Kafedra: İqtisadiyyatYüklə 40,86 Kb.
səhifə1/4
tarix05.04.2023
ölçüsü40,86 Kb.
#104336
  1   2   3   4
referat 4706 (1)


KURS İŞİ

NAXÇİVAN 2015


Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi


NAXÇİVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Fakultə: İqtisad
Kafedra: İqtisadiyyat
İxtisas: İqtisadiyyat
Kurs: ll
Şöbə: Qiyabi
Fənn: Makroiqtisadiyyat
Mövzu:Müasir bazar iqtisadiyyati şəraitində qiymətin əmələ gəlməsi

KURS İŞİ


TƏLƏBƏ: Seyidov Fərid Mirkazim oglu.
Naxçivan 2015

PLAN

Giriş


  1. Qiymətin əmələ gəlməsi prosesi.

  2. Müasir dövrdə qiymətin əmələ gəlməsində mövcud problemlərin aradan qaldırılması yolları.

Nəticə
Ədəbiyyat siyahısı.

GİRİŞ
Müasir mərhələdə iqtisadiyyatı keçid dövründə olan ölkələr üçün iqtisadi inkişafda qiymətəmələgəlmə başlıca rol oynayır. Bazar iqtisadiyyatı sərbəst, iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış qiymətlər formalaşdıran əmtəə istahsalçılarına istinad edilir ki, bu da düzgün qiymət siyasəti, qiymətlərin formalaşmasında strategiya və taktikanın dəqiqliyi, qiymətin düzgün metodunun seçilməsini zəruri edir.
Qiymətəmələgəlmə dövlətin icraedici və qanunvericilik fəaliyyətində vacib və mürəkkəb elementlərdən biridir. Qiymətdə cəmiyyətin inkişafının əsas siyasi, iqtisadi və sosial problemləri cəmləşir. Bazar münasibətlərinin formalaşmasında nailiyyətlər qiymətin yeni mexanizmi və onun dövlət tənzimlənməsi məsələlərindən asılıdır. Qiymətin tənzimlənməsi mexanizmi olmadan inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı yaratmaq mümkün deyildir.
Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatında qiymətlərin tənzimlənməsinin lazımsızlığı haqda geniş fikir yayılmışdır ki, bu da bilavasitə bazarda istehsalçılarla istehlakçılar arasında qiymət razılığının əldə olunması, yəni qiymətlərin özünü tənzimləməsi prosesi ilə izah edilməyə çalışılır.
Lakin belə təsəvvürlərin tam bir mənalı elmi və təcrübəli əsası yoxdur. Birincisi, ona görə ki, özünütənzimləmə prosesinin özü təbii proses olmayıb, bazarda kontragentlərin riayət etməli olduqları müəyyən qayda və normaların nəticəsidir. Həmin qayda və normaların pozulması iqtisadiyyatın normal funksiya göstərməsinə mənfi təsir etmiş olur ki, bu da qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyini şərtləndirir. Ikincisi, qiymətlərin radikal liberallaşması və inflyasiya tempinin yüksək olması dövriyyə vəsaitlərinin qiymətsizləşdirilməsinin və istehsalın tənəzzülünü dərinləşdirə bilər. Belə şəraitdə ayrı-ayrı konsern və firmalarda öz gələcək təsərrüfat fəaliyyətinin proqnozlaşdırması və düzgün iqtisadi qərarlar qəbul edilməsi çətinlik yaradır. Bu isə makroiqtisadi tənzimlənmənin bir hissəsi kimi müvafiq qrup qiymətlərin tənzimlənməsini ön plana çəkir. Üçüncüsü, qiymətləri tənzimləməklə dövlət həm də xalis gəlirin yenidən bölgüsündə öz iştirakını təmin etmiş olur. Daha doğrusu, dövlətin qiymətin əmələgəlməsi prosesinə müdaxiləsi həm də əhalinin sosial müdafiəsi nöqteyi-nəzərindən zəruridir. Dördüncüsü, xarici istehsalçılarla rəqabət apara bilməyən dövlət müəssisələrinin müdafiəsi üçün də dövlətin qiymətin əmələgəlməsinə müdaxiləsi tələb olunur. Nəhayət, qiymətlər dövlət tərəfindən tənzimlənməzsə tələblə təklif arasındakı uyğunsuzluqlar daha da dərinləşə bilər.
Dövlət ümum iqtisadiyyatda qiymətlərin kəskin qalxmasına yol verməmək məqsədilə onların tərkib elementlərinə birbaşa və yaxud dolayı yolla təsir göstərir. Birbaşa tənzimləmə vasitələri aşağıdakılardır:
1) Maya dəyərinin tərkibinə daxil olan xammal və materialların, yarımfabrikatların qiymətlərinin dövlət tərəfindən təyin edilməsi (bəzi məhsullar üzrə), əmək haqqının minimum səviyyəsinin təsdiq edilməsidir. Amortizasiya ayırmalarının maksimal dərəcəsi, sığorta ayırmalarının isə dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş sabit faizi, enerji və yanacağın dövlət tərəfindən fiksə edilmiş (qeydə alınmış) qiymətlərlə müəyyənləşdirilməsi bilavasitə müəssisə tərəfindən istehsal edilən məhsulun qiymətinə təsir göstərmə vasitəsidir.
2) Dövlət tərəfindən mənfəətin müəyyən həddə təyin edilməsini həyata keçirir. Buna başqa sözlə rentabelliliyin müəyyən səviyyədə təsdiq edilməsi və ondan yuxarı müəyyən edilməsinə imkan verməlidir.
Dolayı tənzimləmə tədbirlərinə aiddir: Qiymətlərin tərkibində duran vergilərin səviyyəsini müəyyənləşdirməsi (ƏDV, mənfəət vergisi, aksiz, fiziki şəxslərin gəlir vergisi).
Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi qanunvericilik, inzibati və məhkəmə xarakterli ola bilər. Parlament tərəfindən qiymətlər üzrə qanunların qəbul edilməsi müəssisələr, eləcə də onlarla dövlət arasındakı münasibətlər üçün hüquqi əsaslar yaradırlar. Bu qanunlar kompleksi mülkü hüququn tərkib hissəsi olan qiymət hüququnu təşkil edir. Səlahiyyətli orqanlar qiymət hüququ əsasında qiymətlərin tənzimlənməsi üzrə inzibati fəaliyyəti həyata keçirirlər. Onların pozulması zamanı günahkarlar məhsuliyyətə cəlb olunurlar. Qiymətlərin tənzimlənməsi üzrə birbaşa fəaliyyət nazirliklər və milli bank tərəfindən aparılır.
Tənzimləmənin qiymətlərin sabitləşməsinə müsbət amil kimi təsir göstərməsinə baxmayaraq, bu heç də onların daxili dondurulması demək deyildir. Bazar münasibətləri şəraitində əmtəə və xidmətlərin qiymətləri daim dəyişir. Odur ki, dövlət qiymətqoyma prosesinə müvafiq qanunvericilik, inzibati və büdcə-maliyyə tədbirləri vasitəsilə elə təsir etməlidir ki, ümumi iqtisadi sistemin inkişaf sabitliyi əldə edilsin. Başqa sözlə desək, dövlət çalışmalıdır ki, qiymətlərin ümumi səviyyəsi optimal olsun, yəni nə həddən artıq aşağı düşməsin, nə də həddən artıq yüksəlməsin.

Yüklə 40,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə