Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 13. 09. 2012-ci IL tarixində əlavə olunubYüklə 1,28 Mb.
səhifə4/13
tarix03.05.2018
ölçüsü1,28 Mb.
#41282
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

A) Duru nəcis

B) Leykopeniya

C) Dəridə eritema

D) Ürəkbulanma və qusma

E) Saçların tökülməsi
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
Bölmə 13. Səhiyyənin təşkili
214) Cəmiyyətin sağlamlığına təsir edən amillər hansılardır?

A) Sosial-iqtisadi

B) Psixoemosional

C) Təbiət-iqlim

D) Bioloji

E) Göstərilənlərin hamısı
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. «Солвей Фарма» Москва, 2001.
215) Aşağıdakı infeksiyalar əleyhinə peyvəndlərin genişləndirilmiş immunizasiya proqramına daxil edilməyən hansıdır?

A) Göy öskürək

B) Qızılca

C) Malyariya

D) Difteriya

E) Poliomielit
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
Bölmə 14. Yeniyetməlik dövrünün təbabəti
216) 18 yaşından yuxarı yaşda olan adamlarda arterial hipertenziya göstəricisi hansıdır?

A) Heç biri deyildir

B) 140/90 mm c.s.

C) 160/95 mm c.s.

D) 140/80 mm c.s.

E) 141 – 159/91 – 94 mm c.s.
Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004. – с. 224
Bölmə 15. Pediatriyada təcili tibbi yardım.
217) Astmatik statusun I-ci mərhələsi üçün nə xarakter deyil?

A) Tərləmə

B) Hipotenziya

C) Zəif ekspirator təngnəfəslik

D) Zəif taxikardiya

E) Akrosianoz
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
218) Astmatik statusun II-ci mərhələsi üçün nə xarakter deyil?

A) Apatiya

B) Lal ağ ciyər

C) Kəskin təngnəfəslik

D) Dəri və selikli qişaların sianozu

E) Sərt tənəffüs, yayılmış quru xırıltılar
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
219) Кəsкin rеspirаtоr infекsiyаlаrın törədiciləri əкsər hаllаrdа hansıdır?

A) Bакtеriyа

B) İbtidаilər

C) Strеptококlаr

D) Stаfilококlаr

E) Virus
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
220) Qripin аğır fоrmаsının əlаmətlərinə hansı аid dеyil?

A) Yumşаq dаmаqdа nöqtəvi qаnsızmаlаr

B) Burun qanaxmaları

C) Hаlyusinаsiyа

D) Qıcоlmаlаr

E) Hərаrət 38-39 0 C
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
221) Qripin hipеrtокsiк fоrmаsının əsаs əlаmətlərinə hansı аiddir?

A) Ösкürəк, tоnzillit

B) Rinit, titrətmə

C) Kоnyuкtivit, limfаdеnit

D) Hipеrtеrmiк, hеmоrrаgiк ödеm sindrоmu

E) Fаringit, rinit
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
222) Βeta-hеmоlitiк strеptококlа tоrədilən tоnzillitin əlаmətlərinə hansı аid dеyil?

A) Titrətmə

B) Ösкürəк

C) Limfоаdеnоpаtiyа

D) dаmаq bаdаmcıqlаrının üzərində аğ – sаrımtıl екssudаt

E) bоğаz аğrısı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
223) Qrip və КRI – lərin müаlicəsi üçün hansı tövsiyə еdilmir?

A) Antibiоtiкlər

B) Osеltаmivir

C) Pаrаsеtаmоl

D) Vitаmin C

E) İbuprоfеn
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
224) Fenoksimetilpenisillin beta-hemolitik streptokokla törədilən tonzillitin müalicəsində necə təyin olunur?

A) 500 mq gündə 2-4 dəfə (5 gün)

B) 250 mq gündə 2-4 dəfə (5 gün)

C) 500 mq gündə 2-4 dəfə (10 gün)

D) 500 mq gündə 2-4 dəfə (3 gün)

E) 250 mq gündə 2-4 dəfə (7 gün)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
225) Penisillinlərə qarşı allergiya olduqda beta-hemolitik streptokokla törədilən tonzillitin müalicəsində eritromisin necə təyin olunur?

A) 250 mq gündə 2 dəfə (5 gün)

B) 500 mq gündə 2 dəfə (6 gün)

C) 500 mq gündə 2 dəfə (10 gün)

D) 500 mq gündə 2 dəfə (5 gün)

E) 250 mq gündə 2 dəfə (7 gün)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
226) Kəskin respirator infeksiyalar əsasən hansı yolla yayılır?

A) Su və qida ilə

B) Hava-damcı yolu ilə

C) Hemotogen yol ilə

D) Limfogen yol ilə

E) Limfogen və hemotogen yol ilə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
227) Qrip epidemiyaları hansı mövsümlərdə baş verir?

A) Payız və qış

B) Qış və yay

C) Yaz və yay

D) Qış və yaz

E) Yaz
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
228) Dörd yaşa qədər uşaqlarda hansı dehidratasiyanın əlamətlərindən sayılmır?

A) Dəri turqorunun azalması

B) Böyük əmgəyin qabarması

C) Selikli qişaların quruması

D) Tələffüsün çətinləşməsi

E) Ətrafların soyulması
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
229) Diareya zamanı nə hospitalizasiyaya göstəriş deyil?

A) Subfebril hərarətlə bir gün davam edən diareya

B) Altı aya qədər uşaq

C) Evdə müalicəyə şərait olmadıqda

D) Beş gündən artıq davam edən diareya

E) Qanlı nəciz
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
230) Orta dərəcəli dehidratasiyanın əlamətlərinə hansı aiddir?

A) Selikli qişalar nəm

B) Göz yaşı var

C) Sidik ifrazı normal

D) Dartılmış dəri büküşü dərhal əvvəlki vəziyyətə qayıdır

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
231) Yenidoğulmuşların reanimasiyasını uğurlu və keyfiyyətli aparmaq üçün adətən neçə nəfər tələb olunur?

A) 4 nəfər

B) 2-3 nəfər

C) 1-2 nəfər

D) 1 nəfər

E) Sayın fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
232) Reanimasiya tədbirlərinin başlanması, həcmi və ardıcıllığı üçün hansı əlamət əsas meyar sayılmır?

A) Tənəffüs, ürək döyünmə

B) Ürək döyünmə

C) Dəri örtüklərinin rəngi

D) Tənəffüs

E) Dölyanı suların xarakteri
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
233) Yenidoğulmuşların vəziyyətini qiymətləndirərkən əsas götürülmür?

A) Dəri örtüklərinin rəngi

B) Əzələ tonusu

C) Nəfəs alır, ağlayır

D) Dölyanı suların xarakteri

E) Dərinin turqoru
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
234) Yenidoğulmuşlarda ürəyin xarici massajının üsulu hansıdır?

A) İki əl üsulu

B) Bir barmaq üsulu

C) İki barmaq üsulu

D) Bir əl üsulu

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
235) Yenidoğulmuşların reanimasiyası zamanı ürəyin xarici massaj təzyiqlərinin sayının süni tənəffüsə nisbəti necə olmalıdır?

A) 3:1

B) 5:1


C) 4:1

D) 5:2


E) 2:1
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
236) 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda no-şpa məhlulunun dozası necədir?

A) 0,1 ml/kq

B) 0,5 ml/kq

C) 0,2 ml/yaş

D) 0,2 ml/kq

E) 0,1 ml/yaş
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
237) Hipertermik sindromda qan dövranının mərkəzləşməsi zamanı istifadə olunan 0,25 %li droperidolun dozası necədir?

A) 0,1-0,2 ml/kq

B) 0,3-0,4 ml/kq

C) 0,1-0,2 ml/yaş

D) 0,3-0,4 ml/yaş

E) 0,5 ml/yaş
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
238) Kəskin stenozlaşdırıcı larinqotraxeitdə III dərəcəli stenoz zamanı deksametazonun dozası?

A) 0,9 mq/kq

B) 1 mq/kq

C) 0,3 mq/kq

D) 0,5 mq/kq

E) 0,7 mq/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
239) Bronxial astmanın yüngül tutması zamanı 2,4 %li eufillinin uşaqlarda birdəfəlik dozası necədir?

A) 1 ml/yaş

B) 0,2-0,3 ml/kq

C) 0,4-0,5 ml/kq

D) 0,15 ml/kq

E) 0,6-0,7 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
240) Qicolma zamanı diazepamin təkrarı dozası ilkin dozanın nə qədərdir?

A) ¾ qədərdir

B) ½ qədərdir

C) 2/3 qədərdir

D) 1/5 qədərdir

E) 1/3 qədərdir
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
241) Hipokalsemik qıc olmalarda 10 % li kalsium qlükonatın dozası necədir?

A) 0,4 ml/ yaş

B) 0,2 ml/kq

C) 0,4 ml/ kq

D) 0,2 ml/ yaş

E) 0,5 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
242) Hipoqlikemik qıcolmalarda 20 %li qlükozanın dozası necədir?

A) 0,1 ml/ kq

B) 1,0 ml/kq

C) 0,1 ml/yaş

D) 2 ml/ kq

E) 1,0 ml/ yaş
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
243) Uşaqlarda 12 % və 24 %-li eufillinin dozası necədir?

A) 0,1 ml/yaş

B) 0,5 ml/yaş

C) 0,3 ml/ yaş

D) 0,3 ml/ kq

E) 0,1 ml/ kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
244) Yüksək hərarət zamanı litik qarışıqda analginlə birlikdə nə istifadə olunur?

A) Strofantin

B) Korqlikon

C) Laziks

D) Eufillin

E) 2,5 %-li pipolfen
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
245) Yüksək hərarət zamanı parasetamolun birdəfəlik dozası necədir?

A) 15-20 mq/kq

B) 1-3 mq/kq

C) 3-5 mq/kq

D) 10-15 mq/kq

E) 5-10 mq/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
246) 6 aylıqdan böyük uşaqlarda ibuprofenin birdəfəlik dozası necədir?

A) 1-3 mq/kq

B) 15-20 mq/kq

C) 10-15 mq/kq

D) 3-5 mq/kq

E) 5-10 mq/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
247) Febril qıcolmaların klinik əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Aşağı ətrafların simmetrik tonik-klonik qıcolması

B) Qıcolma 10 dəq- dən az davam edir

C) Yuxarı ətrafların simmetrik tonik-klonik qıcolması

D) Qıcolmadan sonra huş bərpa olunmur

E) Hərarət 38 C –dən yuxarı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
248) Sadə febril qıcolmaya nə xarakterdir?

A) Qıcolma 15 dəq- dən az davam edir

B) Qıcolmadan sonra nevroloji defisit yaranır

C) Qıcolma 15 dəq- dən artıq davam edir

D) Hərarətin 38° C –dən aşağı olması

E) Fokal xarakter daşıyır
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
249) Hansı biri lümbal punksiyaya əks göstərişdir?

A) Davamlı letargiya

B) Meninqokokk infeksiyasının kliniki əlamətləri olduqda

C) Septiki şok əlamətləri

D) Kəllə daxili təzyiqin yüksəlməsi əlamətləri olduqda

E) Fokal nevroloji əlamətlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
Bölmə 16: Qarışıq suallar
250) Qalaktozanın əsas xüsusiyyəti hansı cavabda göstərilib?

A) Bağırsağın normal mikroflorasının inkişafına imkan yaradır

B) Neyronların strukturuna daxil olan zülalların sintezində iştirak edir.

C) İmmun müdafiəni artırır

D) Bağırsaqların motorikasını stimulə edir

E) Böyrəklərə zülal yükünü azaldır


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
251) Vaxtından əvvəl doğulan uşaqlara verilən qida qarışığında (100 ml-də) zülalın miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 3,5 – 4,0 q.

B) 2,5 – 3,0 q.

C) 1,9 – 2,3 q.

D) 1,5 – 2,0 q.

E) 3,0 – 3,2 q.


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
252) Yenidoğulan körpədə meteorizm və onunla əlaqədar sancıları aradan götürmək üçün aşağıdakılardan hansı məsləhət görülmür?

A) Qarın nahiyyəsinə quru isti

B) Qazçıxarıcı boru qoyulması

C) Espumizan

D) Maqnezium sulfat

E) Çobanyastığı dəmləməsi


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
253) Yenidoğulanların fizioloji sarılığına xarakter olmayan əlamət hansıdır?

A) Sarılığın həyatın 2-3-cü günü əmələ gəlməsi

B) Sarılığın dalğavari gedişi

C) Qeyri-düz hiperbilirubinemiya

D) Bilirubinin səviyyəsinin sutkada 85 mkmol/l –dən çox artmaması

E) Bilirubinin səviyyəsinin 205 mkmol/l həddində olması


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
254) Yenidoğulanların fizioloji sarılığına xarakter olmayan əlamət hansıdır?

A) Sidikdə öd piqmentləri olmur

B) Sarılığın həyatın 5-7 ci günü keçib-getməsi

C) Sarılığın həyatın ilk 2 günündə əmələ gəlməsi

D) Fizioloji sarılıgı olan körpənin fototerapiyaya ehtiyacı olmur

E) Nəcis kütləsinin normal rəngi


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
255) Yenidoğulanlarda qeyri-düz hiperbilirubinemiyanın səbəbi hansı ola bilməz?

A) Fizioloji sarılıq

B) ABO sistemi üzrə uyğunsuzluq

C) Kriqler-Najar sindromu

D) Öd çıxarıcı yolların atreziyası

E) Rezus amilə görə münaqişə


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
256) Yenidoğulanlarda düz hiperbilirubinemiyanın səbəbi hansı ola bilməz?

A) Ana südündən olan sarılıq

B) Alfa-1- antitripsinin defisiti

C) Qalaktozemiya

D) Öd çıxarıcı yolların atreziyası

E) Ümumi öd axacağının kistası


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
257) Xolestatik sarılıqda qaşınma nə ilə əlaqədardır?

A) Lesitinlə

B) Bilirubinlə

C) Qələvi fosfataza ilə

D) Fosfolipidlərlə

E) Öd turşularının qana keçməsi ilə


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
258) Aşağıdakılardan hansı konyuqasiya olmuş (düz) hiperbilirubinemiya üçün doğrudur?

A) Xolestaz əlamətinə aid deyil

B) Fizioloji vəziyyətə aiddir

C) Həmişə patoloji vəziyyətin əlamətidir

D) Nüvə sarılığı törədir

E) Hemolizin nəticəsində yaranır


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
259) Konyuqasiya olmuş (düz) hiperbilirubinemiyanın səbəbi hansı ola bilməz?

A) Sepsis

B) Təbii qidalanma

C) Öd yollarının atreziyası

D) Parenteral qidalanma

E) Neonatal hepatit


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
260) Qeyri-düz hiperbilirubinemiya hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Tranzitor neonatal xolestaz

B) Sitrin defisiti

C) Kriqler-Najar sindromu

D) alfa-1-antitripsin defisiti

E) Rotor sindromu


Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Геmатология детского возраста. M.2001
261) Orqanizmdə bilirubinin əsas mənbəyi hansıdır?

A) Hemoqlobin

B) Katalaza

C) Transferrin

D) Mioqlobin

E) Sitoxrom


Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Геmатология детского возраста. M.2001
262) Bilirubinin albuminlərlə birləşməsində aşağıdakılardan hansı rəqabət aparmır?

A) Lipidlərin perekis oksidləşmə məhsulları

B) Sulfanilamidlər

C) B qrupu vitaminləri

D) Uroseptiklər

E) Yağda həll olunan emulsiyalar


Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Геmатология детского возраста. M.2001
263) “Ana südündən olan sarılıq” əmələ gəlməsinə ana südünün hansı komponenti təsir edir?

A) Vitaminlər

B) Amin turşular

C) Laktoza

D) Laktoqlobulin

E) Doymamış yağ turşuları


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
264) “Ana südündən olan sarılıq” vaxtı hansı qidalandırma taktikası düzğündür?

A) Zülalları hissəvi hidrolizə olunmuş qarışıq təyin etmək

B) Ana südünü süni qidalarla tam əvəz etmək

C) İki həftə müddətində ana südü ilə qidalandırmanı dayandırmaq

D) Zülalları yüksək hidrolizə olunmuş qarışıq təyin etmək

E) Təbii qidalandırmanı davam etmək


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
265) ABO sistemi üzrə YHX-nin əsasında nə durur?

A) Rh –amilə görə izoimmunizasiya

B) Təbii aqlyutininlər

C) Uşaq qanında heteroimmun antigenlərin olması

D) ABO- antigenlərinə izoimmunizasiya

E) Fetoplasentar çatışmazlıq


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
266) Bilirubin ensefalopatiyasının inkişafı üçün risk amillərinə aid olmayan hansıdır?

A) Hipoqlikemiya

B) MSS-nin hipoksik zədələnməsi

C) Təbii qidalandırma

D) Bətndaxili infeksiya, sepsis

E) Vaxtından əvvəl doğulma


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
267) Vaxtında doğulan uşaqda YHX zamanı həyatının ilk günlərində mübadilə qan köçürülməsinə (MQK) mütlək göstəriş hansıdır?

A) Hepatosplenomeqaliya

B) Hemoqlobinin səviyyəsinin 160 q/l-dən aşağı olması

C) İlk günlərdə bilirubinin saatlıq artımı 6,8 mkmol/l/saatdan artıq olması

D) Ana və uşağın qanının qrupa və rezus amilə görə uyğunsuzluğu

E) Sarılıq


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
268) Yenidoğulanlarda fototerapiya aparılmasına mütləq əks göstəriş hansıdır?

A) Vegetativ-visseral pozuntular

B) Sinir-reflektor oyanıqlığın artması sindromu

C) Toksiki eritema

D) Düz hiperbilirubinemiya

E) Kəllədaxili qansızma


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
269) Fototerapiyanın əsas müalicəvi effekti nə ilə əlaqədardır?

A) Qamma-qlütamintranspeptidazanın aktivliyini artırmaqla

B) Qeyri-düz bilirubinin suda həll olan törəmələrinin əmələ gəlməsi və onların sidik və nəcislə xarıc olunması ilə

C) P-qlükuronidazanın aktivliyinin artırılması ilə

D) Biliverdin əmələ gəlməsinin zəıfləməsilə

E) Zərdab albuminlərinin səviyyəsini artırmaqla


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
270) Fototerapiyanın fəsadlarına aid olmayan hansıdır?

A) Riboflavinin tranzitor defisiti

B) Getdikcə artan anemiya

C) Qızdırma, titrətmə

D) “Bürünc uşaq” sindromu

E) Susuzlaşma


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
271) Yenidoğulmuşlarda xroniki qara ciyər çatmamazlığının daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

A) Xroniki fəal hepatit

B) Kəskin hepatit

C) Biliar atreziya

D) Xroniki persistəedən hepatit

E) Toksiki hepatit


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
272) Qara ciyər çatmamazlığı əlamətlərinə aid olmayan hansıdır?

A) Sarılıq

B) Hemorragik sindrom

C) Qələvi fosfatazanın artması

D) Disproteinemiya

E) Ensefalopatiya


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
273) Bətndaxili infeksiyalarda yoluxma nə vaxt baş verir?

A) Perinatal dövrdə

B) Yalnız intranatal dövrdə

C) Antenatal və/ və ya intranatal dövrdə

D) Yalnız antenatal dövrdə

E) Hamiləliyin birinci üçaylığında


Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.
274) TORCH-sindromu məfhumu nəyi göstərir?

A) Müəyyən genetik patologiyanı

B) Erkən neonatal dövrdə qazanılmış infeksiyanı

C) Müəyyən qeyri-infeksion fetopatiyanı

D) Müəyyən qeyri-infeksion embriopatiyanı

E) Bətndaxili infeksiyanı


Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.
275) Yenidoğulanlarda anadangəlmə infeksiyanın etiologiyasının dəqiqləşdirilməsində mütləq diaqnostik kriteriya hansıdır?

A) Törədicinin tapılması (onun antigeni və ya genomunun) və / və ya İgM sinfindən olan spesifik antitelin olması

B) Kliniki əlamətlər

C) İgG sinfindən olan spesifik antitellərin yüksək titri

D) Sekretor İgA-nın yüksək konsentrasiyası

E) Ümumi İgM-in yüksək səviyyəsinin aşkarlanması


Ədəbiyyat: Цинзерлинг В.А. Перинатальные инфекции. С.-Петербург, 2002.
276) Qreqq triadası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Anadangəlmə məxmərək

B) Anadangəlmə sitomeqalovirus

C) Anadangəlmə xlamidioz

D) Anadangəlmə herpes

E) Anadangəlmə toksoplazmoz


Ədəbiyyat: Прахов А.В. Болезни сердца плода и новорожденного ребенка. Н.Новгород.2001
277) Hansı bətndaxili infeksiya üçün baş beyində kalsifikatların olması xarakterikdir?

A) İİV-infeksiya

B) Toksoplazmoz

C) B-hepatiti

D) Listerioz

E) Xlamidioz


Ədəbiyyat: Цинзерлинг В.А. Перинатальные инфекции. С.-Петербург, 2002.
Yüklə 1,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə