Bakı 2019 14-15 fevral 2019-cu IL tarixlərində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (unec) və esdYüklə 36,58 Kb.
tarix07.11.2018
ölçüsü36,58 Kb.
#79071

Bakı 2019

14-15 fevral 2019-cu il tarixlərində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və ESD (Economic Social Development-Sosial İqtisadi İnkişaf) təşkilatının qarşılıqlı əməkdaşlığı ilə “Davamlı İnkişafın Sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda 37-ci Beynəlxalq Elmi Konfrans keçiriləcək.


Tərəfdaşlar: ESD (Economic Social Development-Sosial İqtisadi İnkişaf) təşkilatı, North Universiteti, Varşava Universiteti, Mərakeşin V Məhəmməd Universiteti.
Əsas mövzular

Davamlı inkişaf: yeni yanaşmalar və qlobal çağırışlar

 • İqtisadi artımın və inkişafın sosial-iqtisadi aspektləri;

 • Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri və davamlı inkişafın istiqamətləri;

 • Əhalinin beynəlxalq miqrasiyasının sosial-iqtisadi problemləri;

 • Beynəlxalq biznesin inkişaf meylləri və qlobal tranformasiya problemi;

 • Dünyanın ekoloji tarazlığı və qlobal istiləşmə;

 • Qlobal enerji təhlükəsizliyi və beynəlxalq iqtisadi inkişaf;

 • Dünya gəlirlərinin bölgüsündə qeyri bərabərlik və qlobal sosial-iqtisadi meyllər.

İnnovasiya əsaslı sosial-iqtisadi inkişaf

 • İnnovativ proseslər və sosial-iqtisadi artım;

 • Elm-təhsil-mədəni sahələrin koordinasiyası və intellektual mülkiyyətin realizasiyası;

 • İnformasiya texnologiyaları və sosial-iqtisadi inkişaf;

 • Biliyə əsaslanan iqtisadi fəaliyyət və sosial-iqtisadi inkişaf;

 • İnnovasiya xüsusiyyətli biliyin formalaşması və sosial innovasiya;

 • İnnovasiyalı təlim və elektron biliklərin ötürülməsi;

 • İnnovativ bilik istehsalı və elmi ideyaların formalaşması və tətbiqi.

Davamlı inkişafın hədəfləri fiskal və monetar mexanizmlər

 • Fiskal siyasət və makroiqtisadi tarazlıq;

 • Milli gəlir bölgüsündə qeyri bərabərlik və fiskal tənzimlənmə;

 • Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi və büdcə gəlirləri;

 • Fiskal dayanaqlıq və sosial-iqtisadi hədəflər;

 • Üzən kurs sistemi və monetar dəyişiklik;

 • Gəlir bərabərsizliyi və davamlı iqtisadi inkişaf;

 • Sabit və üzən kurs sistemləri: ümumi və fərqli cəhətlər.

Təbii resurs gəlirlərinin sosial-iqtisadi aspektləri

 • Beynəlxalq neft-qaz marşrutları və neft-qaz ixrac kəmərlərinin şaxələnməsi;

 • TANAP və TAP layihələrinin səmərəliyin qiymətləndirilməsi;

 • Təbii resurs gəlirləri və qeyri neft sektorunun inkişaf problemləri;

 • Təbii resurs gəlirləri və ekoloji tarazlığın idarə olunması mexanizmləri;

 • Təbii resurs gəlirləri və əhalinin sosial-iqtisadi rifah problemi;

 • Təbii resurslara investisiyalar və gəlirlər;

 • Təbii resurslarla zənginlik, davamlı inkişaf və ətraf mühit.

Qeyri-müəyyənlik mühitində şirkətlərin fəaliyyəti

 • Rəqabət mühitinə davamlı şirkətlərin qurulması;

 • Müasir bazar iqtisadiyyatı;

 • Planlaşdırma və ya proqnozlaşdırma:konsepsiyalar və modellər;

 • Korporativ idarəetmə;

 • İstehsalat: Strategiya, Texnologiya və Təşkilat;

 • İnsan kapitalının inkişafı və idarəedilməsi;

 • Marketinq menecmentinin perspektivləri;

 • Biznesin hüquqi mühiti;

 • Biznes imkanlarının davamlılığı;

 • İKT imkanlarının biznes fəaliyyətində tətbiqi;

 • Korporativ maliyyə;

 • Mühasibat uçotu və audit.

Dövlət və özəl sektor partnoyrluq münasibətləri və sahibkarlıq imkanlarının genişlənməsi

 • Milli iqtisadiyyatda KOS subyektlərinin rolu;

 • KOS subyektlərinin qlobal dəyər zəncirlərində rolu;

 • Yaradıcı, kreativ təhsil.

Konfrans materiallarının qəbulu təsdiqləndikdən sonra həyata keçiriləcək ödənişlər
İştirak haqqı

 • Məqalə nəşri /xülasə+təqdimat:400 € (Avro)

 • Məqalələrin təqdimatı (nəşr olunmadan): 300 € (Avro)

 • Həmmüəllif məqalələrin nəşri: 250 € (Avro)

 • Yalnız iştirakçı qismində: 250 € (Avro)


Nəşr:

 • Məqalənin nəşri (konfransda iştirak etməmək şərti ilə): 250 € (Avro)


Güzəştli ödəmələr:

 • Erkən qeydiyyat (xülasə və ya məqalənin nəşri+təqdimat): 350 € (Avro)

 • Müəllif tərəfindən ikinci məqalənin nəşri/təqdimat:200 € (Avro)Təklif olunan ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün hesab nömrə

 • Bank: Zagrebacka bankı d.d.

 • Bank/Filial adresi: Kapucinski trg 5, Varazdin, Xorvatiya

 • S.W.I.F.T. (BIC): ZABAHR2X

 • Hesab sahibinin adı: VADEA d.o.o.

 • Hesab sahibinin ünvanı: Mihanoviceva 4, 42000 Varazdin, Xorvatiya

 • Bank hesab nömrəsi: HR7223600001101745832

 • Təyinatı: 'İştirakçının Adı – Konfrans Şəhərinin Adı'


Konfrans materiallarının son təqdim olunma tarixi

 • Rəy üçün xülasələrin təqdim olunması: 10 dekabr 2019

 • Xülasənin qəbulu haqqında məlumatlandırma: 15 dekabr 2019

 • Konfrans məqalələrinin qəbulu: 10 yanvar 2019

 • Konfrans məqalələrinin qəbulu haqqında məlumatlandırma: 15 yanvar 2019

 • Erkən qeydiyyat: 20 yanvar 2019

 • Son qeydiyyat: 1 fevral 2019

 • ESD Konfrans proqramınının hazırlanması və yekunlaşdırılması: 5 fevral 2019

 • ESD Konfransı: 14-15 fevral, 2019


Proqram

Proqram 14-15 fevral 2019-cu il tarixlərinə yaxın http://www.esd-conference.com saytına yerləşdiriləcək


Ünvan:

14 fevral 2019-cu il – “Park İnn” Ünvan: Azadlıq1

15 fevral 2019-cu il –Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) Ünvan: İstiqlaliyyət 6


Komitələr: UNEC nümayəndələri

Elm Komitəsi

Sədr: professor Ədalət Muradov- Rektor

Üzvlər: professor Sakit Yaqubov-

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor

professor Yadulla Həsənli-

İqtisadi Araşdırmalar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

dosent Anar Rzayev-

Beynəlxalq əlaqələr və proqramlar üzrə prorektor

professor Zahid Məmmədov-

Elm şöbəsinin müdiri

professor Kamil Şahbazov-

“Menecment” kafedrasının müdiri

professor Əli Əlirzayev -

“Sosial sferanın iqtisadiyyatı” kafedrasının müdiri

professor İrşad Kərimli-

“Beynəlxalq iqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

professor Qabil Manafov -

Magistratura mərkəzinin direktoru

prof. Məhiş Əhmədov-

prof.Ümidvar Əliyev-

“İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının müdiri

“Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının müdiriprofessor Müslim İbrahimov-

“İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

i.ü.f.d.Altay İsmayılov-

“Beynəlxalq iqtisadiyyat” ingilis dilli kafedrasının müdiriResenziya Komitəsi

professor Müslim İbrahimov-

“İqtisadiyyat” kafedrasının müdiriTəşkilat Komitəsi

Sədr: professor Ədalət Muradov- Rektor

Üzvlər: professor Sakit Yaqubov-

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor

dosent Anar Rzayev-

Beynəlxalq əlaqələr və proqramlar üzrə prorektor

Mikayıl Zeynalov-

İqtisadi məsələlər üzrə prorektor

İlham Hüseynov-

dosent Asiman Quliyev -

Ümumi işlər üzrə prorektor

İqtisadiyyat fakültəsinin dekanıprofessor Zahid Məmmədov-

“Elm” şöbəsinin müdiri

Sənnur Əliyev-

“Beynəlxalq əməkdaşlıq departamenti”nin müdiri

professor İrşad Kərimli-

“Beynəlxalq iqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

i.ü.f.d.Altay İsmayılov-

“Beynəlxalq iqtisadiyyat” ingilis dilli kafedrasının müdiri

Məsul katib (icraçı):Şəfa Əlizadə-

Elm şöbəsinin mütəxəssisi

Komitələr və üzvlər haqqında geniş məlumat http://www.esd-conference.com/conference/38 linkində


Konfransda iştirak etmək üçün (son təqdim olunma tarixi nəzərə alınmaqla) http://www.esd-conference.com/conference/38 linkində Register paper hissəsindən qeydiyyatdan keçərək, müvafiq məlumatları cavablandırmaq və ingilis dilində yazılmış məqaləni yükləmək (Submit) lazımdır. Konfrans materialları toplusu CPCI (WoS by Thomson Reuters), EconLit, ABI Inform (by ProQuest) və EconBIZ elmmetrik beynəlxalq bazalarında indeksləşdirilir. Məqalələri konfrans toplusunda dərc olunan müəlliflər sərbəst şəkildə ESD təşkilatının əməkdaşlıq etdiyi jurnallarda məqalələrin nəşri ilə əlaqədar danışıqlar apara bilər. Məqalələri “Bu məqalə İqtisadi və Sosial İnkişaf Konfransının məqalələr toplusunda dərc olunmuşdur (Məkan və tarix)”sözlərini qeyd etməklə təqdim olunan jurnalın standartlarına və şərtlərinə uyğunlaşdıraraq aşağıda qeyd olunan jurnallarda dərc etdirə bilər. • International Journal of Emerging Markets

 • European Journal of International Management

 • Sankalpa: International Journal of Management Decisions

 • International Journal of Sustainable Economy (IJSE)

 • International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR)

 • European Journal of Economics and Management (EJEM)

 • International Journal of Economic Perspectives (IJEP)

 • International Journal of Diplomacy and Economy (IJDIPE)

 • Ciencias Economicas (by Universidad Nacional del Litoral)


“Davamlı İnkişafın Sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda 37-ci Beynəlxalq Elmi Konfrans materiallarının tərtib olunması qaydaları http://www.esd-conference.com/papers linkində

Yüklə 36,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə