Wniosek o aktualizację wpisu do rejestru grup witryn wydawców I grup wydawcóW prowadzonego przez Gemius Polska sp z o o. na potrzeby Badania Gemius/pbiYüklə 22,1 Kb.
tarix18.10.2018
ölçüsü22,1 Kb.
#74523

_____________________, dnia____________

(miejscowość) (data)


WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ WPISU DO REJESTRU GRUP WITRYN WYDAWCÓW I GRUP WYDAWCÓW

prowadzonego przez Gemius Polska sp. z o.o. na potrzeby Badania Gemius/PBI


Wnioskodawca

osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą

Adres siedziby

ulica, nr budynku/lokal, kod pocztowy, miejscowość

Numery Ewidencyjne

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

KRS / numer wpisu do ewidencji__ __ __ __ __ __ __ __ __

REGON


__ __ __ - __ __ __ - __ __ - __ __

NIP


Reprezentant Wnioskodawcy

uprawniony do złożenia oświadczenia w imieniu WnioskodawcyImię i nazwisko
Stanowisko
Adres e-mail

I. Na podstawie Regulaminu prowadzenia rejestru Grup Witryn Wydawców i Grup Wydawców składam wniosek o dokonanie aktualizacji wpisu dotyczącego Grupy ___________________________ w Rejestrze poprzez:

 • dodanie do grupy podmiotów (należy wypełnić tabelę nr 1);

 • usunięcie z grupy podmiotów (proszę podać pełne nazwy) ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • dodanie domen / aplikacji / Playerów (proszę wypełnić tabelę nr 2);

 • usuniecie domen / aplikacji / Playerów(proszę wymienić) _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ • zmianę nazwy grupy na:_____________________________________________________________________________

 • inne:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Jednocześnie oświadczam odpowiednio do zgłoszonych wyżej zmian, że:

 1. spełniam warunki opisane w Regulaminie (Rozdział II) i jestem Wydawcą wskazanych w dalszej części wniosku aktualizacyjnego witryn;

 2. pomiędzy podmiotami wymienionymi w TABELI nr 1 zachodzi powiązanie efektywnej kontroli, w rozumieniu Regulaminu (Rozdział III);

 3. załączam / załączę dokumenty poświadczające prawdziwość złożonych wyżej oświadczeń;

 4. wyrażam zgodę na udostępnianie wniosku aktualizacyjnego osobom trzecim, i na publikację dokumentów, które przekażę na ogólnodostępnej stronie www;

 5. jestem osobą uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;

 6. rozumiem i akceptuję postanowienia Regulaminu prowadzenia Rejestru Grup Witryn Wydawców i Grup Wydawców;

 7. złożone oświadczenia są prawdziwe i aktualne.


Podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę

Do wniosku dołączono: ________________________________________________________________________________________________.

TABELA NR 1


Nazwa podmiotu kontrolowanego

Nazwa podmiotu sprawującego efektywną kontrolę

Rodzaj powiązania (zgodnie z Rozdz. III Regulaminu)
TABELA NR 2Nazwa domeny*

Czy następuje świadczenie usług drogą elektroniczną**?

Link do regulaminu lub bądź innego miejsca wskazującego na usługodawcę

Podmiot wpisany w bazie whois/innej w polu Abonent****

Data aktualizacji nazwy abonenta w bazie whois****
tak/nie***

tak/nie***

tak/nie***

tak/nie***

tak/nie***

tak/nie***


Nazwa aplikacji / player’a

Należy załączyć do Wniosku
Deklarację Wnioskodawcy
Deklarację Wnioskodawcy

* - nazwa całej domeny, nie subdomeny.

** - w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną.

***- właściwe zakreśla Wnioskodawca (jest to oświadczenie potwierdzające istniejący stan).**** - wypełniać jedynie w przypadku, gdy na witrynie nie występuje świadczenie usług drogą elektroniczną.
Yüklə 22,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə