Personel Alımı Başvuru ŞartlarıYüklə 29,72 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü29,72 Kb.

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca aşağıda belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.     Ünvanı

Sayısı

1- Sistem Programcısı

2

2- Hava Trafik Kontrolörü  

4

3- Mühendis

14

4- Mütercim-Tercüman

3

5- Dispeç

2

6- Tabip

1

7- Şehir Plancısı

1

8- Uzman ( Hukuk )

1

9- Uzman ( Arama –Kurtarma )

1

10-Uzman ( Kaza-Kırım )

2

11- Uzman ( Halkla İlişkiler )

1

12-Uzman (Uluslararası İlişkiler)

1

GENEL TOPLAM

33

MÜRACAAT ETMEK  İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

A- GENEL ŞARTLAR :

  1. ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliğini koruyan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların KPSSP3 puan türünden,  65 (Altmışbeş) ve üzerinde puan almış olmak,

  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  3. Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmasına engel hali bulunmamak.

  4. Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. ( Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte ve yüksekokul mezunu olanlar, yüksek öğrenimi sırasında hazırlık sınıfı okumuş olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanlar, KPSS sınavında yabancı dil bölümünden soru sayısının en az %60’ını doğru cevaplayanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.( Hava Trafik Kontrolörü, Mütercim-Tercüman ve Sistem Programcısı için istenen Yabancı dil şartı özel şartlar içerisinde ayrıca belirtilmiştir.)

B- ÖZEL ŞARTLAR :

1. SİSTEM PROGRAMCISI Olarak Alınacak Personelde Aranan Şartlar :

1.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik, Matematik, Elektrik-Elektronik bölümlerinin Mühendislik veya lisans programlarından mezun olmak.

1.2 Yazılım projelerinde analiz, tasarım ve geliştirme, veritabanı ile içerik yönetimi ve Dinamik Web Sayfası uygulamalarında deneyimli olmak.

1.3 Windows Server İşletim Sistemlerini bilmek ve Sistem yönetimi konusunda deneyimli olmak.

1.4 Windows ve Java tabanlı programlar haricinde iki programlama dili bilmek.

1.5 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüde veya SSK'ya tabi özel kesimde en az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezin'de Programcı olarak çalışmış olmak.

1.6 En az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. Ancak, yurt içinde veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde Master ya da Doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language  (TOEFL)” sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresini  doldurmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil düzeyleri (D)  düzeyi olarak kabul edilir.

2. HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar:

2.1 Sivil Havacılık Yüksek Okulu Hava Trafik Kontrolörlüğü bölümünden mezun olmak.

2.2 En az (C) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language  (TOEFL)” sınavından en az 193 (veya geçerlilik süresini  doldurmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 6,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir.

2.3 Havacılık sektöründe tecrübeye sahip olmak.3. MÜHENDİS Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

3.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin ; Uçak, Havacılık, Uzay, Makine, Endüstri, Elektronik, Harita, İnşaat ve Meteoroloji Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

3.2 Havacılık sektöründe tecrübeye sahip olmak veya Havacılık sektörü ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak.(Uçak ve Havacılık Mühendisleri hariç)

4. UZMAN (Hukuk)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

4.1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin ; Hukuk Bölümünden mezun olmak

4.2 En az 5 (beş ) yıllık avukatlık tecrübesine sahip olmak

4.3 Uluslar arası hava hukukunu bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

5. UZMAN (Halkla İlişkiler)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

5.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

5.2 Konusunda en az 3 (Üç) yıl tecrübeye sahip olmak.

6. UZMAN (Arama - Kurtarma)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

6.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

6.2 Havacılık konusunda en az 3 (Üç) yıl tecrübeye sahip olmak veya Arama –Kurtarma konusunda eğitim görmüş olmak.

7. UZMAN (Kaza- Kırım)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

7.1 Havacılık konusunda en az 3 (Üç) yıl tecrübeye sahip olmak veya Kaza- Kırım konusunda eğitim görmüş olmak veya Uçak, Havacılık Mühendisi veya Teknisyen veya Hava Trafik Kontrolörü olmak veya Teknik Eğitim veren fakülte veya yüksekokulların makine bölümünden mezun olmak.

8. UZMAN (Uluslar arası İlişkiler)

8.1 Konusunda en az 5 yıllık pratik tecrübeye sahip olmak.8.3 Konusuyla ilgili master yapmış olmak ve ikinci bir dil bilmek tercih sebebidir.

9. MÜTERCİM –TERCÜMAN Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

9.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

9.2 En az (B) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language  (TOEFL)” sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresini  doldurmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir.

10. DİSPEÇ Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

10.1 Uçuş Harekat Uzmanı lisansına sahip olarak konusunda 3 yıldan fazla çalışmış olmak.

10.2 Konusuyla ilgili tüm mevzuatı bilmek.

11. TABİP Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

11.1 En az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak.

11.2 Hava fizyolojik tebabet eğitimi almış olmak tercih sebebidir. (Haftada 5 gün , günde 8 saat çalışmak kaydıyla)12. ŞEHİR PLANCISI Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

12.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullar ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokulların Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak.

12.2 Konusuyla ilgili Doktora yapmış olmak.C – İSTENİLEN BELGELER

 1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğünden alınacak veya http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak "İş Talep Formu".

 2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği ( yabancı okullar için denklik belgesi örneği),

 3. KPSS sınav sonuç belgesi.

 4. Sistem programcısı unvanına başvuran adaylar için;

a. Yüksek öğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya varsa özel şartlar bölümünde istenen sertifikalar,

b. En az iki programlama dili bildiğine dair belge.c. İngilizce Lisan bilgisi ile ilgili olarak kanıtlayıcı belge.

 1. Mütercim-Tercüman ve hava Trafik Kontrolörü olarak başvuran adayların, Yabancı dil bilgisini kanıtlayıcı belge.

 2. İki adet vesikalık fotoğraf.

 3. Başvurulan ünvanın özel şartlar bölümünde istenen özellikleri kanıtlayıcı belgeler.

 4. Kurumun web sitesindeki ( http://www.shgm.gov.tr ) adresinde yer alan iş talep formu ekindeki “özgeçmiş” örneğine göre doldurulmuş, adayların özgeçmişlerini içeren belge. Adaylar istenen belgeleri başvuru sırasında iş talep formu ekinde vereceklerdir

D - BAŞVURU

 1. Başvurular en geç 24/12/2008 Çarşamba günü mesai bitimine kadar “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta ile yapabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 2. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

 3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde (http://www.shgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə