2

  YE, UE, BE

  AİLE- EŞ TERAPİSİ

  2

  2

  YE, UE, BE

  GRUP TERAPİSİ

  2

  2

  YE, UE, BE

  KİŞİLER ARASI PSİKOTERAPİ

  1

  2

  YE, BE

  EMDR

  1

  2

  YE, BE

  KRİZE MÜDAHALE

  3

  2

  YE, UE, BE

  DİĞER PSİKOTERAPİLER

  1

  2

  YE, BE

  RUHSAL REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ

  OLGU YÖNETİMİ

  1

  2

  YE, BE

  PSİKOEĞİTİM

  4

  2

  YE, UE, BE

  PSİKOSOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

  1

  2

  YE, BE

  BİLİŞSEL ONARIM

  1

  2

  YE, BE

  SOSYAL BİLİŞ ETKİLEŞİM TERAPİSİ

  1

  2

  YE, BE

  SANATLA TERAPİ

  1

  2

  YE, BE

  İŞ-UĞRAŞ TERAPİLERİ

  1

  2

  YE, BE

  DİĞER REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ

  1

  2

  YE, BE

  SOMATİK TEDAVİLER

  ELEKTROKONVÜLZİF TEDAVİ

  4

  1

  YE, UE, BE

  TRANSKRANİAL MANYETİK UYARIM

  1

  2

  YE, BE

  DERİN BEYİN UYARIMI

  1

  2

  YE, BE

  PSİKO-CERRAHİ

  1

  2

  YE, BE

  DİĞER SOMATİK TEDAVİLER

  1

  2

  YE, BE
  1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ

  Çekirdek uzmanlık eğitimi müfredatı hazırlama kılavuzu v.1.1 de tariflenen öğrenme ve öğretme yöntemleri kullanılmaktadır.  TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme yöntemleri üçe ayrılmaktadır: “Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri” (YE), “Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri” (UE) ve “Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri” (BE).   1. Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə