Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 13. 09. 2012-ci IL tarixində əlavə olunub


) Vaxtında doğulmuş yenidoğulmuşlarda fizioloji sarılıq nə vaxt baş verir?Yüklə 1,28 Mb.
səhifə7/13
tarix03.05.2018
ölçüsü1,28 Mb.
#41282
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

425) Vaxtında doğulmuş yenidoğulmuşlarda fizioloji sarılıq nə vaxt baş verir?

A) Həyatın 4-5 günündə

B) Həyatın 1-2 günündə

C) Həyatın müxtəlif günündə

D) Həyatın 2-3 günündə

E) Həyatın 5-6 günündə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
426) Fototerapiya ilə birlikdə patogenetik cəhətdən təyin olunur.

A) Hidrokortizon

B) Qlükoza damcı üsulu ilə

C) Albumin

D) Plazma

E) Kokarboksilaza
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
427) Əsasən qeyri-düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsilə şərtlənən hiperbilirubinemiya hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Hepatit C

B) Hemolitik xəstəlik

C) Fetal hepatit

D) Öd çıxarıcı yolların atreziyası

E) Hepatit A
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
428) Yeni doğulmuşlarda konyuqasion sarılıq baş verir

A) Həyatın 7 – ci günü

B) Həyatın 3 günü

C) Həyatın 5 – ci günü

D) Həyatın 1 günü

E) Həyatın 14 –cü günü
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
429) Yenidoğulmuşlarda konyuqasion sarılığa aid deyil.

A) Hipoksiya zamanı sarılıq

B) Fizioloji sarılıq

C) Diabetik embriofetopatiya zamanı sarılıq

D) İnfeksion hepatitdə sarılıq

E) Kriqler – Nayyar sindromu
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
430) Hemolitik və konyuqasion hiperbilirubinemiyaların differinsial diaqnostikasında hansı göstərici nəzərə alınmalıdır?

A) Monositlərin miqdarı

B) Leykositlərin miqdarı

C) Qeyri - düz biluribinin səviyyəsi

D) Amilazanın səviyyəsi

E) Retikulositlərin miqdarı
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
431) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi nə ilə əlaqədar ola bilər?

A) İmmunoloji konfliktdə

B) Bətndaxili infeksiya ilə

C) Anadangəlmə enzimopatiya

D) Bilirubin konyuqasiyasının pozulması ilə

E) Hemoqlobinopatiya
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
432) Nüvə sarılığının əlamətləri nə vaxt təzahür ola bilər?

A) Həyatın iyirminci günü

B) Həyatın ikinci ayında

C) Həyatın birinci həftəsində

D) Həyatın birinci ayında

E) Həyatın qırx beşinci günü
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
433) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyində sarılıq nə zaman təzahür edir?

A) Həyatın ikinci günündə

B) Həyatın beşinci günündə

C) Həyatın birinci günündə

D) Həyatın dördüncü günündə

E) Həyatın üçüncü günündə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
434) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin proqnozu nə ilə müəyyən edilir?

A) Uşağın yetkinlik dərəcəsinə görə

B) qeyri – düz bilirubinin miqdarının artmasına görə

C) Düz bilirubinin miqdarının artmasına görə

D) Qeyri – düz və düz bilirubinlərin yüksəlməsinə görə

E) Hemolitik xəstəliyin etiologiyasına görə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
435) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin sarılıqlı formasının xarakterik klinik simptomu hansıdır?

A) Qara ciyərin kiçilməsi

B) Dalağın kiçilməsi

C) dərinin çəhrayı çalarlığı

D) Anemiya

E) Ödemin olması
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
436) Yenidoğulmuş uşaqlarda hemolitik xəstəliyin klinikasına aid deyil

A) Sarılıq

B) Hepatosplenomeqaliya

C) Qrefe simptomu

D) hemorragik səpgilər

E) Eritroblastoz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
437) Nüvə sarılığının klinik əlamətinə hansı aiddir?

A) Əzələ distoniyası

B) Ekzoftalm

C) Əzələ hipotoniyası

D) Günəşin batması simptomu

E) Böyük əmgəyin sakitliyi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
438) Yeni doğulmuş uşaqlarda hemolitik xəstəliyi hansı xəstəlik ilə fərqləndirmək lazımdır?

A) Yeni doğulmuş uşaqların hemorragik xəstəliyi ilə

B) Perinatal ensefalopatiya ilə

C) Konyuqasion sarılıqla

D) DDL sindromu ilə

E) Toksiki hepatitlə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
439) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin sarılıqlı forması zamanı ən təhlükəli fəsadlaşmaya aiddir:

A) böyrəklərin zədələnməsi

B) MSS- nin zədələnməsi

C) anemiya

D) ürək çatmamazlığı

E) qara-ciyərin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Неонатология. «Питер», Санкт-Петербург 2002
440) Aşağıdakı göstəricilərdən ABO sistemi üzrə yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinə uyğun olanı qeyd edin:

A) Anada 0 ( I) ,uşaqda A (II) və ya B (III) qan qrupunun olması

B) Uşaqda mikrosferositoz

C) Uşaqd a eritrositlərin osmotik rezistentliyin azalması

D) Düz Kumbs testin müsbət olması

E) Ananın qanında Anti-A və Anti-B immun əkscisimciklərin aşkar edilməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997. (N)
441) Yenidoğulmuşların fizioloji sarılığının əsas səbəbi:

A) Qanın qatılaşması

B) Xoleostaz

C) Qlukoronil transferazanın fəallığının azalması

D) Hipoqlikemiya

E) Hemoliz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
442) Yenidoğulmuşun beyin qan dövranının pozulmasının I dərəcəsi zamanı hansı əlamətlər meydana çıxır?

A) Qıcolma, hiporefleksiya, əlin əsməsi

B) Ənsə əzələsinin rigidliyi

C) Əzələ distoniyası, hipotoniya, əzginlik

D) Əlin əsməsi, hiperrefleksiya, əzələ distoniyası

E) Huşun pozulması
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
443) Yeni doğulmuşlarda II dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:

A) Ekzoftalm

B) «Qrefe» simptomu

C) Əzələlərin hipertonusu

D) Əzginlik, adinamiya

E) Oral avtomatizm reflekslərinin güclənməsi
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
444) Yeni doğulmuşlarda III dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:

A) Hipperrefleksiya

B) Əzələlərin hipertonusu

C) Reflekslərin olmaması

D) Sarılıq

E) Ekzoftalm
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
445) Yeni doğulmuşlarda III dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:

A) Ekzoftalm

B) Tənəffüs və ürək döyüntülərinin ritminin pozğunluğu

C) Sarılıq

D) Hiperrefleksiya

E) Əzələlərin hipertonusu
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
446) Kəllədaxili qansızma diaqnozunun təsdiq olunması üçün bu müayinəni keçirmək lazımdır

A) Sidikdə diastazanın miqdarını təyin etmək

B) Göz dibinin müayinəsi

C) Lümbal punksiya

D) Kəllənin rentgenoqramması

E) Qanda şəkərin miqdarını təyin etmək
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
447) Kəllədaxili qanaxma diaqnozunun təsdiq olunması üçün bu müayinəni keçirmək lazımdır

A) Kəllənin rentgenoqramması

B) Göz dibinin müayinəsi

C) Sidikdə diastazanın miqdarını təyin etmək

D) Nüvə-maqnit rezonansı

E) Qanda şəkərin miqdarını təyin etmək
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
448) Kəllədaxili qanaxma diaqnozunun təsdiq olunması üçün bu müayinəni keçirmək lazımdır

A) Kəllənin rentgenoqramması

B) Qanda şəkərin miqdarını təyin etmək

C) Neyrosonoqrafiya

D) Göz dibinin müayinəsi

E) Sidikdə diastazanın miqdarını təyin etmək
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
449) 5-6 günlük yenidoğulmuş uşaqlarda qıcolma tutması baş verdikdə ilk növbədə inkar edilməlidir?

A) Virus ensefaliti

B) İrinli meningit

C) Metobolik pozğunluqlar

D) MSS – nin doğuş travması

E) Baş beynin inkişaf qüsuru
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997
450) Böyüklərə nisbətən erkən yaşlı uşaqlarda beyin qan təchizatı və qan axını necədir?

A) Qan təchizatı zəifdir ,qan axını yaxşıdır

B) Qan təchizatı yaxşıdır qan axını zəifdir

C) Qan təchizatı yaxşıdır,qan axını yaxşıdır

D) Böyüklərdə və uşaqlarda eynidir

E) Qan təchizatı zəifdir,qan axını zəifdir
Ədəbiyyat: П.Н.Гудзенко. Детские болезни. «Медицина», Москва, 1984.
451) Anadangəlmə ürək qüsuru ən çox hansı infeksiyada rast gəlinir?

A) Listeriozda

B) Herpesdə

C) Sifilisdə

D) Toksoplazmozda

E) Məxmərəkdə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
452) Kontaminasion, qalxan yoluxma yolları bətn daxili infeksiyalardan əsasən hansı üçün xarakterikdir?

A) Sitomeqalovirus

B) Listerioz

C) Toksoplazmoz

D) Məxmərək

E) Herpes virusu
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
453) Hansı bətndaxili infeksiyalar zamanı interstisial pnevmoniyaya rast gəlinir?

A) Sifilitik

B) Toksoplazma

C) Sitomeqalovirus

D) Mikoplazma

E) Herpetik
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
454) Fetal hepatit diaqnozu aşağıdakı ilə təsdiq olunur?

A) Hiperkaliemiya

B) Transaminazanın aktivliyinin azalması

C) Düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsi

D) Qeyri – düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsi

E) Qalıq azotunun səviyyəsinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
455) Anadangəlmə məxmərək üçün daha xarakterik fəsadlaşma hansıdır?

A) Miokardit

B) Xorioretinit

C) Tuberoz skleroz

D) Katarakta

E) Hemorragik sindrom
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
456) Koksaki virusu ilə törənən enterovirus infeksiyası üçün xarakter fəsadlaşma:

A) Katarakta

B) Stomatit

C) Xorioretinit

D) Miokardit

E) Hemorragik sindrom
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
457) Hansı bətndaxili infeksiyada konyunktivit daha çox rast gəlinir:

A) Sitomeqaliya

B) Xlamidioz

C) Mikoplazmoz

D) Toksoplazmoz

E) Herpes
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
458) Yenidoğulmuş uşaqda bətndaxili listerioz diaqnozunu qoymaq üçün əhəmiyyətli deyil:

A) Ananın heyvanlarla təması

B) Ananın 1ci qan qrupuna aid olması

C) İgG və İgM - nin səviyyəsi

D) Ananın anamnezində hamiləliyin 5-ci ayından sonra özbaşına düşüklərin olması

E) Anada hamilə vaxtı hərarətin titrəmə ilə yüksəlməsi və pielit əlamətləri
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
459) Aktiv vərəmi olan anadan dölün əsas yoluxma yolunu göstərin:

A) Döl doğuş yollarından kecərkən

B) Qalxan

C) Bronx, ağciyər

D) Ata və ananın cinsi hüceyrələri vasitəsilə

E) Cift vasitəsilə
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Неонатология. «Питер», Санкт-Петербург 2002
460) Anadangəlmə sifilisdə döldə ilk növbədə hansı orqan zədələnir?

A) Mərkəzi sinir sistemi

B) Sümüklər

C) Böyrəklər

D) Qara ciyər

E) Dəri və selikli qişalar
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Неонатология. «Питер», Санкт-Петербург 2002
461) Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyasının ən dürüst ələməti:

A) Osteoporoz

B) Xorioretinit

C) Likvorda, ağız suyunda, sidikdə xarakterik hüceyrələrin aşkar olunması

D) Beyin toxumasında kalsifikatların aşkar olunması

E) Meninqoensefalit
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
462) Anadangəlmə toksoplazmozun simptomlarına aid deyil:

A) Oynaqların zədələnməsi

B) Daxili orqanların zədələnməsi

C) Xorioretinit

D) Psixi inkişafdan geri qalma

E) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi(meninqoensefalit , hidrosefaliya qıcolma sindromu)
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
463) Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyasına şübhə yaradan simptomlardan hansı aid deyil:

A) Mikrosefaliya , inkişafdan geri qalma

B) Vaxtından əvvəl doğuş

C) Böyrəküstü vəzinin çatmamazlığı

D) Xorioretinit

E) Hepatosplenomeqaliya , çox hallarda – sarılıqla
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
464) Yeni doğulmuş uşaqlarda hemorragik xəstəliyin ilk klinik əlamətinə hansı aiddir?

A) Hemartroz

B) Qan azlığı

C) Ekzoftalm

D) Selikli qişalardan qanaxma

E) Kəllədaxili qansızma
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
465) Hemorragik xəstəliklə doğulmuşlarda hansı müayinələr lazımdır?

A) Tromboelastoqramma

B) Kaproqramma

C) Sidiyin ümumi analizi

D) Qanın ümumi analizi, trombositlər, qanın laxtalanma vaxtı, qanaxma vaxtı

E) Qanın biokimyəvi analizi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
466) İzoimmun trombositopenik purpura ilə anadan olmuşlarda hansı müayinə informativ deyil ?

A) Qanın biokimyəvi analizi

B) Ananın və uşağın qanında antitrombositar antitelin müəyyən edilməsi

C) Hemosindrom ilə ümumi qan azlığı

D) Koaquloqramma

E) Ananın qan zərdabı ilə uşağın trombositlərinin aqlyutinasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
467) Trombositlərin yüksək sürətlə dağılması nəticəsində irsi trombositopeniya hansı sindroma aiddir?

A) Viskotta – Oldriç sindromu

B) Daun sindromu

C) Fenilketonuriya

D) Fankoni anemiyası

E) Şerşevski-Terner sindromu
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
468) Yenidoğulmuş uşaqlarda ikincili (simtomatik) trombositopeniya nə vaxt təsadüf olunur?

A) İzoimmun trombositopenik purpura zamanı

B) Daun sindromunda

C) Fenkoni anemiyası

D) Bətndaxili yoluxma

E) Viskotta - Oldriç sindromu
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
469) Yenidoğulmuş uşaqlarda ikincili hemoragik xəstəlik nə vaxt inkişaf edə bilər?

A) Ensefalopatiya zamanı

B) Pnevmoniyada

C) VII faktorun irsi çatışmamazlığı

D) Trombositopeniyada

E) Qaraciyər parenximasının zədələnməsi zamanı
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
470) Ananın qan itirməsinin feto-diaqnostikası üçün istifadə olunur.

A) Kumbs reaksiyası

B) Ana qanı yaxmasının Kleyxaueru –Betkeyə əsasən rənglənməsi

C) Yeni doğulmuş uşaqlarda eritrosit morfologiyasının qiymətləndirilməsi

D) Ht–nın səviyyəsinin müəyyən edilməsi

E) Apt testi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
471) Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:

A) Bilirubinemiya

B) Hepatomeqaliya

C) Splenomeqaliya

D) Hemoqlobin və eritrositlərin kəskin azalması

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
472) Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:

A) Hemoqlobin və eritrositlərin kəskin azalması

B) Splenomeqaliya

C) Hipovolemik sok

D) Bilirubinemiya

E) Hepatomeqaliya
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
473) Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:

A) Splenomeqaliya

B) Hemoqlobin və eritrositlərin kəskin azalması

C) Retikulositlərin normal səviyyəsi

D) Hepatomeqaliya

E) Bilirubinemiya
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
474) Yenidoğulmuşlarda hemolitik anemiya üçün xasdır:

A) Hemorragik sindrom

B) Böyrəklərin funksional pozğunluğu

C) Böyrək çatmamazlıgı

D) Ürək-damar çatışmamazlığı

E) Selikli qişanın solğunluğu
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
475) Yenidoğulmuşlarda qazanılmış hemolitik anemiyalar inkişaf edə bilər:

A) Mərmər dəri xəstəliyi olduqda

B) Piruvatkınaza defisiti olduqda

C) - talassemiya olduqda

D) Bətndaxili infeksiyalar olduqda

E) Böyrək çatmamazlıgı olduqda
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
476) Yenidoğulmuşlarda qazanılmış hemolitik anemiyalar inkişaf edə bilər:

A) Böyrək çatmamazlıgı olduqda

B) Mərmər dəri xəstəliyində

C) Piruvatkınaza defisitində

D) - talassemiyada

E) Vitamin E defisitində
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
477) Yenidoğulmuşlarda qazanılmış hemolitik anemiyalar inkişaf edə bilər:

A) A- talassemiya;

B) Mərmər dəri xəstəliyi

C) Yayılmış damar daxili laxtalanma sindromu

D) Böyrək çatmamazlıgı olduqda

E) Piruvatkınaza defisiti
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
478) Yenidoğulmuşlarda eritropoezin azalmasından əmələ gələn anemiya hansı üçün xasdır?

A) Transplasentar trombositopenik purpura

B) Hemofiliya

C) Blekfin-Dayemond sindromu

D) Feto-fetal qanitirmə

E) Anadangəlmə hepatit
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
479) Yenidoğulmuşlarda eritropoezin azalmasından əmələ gələn anemiya hansı üçün xasdır?

A) Bətndaxili infeksiya

B) Hemofiliya

C) Anadangəlmə hepatit

D) Transplasentar trombositopenik purpura

E) Feto-fetal qanitirmə
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
480) Yarımçıqdolulmuş uşaqlarda qanın formulunda birinci çarpazlaşması nə vaxt baş verir?

A) Həyatın 4 –cü günü

B) Həyatın – 5-ci günü

C) 21-ci gündə

D) 7-10 günlüyündən sonra

E) Həyatın 6 –cı günü
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Неонатология. «Питер», Санкт-Петербург 2002
481) Yenidoğulmuşlarda göbək ciyəsinin,göbək yarasının və göbək damarlarının infeksion xəstəliklərinə aiddir:

1. Nəm göbək

2. göbəyin funqusu

3. irinli omfalit

4. amniotik göbək

5. öd və sidik axarının svişi

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
482) Yenidoğulmuşlarda göbək ciyəsinin,göbək yarasının və göbək damarlarının infeksion xəstəliklərinə aid deyil:

A) fleqmanoz omfalit

B) göbək venasının flebiti

C) nekrotik omfalit

D) göbək ciyəsinin qanqrenası

E) öd və sidik axarının kistası
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
483) Yenidoğulmuşlarda göbək ciyəsinin,göbək yarasının və göbək damarlarının infeksion xəstəliklərinə aiddir:

1. nəm göbək

2. amniotik göbək

3. göbək venasının flebiti

4. öd və sidik axarının svişi

5. öd və sidik axarının kistası

A) 2, 4

B) 1, 3


C) 1, 4

D) 3, 5


E) 2, 5
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
484) Yenidoğulmuşlarda sepsisin müalicəsi zamanı aşağıdakı prinsiplərdən istifadə olunur:

A) antibakterial, infuzion, hemotransfuzia

B) infuzion, antibakterial, immundepressiv terapiya

C) antibakterial, infuzion terapiya, hepatoprotektorlar

D) antibakterial, infuzion, immunkorreksiyaedici terapiya

E) antibakterial, antihemorragik
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
485) Yenidoğulmuşların sepsisində infeksion toksikoz dövründə qanın biokimyəvi analizi üçün hansı səciyyəvidir?

A) seromukoidın azalması

B) «C» - reaktiv zülalın kəskin azalması

C) difenilanin sınağının azalması

D) disproteinemiya

E) qələvi fosfatazanın artması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
486) Normada göbək yarası nə vaxt bütünlüklə epitelizə olunur?

A) birinci həftəsinin sonu

B) ikinci həftəsinin sonu

C) 2 –ci ayda

D) birinci ayın sonu

E) 3-cü ayda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
487) Yenidoğulmuşlarda aspirasiya hallarına hansı aiddir?

A) aspirasion sindrom

B) yayılmış atelektaz

C) səpələnmiş kiçik atelektaz

D) hialin-membran xəstəliyi

E) anadangəlmə lobar emfizema
Ədəbiyyat: С.В.Рачинский, В.К.Таточенко. Болезни органов дыхания у детей. «Медицина», Москва, 1987.
488) Yeni doğulmuşlarda mekonial aspirasiya zamanı ilkin yardıma hansı aiddir?

A) doğulan kimi ağız və burun keçəcəklərindən mekoniumun sorulub xaric edilməsi;

B) uşağın əlavə qızdırılması;

C) doğulan kimi ağızdan, burun keçəcəkləri və udlaqdan mekoniumun sorulub xaric edilməsi;

D) traxeobronxial ağacın sanasiyası məqsədilə traxeyanın intubasiyası;

E) intubasiya borucuğu və ya maska vasitəsi ilə əl ilə ventilyasiya;
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
489) Yenidoğulmuşların pnevmoniyasında ağır tənəffüs çatmamazlığının kliniki simptomuna hansı aiddir?

A) təngnəfəslik

B) anemiya

C) taxikardiya

D) petexial səpki

E) qusma
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..


Yüklə 1,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə