Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirməYüklə 2,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/45
tarix17.11.2018
ölçüsü2,25 Mb.
#81067
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


04.02.2016
1/122
1
2
3
4
5
6
1520_Az_Æ

yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə
“Tamın əhəmiyyəti onu təşkil edənlərin əhəmiyyətindən böyükdür” postulatı hansı alimə məxsusdur?
“Tam onun təşkil edənlərin xüsusiyyətləri ilə izah olunur” postulatı hansı alimə məxsusdur?
Sistemli analizin predmet sahəsi hansıdır?
Sistemli analiz nədir?
Sistemi öyrənən elmin üç qolu hansıdır?
Cəmiyyətin sistemli resursları hansılardır?
Nyuton
Platon
Demokrit
Aristotel

Kopernik
Bekon
Platon
Demokrit
Qaliley

Kopernik
tədqiqatın sistemli yanaşma, sistemli prinsipidir
sistemlərin modelləşdirilməsi və layihələndirilməsi problemlərini öyrənən elm sahəsidir.
sistemlər və onlar arasındakı münasibətləri öyrənən elm sahəsidir.
sistem proseslərin predmet aspektlərini, predmet proses və hadisələrin sistem aspektlərini öyrənən elm
sahəsidir.

Doğru cavab yoxdur
sistem proseslərin predmet aspektlərini öyrənən elm sahəsidir.
sistem proseslərin predmet aspektlərini, predmet proses və hadisələrin sistem aspektlərini öyrənən elm
sahəsidir;
mürəkkəb, daha çox tam müəyyən edilməmiş nəzəri və təcrübi problemlərin öyrənilməsi metodologiyasıdır;
müxtəlif təbiətli və xarakterli proseslərin və hadisələrin, fənlərarası problemlərin öyrənilməsi, təsviri, həyata
keçirilməsi üçün anlayışlar, metodlar, prosedurlar və texnologiyalar toplusudur;

sistemlər və onlar arasındakı münasibətləri öyrənən elm sahəsidir;
sistem nəzəriyyəsi, sistem layihələndirilməsi, sistem texnikası
sistemli analiz, sistem layihələndirilməsi, sistem texnikası
sistem nəzəriyyəsi, sistem layihələndirilməsi, sistem modelləşdirilməsi
sistem nəzəriyyəsi, sistemli analiz, sistem texnikası

sistem texnikası, sistem modelləşdirilməsi, sistem layihələndirilməsi
informasiya, insan, idarə, təşkilat, mühit, kainat
sosial sahələr, enerji, informasiya, insan, idarə, təşkilat, maddə


04.02.2016
2/122
7
8
9
10
11
12
Sistemlərin analizi, sintezi və modelləşdirilməsinin əsaslarını şərh etmək üçün formal yanaşma
Sistemlərin analizi, sintezi və modelləşdirilməsinin əsaslarını şərh etmək üçün aşkar-məzmunlu yanaşma
Cəmiyyətin sistemli resursları - maddə necə xarakterizə edilir?
Cəmiyyətin sistemli resursları - enerji necə xarakterizə edilir?
Cəmiyyətin sistemli resursları – informasiya necə xarakterizə edilir?
Cəmiyyətin sistemli resursları – insan necə xarakterizə edilir?
maddə, enerji, informasiya, insan, idarə, təşkilat, mühit, kainat
maddə, enerji, informasiya, insan, təşkilat, məkan, zaman

insan, təşkilat, məkan, zaman, idarə, təşkilat
konsepsiyalara, anlayışlara, metodoloji prinsirlərə əsaslanır
ümumiliyin müxtəlif səviyyələrinin formal riyazi apparatına, anlayışlara, ideyalara əsaslanır
əsas anlayışlara, ideyalara, yanaşmalara, konsepsiyalara, imkanlara, əsas metodoloji prinsiplərə əsaslanır
ciddiliyin və ümumiliyin müxtəlif səviyyələrinin formal riyazi apparatını istifadə edir.

doğru cavab yoxdur.
doğru cavab yoxdur.
ümumiliyin müxtəlif səviyyələrinin formal riyazi apparatına, anlayışlara, ideyalara əsaslanır
ciddiliyin və ümumiliyin müxtəlif səviyyələrinin formal riyazi apparatını istifadə edir.
əsas anlayışlara, ideyalara, yanaşmalara, konsepsiyalara, imkanlara, əsas metodoloji prinsiplərə əsaslanır

ümumiliyin müxtəlif səviyyələrinin formal riyazi apparatına əsaslanır.
yüksək səviyyəli intellekt daşıyıcısı kimi çıxış edir və cəmiyyətin iqtisadi, sosial, humanitar mənada unikal və
vacib resursudur.
materiyanın strukturluluğunun ardıcıllığının əksi kimi, materiyanın özünütəşkilinin (və cəmiyyət) ardıcıllıq
ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın bir növdən digər növə keçməsi dəyişkənliyi kimi, materiyanın dönməzliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın təbiətdə daimiliyinin əksi kimi, maddənin eynicinsliliyi ölçüsü kimi çıxış edir;

dərrakə, intellekt və məqsədyönlü fəaliyyət, sosial başlanğıc ölçüsü, materiyanın dərketmənin yüksək formalı
əksi kimi baxılır;
yüksək səviyyəli intellekt daşıyıcısı kimi çıxış edir və cəmiyyətin iqtisadi, sosial, humanitar mənada unikal və
vacib resursudur.
materiyanın strukturluluğunun ardıcıllığının əksi kimi, materiyanın özünütəşkilinin (və cəmiyyət) ardıcıllıq
ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın təbiətdə daimiliyinin əksi kimi, maddənin eynicinsliliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın bir növdən digər növə keçməsi dəyişkənliyi kimi, materiyanın dönməzliyi ölçüsü kimi çıxış edir;

dərrakə, intellekt və məqsədyönlü fəaliyyət, sosial başlanğıc ölçüsü, materiyanın dərketmənin yüksək formalı
əksi kimi baxılır;
yüksək səviyyəli intellekt daşıyıcısı kimi çıxış edir və cəmiyyətin iqtisadi, sosial, humanitar mənada unikal və
vacib resursudur.
materiyanın bir növdən digər növə keçməsi dəyişkənliyi kimi, materiyanın dönməzliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın təbiətdə daimiliyinin əksi kimi, maddənin eynicinsliliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın strukturluluğunun ardıcıllığının əksi kimi, materiyanın özünütəşkilinin (və cəmiyyət) ardıcıllıq
ölçüsü kimi çıxış edir;

dərrakə, intellekt və məqsədyönlü fəaliyyət, sosial başlanğıc ölçüsü, materiyanın dərketmənin yüksək formalı
əksi kimi baxılır;


04.02.2016
3/122
13
14
15
16
17
Cəmiyyətin sistemli resursları – təşkilat necə xarakterizə edilir?
Cəmiyyətin sistemli resursları – məkan necə xarakterizə edilir?
Cəmiyyətin sistemli resursları – zaman necə xarakterizə edilir?
Sistemli posedurlar və metodlara hansılar aid deyil?
Obyekt-yönümlü təfəkkür
qrupda resursların forması, qaydaya salınması ölçüsü kimi çıxış edir, insan cəmiyyəti institutlarını, onun
strukturunu müəyyən edir,
materiyanın bir növdən digər növə keçməsi dəyişkənliyi kimi, materiyanın dönməzliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın təbiətdə daimiliyinin əksi kimi, maddənin eynicinsliliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
yüksək səviyyəli intellekt daşıyıcısı kimi çıxış edir və cəmiyyətin iqtisadi, sosial, humanitar mənada unikal və
vacib resursudur.

materiyanın strukturluluğunun ardıcıllığının əksi kimi, materiyanın özünütəşkilinin (və cəmiyyət) ardıcıllıq
ölçüsü kimi çıxış edir;
qrupda resursların forması, qaydaya salınması ölçüsü kimi çıxış edir, insan cəmiyyəti institutlarını, onun
strukturunu müəyyən edir,

maddənin (hadisənin) ölçü, onun ətraf mühitdə paylanması dərəcəsidir.
materiyanın strukturluluğunun ardıcıllığının əksi kimi, materiyanın özünütəşkilinin (və cəmiyyət) ardıcıllıq
ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın bir növdən digər növə keçməsi dəyişkənliyi kimi, materiyanın dönməzliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
materiyanın, hadisənin dönmə ölçüsüdür.
materiyanın, hadisənin dönmə ölçüsüdür.
materiyanın bir növdən digər növə keçməsi dəyişkənliyi kimi, materiyanın dönməzliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
qrupda resursların forması, qaydaya salınması ölçüsü kimi çıxış edir, insan cəmiyyəti institutlarını, onun
strukturunu müəyyən edir,
maddənin (hadisənin) ölçü, onun ətraf mühitdə paylanması dərəcəsidir.

materiyanın strukturluluğunun ardıcıllığının əksi kimi, materiyanın özünütəşkilinin (və cəmiyyət) ardıcıllıq
ölçüsü kimi çıxış edir;
maddənin (hadisənin) ölçü, onun ətraf mühitdə paylanması dərəcəsidir.
materiyanın bir növdən digər növə keçməsi dəyişkənliyi kimi, materiyanın dönməzliyi ölçüsü kimi çıxış edir;
qrupda resursların forması, qaydaya salınması ölçüsü kimi çıxış edir, insan cəmiyyəti institutlarını, onun
strukturunu müəyyən edir,
materiyanın, hadisənin dönmə ölçüsüdür.

materiyanın strukturluluğunun ardıcıllığının əksi kimi, materiyanın özünütəşkilinin (və cəmiyyət) ardıcıllıq
ölçüsü kimi çıxış edir;
xətti və qeyri-xətti komponentlərin seçimi, modelləşdirmə və təcrübə;
induksiya və deduksiya, reinjinirinq;
abstraksiya və dəqiqləşdirmə, analiz;
bütün cavablar doğrudur.

analiz və sintez, induksiya və deduksiya, alqoritmləşdirmə;
istehsal münasibətlərini təkmilləşdirilməsidir
materiyanın, hadisənin dönmə ölçüsüdür.
sistemlərin tədqiqat metodologiyasıdır.
sistemlərin tədqiqat metod və texnologiyasıdır.

doğru cavab yoxdur


Yüklə 2,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə