Amerika niYƏ MƏhv olacaq? MÜƏLLİF: oleq platonov ooo «Evro-press» ooo «Mediцina» zao «Slavяnskiй dom kniqi» Moskva 2003Yüklə 0,59 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/25
tarix13.11.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#9834
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


3

AMERİKA NİYƏ MƏHV

OLACAQ?

MÜƏLLİF: OLEQ PLATONOV

OOO «Evro-press»

OOO «Mediцina»

ZAO «Slavяnskiй dom kniqi»

Moskva 2003

4

ISBN 5-8550-095-0İzdatelьstvo

ZFO «Slavяnskiй dom kniqi», 

2003

Liцenziя na izdatelьskuю deяatelьnostь

№ 065171 ot 14.05.97 q.

Podpisano v peçatь 20. 02. 2003. Format 84\108/

32Peçatь vısokaя.

Fiz. Peç. l. 19,0. Tiraj 3000 эkz. Zakaz № 2300.

İzdatelьstvo

ZFO «Slavяnskiй dom kniqi».

129327, q. Moskva, ul. Kominterna, d. 26

Opeçatano v polnom sootvetstvin s kaçestvom

predostavlennıx diapozitivov na izdatelьsko-poliqrafiçeskom

predpriяtii «Pravda Severa».

163002, q. Arxanqelьsk, pr. Novqorodskiй, 32


5

ŞƏR İMPERİYASININ SONU

Oxucuların diqqətinə rus alimi Oleq Anatoliyeviç

Platonovun yeni araşdırmasını təqdim edirik.  Qərbin

Rusiyaya qarşı təxribatçı fəaliyyətini təqdim edən,  bu

fəaliyyətin qızışdırıcısına – Amerika birləşmiş ştatlarına

müraciət etməyə bilməzdi.  Sanballı elmi mənbələr

əsasında O.A.Platonov belə bir qənaətə gəlir ki, 

amerikaçılıq məhvə məhkumdur,  çünki o,  başqa

dövlətlər və xalqları istismar və qarət etmək hesabına

tüfeyli ömür sürmək sistemindən ibarətdir. Çap olunan

əsər oxucuları O.A.Platonovun dəlilləri və qənaətləri ilə

tanış edir.

6

ÖN SÖZ

Əksər hallarda insanlar dünyaya gəlməli olduqları

ictimai sistemin girovlarına çevrilirlər.  Amma sadə

insanlar,  məsələn,  Çingiz xan,  yaxud Hitler dövründə

doğulduqları üçün günahkardırlarmı?  Bununla belə, 

dəhşətli sistemlərin ilk qurbanalrı da məhz belə

insanlar olur. Amerika haqqında o qədər də xoşagələn

olmayan söhbətə başlayarkən mən,  əlbəttə,  heç də

onsuz da bir insan kimi mə᾽nəvi baxımdan artıq

bədbəxt və rəncidə olan  (elə Çingiz xan və Hitler

dövründə yaşayanlar kimi) bir çox sadə amerikalıların

xətrinə dəymək istəməmişəm.  Söhbət ondan gedir ki, 

Amerika sistemi kimi Tanrının əleyhinə çıxan, 

insanlara düşmən kəsilən və son dərəcə totalitar

istənilən şər imperiyasının,  ümumiyyətlə yaşamaq

hüququ yoxdur.  Amerikaçılıq sistemi,  başqalarının

ehtiyatları, zorakılıq,  yalan, başqa dövlətlərin istismarı

və talan edilməsi sayəsində tüfeylilik bəşəriyyətin

ümumi sə᾽yləri sayəsində məhv edilməlidir. Əks halda

bəşəriyyət məhv olacaq.

Amerika nə dövlət,  nə də millət deyil.  Bu,  sadəcə

müxtəlif


ölkələrdən

gələnlərin

müvəqqəti

məskunlaşdıqları böyü k bir ərazidir.  Əsas məsələ

ondadır

ki, 


Amerika

möhkəm


dövlətçiliyin

fundamental təməlindən – milli özəkdən,  dövlətə

məxsus

xalqdan


məhrumdur.  Amerika

xalqı


adlandırılan

keyfiyyət

baxımından

üzvi


özünəməxsus bir gerçəklik yox, bir-birinə yabançı olan

şəxslərin süni toplumudur.  Onların hamısı üçün7

ümumi olan istehlak və varlanma ehtirası,  bəşəriyyət

qarşısında ortaq cinayətlərinə görə məs᾽uliyyətdən

kortəbii qorxu hissi birləşdirir.  Belə bir konqlomerat

tarixin yalnız qısa bir dönəmlərində mövcud ola bilər

və tarixdən də göründüyü kimi elə ilk ciddi

çətinliklərdən sonra parçalanır.  Amerika hələ belə

çətinliklərlə ciddi şəkildə üzləşməyib,  lakin artıq

onlarla üz-üzədir.

Mən


uzun

müddət


Amerikanın

tarixi


iqtisadiyyatını tədqiq etmişəm, bu ölkəyə həsr olunmuş

namizədlik və doktorluq dissertasiyaları yazmışam. 

Amerikanın tədqiqi ilə çox məşğul olduqca,  onun

bütün dünya üçün nəhəng təhlükə olduğunu daha

dərindən dərk edirdim.  Əvvəllər elmi fərziyyə kimi

qəbul etdiklərim bu ölkəyə etdiyim dörd elmi səyahət

zamanı  (1995-1997)  öz təsdiqini tapdı.  Bu ölkədə

keçirdiyim  7  ay ərzində onun ərazisinin böyük

hissəsindən keçib getdim, şərq və qərb sahilboyunun 12 

ştatında,  cənubda,  şimalda və mərkəzdə oldum. 

Onlarla şəhər və qəsəbələrdə ən müxtəlif adamlarla

yüzlərlə görüşlərim oldu. ABŞ-də səyahətlərim zamanı

fermerlər, fəhlələr, hüquqşünaslar, mə᾽murlar, artistlər, 

musiqiçilər, sərgərdanlar, polislər, ruhanilər, masonlar, 

partiya funksionerləri, vətənpərvər təşkilatların üzvləri, 

ravvinlər,  fahişələr,  satanistlər,  sodomistlər,  ictimai

xadimlər və b.  ilə görüşdüm.  Benzindoldurma

məntəqələrində,  restoranlarda,  teatrda,  kitabxanada, 

polis bölməsində, hinduların rezervasiyalarında, mason

lojalarında və i.a.  yerlərdə görüşlərimin hər biri

8

Amerikanın bir zərrəciyi idi və ölkənin siması məhzonlardan formalaşırdı.

ABŞ-IN ŞƏR İMPERİYASI KİMİ TƏŞƏKKÜLÜ

Amerika


birləşmiş

ştatları


yəhudi-mason

svilizasiyasının epsinteri kimi təşəkkül tapıb.  Bu ölkə, 

əsasən yəhudi elementlərinin axını ilə formalaşmış və

V.Zombartın

dediyi

kimi,  «yəhudiruhunun

şüalanmasının nəticəsi olmuşdur.»

1

Yəhudi-masonsivilizasiyasına xas olan bütün şər,  qəddarlıq, 

pozğunluq və əxlaqsızlıq ABŞ tarixində ən dolğun və

ardıcıl təcəssümünü tapmışdır.

1905-ci ildə ABŞ prezidenti Ruzvelt burada

yəhudilərin məskunlaşmalarının  250  illiyilə əlaqədar

yəhudilərə təbrik məktubu ilə müraciət etmişdi. 

Yəhudilərin Birləşmiş ştatlar qarşısındakı xidmətlərini

təsvir edərkən o,  açıq şəkildə bildirirdi:  «Yəhudilər

ölkənin yaradılmasında yardımçı oldular.»  Eks-

prezident Qrover Klivlend isə elə bu münasibətlə

demişdir: «Amerika xalqını təşkil edən millətlərdən çox

az bir qismi,  bəlkə də heç bir müasir amerikaçılığın

inkişafına yəhudi milləti qədər böyük bilavasitə və

dolayı tə᾽sir göstərməyib».

2

Bir dövlət kimi ABŞ quldarlıq və zəncilərin amansızistimarı üzərində təşəkkül tapıb.  Amerika milləti bu

ölkənin həqiqi sahibləri olan  100  milyondan artıq

hindunun canı,  qanı,  torpaqları və əmlakı üzərində

bərqərardır.  Yəhudi-mason mətbuatı indi də hamıya

təlqin etməyə çalışır ki,  guya Amerika ağ kolonistlər

tərəfindən mənimsənilib. Əslində isə torpaqların böyük

Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə