B axiş Testlər /1509#01#Q14#01 Qiyabi/Baxış t est : 1509#01#Q14#01 q iyabiYüklə 8,39 Kb.

səhifə8/22
tarix14.05.2018
ölçüsü8,39 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Sual: Qrafda ağac nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Dövrü olan qrafa ağac deyilir
Başlanğıc və sonu olmayan əlaqəli qraf ağac adlanır
Budaqları olan gövdə ağac adlanır
Dövrü olmayan əlaqəli qraf ağac adlanır 
Gövdəsi olmayan qraf ağac adlanır
Sual: Qrafda dövr nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Başlanğıc və sonu müxtəlif olan tillər ardıcıllığı dövr adlanır
İstənilən tillər ardıcıllığı dövr adlanır
Yolda birinci və sonuncu təpələr üst – üstə düşürsə, belə yola 
Başlanğıc və sonu qeyd olunan tillər ardıcıllığı dövr adlanır
Öz – özünü kəsməyən tillər ardıcıllığı dövr adlanır
Sual: Qrafda sadə yol nəyə deyilir? (Çəki: 1)
İstənilən marşrut sadə yol adlanır
Heç bir qövsü iki dəfə rastlaşmayan yol sadə yol adlanır 
İstənilən iki təpəsi üst – üstə düşə bilən tillər ardıcıllığı qrafda sadə yol adlanır
Dövrü olan yol sadə yol adlanır
Bütün təpələri müxtəlif olan tillər ardıcıllığı qrafda sadə til adlanır
Sual: Çəkili qraf nədir ? (Çəki: 1)
Qrafda hər bir tilə (qövsə) bu tilin (qövsün) çəkisi adlanan ədəd qarşı qoyulubsa, belə qraf 
çəkili qraf adlanır
Sonlu sayda tili olan qraf
Təpələri sayı tilləri sayından çox olan qraf
Təpələri sayı tilləri sayına bərabər olan qraf
Tilləri sayı təpələri sayından çox olan qraf
Sual: Məntiq cəbri riyaziyyatın hansı bölməsidir? (Çəki: 1)
Riyaziyyatın mülahizələr üzərində hesab əməllərinin tətbiqini öyrənən bölməsi məntiq 
cəbridir
Riyaziyyatın mülahizələr üzərində linqvistik əməlləri öyrənən bölməsi məntiq cəbridir
Riyaziyyatın mülahizələri onların riyazi əhəmiyyəti baxımından öyrənən bölməsi məntiq 
cəbridir
Riyaziyyatın mülahizələri onların linqvistik baxımından və mülahizələr üzərində əməlləri 
öyrənən bölməsi məntiq cəbridir
Riyaziyyatın mülahizələri onların məntiqi əhəmiyyəti (doğru və ya yalan) baxımından və 
mülahizələr üzərində əməlləri öyrənən bölməsi məntiq cəbridir
B
ÖLMƏ
: 10#02 
Ad
10#02 
Suallardan
12
Maksimal faiz
12
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: İlgək nəyə deyilir ? (Çəki: 1)


Hər hansı təpədən til çıxarsa, belə til ilgək adlanır
Bir təpədən digərinə yol varsa belə yol ilgək adlanır 
Heç bir variant doğru deyil
Qrafda aralıq təpədən keçən til varsa belə til ilgək adlanır
Hər hansı təpədən çıxan və heç bir təpədən keçmədən həmin təpəyə qayıdan til (qövs) 
ilgək adlanır
Sual: Orientasiyalı qraf (orqraf) nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Hər hansı iki təpəni birləşdirən xəttin istiqaməti varsa belə qraf orqraf adlanır
Təpələrdən cütlər düzəldilərkən onların hansı ardıcıllıqla secilməsi əhəmiyyətli rol 
oynayırsa, belə qraf orqraf adlanır
Başlanğıcı və sonu məlum olan qraf orqraf adlanır
Hər təpəsindən yalnız bir til cıxan qraf orqraf adlanır
Başlanğıcı və sonu üst üstə düşən qraf orqraf adlanır
Sual: Sonlu qraf nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Təpələrdən cütlər düzəldilərkən onların hansı ardıcıllıqla secilməsinin əhəmiyyəti yoxdursa 
belə qraf sonlu qraf adlanır
Təpələr sayı sonlu olan qraf sonlu qraf adlanır 
Təpələr sayı iyirmi beşi aşmayan qraf sonlu qraf adlanır
Başlanğıcı və sonu üst üstə düşən qraf sonlu qraf adlanır
Tilləri sayı sonlu olan qraf sonlu qraf adlanır
Sual: Hansı variantda mürəkkəb məntiqi ifadədə məntiqi əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı 
doğrudur? İnversiya 2. Konyunksiya 3. Dizyunksiya 4. İmplikasiya 5. Ekvivalentlik (Çəki: 1)
2,3,4,5,1 
3,1,2, 4,5
2,3,1,4,5 
5,1,2,3,4 
1,2,3,4,5
Sual: Hansı variantda mürəkkəb məntiqi ifadədə məntiqi əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı 
doğrudur? 1. Konyunksiya 2. Dizyunksiya 3. İmplikasiya 4. Ekvivalentlik 5. İnversiya (Çəki: 1)
2,3,4,5,1 
1,2,3,4,5 
2,3,1,4,5
5,1,2,3,4 
Heç bir variant doğru deyil
Sual: Hansı variantda mürəkkəb məntiqi ifadədə məntiqi əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı 
doğrudur? 1. Dizyunksiya 2. İnversiya 3. Konyunksiya 4. İmplikasiya 5. Ekvivalentlik. (Çəki: 1)
2,3,4,5,1 
1,2,3,4,5
2,3,1,4,5 
5,1,2,3,4 
Heç bir variant doğru deyil
Sual: Hansı variantda mürəkkəb məntiqi ifadədə məntiqi əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı 
doğrudur? 1. İmplikasiya 2. İnversiya 3. Konyunksiya 4. Dizyunksiya 5. Ekvivalentlik. (Çəki: 1)
2,3,4,5,1 


2,3,4,1,5 
2,1,3,4,5 
5,1,2,3,4
Heç bir variant doğru deyil
Sual: Hansı variantda mürəkkəb məntiqi ifadədə məntiqi əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı 
doğrudur? 1. Ekvivalentlik 2. İnversiya 3. Konyunksiya 4. Dizyunksiya 5. İmplikasiya (Çəki: 1)
2,3,4,5,1 
1,2,3,4,5 
2,1,3,4,5 
5,1,2,3,4
Heç bir variant doğru deyil
Sual: VƏ YA – Yox (inkar) sxemi nəyi yerinə yetirir? (Çəki: 1)
VƏ YA – Yox (inkar) sxemi VƏ YA sxeminin nəticəsinin təsdiqini yerinə yetirir
VƏ YA – Yox (inkar) sxemi VƏ YA sxeminin nəticəsinin icrasını yerinə yetirir
VƏ YA – Yox (inkar) sxemi VƏ YA sxeminin nəticəsinin tətbiqini yerinə yetirir
VƏ YA – Yox (inkar) sxemi VƏ YA sxeminin nəticəsinin inkarını yerinə yetirir
VƏ YA – Yox (inkar) sxemi VƏ YA sxeminin nəticəsinin inkarının inkarını yerinə yetirir
Sual: VƏ – Yox (inkar) sxemi nəyi yerinə yetirir? (Çəki: 1)
VƏ – Yox (inkar) sxemi VƏ sxeminin nəticəsinin təsdiqini yerinə yetirir
VƏ – Yox (inkar) sxemi VƏ sxeminin nəticəsinin icrasını yerinə yetirir
VƏ – Yox (inkar) sxemi VƏ sxeminin nəticəsinin inkarını yerinə yetirir
VƏ – Yox (inkar) sxemi VƏ sxeminin nəticəsinin tətbiqini yerinə yetirir
VƏ – Yox (inkar) sxemi VƏ sxeminin nəticəsinin inkarının inkarını yerinə yetirir
Sual: YOX (inkar) sxemi nəyi reallaşdırır? (Çəki: 1)
YOX (inkar) (invertor) sxemi ixtiyari əməliyyatı reallaşdırır
YOX (inkar) (invertor) sxemi inkar əməliyyatını reallaşdırır
YOX (inkar) (invertor) sxemi həqiqət əməliyyatını reallaşdırır
YOX (inkar) (invertor) sxemi doğruluq əməliyyatını reallaşdırır
YOX (inkar) (invertor) sxemi yalan əməliyyatını reallaşdırır
Sual: Hansı kompüterin məntiqi elementi deyil? (Çəki: 1)
isə 

və ya
yox(inkar)
heç biri
B
ÖLMƏ
: 10#03 
Ad
10#03 
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə