PartnerskabsaftaleYüklə 28,8 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü28,8 Kb.
#952Partnerskabsaftale mellem

vejen logo

vhs-logo-lilleVEJEN HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM


c:\users\jacobsen\appdata\local\temp\low\domino web access\udviklingvejen.jpgudviklingvejen
Indhold


1

VEJEN HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM 1

Partnerskabet 3

Aftaleparterne 3

Baggrund 3

Formål 4


Indsatsområder 4

Oversigt over, og behovsafdækning af, praktikpladssøgende og virksomheder 4

Målrettet opfordring til virksomhederne om at skabe praktikpladser 5

Samarbejde på folkeskoleområdet 5

Samarbejdet mellem parterne 5

Formidling, periode og justeringer af aftalen 5

Formidling af aftalen og indsatsen 5

Aftaleperiode 6

Justeringer af aftalen 6Partnerskabet


Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Vejen kommune, der påbegynder en uddannelse inden for det merkantile område, finder en praktikplads.

Aftaleparterne


Aftaleparterne varetager hver for sig en vigtig opgave i forbindelse med indsatsen for at flere unge i Vejen påbegynder en uddannelse, herunder finder en praktikplads:


 • Vejen Kommune har ansvaret for at forberede de unge til uddannelsessystemet og for at de unge, der kan gennemføre en uddannelse, også kommer i uddannelse. Det sker gennem tre aktører:

  • UU-Vejen har ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med deres uddannelsesvalg.

  • Jobcenter Vejen har ansvaret for vejledning og aktivering af ledige unge, som led i deres arbejde med at skaffe folk i arbejde permanent.

  • Dagtilbud & Skoleafdelingen har gennem kontakten til skolerne i kommunen mulighed for mere generelt at inspirere børn og unge til at overveje deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.

 • Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium har opgaven med at uddanne de unge, herunder tilrettelægge en uddannelse, der fastholder dem, så de gennemfører deres erhvervsuddannelse. Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium bistår deres elever med at finde praktikpladser.

 • Virksomhederne indenfor det merkantile område har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed for at sikre en kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. En del af disse virksomheder i Vejen Kommune er medlemmer af erhvervsorganisationen UdviklingVEJEN.Baggrund


Regeringen har fastsat et nationalt mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse. Det er ikke tilfældet med den nuværende ungdomsårgang i Vejen i dag, og der er derfor behov for at styrke indsatsen for at nå dette mål. Derfor ønsker Vejen Kommune en tættere kontakt mellem Vejen Kommune, de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationerne, for at sikre at de unge i Vejen får bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Mange unge fra Vejen kommune vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse på Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, men har ofte udfordringer med at finde en praktikplads. Med denne partnerskabsaftale er det målet at etablere et samarbejde mellem Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, Vejen Kommune og de lokale virksomheder inden for kontor, handel og detail således, at flere unge opnår en praktikplads i lokalområdet, og for at vi dermed også er med til at sikre en kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Ved at indgå et konkret samarbejde, indhenter Vejen Kommune erfaringer og får i fællesskab med Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium samt UdviklingVEJEN afprøvet, om der kan laves en tværgående indsats til gavn for kvalitet og gennemførelsesfrekvens i uddannelserne, reduktion af antallet af unge i skolepraktik, som samtidig reducerer ledigheden blandt unge i kommunen.
Formål


 • At sikre flere praktikpladser i lokale virksomheder til unge i Vejen Kommune, der ønsker en uddannelse inden for det merkantile område.
 • At minimere frafaldet på det merkantile grundforløb, således at flere unge i Vejen Kommune opnår muligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse på Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, hvilket på sigt vil mindske ledigheden. • At styrke samarbejdet og den tætte kontakt mellem Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, UU-Vejen, Jobcenter Vejen og UdviklingVEJEN gennem en koordineret indsats.
 • At udvikle samarbejdet mellem skoleområdet og Vejen Handelsskole og dermed øge elevernes kendskab til og motivation for at tage en ungdomsuddannelse inden for det merkantile område.


Indsatsområder


Der skal udvikles en målrettet indsats i forhold til:

• Oversigt over, og behovsafdækning af, praktikpladssøgende og virksomheder

• Målrettet opfordring til virksomhederne om at skabe praktikpladser

• Udvikling af samarbejde på folkeskoleområdet


Oversigt over, og behovsafdækning af, praktikpladssøgende og virksomheder


Partnerne udarbejder i fællesskab en handlingsplan for virksomhedskontakt. Dette gøres bla. med udgangspunkt i databaseoplysninger om lokale virksomheder, der er godkendte/ikke-godkendte til at uddanne elever.

Handleplanen omfatter kontakt til virksomheder inden for det merkantile område: • der er godkendt til at tage elever, men som pt. ikke har aktive uddannelsesaftaler
 • der er godkendt til at tage elever, men som ikke har eller har haft elever de seneste 3 år. (her er virksomhederne blevet passiveret, og skal derfor re-godkendes)
 • der ikke er eller tidligere har været godkendt til at tage elever.

Herudover ønskes der også kontakt til ”lokale” koncern-virksomheder – herunder offentlige virksomheder, som annoncerer om elevpladser fra centralt sted.

Ovennævnte handlingsplan vil vise, hvor mange virksomheder, der i Vejen Kommune kan uddanne elever inden for handel, kontor og detail. Det vil gøre det muligt at vurdere, hvor mange yderligere praktikpladser, der kan skabes, samt planlægge hvordan man griber indsatsen an. Herudover udarbejdes der også en oversigt over de elever, som afslutter deres grundforløb på Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, og som har behov for/ønsker en praktikplads inden for nævnte område.Målrettet opfordring til virksomhederne om at skabe praktikpladser


Med udgangspunkt i ovenstående oversigt udarbejder parterne i fællesskab målrettet informationsmateriale til virksomhederne inden for det merkantile område i Vejen kommune, der med reference til partnerskabet opfordrer dem til at skabe praktikpladser til de unge fra Vejen. UdviklingVEJEN fremsender informationsmaterialet til relevante virksomheder i Vejen kommune, som også udleveres til distribution hos de øvrige partnere samt andre relevante aktører.
Der iværksættes herefter en indsats for at skabe kontakt til – og besøge – virksomheder inden for det merkantile område i Vejen Kommune, der kan motiveres til at skabe flere praktikpladser.
De individuelle virksomhedsbesøg koordineres med andre indsatser med det formål at bringe de unge praktikpladssøgende og virksomhederne sammen. Her kan oplyses, at der, som en obligatorisk del af det merkantile grundforløb på Vejen Handelsskole, afvikles 4 PKU-uger (personlig kompetence udvikling), hvor praktikforløb i virksomhederne samt virksomhedsbesøg på skolen er essensen. Dette sikrer bl.a., at eleverne opnår stor viden om de udfordringer, der venter dem, når de har afsluttet deres grundforløb og skal ud og have en praktikplads.

Samarbejde på folkeskoleområdet


Der etableres en dialog mellem Dagtilbud og Skoleafdelingen ved Vejen Kommune, UU-Vejen, og Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium med det formål at få planlagt konkrete initiativer, der sikrer, at unge i Vejen Kommune med interesse og evner for en uddannelse inden for detail-, handels- og kontorområdet får øget deres viden om dette områdes uddannelses- og jobmuligheder.

Indsatsen vil blive bygget op omkring etableringen af undervisningsforløb for folkeskolens ældste elever, som planlægges og udføres i et samarbejde mellem handelsskolen og folkeskolen. Det kan f.eks. være indenfor handelsskolens fagområder, som innovation, iværksætteri, markedsføring, m.v. Folkeskolen vil her kunne benytte sig af Vejen Handelsskoles erfaringer med bl.a. Young Enterprise.


 
En del af indsatsen vil blive rettet mod kompetenceudvikling af UU-vejlederne og folkeskolelærerne, så de får øget indsigt i handels- og kontorbranchens uddannelses- og jobmuligheder. Denne viden er en forudsætning for, at de efterfølgende kan gennemføre de planlagte undervisningsforløb for de ældste elever i folkeskolen.


Samarbejdet mellem parterne


Der etableres en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver partner, som tager initiativ til at gennemføre de beskrevne indsatsområder. Der udpeges en tovholder i arbejdsgruppen, som har ansvaret for at indkalde til arbejdsgruppemøder og for udarbejdelse af dagsorden samt referat.

Ovenstående indsatsområder vil blive konkretiseret i en handlingsplan, der udarbejdes og løbende holdes opdateret af tovholderen. Der udpeges en ansvarlig for gennemførelsen af hvert indsatsområde. Parterne inddrager relevante ressourcepersoner/medarbejdere i de beskrevne indsatser i påkrævet omfang. Hver enkelt part kan efter eget valg erstatte sin repræsentant i arbejdsgruppen med en anden person.

Arbejdsgruppen mødes minimum 4 gange årligt, hvor man gennemgår de igangsatte initiativer og resultaterne af indsatsen.

Formidling, periode og justeringer af aftalenFormidling af aftalen og indsatsen


Parterne er enige om, at partnerskabsaftalens indhold skal formidles bredt ud.
Hver partner afgør, hvordan aftalen formidles i eget system. Formidling af aftalens konkrete indsatser vil ske løbende på initiativ af arbejdsgruppen.

Aftaleperiode


Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.11.2012 – 31.12.2013. Aftale om forlængelse af aftalen skal være indgået senest 31.10.2013.

Justeringer af aftalen


Denne aftale kan når som helst justeres, såfremt justeringerne godkendes af parternes øverste ledelse. Der kan ligeledes tilføjes nye indsatsområder og målsætninger, når der blot er enighed om dette i arbejdsgruppen og parternes øverste ledelse er blevet informeret.

Underskrivere af partnerskabsaftalen:


_____________________________ _____________________________

Egon Fræhr Hans Brun Hansen

Borgmester, Vejen Kommune Forstander, Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

_____________________________

Carina Christensen

Direktør, UdviklingVEJEN
Yüklə 28,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə