International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə59/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:148 K:220
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
124
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
yeli artacak, bununla beraber yörede istihdam 
da sağlanacaktır.
Anıt Yolu ve Anıt
Anıt  yolu  ve  üzerinde  bulunduğu  anıt  en 
yüksek  kotta  yer  almaktadır.  Zaten  anıtpark 
için seçilen alan, çevresine nispeten en yük-
sek bölgedir. Ortaköy, teraslar ve anıt yolu-
nun yükseklik farklarını gösteren grafik ifade 
Şekil 8’de yer almaktadır. 
Şekil 8. Yükseklik Farkları Grafiği
Anıt  yolu  üzerinde  2  Temmuz  olaylarında 
hayatını kaybeden 33 şair, sanatçı ve yazarı 
temsil  eden  33  simgesel  mezar  taşı  bulun-
maktadır. Bu taşlar, 2 metre genişliğinde, 25 
cm  yüksekliğinde  ve  neredeyse  anıt  yolunu 
boydan  boya  çevreleyen  bir  su  yüzeyinin 
üzerinde  konumlandırılmıştır.  Taşların  kök-
leri  sudadır  ve  adeta  suların  içinden  çıkıp 
yükseliyor hissini vermektedir. Burada suyun 
canlandıran, yaşatan, yaşanım kaynağı, haya-
tın yapıtaşı özelliği vurgulanmıştır. Simgesel 
mezar  taşları  üzerinde  bulunan  levhalarda, 
ölen kişilerin isimleri ve kısa hayat hikayeleri 
yazmaktadır. 
Anıt  4  elemandan  oluşmaktadır.  Bunlar  şe-
kil olarak birbirine doğru kenetlenmek üzere 
olan elleri andırmaktadır. Farklı büyüklükteki 
ve yükseklikteki her bir parça farklı dinden, 
dilden  ve  ırktan  insanları  temsil  etmektedir. 
İnsanlar her ne kadar farklı din, dil ve ırktan 
olsalar da bir aradadırlar ve beraber yaşamak-
tadırlar. Bu farklılıkları bir arada tutan harç, 
kültürün de temelinde yatan kardeşlik, dost-
luk,  aşk,  hoşgörü  ve  birliktelik  olgularıdır. 
Anıt,  etrafında  yer  alan  33  simgesel  mezar 
taşı ile ele alındığında, boyut olarak dikkati 
kendine çekmekte, kurgu ve fikirsel anlamda 
çevresiyle  birlikte  bütünlük  sağlamaktadır. 
Anıtın barındırdığı yuvarlak formlar ve plan 
görüntüsündeki  bütünlük,  konsepti  destek-
ler niteliktedir. Anıt, farklı bakış açılarından 
farklı görüntüler sunmakta, parçaların bir bü-
tün halindeki görüntüsü konseptteki dönüş ve 
birlik temasına atıfta bulunmaktadır. Anıt yo-
lunun genel bir görünüşü ile anıta ait plan ve 
görünüş Şekil 9’da yer almaktadır.
Şekil 9. Anıt Yolu ve Anıt
Atölyeler ve Diğer Kullanımlar
Anıt yolunun kuzeyinde, kuzey girişi ile iliş-
kini  atölyeler  yer  almaktadır.  İkişer  metre 
yükseklik  farkı  ile  konumlanmış  toplam  6 
atölye sırasıyla 1507 ve 1517 kotları arasın-


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:148 K:220
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
125
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
da yer almaktadır. Atölyeler aynı anda ya da 
farklı zamanlarda konser, tiyatro, el işleri gibi 
çeşitli  sanatsal  etkinliklere,  eğitimlere,  top-
lantılara,  sergilere,  yöresel  sunumlara,  aktif 
ve/veya pasif rekreasyona imkan sunmakta-
dır. Anıtpark  çevresinde  toplam  155  araçlık 
otopark  çözülmüştür.  Anıt  yolunun  başında 
bulunan  49  araçlık  otoparkın  4’ü  protoko-
le  ayrılmıştır. Anıtparkın  ve  atölyelerin  ku-
zeydoğu yönünden genel bir görünüşü Şekil 
10’da görülmektedir.
Şekil 10. Anıtparkın Kuzeydoğu 
Yönünden Görünüşü
Anıt yolunun altında bulunan amfi tiyatro kul-
lanımı  içerisinde  projeksiyon  odası,  depolar 
ve  teknik  hacimlere  yer  verilmiştir.  Bunların 
dışında alanın güney girişinin bulunduğu böl-
gede tuvalet, depo, büfe, jeneratör gibi servis 
birimleri  çözülmüştür. Amfi  tiyatroya  ilişkin 
plan ve kesit görüntüsü Şekil 11’de verilmiştir.
Şekil 11. Amfi Tiyatro Plan ve Kesiti
Proje alanının güney batısı başta olmak üzere 
yapısal alanlar dışında kalan tüm açık ve yeşil 
alanlar, çok amaçlı yeşil alan olarak değerlen-
dirilmiştir. Bu alanlar anıtpark içerisinde yer 
alan kullanımlar dışında, ziyaretçilere uçurt-
ma, koşma, dinlenme gibi alternatif rekreas-
yon alanları sunmaktadır. Anıt ve tören alanı 
ile  diğer  kullanımların  ilişkilerini  gösteren 
mekânsal kurgu grafiği ile anıt, anıt yolu, te-
ras ve diğer kullanımları gösteren kesit Şekil 
12’de  yer  almaktadır.  Buna  göre  Uslu’nun 
(1997:210) yapısal düzenleme ilkelerinde be-
lirtmiş olduğu kullanımların çoğu bu projede 
de yer almaktadır.  
Şekil 12. Alan Kullanımlarının Mekansal 
Kurgusu Ve KesitDostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə