B axiş Testlər /1509#01#Q14#01 Qiyabi/Baxış t est : 1509#01#Q14#01 q iyabiYüklə 8,39 Kb.

səhifə5/22
tarix14.05.2018
ölçüsü8,39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Sual: Hansı düsturlar yerinə yetirilə bilən adlandırılırlar ? (Sürət 15.05.2014 15:47:15) (Çəki: 1)
Dəyişənlərinin qiymətlərinin müəyyən birləşmələrində “doğru”, başqa birləşmələrində 
“yalan” qiymətlərini alan düsturlar yerinə yetirilə bilən adlandırılırlar
Dəyişənlərinin qiymətlərinin müəyyən birləşmələrində “doğru” qiymətlərini alan düsturlar 
yerinə yetirilə bilən adlandırılırlar
Dəyişənlərinin qiymətlərinin müəyyən birləşmələrində “yalan” qiymətlərini alan düsturlar 
yerinə yetirilə bilən adlandırılırlar
Dəyişənlərinin qiymətlərinin bütün birləşmələrində “doğru” qiymətlərini alan düsturlar yerinə 
yetirilə bilən adlandırılırlar
Dəyişənlərinin qiymətlərinin bütün birləşmələrində “yalan” qiymətlərini alan düsturlar yerinə 
yetirilə bilən adlandırılırlar
Sual: Məntiqi doğruluq cədvəli nədir? (Sürət 15.05.2014 15:47:18) (Çəki: 1)
Məntiqi doğruluq qiymətləri çoxluğu
Məntiqi əməliyyatların cədvəl şəklində təsviri
Məntiqi bağlayıcıların semantik təsvirləri
Unar məntiqi bağlayıcılarının semantikası
Binar məntiqi bağlayıcısının təsviri
Sual: Məntiqi doğruluq qiymətləri cədvəlinin sətirləri sayı nədən asılıdır? (Sürət 15.05.2014 
15:47:21) (Çəki: 1)
mülahizınin mürıkkıblik dərəcəsinrən
məntiqi bağlayıcıların sayından
düsturdakı dairəvi mötərizələrin sayından
düsturdakı operandların sayından 
binar məntiqi bağlayıcılardan
Sual: Məntiqi doğruluq qiymətləri cədvəlinin sətirləri sayı necə təyin edilir? (Sürət 15.05.2014 
15:47:24) (Çəki: 1)
n^2, n – məntiqi bağlayıcıların sayıdır


n^2, n – atomar mülahizələrin sayıdır
2n, n – dairəvi mötərizələrin sayıdır
2^n , n – məntiqi bağlayıcıların sayıdır
2^n , n – atomar mülahizələrin sayıdır
Sual: Məntiqi doğruluq qiymətləri çoxluğunun elementlərinin sayı neçəyə bərabərdir? (Sürət 
15.05.2014 15:47:28) (Çəki: 1)
2^n
1
2
n^2
0
Sual: Aşağıdakı ardıcıllıqdan mötərizələrin köməyi ilə neçə yolla düstur almaq olar: (Sürət 
15.05.2014 15:47:59) (Çəki: 1)
9
8
16
19
32
Sual: Hansı doğru deyil? (Sürət 15.05.2014 15:48:02) (Çəki: 1)


Sual: Mülahizələrin konyuksiyası nəyə deyilir? (Sürət 15.05.2014 15:48:05) (Çəki: 1)
A və B elementar mülahizələri “və ya” bağlayıcısı ilə əlaqəlidirlərsə, “A və ya B” mürəkkəb 
mülahizəsi bu mülahizələrin konyuksiyası adlanır
A və B elementar mülahizələri “əgər-onda” bağlayıcısı ilə əlaqəlidirlərsə, “A =>B” mürəkkəb 
mülahizəsi bu mülahizələrin konyuksiyası adlanır 
A və B elementar mülahizələri “ekvivalehtlik” bağlayıcısı ilə əlaqəlidirlərsə, “A ~ B” 
mürəkkəb mülahizəsi bu mülahizələrin konyuksiyası adlanır
A və B elementar mülahizələri “və” bağlayıcısı ilə əlaqəlidirlərsə, “A və B” mürəkkəb 
mülahizəsi bu mülahizələrin konyuksiyası adlanır
A və B elementar mülahizələri cəm əməli ilə əlaqəlidirlərsə, “A + B” mürəkkəb mülahizəsi bu 
mülahizələrin konyuksiyası adlanır
Sual: Mülahizənin inkarı nəyə deyilir? (Sürət 15.05.2014 15:48:07) (Çəki: 1)
A mülahizəsini qərarlaşdıran “A - dır” mülahizəsinə A – nın inkarı mülahizəsi deyilir
A mülahizəsini inkar etməyən “A - dır” mülahizəsinə A – nın inkarı mülahizəsi deyilir
A mülahizəsini inkar edən “A - deyil” mülahizəsinə A – nın inkarı mülahizəsi deyilir
A mülahizəsini inkar edən “A - dır” mülahizəsinə A – nın inkarı mülahizəsi deyilir


A mülahizəsini inkar etməyən “A - deyil” mülahizəsinə A – nın inkarı mülahizəsi deyilir
B
ÖLMƏ
: 07#01 
Ad
07#01 
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Hansı məntiq məsələlərinin həll üsullarındandır? (Çəki: 1)
hesabi üsullar
riyazi üsullar
məniq cəbri üsullar
evristik üsullar
linqvistik üsullar
Sual: Hansı məntiq məsələlərinin həll üsullarındandır? (Çəki: 1)
evristik üsullar
riyazi üsullar
hesabi üsullar
cədvəl üsulu
linqvistik üsullar
Sual: Mühakimənin tiplərini ifadə edən tam sıra hansıdır? (Çəki: 1)
mülahizələr hesablı mühakimə, predikatlar hesablı mühakimə
induktiv mühakimə və gerçəyəoxşar mühakimə
deduktiv mühakimə, induktiv mühakimə
deduktiv mühakimə, gerçəyəoxşar mühakimə
deduktiv mühakimə, induktiv mühakimə, gerçəyəoxşar mühakimə
Sual: Bul cəbrində X dəyişəni hansı qiymətləri ala bilər? (Çəki: 1)
0 vəya 1 
ixtiyari 
yalnız 0
yalnız 1 
0,1,2 
Sual: Bul cəbrinin funksiyaları hansı qiymətləri ala bilər? (Çəki: 1)
ixtiyari 
0 vəya 1 
yalnız 0 
yalnız 1 
0,1,2 
Sual: Bul cəbrində iki dəyişənli funksiyalar sayı neçədir? (Çəki: 1)
ixtiyari sayda 


1
16
4
heç bir variant doğru deyil
B
ÖLMƏ
: 07#02 
Ad
07#02 
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı doğrudur ? (Çəki: 1)


heç biri
Sual: Təkrarlı aranjeman aşağıdakı düsturlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)
heç biri
Sual: Təkrarsız kombinezon aşağıdakı düsturlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)


heç biri
Sual: Təkrarsız permutasiya aşağıdakı düsturlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)


heç biri
Sual: Təkrarsız aranjeman aşağıdakı düsturlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)
heç biri 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə