Pridobitev državljanstva rs z naturalizacijoYüklə 55,5 Kb.
tarix29.08.2018
ölçüsü55,5 Kb.
#65450

Pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo je mogoča za naslednje kategorije oseb:
  1. če oseba najmanj 10 let živi v Sloveniji;

  2. če je oseba poročena s slovenskim državljanom;

  3. če je oseba izgubila slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka;

  4. če je oseba slovenski izseljenec ali njegov potomec;

  5. če je oseba brez državljanstva (apatrid);

  6. če je oseba  begunec;

  7. če je oseba v Republiki Sloveniji obiskovala in uspešno zaključila najmanj visokošolski študij;  

  8. če je oseba rojena v Sloveniji in živi v Sloveniji od rojstva dalje;

  9. če je oseba mladoletna in živi v Sloveniji;

Ad. 1

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije, če oseba najmanj 10 let živi v Sloveniji

 

Oseba, ki dejansko živi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5  let pred vložitvijo prošnje, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo na podlagi 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa naslednje pogoje:• da je oseba dopolnila 18 let;
• da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije;
• da dejansko živi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca;
• da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
• da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
• da ima poravnane davčne obveznosti;
• da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

 

 Ad. 2

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije, če je oseba poročena s slovenskim državljanom

 

Oseba, ki je poročena s slovenskim državljanom najmanj tri leta in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo na podlagi 3. odstavka 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa naslednje pogoje:• da je oseba dopolnila 18 let;
• da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije;
• da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
• da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
• da ima poravnane davčne obveznosti;
• da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

 


Ad. 3

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije, če je oseba izgubila slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka

Oseba, ki je izgubila slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj 6 mesecev pred vložitvijo prošnje, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo na podlagi 2. odstavka 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa naslednje pogoje:

• da je oseba dopolnila 18 let;
• da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
• da ima poravnane davčne obveznosti;
• da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

Ad. 4


Pridobitev državljanstva Republike Slovenije, če je oseba slovenski izseljenec ali njegov potomec

 

Oseba, ki je slovenski izseljenec ali njegov potomec do četrtega kolena v ravni črti in dejansko živi v Sloveniji vsaj 1 leto pred vložitvijo prošnje, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo na podlagi 1. odstavka 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa naslednje pogoje:• da je oseba dopolnila 18 let;
• da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
• da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
• da ima poravnane davčne obveznosti;
• da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

Ad. 5


Pridobitev državljanstva Republike Slovenije, če je oseba brez državljanstva (apatrid)

Oseba, ki je brez državljanstva (apatrid) in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo na podlagi 8. odstavka 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa naslednje pogoje:

• da je oseba dopolnila 18 let;
• da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost,
• da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
• da ima poravnane davčne obveznosti;
• da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

 

 


Ad. 6.

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije, če je oseba begunec

 

Oseba, ki ima status begunca, priznanega po zakonu o azilu in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo na podlagi 7. odstavka 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa naslednje pogoje:• da je oseba dopolnila 18 let;
• da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
• da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
• da ima poravnane davčne obveznosti;
• da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

 

Ad. 7Pridobitev državljanstva Republike Slovenije, če je oseba v Republiki Sloveniji  obiskovala in uspešno zaključila najmanj visokošolski študij

Oseba, ki je v Republiki Sloveniji  obiskovala in uspešno zaključila najmanj visokošolski program in dejansko živi v Sloveniji najmanj 7 let, od tega neprekinjeno vsaj 1 leto pred vložitvijo prošnje, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo na podlagi 9. odstavka 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa naslednje pogoje:


• da je oseba dopolnila 18 let;


• da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije;

• da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;


• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
• da ima poravnane davčne obveznosti;
• da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

Ad. 8


Pridobitev državljanstva Republike Slovenije, če je oseba rojena v Sloveniji in živi v Sloveniji od rojstva dalje

Oseba, ki je rojena na območju Republike Slovenije in dejansko živi v Sloveniji od rojstva dalje, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo na podlagi 5. odstavka 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa naslednje pogoje:

• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
• da ima poravnane davčne obveznosti;
• da poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

Ad. 9


Naturalizacija mladoletnih otrok
Mladoletne osebe v državljanstvu delijo usodo staršev. Samostojno ne morejo pridobiti slovenskega državljanstva, temveč samo skupaj s starši ali z enim od staršev. Pri naturalizaciji mladoletnih oseb ni avtomatizma; tudi če oba starša pridobita državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo, ga njun otrok ne pridobi avtomatično, če tudi zanj ne vložita prošnje. Za mladoletne osebe voljo izražajo njihovi zakoniti zastopniki, če pa je otrok star več kot 14. let, se zahteva za pridobitev državljanstva tudi njegova privolitev.
Starši lahko vložijo vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo za svojega mladoletnega otroka na podlagi 14. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa:
 če oče in mati pridobita državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo, ga na njuno prošnjo pridobi tudi njun otrok, ki še ni star 18 let (prvi odstavek 14. člena zakona);

 če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo, ga pridobi tudi njegov otrok, ki še ni star 18 let, če ta roditelj za to zaprosi in če otrok živi z njim v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje ter ima urejen status tujca (drugi odstavek 14. člena zakona);

 državljanstvo Republike Slovenije pridobi tudi otrok, ki je rojen v Republiki Sloveniji in še ni dopolnil leto dni starosti, če za to zaprosi roditelj, ki pridobi državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo (tretji odstavek 14. člena zakona);

 če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike Slovenije z izredno naturalizacijo na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov, ga pridobi tudi njegov otrok, ki še ni star 18 let, če ta roditelj za to zaprosi (četrti odstavek 14. člena zakona);

 otrok, ki nima staršev ali čigar staršem je odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost in od rojstva živi v Sloveniji, lahko pridobi slovensko državljanstvo na prošnjo skrbnika, ki je državljan Republike Slovenije in pri katerem otrok živi, če zaradi koristi otroka k njegovemu sprejemu v državljanstvu da soglasje ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve (peti odstavek 14. člena zakona);

 v primeru posvojitve, pri katerem med posvojitelji in posvojencem ne nastane enako razmerje kot med starši in otroki, lahko na prošnjo posvojiteljev, državljanov Republike Slovenije, pridobi državljanstvo njun posvojenec, ki še ni star 18 let, če s posvojiteljema stalno živi v Sloveniji (sedmi odstavek 14. člena zakona).Vloga
Osnovni pogoj za uvedbo postopka za sprejem v slovensko državljanstvo je vložitev vloge, da oseba želi pridobiti slovensko državljanstvo. S svojim podpisom na vlogi oseba potrdi, da se je za pridobitev slovenskega državljanstva odločila prostovoljno.
Vloga za pridobitev državljanstva se lahko vloži na katerikoli upravni enoti, Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije oziroma diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Dodatne informacije glede poteka postopka
Ministrstvo za notranje zadeve, ki ima pooblastilo za odločanje o naturalizacijah tujcev, je pred odločitvijo o pridobitvi državljanstva (na podlagi 13. člena) vezano na ugotovitev Vlade Republike Slovenije, ki ima pooblastilo, da ugotovi, ali gre za obstoj nacionalnega interesa ali ne. Svojo ugotovitev sprejme Vlada RS ob upoštevanju mnenja za določeno področje pristojnega resornega organa, glede na to, na katerem področju prosilec /-ka uveljavlja državni interes.
Izredna naturalizacija je mogoča le za polnoletne osebe, za katere obstaja korist države, ne pa za njihove zakonce in otroke. Za mladoletne osebe se uporablja 14. člen, za zakonce pa 12. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Yüklə 55,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə