Her Şeye Rağmen Sevgi!Yüklə 65,75 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü65,75 Kb.
#42330

Her Şeye Rağmen...

Sevgi!

Masumi Toyotome

Müjde Yayıncılık Ltd. Şti.

Vişne Sok. 4/11


Kadıköy-İstanbul

© Bu kitabın tüm yayın hakları


Müjde Yayıncılık Ltd, Şti'ne aittir

Müjde Yayıncılık Ltd. Şti.

Vişne Sok. No: 4/11 Kadıköy/İstanbul


Tel: (216) 349 85 29
www.gnmmujde.com

ISBN 975 -7889- 65 -2

Baskı: Ege Baskı

Topkapı - İstanbul 2002

Tel: 0212 613 83 121. Giriş: Üç Tür Sevgi

Dünyada sevilmek istemeyecek kişi hemen hemen


yok gibidir. Biri tarafından sevilmenin vereceği güven
ve tatmin duygusu mutlu bir yaşamın temelini oluştu-
rur.

Buna karşın sevgi ve sevgiyi nasıl aramamız gerek-


tiği gibi konularda pek az bilgiye sahibiz. Sevginin ne
olduğunun bize anlaşılır bir dille anlatıldığı enderdir.
Sevgi hakkında verilen bir kursa katılan ya da bu
konuda yardımcı olabilecek bir kitap okumuş olanların
sayılan da çok sayılmaz. Yaşam için bu kadar önemli
ve gerekli olan bir konu, gariptir ki, eğitimde de ihmal
edilmiştir.

Kimileri, her ne kadar daha birçok sevgi türünün


varlığını ileri sürmekteyse de, bizler en azından üç tür
sevginin olduğunu söyleyebiliriz. Bu üç tür sevgiyi
inceleyip, tartışmak herhalde faydalı olacaktır. Kişinin
mutluluğu bu sevgi türleri arasından hangisini aradı-
ğına bağlı olabilir.

-3-

2. "Eğer" Türü Sevgi

Ben bu türlerden birincisine, "eğer" türü sevgi


diyorum. Bu, eğer belli bazı beklentileri karşılarsak
bize verilecek olan sevgidir. "Eğer iyi olursan baban
seni sever." "Eğer başarılı ve önemli bir kişi olursan,
seni severim." "Eğer bir koca olarak benim beklentile-
rimi karşılarsan, sana sadık bir eş olurum. "En çok
rastlanan tür sevgi de budur, ve bazı kişiler bu sevgi-
den başka bir sevgiyi bilmezler. Bu, adeta bir karşılık
bekleyen ve şarta bağlı bir sevgi olup, sevenin istediği
bir şeyin sağlanması karşılığı olarak vaat edilen bir
sevgidir. Nedeni ve şekli bakımından bencildir. Amacı
ise, sevgi karşılığında bir şey kazanmaktır.

Bu tür sevgi, en ucuz şekliyle, bayağı, seviyesiz


film, dergi ve romanlarda rastladığımız sevgidir. "Be-
nim arzularımı tatmin edersen seni severim." Çoğun-
luk, özellikle de gençler, karşılarındaki insanın cinsel
arzularının tatmini beklentisiyle ondan elde etmeyi
umdukları sevginin kendilerini doyurmaya yetmeyecek
kadar bayağı bir sevgi olduğunu, ve aslında hiçbir
özveriye değmediğini göremezler.

-4-

Tevrat'ta, bu tür sevginin çarpıcı bir örneği vardır.
Davut peygamberin oğullarından biri olan Ammon,
üvey kız kardeşi güzel ve alımlı Tamar'a aşık olmuş
ve hasta olduğu bahanesiyle odasına gelerek kendisine
bakmasını istemişti. Bir gün ona sarılarak, "Gel benim-
le yat, kız kardeşim," dedi. Ama o, "Hayır olmaz kar-
deşim, beni zorlama... Böyle bir şey Musevi halkında
olmaz. Bu iffetsiz deliliği yapma," diye karşılık verdi.
Kızın bütün karşı koymalanna rağmen, Ammon onun
yakarışlarına kulak asmadı. Tamar'dan daha güçlü
olduğu için ısrar etti, ve zorla ona sahip oldu. Daha
sonra ise kızdan son derece tiksindi. Öyle ki, ona karşı
duyduğu nefret, önceleri ona beslemiş olduğu sevgiyi

kat kat aşmıştı (Tevrat: 1. Samuel 13:1-5). Bu tür sevgi O

kadar bencildir ki her iki taraf için de çabucak nefrete
dönüşür.

Birçok evlilik de, bu "eğer" türü sevgi üzerine


kurulmuş olduğundan yıkılarak ayrılıkla sonuçlanır.
Çoğu kez genç gelin ya da damat, eşinin o an ki ger-
çek haline değil, onun imgesel, abartılmış romantik
görüntüsüne aşık olmuştur. Düş kırıklığı başladığı ve
beklentiler gerçekleşmediğinde ise, önceki sevgi nef-
rete dönüşür. Daha da kötüsü, şurası bir gerçektir ki,

-5-

bu durumdan her ikisi de sorumlu değildir. Çünkü ikisi


de, "eğer" türü sevgiden başka bir sevginin de olabi-
leceğini aklına bile getirmemiştir.

Hatta bazen de, sevgilerin en saf ve temizi sayılan


anne-babalann çocuklarına yönelik sevgileri bile, bu
eğer türü sevgiden başka bir şey değildir. Birkaç yıl
önce gazetelerin baş sayfalarında Tokyo'daki bir gen-
cin intihan yer almıştı. Ortaokul, hatta ilkokul günle-
rinden itibaren, girilmesi zorlu bir yarışma gerektiren
Tokyo Üniversitesi'nin giriş sınavını kazanarak baba-
sını hoşnut etmek isteyen bu genç, çok çalışmış, hatta
okuldan sonra üniversite hazırlık kurslarına da devam
etmiş, ancak başarılı olamamıştı. Babasıyla yüz yüze
gelmek istemeyip üzüntüsünü biraz hafifletmek ve
biraz iyi vakit geçirmek için bir haftalığına Hakone
kaplıcalarına gitmişti. Eve döndüğünde kızgın babayla
burun buruna geldi. Babası, "Sınavda başarılı olama-
dığın yetmiyormuş gibi, bir de eğlenmek için Hako-
ne'ye gitmeye utanmadın mı?" diyerek onu azarladı.
Çocuk, "Ama baba, vaktiyle bir ara sen de kendini iyi
hissetmediğinde Hakone'ye gitmekten hoşlandığını
söylememiş miydin?" diye cevap verdi. Buna uygun
bir karşılık bulamayan baba, o öfkeyle oğlunu fena

-6-

halde dövdü; çocuk da o gece duvardaki çıkış yerin-


den sobaya bağlı olan kauçuk gaz hortumunu ısıtıcının
giriş yerinden çıkararak ağzına aldı ve ciğerlerini gazla
doldurarak yaşamına böylece son verdi. Gazetelerin
yazdığı bu intiharın sadece bir sinir krizi sonucu mey-
dana geldiğiydi. Bence bu kriz, babasının kendisine
olan sevgisinin, yüksek düzeydeki beklentilerinin ger-
çekleşmesi koşuluna bağlı olduğunu çocuğun anlamış
olmasından kaynaklanmıştı.

Hepimiz bu "eğer" türü sevgiden daha üstün bir


sevgi arayışı içindeyizdir. Gerçek bir sevginin varlığını,
ve onun nerede bulunabileceğini öğrenmemiz, bir gün
bu genç adamın yaptığı gibi, yaşamımızı sürdürmekle
ondan vazgeçmek arasında bir seçim yapmakla karşı
karşıya kaldığımızda büyük bir rol oynayabilir.

3. "Çünkü" Türü Sevgi

İkinci sevgi türünü, "çünkü" sevgisi diye adlandıra-


cağım. Bu tür sevgide kişi, "bir şey olduğu" ya da "bir
şeye sahip olduğu" ya da "bir şey yaptığı" için sevil-
mektedir. Başka birinin onu sevmesi, sahip olduğu bir
niteliğe veya bir koşula bağlıdır. "Seni seviyorum

-7-

çünkü çok güzelsin." "Seni seviyorum çünkü diğer
kişilerden o kadar farklı, o kadar popüler, o kadar
zengin ve o kadar ünlüsün ki...." "Seni seviyorum
çünkü bana güven veriyorsun." "Seni seviyorum
çünkü üstü açılan bir araban var ve beni harika,
romantik yerlere götürüyorsun!" Bu ilginç sözcükleri
biraz alaycı bir gülümsemeyle karşılayabiliriz. Fakat
bizler de, başka birini sık sık onda gördüğümüz ve onu
sevmemize neden olan bir şeyden ötürü ya da o kişi
bizim sevgimizi herhangi bir şekilde kazandığı için
severiz.

Bu tür sevgi, "eğer" türü sevgiye tercih edilebilir.


Kazanılması gereken "eğer" türü sevgi, büyük ve ağır
bir yük haline gelebilir. Ama, bir nitelik sahibi olduğu-
muzdan ötürü sevilmemiz hoş bir şeydir. Eğer birisi
bizi olduğumuz gibi kabul edip sevebilse sevgiyi elde
etmek için o kadar uğraşmazdık. Varlığımızda, sevil-
memize neden olan bir şeyler bulunduğunu düşünmek
bizi rahatlatırdı. Ancak, çok geçmeden bu şekilde
sevilmenin "eğer" türünde sevgiyi kazanmaya çalış-
maktan pek de farklı olmadığını görürüz. İnsanların
bizi "bir şey" olduğumuzdan ötürü sevmeleri bizi çok
mutlu kıldığı için ve önemli olmanın gitgide büyüyen

-8-

hissini aradığımızdan ve böylelikle daha çok insanın


bizi seveceğini düşündüğümüzden hayranlarımıza
yenilerini eklemek için büyük bir çaba harcarız. Sevi-
lecek niteliklere bizden daha fazla sahip olan biri
çıkarsa, bizi sevenlerin bu yeni geleni bizden daha çok
sevmelerinden korkarız. Böylece, yaşamımıza rekabet
ve sonsuzca sevgi kazanma gayretkeşliği girmiş olur.
Ailenin küçük çocuğu, yeni doğan bebeğe içerler.
Sınıfin en güzel kızı, yeni gelen güzel kıza içerler. Bir
delikanlı daha gösterişli bir arabaya sahip olan başka
bir delikanlıya içerler. Evli bir kadın, kocasının çekici
ve düzenli sekreterine içerler. O halde, bu tür sevgide
bir güven duygusu bulunabilir mi?

İncil, "Yetkin sevgi, korkuyu kovar" der (İncil:
l.Yuhama 4:18). Bu "çünkü" türü sevgi gerçek ve sağ-
lam bir sevgi olamaz.

Bu "çünkü" türü sevginin güvensizlik doğurmasının


iki ayn nedeni daha vardır. Birincisi, bizi seven kişinin
düşündüğü gibi gerçekten sevilebilecek biri olmama
korkusudur. Tüm insanların kişiliklerinin iki yanı
vardır: Bunlardan biri diğerlerine gösterdiğimiz yanı-
mız, diğeri ise, yalnızca kendimizin bildiği tarafimızdır.
İşte bizi sevenlerin, kişiliğimizle düş kırıklığına uğra-

-9-

yıp bizi reddetmeleri korkusuyla bu ikinci yanımızı


gizleyebilmek için sürekli tetikteyizdir.

Bu tür sevginin bir diğer güvensizlik duygusu da,


ileride kişiliğimizin değişikliğe uğrayabileceği ve bir
gün artık şimdiki gibi sevilmeme korkusudur. Japon-
ya'da çok güzel bir genç kadın bir kuru temizleme
müessesesinde çalışıyormuş. Bir gün kazan patlamış
ve sıcak sıvı yüzünü, gözünü ve ellerini yakmış. Yüz
hatları öylesine bozulmuş ki, hastanedeyken yüzünü
sürekli saklamış ve doktordan başka kimsenin yüzünü
görmesine izin vermemiş. Nişanlısı, nişanı bozup onu
terketmiş. Birkaç ay sonra ölünceye kadar hastanede
kaldığı sırada, aynı şehirde oturdukları halde, anne ve
babası ziyaretine bile gelmemişler. Sahip olduğu sevgi,
sahip olduğu güzellik üstüne bina edilmiş olduğundan,
bir günde yok olmuş. Güzellik kalmayınca sevgi de
kalmamış.

Toplumumuzdaki, sevgilerin çoğu bu türdedir ve


bizi devamlılığının sağlamlığı konusunda kuşkuya
düşürür. Peki öyleyse bunlardan başka bir tür sevgi
de var mıdır?

-ıo-

4. "Rağmen" Türü Sevgi

Üçüncü tür sevgi, benim "rağmen" türü diye adlan-


dırdığım türdür. Bir koşula bağlı olmadığı ve karşı-
lığında bir şey beklenmediği için "eğer" türü sevgiden
farklıdır. Sevilen kişinin çekici bir niteliğine dayanıp
böyle bir şeyin varlığını esas olarak almadığı için de
"çünkü" türü sevgiyle bir değildir. Bu üçüncü tür sev-
gide, kişi bir şey olduğu için değil, bir şey olmasına
rağmen sevilir. Kişi, dünyanın en çirkin, en zavallı, en
sefil insanı olabilir ve bu "rağmen" türü sevgiyle karşı-
laştığında yine de sevilebilir. Buna layık değildir. İyi,
çekici ya da zengin bir konum edinerek bu sevgiyi
kazanması gerekmez. Kusurlarına, cahilliğine, kötü
huylarına ya da kötü geçmişine rağmen olduğu gibi,
tamamen sevilir. Bütünüyle değersiz biri gibi görüne-
bilir ama çok değerli biri gibi yine de sevilir.

Yüreklerimizin en çok susadığı sevgi türü de


budur. Farkında olsanız da olmasanız da, bu tür sevgi
sizin için yiyecek, içecek, giysi, ev, aile, zenginlik,
başarı ya da ünden daha önemlidir. Bunu nasıl mı söy-
leyebiliyorum? Size sadece bir tek soru sormama izin
verin. Kalbinizin derinliklerinde dünyada kimsenin size

-11-

aldırmadığını ve hiç kimsenin sizi gerçekten sevme-


diğini düşünseydiniz yiyecek, elbise, ev, aile,
zenginlik, basan ve üne olan ilginizi yitirmez miydiniz?
Kendi kendinize "Yaşamanın ne yaran var?" diye
sormaz mıydınız?

Şu anda, dünyada en sevdiğiniz kişiyle çok kötü bir


kavga ettiğinizi ve onun sizi sadece kendi çıkan için
sevdiğini anladığınızı bir düşünün; dünya birdenbire
başınızın üstüne çökmez miydi?ve artık bir gün bile
yaşayamayacağınızı düşünmez miydiniz? Orta karar
bir mutluluğunuz olduğunu düşünüp yaşamınızı gün-
den güne sürdürmekte bile olsanız, eğer günün birinde
birisinin çıkarak sizi gerçek, derin ve doyurucu bir
sevgiyle seveceği hakkında umudunuz olmasaydı,
kalan hayatınızı nasıl yaşayabilirdiniz? Belki de kendi-
nizi umutsuzluğa kaptınp yaşamınıza son verirdiniz,
ya da kendinizi iyice dağıtır, ve yaşayan bir ölü gibi
oluncaya dek bu yaşamı sürdürürdünüz.

Bugün yaşamınızı sürdürebilmenizin nedeni ya bu


"rağmen" türü sevgiyi birinden şu anda görmeniz, ya
da bir gün bu tür bir sevgiyi bulma umudunuzun
varlığıdır. Ama bugün içinde yaşadığımız toplumda,
bizi bütünüyle doyuracak şekliyle bu sevgiyi bulama-

-12-

yız. Çünkü herkesin buna gereksinimi vardır ve kimse-


de fazlası olmadığından başkalarına veremez. Yakını-
mızda olan, sevdiğimiz birinin bize bu sevgiyi verme-
sini bekleriz ama o kişi de aynı şeyi başka birisinden
beklemektedir. Sevgiyi bu dünyada sevgiyi, sadece
açlığımızı bir parça bastırıp gelecek olan sevgiye işta-
hımızı kabartacak ve buna ne kadar gereksinimimiz
olduğunu görecek kadar tadabiliriz. Dünyadaki en
büyük kıtlık, bu "rağmen" türü sevginin yeterince
olmayışıdır.

5. Bu "Rağmen" Türü Sevgiyi

Bize Yalnızca İsa Mesih

Verebilir!

Bu tür sevginin doyurucu bir şekilde kusursuzluğa


erişip insanlara açıklanmasının ilk kez İsa Mesih'le
gerçekleştiği hakkında harika bir mesaj İncil'de yer
alır. İnsanlık çağlar boyu bu tür bir sevgiye susamıştı
ve onu nerede arayabileceğini dahi bilmiyordu. Tanrı,
insanın özlem ve umudunu boşa çıkarmadı. Kendi
özünden olan İsa Mesih'i, herkes için, ve onları fazla-
sıyla doyurabilecek sevgiyi getirmek üzere dünyaya

-13-

yolladı. İsa'nın gelişiyle, insan, bu tamamen saf ve


temiz sevgiyi, sadece onun özlemini çekip hakkında
bir fikir yürütmek yerine,dünya tarihinde ilk kez,
görüp, kendi yüreğinde hissedebildi.

Mesih'in Tann'dan bize getirdiği sevgi, "eğer" türü


sevgi değildir. Tanrı bize, "Eğer Mesih İnanlısı olursan
seni severim" demez. İnsanları, Mesih İnanlısı olanlarla
olmayanlar arasında bir ayrım yapmadan sever. "Eğer
iyi ve ahlaklı olur, kiliseye gider, iyi amaçlara bağışta
bulunur, dinsel kitaplar okuyup, dua eder ya da bir din
adamı olursan seni severim" demez. O'nun sevgisinde
hiçbir "eğer" türü yoktur. Tanrı bizi -olduğumuz gibi
sever. Daha kötü bile olsaydık yine bizi bu kadar
sevecekti. Günden güne daha da bozulsaydık ve
başkaldınr olsaydık bile, bizi hâlâ aynı kusursuz sev-
gisiyle severdi. Bizi, bizden bir şey elde etmek
amacıyla sevmez. Yerine getirmemiz gereken bir şey
ya da bir şart yoktur. Bunu nasıl mı kanıtlayabilirim?
İsa' nın çarmıhtaki ölümü bunun kanıtıdır. Tanrı' run
özünden gelen "Söz" olan İsa (Bkz. incil: Yuhanna 1.1-18)
bu dünyaya geldi, yaşamını bütün insanlara karşı iyilik
yaparak ve sevgi göstererek yaşadı ve Kendini,
özellikle de karşılığında kendilerinden hiçbir şey bekle-

-14-

mediği fakirlerle hor görülenler için feda etti.


Karşılığında Kendisine verecek hiçbir şeyi olmayanlara
hizmet etmenin bedelini çok pahalıya ödedi; hastalar,
fakirler, okumamışlar, fahişeler, toplum dışı ve benzeri
kişilerle birlikte olduğu için tekrar tekrar eleştirildi.
Sonunda, Tann' ya tam bir itaat içinde, insanlığın
günahları için çarmıhta öldü. Çarmıhta ölürken bile,
hâlâ kendisini öldürenleri sevdi: "Baba, onları bağışla,
çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar" dedi {İncil: Luka
23:34). Elçi (Havari) Pavlus'un dediği gibi, "Tanrı bize
olan sevgisini sununla kanıtlıyor: biz daha günah-
kârken, Mesih bizim İçin Öldü" {İncil: Romalılar 5:8). Bu
sevgi, bütün saflığı ile gerçek "rağmen" sevgisidir.

Mesih'in sevgisi, bir kuram ya da öğreti değil,


somut bir kanıttır. Sadece bize iki bin yıl önce verilmiş
olan bir örnek olmakla kalmaz, onu isteyen her kişinin
sahip olabileceği bir sevgidir. İsa ölü olarak kalmadı.
Tanrı O'nu ölümden diriltti ve İsa Mesih bugün
diridir, siz elinizdeki bu yazıyı okuduğunuz şu an bile
size çok yakındır ve sizi bu "rağmen" türü sevgiyle
sevebilecek durumdadır ve bunu yapmak ister. Eğer
sadece, "Mesih' in bu sevgisini şu anda her şeyden
çok istiyorum ve onu olduğum gibi ve alçakgönül-

-15-

lülükle kabul edeceğim" derseniz, bunun gerçek
olduğunu bugün kendi deneyiminizle kesin olarak
bilebilirsiniz.6. Isa Mesih Tek KaynaktırBugün bile, bu "rağmen" türü sevginin tek kaynağı
İsa Mesih, çarmıhta ölmüş olan diri Rab'dir. Mesih
İnanlıları (yani, gerçek candan Hıristiyanlar) her gün
Mesih'e gidip bunu O'ndan taze taze almadıkça onlar
da bu sevgiye diğerlerinden fazla sahip değildirler. Bu
saf sevgi ırmağının sürekli fişkırdığı kaynak Mesih'tir.
Yaşadığımız modern çağda bile bu tür bir sevgi İnan-
lılar topluluklarında üretilemez. İnanlılar topluluk-
larının da, Mesih İnanlısı bireyler gibi bu sevgiyi her
gün Mesih'ten taze taze almadıkça ona başka türlü
sahip olabilmelerinin başka yolu yoktur.


Bu sevginin tek kaynağı neden Mesih'tir? Neden
insanlar Mesih'e gitmeden bu tür bir sevgiye sahip
olamazlar? Çünkü her bireyin eksiklikleri ve kusurları,
kendi gereksinimleri, istekleri vardır. Ne kadar yaşlı,
akıllı, olgun, zengin ya da güçlü olursa olsun diğer
insanlardan bir şeyler almaya muhtaçtır, çünkü hâlâ


-16-

kendi durumu onu tatmin edecek düzeyde değildir.


Tamamen bütün ve kusursuz olan sadece Tann'dır.
Öyle olmasaydı, Tann değil, sadece başka bir yaratık
olurdu. Tann, Yaratıcı, Tek İstisna, Tek Kusursuz ve
Bütün olan Varlıktır. Bir tek O'nun hiçbir gereksinimi
yoktur. O'nun bize ya da sevgimize bir gereksinimi
yoktur. Sadece O sonsuza dek verebilir ve böyle yap-
tığı halde hâlâ kusursuz ve bütün olmaya devam
edebilir. Diğer insanları sahip oldukları kusurlara "rağ-
men" karşılığında hiçbir şey istemeyerek sevebilecek
olan da sadece O'dur. Bir insan, başkalarını ya da
insanlığı ne olduklarına "rağmen" sevdiğini sanabilir,
ama derin bir analiz yapılırsa aslında karşılığında bir
şey beklediği ve bu yüzden de gerçekte sadece ken-
disini sevdiği görülür. Birisini olduğu kişi olmasına
karşın yine de seviyor gibi yapanın bu davranışlarının
altında aslında bencillik ve kendi çıkarım gözetmesi
vardır. Çabalarımızın beğeni görmesini, ya da sevgi-
mize karşı iyi ve kalıcı bir şeyin gerçekleşmesini bekle-
riz. Eğer beklentilerimiz gerçekleşmezse, sevme çaba-
larımız çok geçmeden kin, düş kınklığı ve gücenmeyle
sona erer. İnsanlann arasındaki sevgi, bizim düşlemek-
ten hoşlandığımız kadar saf ve temiz bir şey değildir.

-17-

Bize Mesih aracılığıyla gelen Tanrı sevgisi, hâlâ tek


ve gerçek "rağmen" sevgisi olmaya devam etmektedir.

7. Siz Hangi Sevgi Türüyle
Sevilmeyi isterdiniz?


Şimdi, siz olsaydınız bu üç tür sevgiden hangisini
isterdiniz? Herhalde pek az kişi, "eğer" türü sevgiyi
aramaktadır. Çünkü bu tür bir sevgi, sonsuz bir çaba
ve zorlanma gerektirir. Geriye iki tür sevgi kalıyor.
Bunlardan hangisini seçeceksiniz? Birçok insanın
"çünkü" türü sevgiyi yeğliyor gibi olması şaşırtıcı bir
şeydir. Bunun nedeni, bu şekilde sevilmenin daha
gurur okşayıcı olmasıdır. Birisi "bir şey olduğundan
ötürü" seviliyorsa, bu onun epeyce iyi olduğu anlamı-
na gelir. Bu tür sevgi kişiyi kibirli yapar. Öte yandan,
bir şeyler olduğuna ya da olmadığına "rağmen" sevil-
mek bir hayli de gurur kincidir. Bir genç kendisine,
"Sevgilim, bütün kusurlarına rağmen seninle evlenmek
istiyorum" derse onun evlenme teklifini kabul edecek
kaç genç kız çıkar? Ama Tann bize aynen böyle der.
Tann, bizleri bir şey olduğumuz için sevemez, sadece
her şeye, yani bütün kusurlarımıza rağmen sever.

-18-

O'nun sevgisini kazanıp hak edemeyiz. Bu sevgiyi


sadece özgürce verilmiş bir armağan olarak kabul
edebiliriz.

Gördüğünüz gibi, bu kolay yapılacak bir seçim


değildir. Sevgilerin en büyüğü olan bu sevgi için öde-
memiz gereken bedel, kırılmış bir gurura sahip olmak
ve bu sevgiye layık olmadığımızı itiraf etmektir. Eğer
bu bedel sizin için fazla pahalı değilse ve Mesih'ten bu
sevgiyi olduğunuz gibi kabul etmeye razı iseniz
şanslılar arasındasınız. Onu şimdi kabul etmelisiniz.

İncil şöyle der, "Tanrı bize olan sevgisini sununla
kanıtlıyor: biz daha günahkârken, Mesih bizim için
öldü " (Bkz. İncil: Romalılar 5:8). Evet, Tanrı bizi sever,
fakat bu sevgi Tanrı' dan nasıl alınır? Her şey kalbi-
nizde edeceğiniz küçük bir dua ile başlar: "Teşekkür
ederim, Tann'm, Senin gönderdiğin Mesih'in ölümünü
kendi günahlarıma karşılık olarak kabul ediyorum.
Ben artık Mesih'i izlemek istiyorum. Ayrıca Sen beni
olduğum gibi sevdiğin için ben de Senin sevgini oldu-
ğum gibi kabul ediyorum." Bu duayı ederken duygusal
açıdan hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz ya da tam tersine
bir duygu seli altında boğulabilirsiniz. Her ikisi rast-
lantısal durumlardır. Duyguların önemi ikinci planda

-19-

kalır. Asıl önemli olan, iradenin ve kişiliğin bütününün,


duygular ve bedenle birlikte, zekâyı da içerir şekilde
vereceği karardır. Bu duayı bir kez ettikten sonra,
artık her şeye rağmen sevildiğinize huzurla güvenin
ve yaşamınızın bundan sonraki bölümünü Tanrı
tarafindan tamamen ve kesinlikle gerçekten sevil-
diğiniz olgusunun güvencesi üstüne kurun.

Yaşamınızı yeni baştan kurmak demek, günlük


yaşantınızda endişe ve güvensizlik içinde yaşamamak
ve Tann tarafindan tamamiyle kabul edilip desteklen-
diğinizi bilmek demektir. Gerçekten önemli olan Tek
Kişiyle bağlantı içinde olmaktır. Artık diğer insanların
hakkımızda düşündüklerinden korkmamız gerekmez.
İlerlemek için diğer insanlarla zorlu bir rekabete
girişip, onlan ezmemiz gerekmez. Başkalarından hak-
kımızı almak için sürekli bir gerginlik içinde olmamız
gerekmez. Geçimimiz için endişe duymamız gerek-
mez, çünkü Tann'nın ellerindeyiz. Tann için yeterince
iyi olup olmadığımız hakkında artık endişelenmemize
gerek yoktur. Çünkü O bizi zaten en kötü halimizde
bile sevmiştir. Kendi gereksinimlerimizi sağlaması için
Tann'ya güvendikten sonra düşüncelerimizi, ailemiz,
arkadaşlıklarımız ve toplumumuzu bu "rağmen" türü

-20-

sevginin üzerine kurmak üzerinde daha da yoğun-


laştırabiliriz. Yeni elde etmiş olduğumuz "insanlan her
şeye rağmen sevme yeteneği" bu saf ve gerçek sevgiyi
gerçekten de Tanrı'dan aldığımızı kanıtlar.

"Biz seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi" (İncil:
l.Yuhama 4:10). Önceleri asla bağışlayamadığımız insan-
ları bağışlayabilir, nefret ettiklerimizi de sevebiliriz.
Bu, aniden iyi insanlar oluverdiğimiz anlamına gelmez.
Bunun nedeni Tann'nın bizi alabildiğine Kendi
sevgisiyle doldurmasıdır. Bizler ilahi sevginin boru
hattı haline geliriz. Paslı bir boru bile, yaşam verici
suyu övünmeden aktarabilir. Tann'yla bu tür bir sevgi
ilişkisine girip insanlara sevgi dolu bir hizmet sunmak,
özlemini çektiğimiz dolu ve doyurucu yaşamın ta
kendisidir.

8. Tann'nın Sevgisine Karşı
Tutumunuz

Bizlere İsa Mesih'in kişiliğinde sunulan bu


"rağmen" türü sevgiyi, şu ana kadar bilinçle, ve karar-
lılıkla kabul etmediyseniz, O'nu şimdi kabul edip şu

-21-

anda O'na teşekkürle dolu bir dua etmek istemez miydiniz?

Bu sevgiyi daha önce Tanrı'dan aldıysanız, artık
kendinizi O'nun bir sevgi mesajcısı olmaya adamak
ister miydiniz? Tann'nın bu sevgisinden başkalanna
da söz etmek ister miydiniz? Birini, kim ve ne olursa
olsun, İsa Mesih'in ismiyle sevebilir misiniz? Şimdi
tanıdığınız birini düşünerek ona bu sevgiden söz
etmek ya da ona bu sevgiyi gösterebilmek için, Tanrı
önünde kendinizi adayıp sessiz bir dua eder miydiniz?

-22-

OKUYUCU KUPONU

Değerli Okuyucumuz,

Yayınımız ilginizi çektiyse veya ondan yararlandıysanız, bu


bizi çok memnun etti. Buna benzer başka kitap ve kitap-
çıklarımız da var. Kitap listesi veya tanıtım broşürü isterseniz
bize yazın. İnanç ile ilgili veya buna benzer yaşamsal önemi
olan sorularınız varsa, mektubunuzu bekliyoruz.

ANKET - Lütfen ilgili kareleri işaretleyiniz.

1. Her Şeye Rağmen Sevgi! kitabının dilini ve konusunu nasıl buldunuz?

Kolay lj Orta Zor  1. Yaşınız

  2. Eğitim durumunuzu İlk îi Orta ;i Lise : Yüksek

  3. Cinsiyetiniz G Kız ". Erkek

  4. Medeni haliniz n Bekar '." Evli

  5. Mesleğiniz

  1. İncil Mektuplaşma Kursunuzun ve tanıtım kitapçıklarınızın adresime
    ücretsiz olarak gönderilmesini istiyorum. l! Evet '. \ Hayır

8. Gelecekteki etkinliklerimizden haberdar olmak ister misiniz?

2 Evet [J Hayır

9. Bir Hıristiyanla tanışıp bu konularda konuşmak istiyorum.

□ Evet D Hayır

Adı, Soyadı

Adres:

Şehir: Tel:E-Mail:

Sayfayı kesiniz ve aşağıdaki adrese gönderiniz.


P.K. 309 Kadıköy - İstanbul

Tel: (0216) 414 23 93

E-Mail: mektup@kutsalkitap.org

Web: www.kutsalkitap.orgerçek ve doyurucu sevgi
nedir? Bu çılgın


karmaşık ve fani dünyada
gerçek sevgi diye bir şey


gerçekten bulunabilir mi?

Bu sorunun yanıtı, evet tir!

Ama gerçek sevgi,

çoğunlukla insanların onu

aradıkları yerlerde bulunmaz.

Bu kitapçık en üstün ve

gerçek sevgiyi tanımlayıp

onu nerede bulacağınız

sorusuna yanıt vermektedir.


ISBN 925-2889-15-6
Yüklə 65,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə