International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə43/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:146 K:241
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
88
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
lara da atıfta bulunularak bilgi sahibi olma-
yan  dinleyiciler  için  ‘ikna  edici’  olabileceği 
görülürken, gerçekte konu hakkında doktora 
ve benzeri araştırmalar yapan üniversitelilere 
etkili olmadığı gözlenmiştir. Aksine bu veri-
lerdeki hatalar ve eskimişlik daha çok göze 
çarpmıştır. Bu açıdan bu örnek gelecekte is-
tenmeyen  arazi  kullanımları  hakkında  ikna 
toplantıları yapacak olan karar vericilere bir 
ders olmalıdır. 
Baz istasyonları sunumuna katılan kişiler çok 
çeşitli uzmanlık alanları ve bölümden gelme-
lerine rağmen toplantıya ellerinde iddialarını 
güçlendirecek  makale  ve  araştırma  raporla-
rıyla gelmişlerdir. Baz istasyonlarının sağlığa 
olumsuz etkilerini kanıtlayan bu metinler sa-
dece sunumu yapan kişiye görüş bildirmekle 
kalmayıp  bilgi  sahibi  olmayan  diğer  dinle-
yicileri  de  etkilemesi  yönünden  ilgi  çekici-
dir.  Bu  tür  katılım  toplantılarında  tarafların 
hazırlıklı gelmesi gerektiğinin iyi bir örneği 
olmuştur. 
Süreç  konusundaki  eleştirilere  kamu  kuru-
mu yetkilisinin “siz bir çözüm önerin o za-
man”  şeklindeki  yaklaşımı  dikkat  çekicidir. 
Sorumluluk  sahibinin  eleştirilerle  karşılaştı-
ğında başvurduğu bir kaçıştır. Bunun yerine 
uzmanların  çözüm  önerilerine  ‘gerçekten’ 
danışılacak bir süreç tasarlanmalıdır. Kararlar 
alındıktan ve uygulandıktan sonra yapılan bu 
tür ‘ikna’ toplantılarının durumu değiştirme-
diği  ve  görüş  çatışmalarını  sonlandırmadığı 
ortadadır. 
Bilgilendirme  eksikliği  hakkındaki  eleştiri-
lere  sunumu  yapan  kurum  yetkilisi  e-devlet 
uygulamasını  tavsiye  etmiştir. Ancak  eleşti-
rinin özünde yeni yapılacak baz istasyonları 
hakkında  bilgi  verilmediği  bulunmaktayken 
e-devlette yalnızca mevcut baz istasyonları-
nın bilgileri yer almaktadır. Bu durumda veri-
len tavsiye sunum sırasında konunun uzama-
sına  engel  olmakla  birlikte  gerçekte  sorunu 
çözememiştir. 
SONUÇ
Yalnızca baz istasyonlarının değil diğer ‘ye-
relde istenmeyen’ altyapı tesislerinin de sık-
lıkla çatışan görüşlere konu olduğu bilinmek-
tedir. Çöp depolama alanları, arıtma tesisleri 
gibi  bu  altyapı  tesislerinin  yer  seçiminde 
teknik  kriterlerin  yanında  etki  alanına  giren 
sosyal  yapının  da  dikkate  alınması  gerekir. 
Dikkat edilmediği durumlarda çatışan görüş-
ler olması kaçınılmazdır. 
Baz istasyonu veya diğer altyapı tesislerinin 
yer seçimi, planlama ve yönetimi süreçlerin-
de çatışan görüşlerin olması bir olumsuzluk 
değil,  aksine  çoğunlukla  mekânsal  kararla-
rı iyileştirici bir durumdur. Karar vericilerin 
gözden  kaçırdıklarının  mekan  kullanıcıla-
rı  tarafından  hatırlatılması  gibi  örneklerde 
daha  yaşanabilir  ortamlara  katkıda  bulunur. 
Planlama  ve  çatışma  çözümü  süreçleri  için 


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:146 K:241
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
89
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
seçilen yöntem merkezden ve uzman görüş-
lerine dayalı da olsa katılımcı ve uzlaşmacı 
da  olsa  önemli  olan  bu  görüşlerin  dikkate 
alınmasıdır.
KAYNAKÇA
AKIN,  A. 
O., 
MARGARET,  A., 
(2014). 
Location 
Adequacy 
of 
Telecommunication Masts and Residents 
Livability in Osogbo, Nigeria. IMPACT: 
International  Journal  of  Research  in 
Applied,  Natural  and  Social  Sciences, 
2(11), 7–16
ALLMENDINGER,  P.,  (2007).  Mobile 
Phone  Mast  Development:  The  Rise 
of  Third  Party  Governance  in  English 
Planning? Planning, Practice & Research, 
22(2), 177–196
AMCA,  H.  A.,  İLKAN,  M.,  (1999).  Mobil 
Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından 
Yayılan  Mikrodalga  Sinyallerin  İnsan 
Sağlığı  Üzerindeki  Etkileri,  KKTC 
Sağlık Bakanlığı
ARNING, 
K., 
KOWALEWSKI, 
S., 
ZIEFLE,  M.,  (2014).  Health  Concerns 
Versus  Mobile  Data  Needs:  Conjoint 
Measurement of Preferences for Mobile 
Communication  Network  Scenarios. 
Human and Ecological Risk Assessment : 
An  International  Journal,  20(5),  1359–
1384
ATAY  KAYA,  İ.,  KAYA  EROL,  N.,  (2016). 
Conflicts  over  Locally  Unwanted  Land 
Uses  (LULUs):  Reasons  and  solutions 
for case studies in Izmir (Turkey). Land 
Use Policy, 58, 83–94
BOND, S., BEAMISH, K., (2005). Cellular 
Phone  Towers:  Perceived  Impact  on 
Residents  and  Property  Values.  Pacific 
Rim  Property  Research  Journal,  11(2), 
158–177
DE  GRAAFF,  M.  B.,  (2016).  Should  I  be 
worried?  Citizens’  experiences  and  the 
risk politics of cell site deployment. the 
University  of  Amsterdam,  Amsterdam, 
the Netherlands
DEMİRKILINÇ,  D.,  (2010).  Measurement 
and Analysis  of  GSM  Base  Station  for 
Human  Health  Factors.  Master  Thesis, 
Dokuz Eylül University, Graduate School 
of Natural and Applied Sciences
DRAKE,  F.,  (2006).  Mobile  phone  masts: 
protesting  the  scientific  evidence. 
Public Understanding of Science, SAGE 
Publications, 15(4), 387–410
ESAIASSON,  P.,  (2010).  Why  Citizens 
(Sometimes)  Dispute  Public  Facility 
Sitings  in  Their  Neighborhood  –  An 
Experimental  Account  of  the  NIMBY-
syndrome.  In  Annual  Meeting  of  the 


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə