Islam qəribliYüklə 3,58 Mb.

səhifə147/147
tarix19.07.2018
ölçüsü3,58 Mb.
1   ...   139   140   141   142   143   144   145   146   147

İslam  Qəribli 

 

 440 

337. M. Hadi. “Sərgüzəşti səyahətimdən bir yarpaq”(məqalə), “Bəsirət” qəzeti, 

2 may 1915-ci il, N 43 

338.  M.  Hadi.  “Karpat  xatirələrindən:  Gözəl  Mariya  düşünürdü”(məqalə), 

“Bəsirət” qəzeti, 30 may 1915-ci il, N  47 

339.  M.  Hadi.  “Ayrılıq  dəqiqələri:  Əsgərlər  hərbə  gedərkən”(şeir),  “Bəsirət” 

qəzeti, 16 dekabr 1918-ci il, N 200; “Bədbəxt kor çocuq”(şeir), yenə orada 

340. M. Hadi. “Vaxtın səsi və həyatın sözü”(şeir), “Bəsirət” qəzeti, 11 yanvar 

1919-cu il, N 205 

341. M. Hadi. “Şeir inciləri”(şeir), “Bəsirət” qəzeti, 29 aprel 1919-cu il, N 225 

342. M. Hadi. “Qəmərə”(şeir), “Bəsirət” qəzeti,  3 may 1919-cu il, N 227 

343. M. Hadi. “Aini-tacgüzari münasibətilə İranın cavan şahına”(şeir), “Sədayi-

həqq” qəzeti, 9 iyul 1914-cü il, N 156 

344. M. Hadi. “Müəmmayi-kainat”(şeir), “Sədayi-həqq” qəzeti, 16 iyul 1914-cü il, N 163 

345. M. Hadi. “Uldüzlara doğru”(şeir), “Sədayi-həqq” qəzeti, 14 avqust 1914-cü il, N 185 

346. M. Hadi. “Qiymətli və dəyərli həmaqət”(şeir), “Sədayi-həqq” qəzeti,  

17 avqust 1914-cü il, N 187 

347.  M.  Hadi.  “Zamanın  məzhəkələri”(şeir),  “Sədayi-həqq”  qəzeti,  21  avqust 

1914-cü il, N 191 

348.  M.  Hadi.  “Türkiyənin  yeganə  filosofu  Rza  Tofiq  həzrətlərinə”(şeir), 

“Sədayi-həqq” qəzeti,25 avqust 1914-cü il, N 194 

349. M. Hadi. “Həyati-bəşər”(şeir), “Sədayi-həqq” qəzeti, 27 avqust 1914-cü il, N 196 

350.  M.  Hadi.  “Ulduzlu  bir  gecədə  müharibə  tamaşası  və  “Şahnamə”  şairi-

ziiqtidarını xatırlamaq” (şeir), “İqdam” qəzeti,  1915-ci il, N 10 

351. M. Hadi. “Göy səltənəti”(şeir), “Yeni iqdam” qəzeti, 1915-ci il, N 105 

352.  M.  Hadi.  “İrəvan  quberniyasında  müsəlman  qaçqınları”(məaqlə-xəbər), 

“Açıq söz” qəzeti, 13 noyabr 1915-ci il, N 34:  “Dilək ölməz”(şeir), “Açıq söz” 

qəzeti, 23 iyul 1916-cı il, N 20 

353.  M.  Hadi.  “Qış  günündə  odlu  fəğanlar”(şeir),  “Sovqat”  qəzeti,  25  yanvar 

1917-ci il, N 120 

354. M. Hadi. “Qardaş sevgisi”(şeir), “Sovqat” qəzeti, 1 fevral 1917-ci il, N 126 

355. M. Hadi. “Bəşər”(şeir), “Sovqat” qəzeti, 10 fevral 1917-ci il, N 133 

356. M. Hadi. “Milli bacılara”(şeir), “Sovqat” qəzeti, 14 fevral 1917-ci il, N 136 

357. M. Hadi. “Acı həqiqətlər qarşısında dadlı xatirələr”(şeir), “Sovqat” qəzeti, 

17 fevral 1917-ci il, N 137 

358. M. Hadi. “Əməl”(şeir), “Sovqat” qəzeti, 31 mart, 2, 3 aprel 1917-ci il, N 

172, 173, 174 

359. M. Hadi. “Hürriyyət şənliyi və ülvi mənzərələr”(məqalə), “Sovqat” qəzeti, 

27 may 1917-ci il, N 210 

360. M. Hadi. “Meydani-hərb xatirələrimdən”(şeir), “Övraqi-nəfisə” qəzeti,  

17 aprel 1919-cu il, N 2 

361. M. Hadi. “Türkün nəğməsi”(şeir), “Azərbaycan” qəzeti, 15 sentyabr 1918-ci il, N 1 
Məhəmməd   Hadi  və   mətbuat 

 

 441 

362. M. Hadi. “Zəfəri-nəhaiyəyə doğru”(şeir), “Azərbaycan” qəzeti,  6 oktyabr 

1918-ci il, N 7 

363.  M.  Hadi.  “Aydınlıq  bir  gecədə  təfəkkür  dəqiqələri”(şeir),  “Azərbaycan” 

qəzeti,9, 11 oktyabr  1918-ci il, N 10, 12 

364.  M.  Hadi.  “İki  simayi-siyasinin  müharibə  haqqındakı  mütaliələri 

münasibətilə”(məqalə), “Azərbaycan” qəzeti,  20 oktyabr 1918-ci il, N 17 

365.  M.  Hadi.  “Zərbeyi-inqilab”(məqalə),  “Azərbaycan”  qəzeti,  22  oktyabr 

1918-ci il, N 19 

366. M. Hadi. “Abbas Səhhətin üfuli-əbədisi”(məqalə), “Azərbaycan” qəzeti,  

18 noyabr 1918-ci il, N 43 

367. M. Hadi. “Həyati-hazirəmizin ilhamları”(şeir), “Azərbaycan” qəzeti,  

19 noyabr 1918-ci il, N 44 

368.  M.  Hadi.  “Qürbət  ellərdə  yadi-vətən”(şeir),  “Azərbaycan”  qəzeti,  20,  22 

noyabr1918-ci il, N 45, 47 

369.  M.  Hadi.  “Ümid  ilə  yaşayın”(məqalə),  “Azərbaycan”  qəzeti,  25  noyabr 

1918-ci il, N 49 

370. M. Hadi. “Məhtabi-şita”(şeir), “Azərbaycan” qəzeti, 27 noyabr 1818-ci il, N 50 

371.  M.  Hadi.  “Şühədayi-hürriyyətimizin  ərvahına  ithaf”(şeir),  “Azərbaycan” 

qəzeti,31 mart 1919-cu il, N 147 

372.  M.  Hadi.  “Məfkureyi-aliyəmiz”(şeir),  “Azərbaycan”  qəzeti,  3,  4  aprel 

1919-cu il,N 149, 150 

373.  M.  Hadi.  “Baharın  ilhamları  və  ictimai  rəmzlər”(şeir),  “Azərbaycan” 

qəzeti, 7, 10 aprel 1919-cu il, N 152, 155 

374. M. Hadi. “Əsgərlərimizə, könüllülərimizə”(şeir), “Azərbaycan” qəzeti, 

22 aprel1919-cu  il, N 163 

375. M. Hadi. “Əsgərlərimizə, könüllülərimizə”(şeir), “Azərbaycan” qəzeti, 

23 aprel 1919-cu  il, N 164 

376. M. Hadi. “Kor soqqur”(şeir), “Azərbaycan” qəzeti, 2 may 1918-ci il, N 170 

377..M. Hadi. “Firdovsi-ilhamat”, “Kaspi” mətbəəsi, Bakı-1908, 232 səh. 

378. M. Hadi. Seçilmiş əsərləri, ADU nəşriyyatı, Bakı – 1957, 374 səh. 

379. M. Hadi.  Seçilmiş əsərləri, I cild,  “Elm” nəşriyyatı, Bakı-1978, 470 səh. 

380. M. Hadi. El fəryadı, “Yazıçı” nəşriyyatı, Bakı -1980, 152 səh. 

381. M.Hadi.Seçilmiş əsərləri, “Şərq-Qərb”, Bakı-2005, 464 səh. 

382.Məhəmmədi Məsiağa. Sədi və Hafiz, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı-2004, 76 səh. 

383. Məmməd Arif. Seçilmiş əsərləri, III cild, “Elm” nəşriyyatı, Bakı – 1970, 428 səh. 

384. Məmməd Cəfər. Seçilmiş əsərləri, II cild, Azərnəşr, Bakı-1974, 344 səh. 

385. Məmməd Cəfər. Sənət yollarında, “Gənclik” nəşriyyatı, Bakı – 1975, 318 səh. 

386. Məmməd Cəfər. İşıqlı düşüncələr şairi, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti,  

7 dekabr 1979-cu il 

387.  Məmməd  Cəfər.  “Şair  haqqında  söz”  (M.  Hadinin  “El  fəryadı”  kitabına 

yazılmış ön söz), Yazıçı, Bakı-1980, 152 səh. 
İslam  Qəribli 

 

 442 

388. Məmmədli Qulam. İmzalar, Azərnəşr, Bakı-1977, 120 səh. 

389. Məmmədli Qulam. Sizə kim lazımdır (biobiblioqrqfik məlumat), “Maarif”  

nəşriyyatı, “Bakı- 1990, 192 səh. 

390. Məmmədov Xeyrulla. Sultan Məcid Qənizadə, Yazıçı, Bakı-1983, 216 səh. 

391.  Məmmədov  Xeyrulla.  “Əkinçi”dən  “Molla  Həsrəddin”ə  qədər,  Yazıçı, 

Bakı-1987, 272 səh. 

392.  Məmmədov  Xeyrulla.  Görkəmli  maarif  xadimi  və  realist  yazıçı  (S.  M. 

Qənizadənin  “Gəlinlər  həmaiyili”  kitabına  yazılmış  müqəddimə),  “Yazıçı” 

nəşriyyatı, Bakı-1986, 272 səh. 

393. Məmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan Türk mətbuatı, Bakı-2004, 84 səh. 

394. Mirbağırov Kamil. Seyid Əzim Şirvani, Azərbaycan Uşaq və Gənclər 

nəşriyyatı, Bakı-1959, 238 səh. 

395.  Mirəhmədov  Əziz.  Məhəmməd  Hadinin  tərcümüyi-halına  dair  mənbələr, 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasnin məruzələri, III cild, N 5, 1947 

396.  Mirəhmədov  Əziz.  Məhəmməd  Hadinin  ədəbi  irsi  haqqında,  “İnqilab  və 

mədəniyyət” jurnalı, 1948-ci il, N 5-6, s. 155-159 

397. Mirəhmədov Əziz. Müqəddimə (Məhəmməd Hadinin “Seçilmiş əsərləri”nə yazılmış 

ön söz), Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, Bakı-1957, 374 səh. 

398. Mirəhmədov Əziz. Məhəmməd Hadi, Uşaqgəncnəşr, Bakı-1962, 204 səh. 

399. 

Mirəhmədov Əziz. 

Romantizmin 

hüdudlarını 

realistcəsinə 

müəyyənləşdirməli 

(“Sovet  ədəbiyyatşünaslığının  aktual  problemləri” 

kitabından), “Elm” nəşriyyatı, Bakı – 1974, 356 səh. 

400. Mirəhmədov Əziz. Azərbaycan pomantizminin görkəmli nümayəndəsi(M. 

Hadinin  “Seçilmiş  əsərləri”nin  I  cildinə  yazılmış  müqəddimə),  “Elm”,  Bakı-

1978, 470 səh. 

401. Mirəhmədov Əziz. Məhəmməd Hadi, Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 1985, 224 səh. 

402. Mir Cəlal. “Şair-vətəndaş”, SSRİ  EA Azərbaycan filialının xəbərləri, 1943, N 4 

403.  Mir  Cəlal.  Məhəmməd  Hadi  (“Müxtəsər  Azərbaycan  ədəbiyyatı  tarixi” 

kitabından), II cild, EAAzF nəşriyyatı, Bakı-1944, s. 332-339 

404.  Mir  Cəlal.  XX  əsr  yazıçılarımılz  vətən  uğrunda,  S.  M.  Kirov  adına 

Azərbaycan Darülfünununun əsərləri, V cild, Bakı – 1945 

405. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. ADU nəşriyyatı, Bakı-1958, 276 səh. 

406.  Mir  Cəlal,  Firidun  Hüseynov.  XX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatı,  “Maarif” 

nəşriyyatı, Bakı-1982, 428 səh. 

407.  Mirzə  Ələkbər  Sabir.“Tömeyi-nahar”(şeir),“Molla  Həsrəddin”jurnalı,14 

aprel 1908,ci il, N 15 

408. Mirzə Ələkbər Sabir. “İstiqbalımız lağlağıdır”, “Molla Nəsrəddin” jurnalı, 

25 avqust 1908-ci il, N 34 

409.  Müxtəsər  Azərbaycan  ədəbiyyatı  tarixi,  II  cild,  EAAzF  nəşriyyatı,  Bakı- 

1944, 398 səh. 

410. Nemanzadə Ömər Faiq. Xatirələrim, “Gənclik” nəşriyyatı, Bakı-1985, 126 səh. 
Məhəmməd   Hadi  və   mətbuat 

 

 443 

411. Nemanzadə Ömər Faiq. Əsərləri, “Yazıçı” nəşriyyatı, Bakı-1983, 150 səh. 

412.  Nəbiyev  Bəkir.  Görkəmli  tənqidçi  və  ədəbiyyatşünas,  Azərbaycan  SSR 

Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı-1963, 162 səh.                                                                   

413. Nəbiyev Bəkir. Tənqid və ədəbi proses, Azərnəşr, Bakı-1976, 188 səh. 

414. Nəbiyev Bəkir. Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı, “Elm” 

nəşriyyatı, Bakı-1977, 329 səh. 

415. Nəbiyev Bəkir, Salmanov Şamil. Ədəbiyyat, 11-ci sinif, “Maarif” nəşriyytı, 

 Bakı-2001380 səh. 

416.  Nəbiyev Bəkir. Xəzan vurmasın, Bakı, “Elm”- 2006, 452 səh. 

417.  Nizami  Gəncəvi.  Sirlər  xəzinəsi,  Azərbaycan  Dövlət  Nəşriyyatı,    Bakı-

1947, 176 səh. 

418.  Nizami  Gəncəvi.  Sirlər  xəzinəsi  (  Filoloji  tərcümə,  izah,  şərhlər  və  lüğət 

professor Rüstəm Əliyevindir), “Elm” nəşriyyatı, Baki-1981, 248 səh. 

419.  Nizami  Gəncəvi.  Leyli  və  Məcnun(  Filoloji  tərcümə,  izahlar  və  qeydlər 

professor Mübariz Əlizadənindir), “Elm” nəşriyyatı, Bakı-1981, 292 səh.   

420. Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun, “Yazıçı” nəşriyyatı, Bakı-1983, 304 səh. 

421. Novruzov Tərlan. Sabir ədəbi məktəbi, “Yazıçı” nəşriyyatı, Bakı-1992, 216 səh. 

422. Osmanlı Vəli. Azərbaycan romantikləri, Yazıçı, Bakı-1985, 220 səh. 

423. Osmanlı Vəli. Məhəmməd Hadinin romantizmi, “Elm”, Bakı-2006, 204 səh

424.  Piotrovski  M.  B.  İslam  etiqad  və  həyat  tərzidir  (“İslam”  qısa  məlumat kitabına müqəddimə), ASE Baş Redaksiyası, Bakı-1989, 160 səh. 

425. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Milli birlik, “Çıraq” nəşriyyatı, Bakı-2009, 176 səh. 

426.  Rekviem  (Əziz  Mirəhmədov  haqqında  məqalələr),  “Azərbaycan” 

nəşriyyatı,Bakı-2003, 208 səh. 

427. Rüstəmov İzzət. Həsənbəy Zərdabi, “Gənclik” nəşriyyatı, Bakı-1969, 188 səh. 

428.  Rüstəmli  Asif.  Cəfər  Cabbarlı:  həyatı  və  mühiti,  “Elm”  nəşriyyatı,  Bakı-

2009, 416 səh. 

429. Salman Mümtaz. Azərbaycan ədəbiyyatı qaynaqları, “Yazıçı” nəşriyyatı, 

Bakı – 1986, 448 səh. 

430. Saraclı Əflatun. Abdulla Şaiq, “Gənclik” nəşriyyatı, Bakı-1983, 212 səh. 

431.  Saraclı  Əflatun.  Azərbaycan  yazıçıları  cümhuriyyət  dönəmində,  “Elm”, 

Bakı-2007, 424 səh. 

432. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri, “Maarif” nəşriyyatı, Bakı-1990, 224 səh. 

433. Sədi Şirazi. Gülüstan, Azərnəşr, Bakı-1962, 222 səh. 

434. Sədi Şirazi. Bustan, Azərnəşr, Bakı-1964, 256 səh. 

435. Sultanlı Vaqif. Ədəbi tənqidin tədrisi məsələləri, Azərnəşr, Bakı-2007, 124 səh. 

436. Talıbzadə Kamal. Sənətkarın şəxsiyyəti, “Yazıçı” nəışriyyatı, Bakı – 1978, 380 səh. 

437. Talıbzadə Kamal. Mən bir kitab... “Bakı” qəzeti, 4 dekabr 1979-cu il  

438. Talıbzadə Kamal. Seçilmiş əsərləri, II cild, Azərnəşr, Bakı -1994, 432 səh. 

439. Vahabzadə Bəxtiyar. Sənətkar və zaman, “Gənclik” nəşriyyatı, Bakı-1976, 300 səh. 

440. Vahabzadə İsfənduyar. Millətimin imzası, “Təbib” məşriyyatı, Bakı -1992, 192 səh. İslam  Qəribli 

 

 444 

441. Vəliyev Şamil. Füyuzat ədəbi məktəbi, “Ejdat” yayınları, Ankara-2000, 320 səh. 

442.  Yusifov  Xəlil.  Şərqdə  intibah  və  Nizami  Gəncəvi,  “Yazıçı”  nəşriyyatı, 

Bakı-1982, 200 səh. 

443. Zamanov Abbas. Seyid Hüseyn (Seyid Hüseynin “Əsərləri”nə yazılmış ön 

söz), Azərnəşr, Bakı-1960, 428 səh. 

444. Zamanov Abbas. Sabir və müasirləri, Azərnəşr, Bakı-1973, 284 səh. 

445. Zamanov Abbas. Əməl dostları,  Əməl dostları, “Yazıçı” nəşriyyatı, Badı-

1979, 372 səh. 

446. Zamanov Abbas. “Ülvi-əməllər şairi”, “Kommunist” qəzeti, 7 dekabr 1979-cu il 

447. Zeynalabdin Marağayi. İbrahim bəyin səyahətnaməsi, yaxud təəsübkeşliyin 

bəlası”, “Elm” nəşriyyatı, Bakı-1982, 500 səh. 

448. Zəka Rəfiq. Məhəmməd Hadi, Bakı -1979, 86 səh. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Məhəmməd   Hadi  və   mətbuat 

 

 445 

 

  

 

  

 

 MÜNDƏRĠCAT 

                             

 

 

 

 

                Səh. 

 

Bəkir Nəbiyev

. HadiĢünaslığa yeni töhfə..........................................3-7 

 

GĠRĠġ.....................................................................................................8-13 

 

                                      BĠRĠNCĠ   FƏSĠL 

 

 

MƏHƏMMƏD   HADĠ    ĠRSĠ  “HƏYAT” və 

 

   “FÜYUZAT”IN  SƏHĠFƏLƏRĠNDƏ 

 

I.1.Həyatının mətbuat aləminə gəliĢinə qədərki dövrə ümumi bir baxıĢ ..............14-21 

I.2. Poeziya sahəsində ilk addımları.............................................................21-37 

I.3. Publisistikasında müxtəlif məsələlərə mütəfəkkiranə münasibət....37-84 

I. 4. Ġlk poetik tərcümələri.............................................................................84-94 

I. 5. M. Hadi “Füyuzat”da. “Füyuzat”ın Ģairi..........................................94-131 

I. 6. Ədəbi-ictimai görüĢlərini əks etdirən məqalə və publisistik iqtibasları.....131-143 

I. 7. Orijinal əsərlərə bənzəyən poetik tərcümələri..............

.....................143-149 

 

 

 

 

       ĠKĠNCĠ  FƏSĠL 

 

 

M. HADĠNĠN DĠGƏR  MƏTBUATOR QANLARI 

 

ĠLƏ     ƏLAQƏLƏRĠ.    ƏDƏBĠ-ELMĠ     ĠRSĠ 

 

 “TƏZƏ HƏYAT” QƏZETĠNĠN SÜTUNLARINDA 

 

II.1. Poetik əsərlərində maarifçilik və azadlıq ideyalarının təbliği.....150-160 

II.2. Satiraya meyil. Cəmiyyətə söz və Ģəxsiyyət azadlığı lazımdır......160-168 

II.3. “Təzə həyatçılar”la bir sırda. “Ah, kimsəsiz vətən!”....................168-204 

II.4. Publisistikasında Qərq və ġərq məsələsi. BəĢər tarixi və taleyi  

        haqqında  düĢüncələr.........................................................................204-238 

II.5. ġairin estetik idealı ilə səsləĢən poetik tərcümələr........................239-243 

 

 


İslam  Qəribli 

 

 446 

 

 

 

 ÜÇÜNCÜ  FƏSĠL 

 

 

SƏNƏTKARIN “ĠTTĠFAQ”, “TƏRƏQQĠ”  və 

            “SƏDA” QƏZETLƏRĠNDƏKĠ     FƏALĠYYƏTĠ  

 

III.1. Həqiqət, ədalət və hürriyyət arzusu...............................................244-268 

III.2. Nəsri. “Halımız münəvvər, istiqbalımız parlaqdır”....................268-275 

III.3. Azadlıq avazlı tərcümə və iqtibaslar..............................................275-287 

III.4. M. Hadinin poetik əsərləri “Tərəqqi”də.......................................287-302 

III.5. Maddi və mənəvi əsarətə qarĢı üsyan. “Qəhr olsun istibdad

!”.............302-310 

III.6. “Tərəqqi” qəzetindəki tərcümələri barədə...................................311-313 

III.7. “Sədaçılar”dan biri. “Səda”nın sədalı Ģairi..................................314-334 

III.8. Nəsr əsərləri və elmi-nəzəri məqalələri..........................................334-354 

III.9. Bir neçə baĢqa əsəri haqqında........................................................354-358 

 

 

 

 

  DÖRDÜNCÜ FƏSĠL 

 

            M. HADĠNĠN ƏDĠBĠ FƏALĠYYƏTĠNĠN SON ĠLLƏRĠ 

 

IV.1. Türkiyədən qayıdan ədibin əsərləri Azərbaycan dövri mətbuatında......359-383 

IV.2. M. Hadi müharibədə. Cəbhədən yazdıqları müxtəlif mətbuat  

          orqanlarında......................................................................................383-402 

IV.3. Müharibədən sonrakı yaradıcılığı. M. Hadi və “Azərbaycan” qəzeti......402-418 

 

NƏTĠCƏ..........................................................................................419-420 

XÜLASƏ.........................................................................................421-423 

KĠTABĠYYAT...............................................................................424-441 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

    

 

 

 

  

 Məhəmməd   Hadi  və   mətbuat 

 

 447 

 

          ĠSLAM    EYNƏLĠ   OĞLU   QƏRĠBLĠ    

            

ƏdəbiyyatĢünas, “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı 

                                      

 

1954-  cü  ildə  Lerik  rayonunun  Mulalan  kəndində  anadan olmuşdur.  1975-ci  ildə  ADPU-nun  filologiya  fakültəsini  fərqlənmə 

diplomu  ilə  bitirmiş,  1975-1990-cu  illərdə  Biləsuvar  və  Lerik 

rayonlarında müəllim və məktəb direktoru vəzifələrində çalışmışdır. 

1990-cı  ildən  AMEA  Nizami  adına  Ədəbiyyat  İnstitutunun 

əməkdaşıdır. “Məhəmməd Hadinin “İnsanların tarixi faciələri, yaxud 

əlvahi-intibah”  poeması”  adlı  namizədlik,  “Məhəmməd  Hadinin 

ədəbi-bədii  irsi  Azərbaycan  dövri  mətbuatında(1905-1920-ci  illər)” 

adlı  doktorluq  dissertasiyalırının  müəllifidir.  Doqquz  kitabın, 

Pespublika  və  xarici  ölkələrin  mətbuat  orqanlarında  dərc  olunan 

yüzdən artıq məqalənin müəllifidir.  

  

Tərtib  etdiyi,  müqqəddimə,  şərh  və  lüğətlər  yazdığı  səkkiz kitab  nəşr  olunaraq  ədəbi-elmi  ictimaiyyətin  ixtiyarına  verilmiş,  on 

iki bədii və elmi kitabın redaktorudur.   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   139   140   141   142   143   144   145   146   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə