Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə20/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

71 

 

1- Tənqidə yönəlmiş – ekspressiv  2- Reqressiya 

3- Davametdirici (münasibət) 

4-Xəstənin və həkimin fəallığı 

5-Ardıcıllığı və müddəti 

A) 2,1 

B) 1,4 


C) 1,5 

D) 1,3 


E)  2,3 

5. Psixoanalitik psixoterapiyanın gedişində təhlükəli sayılan mühüm amillər hansılardır? 

1-şərait 

2-məxfilik 

3-reqressiya  

4-aslılığ 

5-köçürülmə 

A) 3,5 


B) 3,4 

C) 2,4 


D) 2,5 

E) 2,3 


6. Psixoanalizin mərhələlərinin ardıcılığını müəyyənləşdirin? 

1-Köçürülmə 

2-Ardıcıllığı və müddəti 

3-Reqressiya 

4-Şərait 

5-Xəstənin və həkimin fəallığı 

6-Məqsədlər 

7-Təhlilin istiqamətləndirilməsi 

8-Vacib şərtləri 

9-Hansı xəstəliklərdə tətbiq edilir 

10-Məxfilik 

A) 2, 6, 7,1,3,4,10,8,9,5 

B) 2,5,7,1,3,4,10,8,9,6 

C) 2,5, 6 ,10,3,4,1,8,9,7 

D) 2,5,7,1, 10,8,9,6,3,4 72 

 

E) 2,5,7,1,3,4, 9,610,8 7.Psixodinamik psixoterapiya kimin nəzəriyyəsindən qaynaqlanmışdır? 

A) A.Adlerin 

B) Z. Freydin 

C) E.Frommun 

D) K.Leşlinin 

E) K.Yunqun 

8.Psixoanalitik psixoterapiyanın əsas məqsədi nədir? 

A) Adekvat motivlərə meyilli psixoloji marağın olması əhəmiyyətli şərtlərdəndir 

B)  Yeni  şəraitə  uyğunlaşma  prosesində  təşviş  və  qorxuların  reduksiyasına  nail  olmaq,  xəstənin 

əvvəlki vəziyyətinin bərpa olunması 

C) İlkin məqsədləri dərk etməklə, sonrakı əlamətlərin yüngülləşdirilməsi 

D)  Şüuraltında  yatan  ziddiyyətləri,  problemləri  şüur  səviyyəsinə  qaldırmaq  və  bununla  da  onları 

həll etmək, çıxış yolu tapmaqdır 

E)Üstünlük sərbəst assosiasiyalara deyil, xəstənin şıkayətlərinə və onun müzakirəsinə verilir 

9. Ardıcıllıq  və müddət  mərhələsinə aid olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin?  

1  -  Davametdirici  (münasibət)  üsul  –  ekspressiv  texnika  adətən  tətbiq  edilmir.  Söhbətin  gedişinə 

həkim fəal müdaxilə edir. O, söhbətin mövzusunun müəyyən edilməsində iştirak edir 

2  - Davametdirici (münasibət) üsul –köçürülmə nevroza qarşı tədbirlər görülür. Real münasibətlərə 

və terapevtik sazişə üstünlük verilir. Reqressiyanın qarşısının alınmasına çalışılır 

3  -  Davametdirici  (münasibət)  üsul  –  seanslar  hər  gün  və  ya  bir  neçə  aydan  bir  aparıla  bilər.  Hər 

seansın müddəti bir neçə dəqiqədən 1 saata qədər 

4  -  Tənqidə  yönəlmiş  (ekspressiv)  üsul  –  həftədə  2-3  dəfə,  bir  neşə  seansdan  bir  neçə  ilədək.  Hər 

seansın müddəti 20-50 dəqiqə. 

5  -  Tənqidə  yönəlmiş  (ekspressiv)  üsul  –  köçürülmə  nevroza  qarşı  tədbirlər  görülür.  Terapevtik 

saziş yaratmağa çalışırlar. Daha çox reallığa üstünlük verilir 

6-  Tənqidə  yönəlmiş  (ekspressiv)  üsul  –  xəstənin  diqqəti  həkimə  yönəlir.  Üstünlük  sərbəst 

assosiasiyalara deyil, xəstənin şıkayətlərinə və onun müzakirəsinə verilir. Həkim daha fəal olmalıdır 

A) 3,6 


B) 4,5 

C) 3,4 


D) 4,6 

E) 2,6 


10. Xəstənin və həkimin fəallığı mərhələsinə aid olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1-  Tənqidə  yönəlmiş  (ekspressiv)  üsul  –  xəstənin  diqqəti  həkimə  yönəlir.  Üstünlük  sərbəst 

assosiasiyalara  deyil,  xəstənin  şıkayətlərinə  və  onun  müzakirəsinə  verilir.  Həkim  daha  fəal 

olmalıdır. 

2 -Tənqidə yönəlmiş (ekspressiv) üsul – daha çox şəxslərarası münasibətə, daha az analitikin özünə 

fikir verilir. Söhbətin əsas məzmununun başqalarına tərəf istiqamətlənməsi səmərəli sayılır. 
73 

 

3- Tənqidə yönəlmiş (ekspressiv) üsul – köçürülmə nevroza qarşı tədbirlər görülür. Terapevtik saziş yaratmağa çalışırlar. Daha çox reallığa üstünlük verilir. 

4  -  Davametdirici  (münasibət)  üsul  –  ekspressiv  texnika  adətən  tətbiq  edilmir.  Söhbətin  gedişinə 

həkim fəal müdaxilə edir. O, söhbətin mövzusunun müəyyən edilməsində iştirak edir. 

5- Davametdirici (münasibət) üsul – həkim tərəfindən təhlilə geniş yer verilmir. Müalicə məqsədilə 

yozmalardan istifadə etmək mümkündür 

6- Davametdirici (münasibət) üsul  –köçürülmə  nevroza qarşı tədbirlər görülür. Real  münasibətlərə 

və terapevtik sazişə üstünlük verilir. Reqressiyanın qarşısının alınmasına çalışılır. 

A) 1,5 


B) 1,4 

C) 1,6 


D) 2,4 

E)2,6 


11. Təhlilin istiqamətləndirilməsi mərhələsinə aid olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1- Tənqidə yönəlmiş (ekspressiv) üsul – köçürülmə nevroza qarşı tədbirlər görülür. Terapevtik saziş 

yaratmağa çalışırlar. Daha çox reallığa üstünlük verilir. 

2  -  Tənqidə  yönəlmiş  (ekspressiv)  üsul  –  təhtəlşüur  sahəsində  yerləşən  məlumatları,  o  cümlədən 

fantaziyaları aşkar etmək tələbi yoxdursa, reqressiyaya yol verilmir. 

3 - Tənqidə yönəlmiş (ekspressiv) üsul – daha çox şəxslərarası münasibətə, daha az analitikin özünə 

fikir verilir. Söhbətin əsas məzmununun başqalarına tərəf istiqamətlənməsi səmərəli sayılır. 

4- Davametdirici (münasibət) üsul – reqressiya ilə adətən mübarizə aparılır. 

5 -  Davametdirici (münasibət) üsul –köçürülmə nevroza qarşı tədbirlər görülür. Real münasibətlərə 

və terapevtik sazişə üstünlük verilir. Reqressiyanın qarşısının alınmasına çalışılır. 

6 - Davametdirici (münasibət) üsul – həkim tərəfindən təhlilə geniş yer verilmir. Müalicə məqsədilə 

yozmalardan istifadə etmək mümkündür. 

A) 2,5 

B) 3,5 


C) 3,4 

D) 3,6 


E) 2,4 

12. Uyğunluğu tap: 

1- Ardıcıllıq və müddəti mərhələsinə aid olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin 

2- Xəstənin və həkimin fəallığı mərhələsinə aid olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin 

3- Təhlilin istiqamətləndirilməsi mərhələsinə aid olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin 

I - Tənqidə yönəlmiş (ekspressiv) üsul – daha çox şəxslərarası münasibətə, daha az analitikin özünə 

fikir verilir. Söhbətin əsas məzmununun başqalarına tərəf istiqamətlənməsi səmərəli sayılır. 

Davametdirici  (münasibət)  üsul  –  həkim  tərəfindən  təhlilə  geniş  yer  verilmir.  Müalicə  məqsədilə 

yozmalardan istifadə etmək mümkündür. 

II  - Tənqidə  yönəlmiş (ekspressiv) üsul  –  həftədə 2-3 dəfə, bir neşə seansdan  bir neçə  ilədək. Hər 

seansın müddəti 20-50 dəqiqə. 74 

 

Davametdirici  (münasibət)  üsul  –  seanslar  hər  gün  və  ya  bir  neçə  aydan  bir  aparıla  bilər.  Hər seansın müddəti bir neçə dəqiqədən 1 saata qədər. 

III  -  Tənqidə  yönəlmiş  (ekspressiv)  üsul  –  xəstənin  diqqəti  həkimə  yönəlir.  Üstünlük  sərbəst 

assosiasiyalara  deyil,  xəstənin  şıkayətlərinə  və  onun  müzakirəsinə  verilir.  Həkim  daha  fəal 

olmalıdır. 

Davametdirici (münasibət) üsul – ekspressiv texnika adətən tətbiq edilmir. Söhbətin gedişinə həkim 

fəal müdaxilə edir. O, söhbətin mövzusunun müəyyən edilməsində iştirak edir. 

A) 1-I , 2-II ,3- III 

B) 1-II , 2-I ,3- III 

C) 1-I , 2-III ,3- II 

D) 1-II , 2-III ,3- I 

E)1-III , 2-II ,3- I 

13. Uyğunluğu tap: 

1- Psixoanalitik psixoterapiyanı psixoanalizdən fərqləndirən cəhət 

2 -  Psixoanalitik psixoterapiyanın əsas məqsədi nədir 

3- Psixoanalitik psixoterapiyada həkimin başlıca məqsədi 

I - Şüuraltında yatan ziddiyyətləri, problemləri şüur səviyyəsinə qaldırmaq və bununla da onları həll 

etmək, çıxış yolu tapmaqdır. 

II - Burada hər şey bu günkü, konkret hadisələrə: baş vermiş konfliktlərə,  sarsıntılarin məzmun və 

xarakterinə yönəlmiş olur. 

III - Xəstənin şikayət və iztirablarını araşdıraraq ona konkret yardım göstərməkdir 

A) 1-III,2-II,3-I 

B) 1-I,2-II,3-III 

C) 1-II,2-III,3-I 

D) 1-II,2-I,3-III 

E) 1-II, 2-I, 3-III 

14. Klassik psixoanaliz xəstənin həftədə neçə dəfə psixoterapevtlə görüşməyini tələb edir? 

A) altı dəfə 

B) dörddəfə 

C) üç və ya beş dəfə 

D) üç dəfə 

E) üç və ya altı dəfə 

15. psixoterapevtlə xəstənin ziyarətin müddəti nə qədər olmalıdır? 

A) 1 saat60 dəqiqə 

B) 1 saat50  dəqiqə 

C) 50  dəqiqə 

D) 60 dəqiqə 

E) 50-60 dəqiqə 75 

 

 ##num=14//level=  1//  sumtest=15  //name=  Psixoanalizdə  eqoizm  və  altruizm  probleminin 

qoyuluşu//             

  

1. Mən probleminin etik aspektini təşkil edir? A) Davametdirici 

B) Reqressiya və Davametdirici 

C) Eqoizm və altruizm 

D) Eqoizm 

E) Altruizm 

2. Eqoizm və altruizm etik aspektlərində söhbət nədən gedir? 

A) Mənin varlığında bir-birinə zidd olan iki əksliyin qarşılıqlı əlaqəsindən 

B) Mənin varlığında bir-birinə yaxın olan iki əksliyin qarşılıqlı əlaqə və münasibətindən 

C) Mənin varlığında bir-birinə yaxın olan iki əksliyin qarşılıqlı əlaqəsindən 

D) Mənin varlığında bir-birinə zidd olan iki əksliyin qarşılıqlı əlaqə və münasibətindən 

E)Mənin varlığında bir-birinə yaxın olan iki əksliyin qarşılıqlı münasibətindən 

3.Eqoizm və altruizmə xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin? 

1- Əksliyin birinci tərəfi – altruizm, ikincisi eqoizmdir 

2-  Əksliyin birinci tərəfi – eqoizm, ikincisi altruizmdir 

3 - Əksliyin birinci tərəfi – eqoizm, ikincisi altruizmdir 

4 - Mənin varlığında bir-birinə zidd olan iki əksliyin qarşılıqlı əlaqə və münasibətindən gedir 

5- Əksliklərdən biri əxlaqi gözəlliyin inkarı, ikincisi isə onun təcəssümü kimi mövcuddur 

A) 1,3,4 

B) 2,3,4 

C) 3,4,5 

D) 2,4,5 

E) 1,4,5 

4. Eqoizm etik aspektinə xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin? 

1 - mən öz həyatının mənasını və həqiqətini özgələrdə tapır 

2  -  tarixi  inkişaf  prosesində  bu  və  ya  digər  xalqın  və  ümumən  bəşəriyyətin  hazırladığı  əxlaqi 

gözəlliyin norma, qanun və prinsiplərinin əksinə olaraq, Mənin dünyanın mərkəzinə çəkilməsidir 

3  - onun prinsipləri çərçivəsində  insan üçün hətta onun  yaxınları da  mövcud deyildir; ona görə  də 

eqoistin  dünya  ilə  əlaqə  və  münasibəti  şəxsi  mənafe  prinsipi  üzərində  qurulur;  şəxsi  mənafeyə 

xidmət edən hər şey həqiqət və gözəl kimi qəbul edilir, qalan nə varsa ağlasığmaz və mənasızlıqdır. 

4  -özünü  başqalarına  fəda  edir,  özünü  unudur  –  öz  Mənini  başqalarının  Mənləri  içərisində  həzm 

edir,  onun  annihilyasiyasına  nail  olur.  Şəxsi  həyat,  şəxsi  mənafe  altruist  üçün  ağlasığmaz  və 

mənasızdır; onun üçün həqiqət və məna da başqalarına xidmətdədir 

5- qeyri-Mənin inkarıdır 76 

 

A) 1,4,5 B) 3,4,5 

C) 2,3,4 

D) 2,3,5 

E) 1,3,5 

5. Eqoizm etik aspektinə xasdır? 

A)  özünü  başqalarına  fəda  edir,  özünü  unudur  –  öz  Mənini  başqalarının  Mənləri  içərisində  həzm 

edir, onun annihilyasiyasına nail olur 

B) onun üçün varlıqda Mən mövcud deyildir – mövcud olan başqalarıdır, çünki altruist üçün şəxsi 

məqsəd, fərdi Mən və onun mənafeyi mövcud deyildir 

C) şəxsi həyat, şəxsi mənafe altruist üçün ağlasığmaz və mənasızdır; onun üçün həqiqət və məna da 

başqalarına xidmətdədir 

D) birinci halda başqaları – Mənləşdirilir – qeyri-Mən Mən içərisində həzm edilir, ikinci halda isə 

Mən – başqalaşdırılır, bununla da Mən öz həyatının mənasını və həqiqətini özgələrdə tapır 

E)  tarixi  inkişaf  prosesində  bu  və  ya  digər  xalqın  və  ümumən  bəşəriyyətin  hazırladığı  əxlaqi 

gözəlliyin  norma, qanun  və prinsiplərinin  əksinə  olaraq, Mənin dünyanın  mərkəzinə çəkilməsidir; 

eqoizm – qeyri-Mənin inkarıdır 

6. Altruizmetik aspektinə xasdır? 

A)  tarixi  inkişaf  prosesində  bu  və  ya  digər  xalqın  və  ümumən  bəşəriyyətin  hazırladığı  əxlaqi 

gözəlliyin norma, qanun və prinsiplərinin əksinə olaraq, Mənin dünyanın mərkəzinə çəkilməsidir 

B)  özünü  başqalarına  fəda  edir,  özünü  unudur  –  öz  Mənini  başqalarının  Mənləri  içərisində  həzm 

edir,  onun  annihilyasiyasına  nail  olur.  Şəxsi  həyat,  şəxsi  mənafe  altruist  üçün  ağlasığmaz  və 

mənasızdır; onun üçün həqiqət və məna da başqalarına xidmətdədir 

C)  elə  bir  dünyagörüşüdür  ki,  onun  prinsipləri  çərçivəsində  insan  üçün  hətta  onun  yaxınları  da 

mövcud deyildir 

D)  şəxsi  mənafeyə  xidmət  edən  hər  şey  həqiqət  və  gözəl  kimi  qəbul  edilir,  qalan  nə  varsa 

ağlasığmaz və mənasızlıqdır 

E)onun dünya ilə əlaqə və münasibəti şəxsi mənafe prinsipi üzərində qurulur 

7. Eqoizm insanlarda müxtəlif cür halusinasiyalar doğurur. Bu halusinasiyalar hansılardır? 

1- insan özünə dəyər vermir 

2 - insan özünü böyüdür 

3- insan özünə dəyər verir 

4-  insan özünü kiçildir 

5 - insan özünü gərəksiz, heçlik hesab edir 

A) 1,4,5 

B) 1,2,4 

C) 2,4,5 

D) 3,4,5 

E) 2,3,4 

8.Uyğunluğu tap: 77 

 

1- özünükiçiltmə aiddir 2 - özünüböyütmə aiddir 

3 - özünü heçlik hesab etməaiddir 

I - zərərli eqoizm törədir, cəmiyyətdə anaxronizmə yol açır 

II  -  elə  bir  situasiya  törədir  ki,  nəticədə  bu  cür  insanlar  cəmiyyətə  fayda  vermək  əvəzinə,  onun 

parazitinə çevrilirlər 

III -fərdin cəmiyyət üçün mənasını azaldır 

A) 1-III , 2-II, 3-I 

B) 1-III , 2-I, 3-II 

C) 1-II , 2-I, 3-III 

D) 1-I , 2-II, 3-III 

E)1-I , 2-III, 3-II 

9.   Altruizm sözü nədən  götürülmüşdür? 

A) ixtiyari kimsə 

B)  “qeyri mən” 

C) “mən” 

D)   qeyri ixtiyari kimsə  

E) “başqası” 

10.“ Altruizm” etikanın kateqorial aparatına kim tərəfindən daxil edilmişdir? 

 A) İspan filosofuA.Gertsen tərəfindən 

B) İspan filosofu O.Kont tərəfindən 

C) fransız filosofu A.Gertsentərəfindən 

D) fransız filosofu O.Kont tərəfindən 

E)fransız filosofuE.Fromm tərəfindən 

11. Kont altruizmi necə anlayırdı? 

A) mən kimi 

B) eqoizm kimi 

C) mənin əksi kimi 

D) eqoizmin əksi kimi 

E)qeyri-Mənkimi 

12. Özünükiçiltməyə  aiddir? 

A) müxtəlif cür halusinasiyalar doğurur 

B) zərərli eqoizm törədir, cəmiyyətdə anaxronizmə yol açır 

C) fərdin cəmiyyət üçün mənasını azaldır 

D) fərdin cəmiyyət üçün mənasını azaldır 

E)şəxsi mənafeyə xidmət edən hər şey qəbul edilir 

13. Özünüböyütməyə aiddir? 
78 

 

A) müxtəlif cür halusinasiyalar doğurur B)  elə  bir  situasiya  törədir  ki,  nəticədə  bu  cür  insanlar  cəmiyyətə  fayda  vermək  əvəzinə,  onun 

parazitinə çevrilirlər. 

C) zərərli eqoizm törədir, cəmiyyətdə anaxronizmə yol açır 

D) şəxsi mənafeyə xidmət edən hər şey qəbul edilir 

E) fərdin cəmiyyət üçün mənasını azaldır 

14.Özünü heçlik hesab etməyə aiddir? 

A) fərdin cəmiyyət üçün mənasını azaldır 

B) müxtəlif cür halusinasiyalar doğurur 

C)  elə  bir  situasiya  törədir  ki,  nəticədə  bu  cür  insanlar  cəmiyyətə  fayda  vermək  əvəzinə,  onun 

parazitinə çevrilirlər 

D) şəxsi mənafeyə xidmət edən hər şey qəbul edilir 

E)zərərli eqoizm törədir, cəmiyyətdə anaxronizmə yol açır 

15. Uyğunluğu tap: 

1- Eqoizm etik aspektinə xasdır 

2- Altruizm etik aspektinə xasdır 

3 - Eqoizm və altruizm etik aspektlərində söhbət nədən gedir 

I-  Tarixi  inkişaf  prosesində  bu  və  ya  digər  xalqın  və  ümumən  bəşəriyyətin  hazırladığı  əxlaqi 

gözəlliyin  norma, qanun  və prinsiplərinin  əksinə  olaraq, Mənin dünyanın  mərkəzinə çəkilməsidir; 

eqoizm – qeyri-Mənin inkarıdır. 

II- Mənin varlığında bir-birinə zidd olan iki əksliyin qarşılıqlı əlaqə və münasibətindən 

III-Özünü  başqalarına  fəda  edir,  özünü  unudur  –  öz  Mənini  başqalarının  Mənləri  içərisində  həzm 

edir,  onun  annihilyasiyasına  nail  olur.  Şəxsi  həyat,  şəxsi  mənafe  altruist  üçün  ağlasığmaz  və 

mənasızdır; onun üçün həqiqət və məna da başqalarına xidmətdədir 

A) 1-III,2-II,3-I 

B) 1-I,2-II,3-III 

C) 1-II,2-III,3-I 

D) 1-II,2-I,3-III 

E) 1-I,2-III,3-II 

 

 

##num=15// level= 1// sumtest=10 // name= Psixoanalizdə yuxugörmə probleminin qoyuluşu//  

1. Z.Freyd psixoanalizin ən böyük nəaliyyəti hesab edirdi? 

A) öz varlığının özq üçün işıqlandırılmasıdır 

B) şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərininmüəyyənləşdirməsində  

C) duyğuların saflaşdırılması, instinklər üzərində zəkanın qələbəsi 

D) yuxugörmənin yozulmasını 
79 

 

E)Şüurun inkişaf səviyyəsinin müəyyənləşdirməsində 2.Z.Freyd yuxugörmənin təhlilinə aid hansı kitabını həsr etdirmişdir? 

A) Xəyalların İzahı 

B) Yuxugörmənin yozulması 

C) Totem və Tabu 

D) Psixoanalizə giriş dərsləri 

E) Psixoanalizin tarixi 

3. Z.Freydin “Yuxugörmənin yozulması” kitabı neçənci ildə nəşr olunmuşdur? 

A) 1901 


B) 1900 

C) 1801 


D) 1800 

E) 1811 


4.Yuxugörmə bir elm kimi Z.Freydi neçənci illərdə məşğul etməyə başlamışdı? 

A) XVIII əsrin 90-cı illərində 

B) XIX əsrin 90-cı illərində 

C) XIX əsrin ortalarında 

D) XIX əsrin əvvələrində 

E)XVIII əsrinəvvələrində 

5. Yuxugörməyə xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin7 

1- üç məzmundan ibarət olur 

2 - iki  məzmundan ibarət olur 

3 - gözlənlmədən baş verən hadisə deyildir 

4 - yuxu zamanı psixi fəaliyyət xarici stimullarla şərtlənir – gündüzün fəalyyəti gecəki yuxular üçün 

zəmin hazırlayır 

5 -yuxu zamanı psixi fəaliyyət daxili stimullarla şərtlənir – gündüzün fəalyyəti gecəki yuxular üçün 

zəmin hazırlayır 

A) 1,2,3 

B) 1,3,5 

C) 1,3,4 

D) 1,4,5 

E) 1,2,4 

6. Yuxugörmə və  Yuxuyozma neçə məzmundan ibarət olur? 

A) 4 

B) 2 


C) 3 

D) 1 80 

 

E) 5 7. Yuxugörmə və Yuxuyozmanın  məzmununu  müəyyənləşdirin? 

1- gizli qalan məzmun 

2- düzgün yozulma 

3 - yuxuda görünən epizod 

4 - epizodun pərdəarxasının  məzmunu 

5 - psixoanalitikin yuxunu yozduqdan sonra aldiğı məzmun 

A) 1,2,3 

B) 2,4,5 

C) 3,4,5 

D) 1,3,5 

E) 2,3,5 

8. Hansı yaş dövründə yuxugörmə mürəkkəb və anlaşılmaz olur? 

A) Gənclik yaş dövründə 

B) Çağalıq dövründə 

C) Körpəlik dövründə 

D) Yaşlılıq dövründə 

E) Məktəbəqədər  yaş dövründə 

9. Psixoanalizdə yuxugörmə probleminin qoyuluşu kimin adı ilə bağlıdır? 

A) K.Yunq 

B) Z.Freyd 

C) A Adler 

D) K.Xorni 

E) E.Şilz 

10. Yuxugörməyə xas olan xüsusiyyət? 

A) İki  məzmundan ibarət olur 

B)  Yuxu  zamanı  psixi  fəaliyyət  daxili  stimullarla  şərtlənir  –  gündüzün  fəalyyəti  gecəki  yuxular 

üçün zəmin hazırlayır  

C)  Yuxu  zamanı  psixi  fəaliyyət  xarici  stimullarla  şərtlənir  –  gündüzün  fəalyyəti  gecəki  yuxular 

üçün zəmin hazırlayır.Gözlənlmədən baş verən hadisə deyildir 

D) qeyri-adi idrak formasıdır 

E) İnsanın mahiyyətli qüvvələri üzərində deyil, təbiət qüvvələri üzərində də insanın hegemonluğunu 

təmin etmək elmi kimi dəyərləndirilə bilər  

 

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə