Din psikolojiSİ BİLİm daliYüklə 5,01 Kb.

səhifə38/38
tarix20.09.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

117 
 
 
Elinde kalan şu (son) tohumu bari ek (feda et) de bu iki anlık müddetten uzun bir ömür 
bitsin. 
Mademki  bu  ışık  veren  çırağ  henüz  sönmemiştir;  kendine  gel  de  hemen  fitilini  düzelt, 
yağını  tazele.  Sakın  yarın  deme.  Nice  yarınlar  geçti.  Ekin  zamanı  tamamıyla  geçmesin, 
âgâh ol!
174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
174
 Küçük, Mevlana’ya Göre Manevi Gelişim –Benliğin Dönüşümü ve Miracı, ss. 497, 498.
 


118 
 
 
SONUÇ 
 
İnsan  zahirde  maddi,  özünde  manevi  bir  varlıktır  ve  fiziksel  gelişiminin 
paralelinde  manevi  gelişimi  de  şarttır.  Maneviyat  insanın  varlığını  tamamlar.  Bu 
asıldan uzak kalan insan beşeriyetini aşamaz. 
Maddi  haz  ve  heveslerin  esareti  altında  yaşayan  bir  insan  eşref-i  mahlukat 
(yaratılmışların  en  şereflisi)  değil,  ancak,  esfel-i  sâfilîn  yani,  alçakların  en  alçağı 
mertebesinde  yaşayan  bir  varlık  olabilir.  Oysaki  insanın  yeryüzündeki  amacı;  hem 
aklın  hem  de  bedenin  buluğa  ermeye  başladığı  ergenlik  çağından  itibaren,  varlık 
âlemi içinde ait olduğu makama ulaşmak olmalıdır. 
Kur’an’da,  “Muhakkak  ki  biz  insanı  en  güzel  biçimde  yarattık” 
buyrulmaktadır  ve  bu  en  güzel  biçim,  şüphesiz  ki  vücut  özelliklerinin  yanı  sıra, 
yeryüzünde  başka  hiçbir  varlığa  verilmeyen  kemâlât  yani,  değer,  iyilik  ve 
mükemmelliklerdir.  
İnsana  doğuştan  böyle  bir  üstünlüğü  ve  potansiyeli  bahşeden  Yüce 
Yaratıcımız,  elbette  ki  onun  ergenlik  döneminden  itibaren  ölünceye  kadar,  bu 
mükemmelliği hedefleyerek yaşamasını istemektedir. 
Fakat  insanlar,  arzu  ve  isteklerine  esir  olurlar  ve  insanlık  sıfatından 
uzaklaşırlar.  Cismen  insan  olarak  kalsalar  bile  insan  olma  hedef  ve  gayesini 
unuttuklarından  kendilerine  yabancılaşırlar  ve  sonuçta  da  Allah’ı  tanımaktan 
mahrum kalırlar. 
 
İnsanın  hakikatini  araması;  ne  olduğunu,  nereden  geldiğini,  nereye 
gideceğini,  ne  için  yaratıldığını,  bu  dünyaya  ne  yapmak  için  geldiğini  düşünmesi 


119 
 
 
önemlidir.  Çünkü  insan  iç  âleminin  isteğinden  habersiz  olduğunda,  nefsi  Allah  ile 
arasına adeta psikolojik bir perde haline gelir.  
Allah  yeryüzünde  kendi  halifesi  olarak  yarattığı  insanın  mükemmelliğini 
istediğinden,  doğruyu  yanlışı  ayetleri  ve  peygamberleri  vasıtasıyla  apaçık 
bildirmekten başka insanlar mutlak hakikati hatırlasın ve sırat-ı müstakime yönelsin 
diye,  insanın  kendisi  de  dahil  bütün  kainatı,  bütün  varlık  alemini  ilahi  mesajlarla 
donatmıştır.  
Kendisini huzurlu ve güvende hissetmek isteyen insanın tek yapması gereken 
bunları farketmektir. Her nefesimizde ismini söyleten Rabbimiz yaşadığımız sürece 
kendisini hatırlamamızı istemekte ve şöyle buyurmaktadır: 
“Allah kendisine yönelen kulunu hidayete (rızasına giden yola) erdirir. Onlar 
iman edenler ve kalplerini Allah’ın zikriyle huzura erdirenlerdir. Dikkat edin, kalpler 
ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur.” (Ra’d 13/27-28) 
Allah’ı unutan insan, neden ve nasıl nefes alıp verdiğini de bilmeyen insandır. 
Bu hem büyük bir nankörlük hem de niçin yaşadığının idrakinde olmamaktır. Ayrıca 
insan  Allah’ın  rahmetinden  ne  kadar  uzaklaşırsa  o  kadar  dengesiz,  öfkeli,  sabırsız, 
maddi hazlara doyumsuz ve sınır tanımaz hale gelmektedir. 
İnsanı insan olma hedef ve gayesine göre  yaşatabilme çabalarının tamamına 
eğitim diyoruz. Eğitim, toplumdaki genel anlayışın aksine, bilgi verme faaliyeti olan 
öğretimden çok farklı bir kavramdır. Eğitim bilgilendirmeyi de içine alır fakat aslen 
manevi değerleri tatbik etme alışkanlığının kazandırılmasıdır.  
“Ben  kimim?”,  “Hayatımın  gayesi  nedir?”  gibi  temel  sorular,  insanın 
karşısına her yerde çıkmaktadır. Bu sorulara tatmin edici cevaplar veremediğimizde 


120 
 
 
hayatımızın anlamı ortadan kalkar. İstikameti, manevi hazzı (huzuru), mutluluğu ve 
heyecanı olmayan bir hayat yaşamaya mahkum kalırız. Gelişemeyiz… 
Günümüz Türkiye’sinde gençliğin maneviyat eğitimine büyük ihtiyacı vardır. 
Nefsin  harekete  geçtiği  devrenin  gençlik  yılları  olması,  bu  dönemde 
yanlışlara  düşme  ihtimalini  artırmaktadır.  Bu  nedenle,  sürekli  eleştirip  suçlayarak 
gençlerimizi kendimizden koparmak yerine, en uygun üslubu ve araçları kullanarak, 
onları en doğru ve  en güzel olanla buluşturabiliriz.  Onları eğitirken en mükemmel 
insan Hz. Muhammed’i (s.a.v) ve Anadolu bilgelerini örnek alabiliriz. 
Toplumda  genellikle  yapıldığı  üzere,  gençleri  hep  potansiyel  suçlu  gibi 
görerek, acımasız eleştirilerle hırpalayarak, onlara güvenmeyerek eğitemeyiz. 
Her  devirde  olduğu  gibi  günümüzde  de  gençlik  yaradılışı  gereği  iyiyi  ve 
güzeli arayış  içindedir.  Küçük  yaştan itibaren aile içinde doğru metodlarla verilmiş 
maneviyat  eğitimi,  sadece  dinini  tanıyan  bir  gençlik  yetiştirmekle  kalmaz,  aynı 
zamanda  sağlam  bir  karakter  oluşumunda  da  önemli  katkılar  sağlar.  Bunun  aksi, 
yani,  toplumun  dinamik  gücü  olan  gençliğin  manevi  değerlerinden  koparılması, 
yeterli  din  eğitimi  verilmemesi  veya  yanlış  temeller  üzerine  kurulması  ise,  yeni 
nesilleri yabancı kültürlerin hükmüyle baş başa bırakır. 
Bu gerekçelerle maneviyat eğitimine her türlü destek verilebilir. 
Örneğin;  illerimizde  Mevlana,  Yunus  Emre,  Hacı  Bayram-ı  Veli,  Niyazi 
Mısrî,  Somuncu  Baba  adını  taşıyan  enstitüler  kurularak,  buralarda  hem  bölge 
halkının  folklorik  değerlerini  yansıtan  tematik  unsurlar  hem  de  büyük  maneviyat 
önderlerimizin  şahıslarında  sunmuş  oldukları  yüksek  değerler  ve  eğitim  metodları, 
araştırılmalı,  incelenmeli  ve  bugünün  kuşakları  ile  buluşturulmalıdır.  Gençler 
bilgilendirilmeli, özendirilmeli ve isteklendirilmelidir. 


121 
 
 
Söz  konusu  enstitülerden  elde  edilecek  bilgiler  din  psikolojisi  uzmanlarının 
da  katılımıyla  toplumun  psikolojik  takviyesinde  kullanılmalıdır.  Manevi  bakım 
hizmetlerinde,  eğitim-öğretim  kurumlarının  rehberlik  hizmetlerinde,  mesleki  eğitim 
kurumlarında, gençlik merkezlerinde, etüt merkezlerinde, aile yaşam merkezlerinde, 
kadın  sığınma  evlerinde,  hastanelerde,  hapishanelerde,  halkla  ilişkiler  sektöründe, 
hayır  amaçlı  oluşumlarda  ve  daha  birçok  alanda  bu  çalışmaların  büyük  katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


122 
 
 
KAYNAKÇA 
 
Akgün,  Halil,  “Tasavvuf  İnsanlığa  Ne  Vaat  Ediyor”,  Semerkand  Aylık  Tasavvufi 
Dergi, Sayı 157, Ocak 2012. 
 
Alemdar, Ahmet,  “Evrenden İnsana”,  Semerkand Aylık Tasavvufi Dergi, Sayı 97, 
Ocak 2007. 
 
Altınköprü,  Tuncel,  Genç  Erkek  Psikolojisi  ve  Cinselliği,  İstanbul,  Hayat 
Yayıncılık, 2007. 
 
Arabî, İbn, Bir Sûfî’nin Portresi-Şeyh-i Ekber’in Kaleminden Zunnûn-i Mısrî, 3. 
BaskıÇev: Dr. Ali Vasfi Kurt, İstanbul, Gelenek Yayıncılık, 2005. 
 
Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş,13. Baskı, Ankara, Adres Yayınları, 2010. 
 
Bahadır,  Abdülkerim,  “Psikoterapide  Yeni  Bir  Yaklaşım:  Logoterapi  ve  Viktor 
Frankl, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 9, Cilt 9, 2000. 
 
Burger,  Jerry  M.,  Kişilik,  Çev:  İnan  Deniz  Erguvan  Sarıoğlu,  İstanbul,  Kaknüs 
Yayınları, 2006. 
 
Cebecioğlu, Ethem,  Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü3. Basım, Ankara, 
Anka Yayınları, 2005. 


123 
 
 
Cora, Mustafa, “Kur’an’a Göre Heva”,  (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: 
Prof. Dr. Mevlüt Güngör, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. 
 
Cüceloğlu, Doğan, Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçıİstanbul, Sistem 
Yayıncılık, 1999. 
 
----------,
 
Yetişkin Çocuklar8. Baskı, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1996. 
 
 
Çağrıcı, Mustafa,  Anahatlarıyla İslam Ahlakı4. Basım, İstanbul, Ensar Neşriyat, 
2006. 
 
Deniz,  Gürbüz,  İnsan  Hürriyetinin  Metafizik  Temelleri,  İstanbul,  Litera 
Yayıncılık, 2010. 
 
Dökmen,  Üstün,  Yarına  Kim  Kalacak?  Evrenle  Uyumlaşma  Sürecinde 
Varolmak Gelişmek Uzlaşmakİstanbul, Sistem Yayıncılık, 2002. 
 
El-Hasenî,  İbn Acibe,  Kısa  Surelerin Tefsiri  -  Duha’dan  Nas’a Kadar Surelerin 
Zahiri ve Tasavvufi Tefsiri3. Baskı, Çev: Dr. Dilaver Selvi, İstanbul, Semerkand 
Yayınları, 2007. 
 
El-Muhasibî,  Hârîs,  Nefs  Muhasebesinin  Temelleri  (Er-Riâye),  3.  Baskı,  Çev: 
Şahin Filiz; Hülya Küçük, İstanbul, İnsan Yayınları, (yayım tarihi yok). 
 


124 
 
 
El-Mekkî,  Ebû  Talib,  Kalplerin  Azığı  (Kûtu’l-Kulûb),  3.  Baskı,  Çev:  Prof.  Dr. 
Yakup Çiçek; Dr. Dilaver Selvi, İstanbul, Semerkand Yayınları, 2004. 
 
Erol,  S.  Muhammed  Saki,  Hayat  Dengemiz,  6.  Baskı,  İstanbul:  Semerkand 
Yayınları, 2008. 
 
Frankl,  Viktor  E.,  İnsanın  Anlam  Arayışı,  6.  Baskı,  Çev:  Selçuk  Budak,  İstanbul, 
Okuyan Us Yayınları, 2012. 
 
Gazâlî,  İhyâu  Ulûmi’d-Dîn,  Çev:  Ahmet  Serdaroğlu,  İstanbul,  Bedir  Yayınevi, 
2002. 
 
----------, Ey Oğul!.. –Eyyühe’l-Veled-, 3. Baskı, Tercüme edip baskıya hazırlayan: 
Hasan Küçük, İstanbul, Marifet Yayınları, 2002. 
 
----------, Ahlak Kitabı2. Baskı, Çev: Seray Yıldız, İstanbul, İlke Yayıncılık, 2010. 
 
----------,  Kimya-i  Saadet  (Mutluluk  Hazinesi),  Çev.:  A.  Faruk  Meyan,  İstanbul, 
Bedir Yayınevi, 2011. 
 
Geylanî,  Abdulkadir,  El-Fethu’r-Rabbânî  (İlâhî  Armağan),  Çev:  Abdulkadir 
Akçiçek, İstanbul, Bedir Yayınevi, 2010. 
 


125 
 
 
Grof, Stanislav, Geleceğin PsikolojisiÇev: Sezer Soner, İzmir, Ege Meta Yayınları, 
Dönüşüm Basım Yayın Tanıtım, 2002. 
 
Haşimi,  S.  Muhammed  Saki,  Arifler  Yolunun  Edepleri,  22.  Baskı,  İstanbul, 
Semerkand Yayınları, 2009 
 
Hökelekli,  Hayati,  Gençlik,  Din  ve  Değerler  Psikolojisi,  Ankara,  Ankara  Okulu 
Yayınları, 2002 
 
Kuşeyri,  Abdülkerim,  Kuşeyri  Risalesi  (Sufilerin  İnanç  ve  Ahlakları),  3.  Baskı, 
Çev: Dr. Dilaver Selvi, İstanbul, Semerkad Yayınları, 2007. 
 
Küçük, Osman Nuri, Mevlana’ya Göre Manevi Gelişim –Benliğin Dönüşümü ve 
Miracı-, 2. Baskı, İstanbul, İnsan Yayınları, 2009. 
 
----------,  Fusûsu’l-Hikem  ve  Mesnevi’de  İnsan-ı  Kâmil,  Birinci  Baskı,  İstanbul, 
İnsan Yayınları, 2011. 
 
Maslow,  Abraham,    İnsan  Olmanın  Psikolojisi,  Çev:  Okhan  Gündüz,  İstanbul, 
Kuraldışı Yayıncılık, 2011. 
 
Merter, 
Mustafa, 
Dokuz  Yüz  Katlı  İnsan  Tasavvuf  ve  Benötesi 
Psikoloji/Transpersonal  Psikoloji,  Gözden  Geçirilmiş  8.  Baskı,  İstanbul,  Kaknüs 
Yayınları, (yayım tarihi yok). 


126 
 
 
 
Nicoll,  Maurice,  Gurdjieff  ve  Ouspensky’nin  Öğretisi  Üstüne  Psikolojik 
Yorumlar, 1. Cilt, Çev: Neslihan Parlak Kosova, İstanbul, Ruh ve Madde Yayınları, 
2008. 
 
Özdoğan, Öznur, Aşkın Yanımız Maneviyat, Ankara, Özdenöze Yayınları, 2009. 
 
Özkan, A. Rafet, Kıyamet Tarikatları (Yeni Dini Hareketler), 2. Baskı, İstanbul, 
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2006. 
 
Palmer,  Helen,  Ruhun  Aynası  Ennegram’a  Yansıyan  İnsan  Manzaraları,  2. 
Baskı, Çev: Okhan Gündüz, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2010. 
 
Safa, Ahmet,  “Kulluktan Hürriyete”,  Semerkand Aylık Tasavvufi Dergi,  Sayı  73, 
Ocak 2005. 
 
Saruhan,  Müfit Selim, “İslam Düşüncesinde Ahlak ve Saadet”,  Köprü Üç Aylık 
Fikir Dergisi, Sayı 75, Yaz 2011.
 
 
Sayın,  Esma,  Namaz  ve  Karakter  Gelişimi,  7.  Baskı,  İstanbul,  İnsan  Yayınları, 
2011. 
 
Schultz  Duane  P.  &  Sydney  Ellen,  Modern  Psikoloji  Tarihi,  I.  Basım,  Çev: 
Yasemin Aslay, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2007. 


127 
 
 
 
Soccio,  Douglas  J.,  Felsefeye  Giriş:  Hikmetin  Yapıtaşları,  Çev:  Kevser  Kıvanç 
Karataş, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2010. 
 
Sühreverdî,  Şihâbuddîn,  Avârifü’l-Meârif  (Gerçek  Tasavvuf),  6.  Baskı,  Tercüme 
ve Tahric: Dr. Dilaver Selvi, İstanbul, Semerkand Yayınları, 2008. 
 
Taylan,  Necip,  Anahatlarıyla  İslam  Felsefesi  (Kaynaklar-Temsilcileri-Tesirleri)
6. Baskı, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2010 
 
Twenge, M.Jean, “Ben” NesliÇev: Esra Öztürk, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2009. 
 
Yurtgezen, Ali,  “Adam Olmak”Semerkand Aylık Tasavvufi Dergi, Sayı 81, Eylül 
2005. 
 
İNTERNET KAYNAKLARI: 
 
http://www.osmanlicaturkce.com 
 
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/kurandakisira.asp
 
 
http://tr.wikipedia.org 
 
 


128 
 
 
“Logo-Terapi”, 
http://www.ozelegitimsitesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30
6, (25.05.2011). 
 
Yazıcı, Kubilay,  “Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış”
http://www.sosyalbilgiler.gazi.edu.tr/articles/article20.pdf
, (03.10.2011). 
 
Efe, Adem, “Küreselleşme Yeni Dini Hareketler ve İnternet”,   
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/dinkultur/dinkultur28.pdf
, (17.10.2011). 
 
Polater, Kadir, “Kur’an-ı Kerim’e Göre Heva Kavramı ve Dalaletteki Rolü”,  
http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/ilahiyat/article/viewFile/3026/2920
,  
(02.11.2011). 
 
Duralı, Şaban Teoman, “Ahlaklı Nesil İçin Din Eğitimi Şart”, 
http://yenisafak.com.tr/Roportaj/?i=365898
, (28.02.2012). 
 
“Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım” 
http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_bakim/kitap_01.asp

(12.08.2012). 
 
Buket Akkoyunlu, “Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme”
ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/1b.doc, (24.08.2012).
 
 


129 
 
 
ÖZET 
 
Hedonizm  dünyada  hızla  yayılmakta  ve  insanlık  için  risk  oluşturmaktadır. 
Her  eyleminde  haz  almayı  ön  planda  tutan,  kişisel  ve  toplumsal  sorumluluk 
bilincinden  yoksun  bir  genç  nesil  profili  ile  karşı  karşıyayız.  Hazza  düşkünlük  ve 
benmerkezcilik tehlikeli boyutlara doğru hızla ilerliyor.  
Bu  çalışmada  haz  düşkünlüğünün  (özellikle  bedensel  hazlara  düşkünlük, 
ahlakî düşkünlük) kaygıdan kaçış için bilinçsizce geliştirilen psikolojik bir savunma 
mekanizması olduğunu göstermeyi amaçladık.  
Temel  ihtiyaç  ve  sorumlulukları  çerçevesinde  insanı  tanıtmaya  çalıştık. 
Kaygılarının sebebini açıkladık ve ardından “Kendini bil” meyi önerdik.  
Gençler din, değerler, edep ve ahlakın unutulmaya  yüz tuttuğu bir dünyayla 
karşı  karşıyalar.  İstek  ve  arzuları  sınır  tanımıyor.  Yüce  Yaratıcı  ile  aralarına  adeta 
psikolojik bir duvar örülmüş. İlahi rabıtası olmayan insan, nefs-i emmarenin meyilli 
olduğu maddi hazların esiri oluyor…  
Oysaki  çağımızda,  sorumluluk  sahibi,  çalışkan,  açık  fikirli,  manevi  dokusu 
sağlam, ruh asaletine sahip, verimli bir gençliğe ihtiyacımız var.                  
Bu  çalışma  vasıtasıyla,  dünyayı  ve  insanı  Kur’an’dan  hareketle  tanıma  ve 
anlama  ihtiyacı  duyan  fakat  içinin  bu  arzusundan  bihaber  kaygı  içinde  yaşayan 
gençlere ve ailelerine ışık tutabilmeyi ümit ediyoruz. Yaşanılan kaygıların tamamının 
aslında  fani  benliğin  ruhun  ezelde  Rabbine  vermiş  olduğu  sözü  (kulluk  sözü) 
hatırlamamasından  ve  nefsin  kemâle  ermeyişinden  kaynaklandığını  izah  etmek 
istiyoruz.   
  


130 
 
 
ABSTRACT 
 
Hedonism spreads rapidly in the world and poses a serious risk for humanity. 
We  are  faced  with  a  young  generation  profile  that  prioritizes  taking  pleasure  in 
everything  and  is  devoid  of  the  awareness  of  personal  and  social  responsibility. 
Sensuality and egocentricism progress rapidly to hazardous dimensions.  
In this study we have aimed to point out that devotion to pleasure (especially 
sensuality, depravity) is a defense mechanism, developed for escaping from anxiety.  
We  have  tried  to  introduce  the  human  being  within  the  framework  of  his 
basic needs and responsibilities. We have explained the reason of his anxieties, and 
then advised him “to know himself”.  
The  youth  grow  up  in  an  environment,  where  religion,  values,  decency,  and 
morality  are  about  to  be  forgotten.  Their  desires  know  no  bounds.  It  is  as  if  a 
psychological wall was put up between them and the Holy Creator. 
 
Just  at  this  point  we  have  wanted  to  divert  our  people  from  the  darkness  of 
worldly pleasures to the light of wisdom before it’s too late.  
We have wanted to introduce the morality of Islam, and subsequently to tell 
how we can experience Islam in the most accurate and the best way in practice.  
 
We have talked  about  the human truth,  the human soul and the ranks of the 
human  soul.  We  have  introduced  the  concept  of  “heva”  (indecent,  harmful  desires, 
which  are  deemed  a  sin)  to  which  “nefs-i  emmare”  (the  lowest  rank  of  the  human 
soul)  is  prone.  We  have  explained  the  physiological  and  psychological  grounds  for 
obeying  “heva”.  We  have  warned  human  beings  against  “heva”  within  the 
framework of the Holy Koran and hadiths...
 


131 
 
 
 
A human being, who is devoid of divine bond, is a captive of the desires. We 
said  to  them:  it  is  possible  to  break  free  from  captivity  through  “knowing  oneself” 
and “being purified of bad character”. 
Psychologists, psychiatrists, sociologists, pedagogues, and theologists have to 
examine  this  syndrome  both  horizontally  and  within  the  framework  of  the  vertical 
development  model,  put  forward  by  the  psychology  of  the  human  soul.  As  the 
society, we need to know the perfect human being and learn İslam Sufism, which is a 
discipline of behaviours and affairs.  
Despite the fact that psychologists put forward a good deal of new definitive 
information related to human behavior, they cannot indicate the opportunities and the 
methods  about  how  a  human  being  can  attain  high  faculties  and  can  put  them  into 
practice.  Because on account  of the fact  that psychology is  based on “normal” and 
“average”  human  behavior,  which  can  be  measured,  as  a  criterion,  it  did  not  show 
concern  for  how  an  ideal  human  character  will  be  formed  and  was  not  able  to 
develop a relevant point of view. The objective of psychology is to define, estimate, 
and  control  human  behavior.  The  tradition  of  basing  theories  on  a  quantitative  and 
physical  principle  has  drawn  it  away  from  being  concerned  about  the  transcendent 
dimension of the human being.  
However,  what  we  need  most  in  this  age  is  a  responsible,  hard-working, 
open-minded, efficient youth with a tough moral fabric and a noble soul.  
Through  this  study,  we  hope  to  provide  an  insight  for  youngsters  and  their 
families,  who  need  to  understand  the  world  and  the  human  being  within  the 
framework  of  the  Holy  Koran;  however  who  live  in  anxiety  unaware  of  this  inner 
desire. We want to explain that the endogenous pain and grief (anxiety) felt is in fact 


132 
 
 
due  to  the  fact  that  the  human  being  has  not  remembered  his  spirit’s  promise 
(worship promise) made to his God at the past eternity, and the soul has not reached 
perfection. 
 
 
 
 

: browse
browse -> Anlatilan senin hikayendiR: kapitalizm küRESEL kapitaliZMİn yeni sosyal düŞÜnce ve toplum modeli: AÇik toplum enstiTÜSÜ/vakfi
browse -> Devrimci Burjuvanın Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi ve Muhafazakarlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist Sosyoloji
browse -> Bu dönem tıbbı iki evrede ele alınabilir
browse -> ’da Allah’ın göklerin ve Yer’in Nûr’u olduğu belirtilirken
browse -> Yenġ-eflatunculuğun tasavvufa etkġlerġ
browse -> Enfeksiyöz, bağ dokusu hastalığı, granülomatöz, toksik veya idiyopatik nedenlerle, miyokardın inflamasyon, nekroz veya miyositolizidir
browse -> Radyo telev zyon s nema anab L m dali lat n amer ka
browse -> Hematolojide temel laboratuvar tani yöntemleri Dr. Mutlu Arat
browse -> Anab L m dali
browse -> Microsoft Word 1 iç kapak doc


Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə